Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ynsee | Results: 176

ynsee (=Ir. ionsaigh) 1 educational, informative a: Ta'n Chiarn Jee er choyrt dou chengey ny fir-ynsee Bible; 2 teach: Ynsee dou dy yannoo dt'aigney Bible; 3 study; 4 learn


Inexact matches:

ard 'er-ynsee headmaster: S'braew yn ard 'er-ynsee t'ec y scoill. DF

ben-choonee pohlldey-ynsee (f.) learning support assistant

ben ynsee (f.) female teacher, governess, tutoress: va'n chaglym shoh ry hoi feddyn magh ny saaseyn ynsee as ymmyd jeant jeu ec Nóirín Nuadháin, ben-ynsee Yernish voish Nerin. Carn

colaashtey ynsee training college

colleish ynsee (f.) training college

coorseyn-ynsee syrjey higher education courses

Coyrlagh Ynsee Education Adviser

fer-coonee pohlldey-ynsee learning support assistant

fer ynsee male teacher, master, schoolteacher: "Cha cossyn shiu argid erbee veih'n Ghailck," dooyrt y fer ynsee. Dhoor

fer-ynsee linneeaght drawing master

imbagh ynsee semester

kerroo ynsee learning zone

Lhiass-Stiureyder Ynsee Deputy Director of Education

lhong ynsee (f.) training ship

lioar ynsee (f.) chrestomathy; (book) tutor

lught ynsee scholastic profession, teaching profession: Ta drogh ourys ec Bretnee dooie nagh vel y lught-ynsee slane ayns foayr jeh ynsaghey trooid Bretnish. Carn

Rheynn Ynsee Department of Education: Ta'n treealtys çheet veih'n reirey jeh Club-Çheerey as Thie-Oast Cronk Murray, as yinnagh eh goaill stiagh bunscoill noa, veagh currit myr gioot da'n Rheynn Ynsee. BS

saase ynsee pedagogic, pedagogical, pedagogical method

saggyrt ynsee seminarist

shamyr ynsee (f.) tutorial room

Shirveishagh Ynsee Minister for Education: Dooyrt y Shirveishagh Ynsee, Steve Rodan, dy vel y chooish shoh goll er resooney sy Reeriaght Unnaneyssit lurg da tuarystal çheet magh v'ayns foayr jeh shey imbaghyn. BS

Slattys Ynsee (Lhiasaghey); (Amendment) Education Act

Stiureyder Ynsee Director of Education: Dooyrt Mnr Fred Adams, y stiureyder-ynsee, dy bee y scoill Vretnish currit ayns daa hie - traa ennagh. Carn

thie ynsee academy: Tayrn-jee er-gerrey dou, shiuish neu-ynsit, as jean-jee cummalsy thie ynsee. Apoc

ynnyd ynsee centre for learning

Ynnyd-ynsee Pohlldal Education Support Centre

ben ynsee scoill (f.) school ma'am

chengey ard ynsee (f.) literary language

Coarys-ynsee Sleih Cosoylagh Peer Education System

fer-ynsee jehn leigh doctor of the law

Oaseir Ynsee Coonee Assistant Education Officer

Rheynn Ynsee as Lhiasee Learning and Development Department

Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children

Undinys Ynsee Vannin Manx Education Foundation

Ynnyd Cooney Ynsee Academic Support Centre

ynsee er dty hengey learn by heart

Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children Chief Executive

Reagheydys Ynsee, Sheanse as Cultoor ny h-Ashoonyn Unnaneysit United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO

training college (n.) colaashtey ynsee, colleish ynsee

educational (adj.) ynsee: Our educational system - Nyn gorys ynsee. DF idiom

learning support assistant (n.) fer-coonee pohlldey-ynsee, ben-choonee pohlldey-ynsee

ynsee-jee (impv) teach: ynsee-jee dy chooilley ashoon Bible

chrestomathy (n.) lioar ynsee

Education Act (n.) (Amendment); (Lhiasaghey) Slattys Ynsee

Education Adviser (n.) Coyrlagh Ynsee

female teacher (n.) ben ynsee

informative (adj.) oayllysagh; ynsee

learning zone (n.) kerroo ynsee

pedagogic (adj.) saase ynsee

pedagogical (adj.) saase ynsee

pedagogical method (n.) saase ynsee

scholastic profession (n.) lught ynsee

semester (n.) imbagh ynsee, lieh-vlein

study (n.) halley studeyrys, shamyr studeyrys; (v.) jannoo studeyrys er; scoillarys, studeyrys; ynsagh: You talk more than you study - Ta shiu taggloo ny smoo na gynsagh. JJK idiom; ynsee: Study your lessons - Ynsee nyn lessoonyn. JJK idiom

teacher (n.) ynseyder; fer-ynsee: The teacher says we may - Ta'n fer-ynsee gra dy vodmayd. JJK idiom

teaching profession (n.) lught ynsee

training ship (n.) lhong ynsee

tutor2 (n.) (book) lioar ynsee

tutoress (n.) ben ynsee

tutorial room (n.) shamyr ynsee

chaglymyn gatherings: Nee yn Cheshaght shoh niartaghey ny kianglaghyn eddyr ny brastylyn Gaelgagh, as reaghey coorseyn as chaglymyn son fir as mraane ynsee dy haraghey ny aghtyn ynsee oc. Dhoor

laadagh burdensome, heavy, onerous: Ta'n Shirveishagh Ynsee David Anderson credjal dy bee yn coarys noa sloo laadagh da olteynyn y Voayrd Ynsee. BS

leeaght (f.) disquisition: Bee daunsin ceili ayn Feer Cheiliyn, leeaght, shirveishyn crauee as coorse ynsee dauesy ta geearree ve nyn ver ny mraane ynsee. Dhoor

academic achievements (npl.) cooilleenaghyn-ynsee

academy (n.) colaashtey, colleish, thie ynsee

centre for learning (n.) ynnyd ynsee

co-educational (adj.) co-ynsee

Department of Education (n.) Rheynn Ynsee

Director of Education (n.) Stiureyder Ynsee

drawing master (n.) fer-ynsee linneeaght

educational exchange maylartey-ynsee, coonrey-ynsee

education chiefs (npl.) leeideilee-ynsee

education plans (npl.) plannyn-ynsee

education system (n.) coarys-ynsee

governess (n.) ben reill, ben ynsee

headmaster (n.) ard 'er-ynsee: The school boasts a fine headmaster - S'braew yn ard 'er-ynsee t'ec y scoill. DF idiom; ard-vainshtyr

headmistress (n.) ard-ven-ynsee; ard-venainshtyr

head teacher (n.) ard-er-ynsee; ard-ynseyder

instruction text (n.) teks-ynsee, teks-saraghyn

learn (v.) ynsaghey; ynsagh: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; ynsee: Learn it by heart - Ynsee eh liorish cree. JJK idiom

learning disability (n.) lhiettrimys-ynsee

learning support pohlldey-ynsee

male teacher (n.) fer ynsee, fer-ynsee

Minister for Education (n.) Shirveishagh Ynsee

seminarist (n.) saggyrt ynsee, saggyrt ynseydagh

supply teacher (n.) ynnydeyragh-ynsee

teach (v.) ynsaghey; ynsee; ynsys; (impv) ynsee-jee

teachers (npl.) fir-ynsee, mraane-ynsee

teaching facilities (npl.) seyraaidyn-ynsee

tuition fees (npl.) taillaghyn-ynsee

ard-er-ynsee head teacher

ard-ven-ynsee (f.) headmistress

coarys-ynsee education system

cooilleenaghyn-ynsee academic achievements: She laa troaryn GCSE v'ayn y laa jea, as meeillaghyn dy yeigeyryn er çhee clashtyn mychione nyn gooilleenaghyn-ynsee BS

coonrey-ynsee educational exchange

co-ynsee co-educational

fer-ynsee pl. fir-ynsee male teacher, master, schoolteacher, teacher: foddee dooinney er beggan tushtey, my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

fir-ynsee teachers: Ta Davyth er nynsaghey Bretnish chammah as dy vel eh gobbyr myr fer-ynsee ayns scoill Vretnish faggys da balley Caernarfon. Carn

leeideilee-ynsee education chiefs

lhiettrimys-ynsee learning disability

maylartey-ynsee educational exchange

mraane-ynsee (female) teachers: Bee feme son tooilley fir as mraane-ynsee Bretnish my vees bree currit da ny treealtyssyn shoh. Carn

plannyn-ynsee education plans

pohlldey-ynsee learning support

seyraaidyn-ynsee teaching facilities: Foddee ad goaill ymmyd jeh seyraaidyn-ynsee ayns ollooscoillyn as ad tannaghtyn er yn ellan oc hene. Carn

shamyr-ynsee (f.) classroom

taillaghyn-ynsee tuition fees

teks-ynsee instruction text

ynnydeyragh-ynsee supply teacher

Academic Support Centre (n.) Ynnyd Cooney Ynsee

Assistant Education Officer (n.) (AEO); (OYC) Oaseir Ynsee Coonee

classroom (n.) shamyr scoill, shamyr vrastyl, shamyr-ynsee

Deputy Director of Education (n.) Lhiass-Stiureyder Ynsee

higher education courses (npl.) coorseyn-ynsee syrjey

learn by heart (v.) ynsee er dty hengey

Learning and Development Department (n.) Rheynn Ynsee as Lhiasee

literary language (n.) chengey ard ynsee, lioar-ghlare

Manx Education Foundation (n.) Undinys Ynsee Vannin

Peer Education System (n.) Coarys-ynsee Sleih Cosoylagh

school ma'am (n.) ben ynsee scoill, benainshtyr scoill

schoolteacher (n.) fer ynsee, ynseyder scoill; fer-ynsee

Department of Education and Children (n.) Rheynn Ynsee as Paitchyn

Department of Education and Children Chief Executive (n.) Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn

doctor of the law (n.) fer-ynsee jehn leigh

Education Support Centre (n.) Ynnyd Pohlldal Ynsagh; Ynnyd-ynsee Pohlldal

lessons (npl.) lessoonyn: Study your lessons - Ynsee nyn lessoonyn. JJK idiom

UNESCO (n.) Reagheydys Ynsee, Sheanse as Cultoor ny h-Ashoonyn Unnaneysit; RYSCAU

dy kiarailagh diligently, gingerly: ynsee oo ad dy kiarailagh da dty chloan Bible

master (n.) fer ynsee, fer-ynsee, mainshtyr, mainstyr; mainshter: Make haste, the master will be here presently - Jean siyr, bee yn mainstyr aynshoh ny sheyn. JJK idiom; (voc.) Vainshter; mainshtyragh; (v.) smaghtaghey, smaghtey, ynsaghey

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (n.) Reagheydys Ynsee, Sheanse as Cultoor ny h-Ashoonyn Unnaneysit

arrane moyllee song of praise: scrieu-jee yn arrane moyllee shoh diu hene, as ynsee-jee eh da cloan Israel

bun-schoill primary school: Ta'n Boayrd Edjaghys cur kied son lessoonyn Ghailckagh er coorse ynsee yn bun-schoill boayl ta ayr as moir g'eearree eh as fo paart dy cordailyn elley. Carn

cragheydys vandalism: As lesh shen, cha nel mee çheet er saase ynsee ta goll er ymmyd ayns brastylyn Gaelg agh er jantys anleighalagh gollrish cragheydys as roosteyrys thallooin! NNS

edjaghys education: Ta'n Boayrd Edjaghys cur kied son lessoonyn Ghailckagh er coorse ynsee yn bun-schoill boayl ta ayr as moir g'eearree eh as fo paart dy cordailyn elley. Carn

emshir chaie (f.) past tense: Eisht lhaih y ven ynsee magh oardrailagh as v'eh er ny paitchyn cowraghey yn emshir chaie chooie. Carn

geddyn bee victual: Myr fer-ynsee va mish geddyn bee ayns shen. Carn

graysoil accepted; comely; graceful, gracious: T'ou uss mie as graysoil: O ynsee dou dty lattyssyn. Bible; zealous

gys y jerrey 1 aft; 2 to the end a: Ynsee dou, O Hiarn, raad dty lattyssyn: as freill-ym eh gys y jerrey Bible

harriu See harrishdiu over you: My ta fir-ynsee elley er ghoaill y phooar shoh harriu Bible

huc to them: tayrnee ad huc hene ymmodee fir-ynsee Bible

jeidagh diligent: Va Harry ny fer ynsee jeidagh as mie, as va mee my ynseydagh arryltagh. MB; earnest; toilsome

kiarailagh (adj.) careful, frugal, pinch-penny, provident, saving: As ynsee oo ad dy kiarailagh da dty chloan Bible; (in money) careful; (n.) careful person, saver

learning opportunities learning opportunities: By vie lesh VisioNet cur er e hoshiaght lhiasaghey sheshoil liorish caaghyn-ynsee. Dhoor

lhiass-chaairliagh deputy chairman, vice-chairman: Dooyrt Coonseilagh Neil Clark, lhiass-chaairliagh jeh'n ving ynsee, cultoor as soccar; Ta mee goaill yindys mooar dy vel lheid y haghyrt shoh, ta prowal dy chur er hoshiaght cultoor ny h-Albey Dhoor

maddaght (=Ir. matamaitic) (f.) mathematics: As t'ad boirit nagh vel fir as mraane-ynsee dy liooar ayn son sheanse as maddaght. Carn

mooarane mooar very much: Ta shin jerkal rish mooarane mooar dy obbyr veih'n oaseir ynsee as coonee as s'liklee nagh bee dy chooilley red ta shin geearree cooilleenit echey. Dhoor

na (=Ir. na) than: Ta ny smoo dy hushtey aym na t'ec my ir-ynsee Bible

nee (=Ir. an í, ) do, shall, shall do, shalt, will: nee eshyn thie y hroggal gys m'ennym's Bible; (emph.) is: Nee fir ynsee shiu? She. DF

neu-hrome light: Gow my whing ort-hene, ynsee jeh shee, son my whing t'ee aashagh, As my h'erraghyn neu-hrome Bible

oardrailagh prescriptive; imperative: Eisht lhaih y ven ynsee magh oardrailagh as v'eh er ny paitchyn cowraghey yn emshir chaie chooie. Bible

ouyrys suspect: S'quaagh eh, gyn ouyrys, dy vel shoh er haghyr geiyrt chionn er slattys ynsee noa hug niart da cooishyn cultooragh as Manninagh. Dhoor

reaghey argid financing: Nee yn argid reaghey argid da fir-ynsee Bretnish veih Bretin gys Patagonia Dhoor

scoill-ard (f.) high school: Cur er bun Unnid ayns Scoill-Ard raad ynsee paitchyn cooish ny ghaa trooid Gaelg. Dhoor

sheanse science: As t'ad boirit nagh vel fir as mraane-ynsee dy liooar ayn son sheanse as maddaght. Carn

Shirveish Theayagh (f.) Civil Service: Ta Edgar Mann gra dy lajer dy nee Commishoon ny Shirveish Theayagh ta pointeil sleih myr yn Stiureyder Ynsee as she yn Commishoon vees reaghey ny vees jeant maghey shoh. BS

soilsheeney advertise: Agh, mannagh vod Mooinjer Veggey baarail tooilley argid son moylley as soilsheeney yn chooish eck, ynsaghey ny obbreeyn eck as croo stoo ynsee Gaelgagh er lheh cha jean obbyr Vooinjer Veggey bishaghey dy mie. Dhoor

sushtallee evangelists: dy ve sushtallee; as da paart, dy ve bochillyn as fir-ynsee Bible; gospellers

'sy trass ynnyd thirdly: hoshiaght ostyllyn, ’sy nah ynnyd phadeyryn, ’sy trass ynnyd fir-ynsee Bible

diligently (adv.) dy aggindagh: diligently to seek thy face - dy aggindagh dy yeeaghyn er dty hon Bible; dy beasagh: if ye diligently hearken unto me - my nee shiu dy beasagh geaishtagh rhyms Bible; dy jeadagh; dy jeidagh: Go and search diligently for the young child - Immee-jee, as shir-jee magh dy jeidjagh son y lhiannoo Bible; dy imneagh: and keep thy soul diligently - as freill dty annym dy imneagh, Bible; dy kiaralagh: And Moses diligently sought the goat of the sin offering - As ren Moses briaght dy kiaralagh mychione goayr yn oural-peccah Bible; dy kiarailagh: And thou shalt teach them diligently unto thy children - As ynsee oo ad dy kiarailagh da dty chloan Bible; dy tastagh: If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God - My nee oo geaishtagh dy tastagh rish coraa yn Chiarn dty Yee Bible

reputation (n.) ambee; ard-ghoo: a doctor of the law, had in reputation among all the people - fer-ynsee jehn leigh, ayns ard-ghoo mastey ooilley yn pobble Bible; goo; foaynoo

scold (v.) cur da, sheebey; troiddey: I'm afraid the teacher will scold me - Ta aggle orrym dy jean y fer-ynsee troiddey mee. JJK idiom; (n.) postyr; beealeyrey

beign must: Ny keayrtyn, va lioaryn ry-gheddyn fegooish tapeyn as ny keayrtyn, beign da coorseyn goaill toshiaght fegooish stoo-ynsee. Carn

cur magh lioaryn publishing: She fer-ynsee va Mnr Truran, agh t'eh ny haaue nish as eshyn gobbraghey car yn traa son y colught hug eh er bun ry hoi cur magh lioaryn ayns Cornish as mychione y Chorn. Carn

fadeyr pl. fadeyryn prophet: She'n fer-ynsee Pangloss va fadeyr creeney yn lught-thie, as va Candide geaishtagh rish ny lessoonyn echey lesh ooilley'n credjue mie haink jesh da'n eash as yn ymmyrkey echey. CnyO; vaticinator

fer- (pref.) male: my ta cree onnoragh echey, fys ve echey er e churrym as foddee eh yannoo eh, chammah as y fer-ynsee smoo erbee. CS

feyshtyn (f.) confession; puzzle: lurg three laa dy dooar ad eh ayns y chiamble, ny hoie mastey ny fir-ynsee, chammah geaishtagh roo, as cur feyshtyn orroo. Bible; questions

firrynagh he, male, masculine: Dooyrt fer-ynsee yn Rangish dy vel cummaghyn ny vreearyn cosoylley roosyn ayns Bretnish as myrgedddin ta enmyn firrynagh as bwoirrinagh ayns nyn yees jeu. Carn

fo-raad (of road) branch, secondary road; en route, in motion, in transit, on the road, under way; started: Lhisagh claare-traenal fondagh ve currit fo raad, as, ec y traa cheddin, lhisagh stoo ynsee cooie goll er croo as ve currit er- e-hoshiaght. Carn

jalloo roit molten image: Cre'n foays t'ayns yalloo grainnit, dy vel yn obbree er ghrainney eh; yn jalloo roit, as y fer-ynsee dy vreagyn, dy vel yn obbree treishteil ayns ny jallooyn balloo, obbyr e laueyn hene ? Bible

joaraghyn boundaries: ayns cheer-aghyn eigsoylagh ayns cooishyn-ynsee, y leigh, reirey, yn ym-ysseraght, cultoor, bea tarmaynyssagh as sheshoil, as cooishyn goll harrish joaraghyn-steat. Carn

keim (=Ir. céim) (f.) 1 COMPARE keym amble, caste, degree, of high rank, pace, phase, pitch, position, shortcut, stage, standard, station, step, stile; 2 (academic) degree; 3 grade a: Tra v'ad briaght jeh kiare feed scollagyn ayns yn cheyoo keim, cha row agh shey jeu smooinaghtyn er g'obbragh myr fir-ynsee kyndagh rish drogh 'aill, drogh cheimmeeaght as drogh staydyn-obbyr. Carn; 4 (of speech) register; 5 peg

Rangish (Yn) French language: Dooyrt fer-ynsee yn Rangish dy vel cummaghyn ny vreearyn cosoylley roosyn ayns Bretnish as myrgeddin ta enmyn firrynagh as bwoirrinagh ayns nyn yees jeu. Carn

reaghey argid da finance: Nee yn argid reaghey argid da fir-ynsee Bretnish veih Bretin gys Patagonia; traenal ynseyderyn Bretnagh ynnydoil as da'n lhiasaghey jeh taghyrtyn cultooragh Bretnagh. Dhoor

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog