Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ynnyd seyrey | Results: 197

ynnyd seyrey holiday resort: Va San Borondon balley beg feer chiune, er-lhimmey jeh'n traaght goll shaghey gys ynnyd seyrey er y clyst ny s'odjey er y cheu yiass. Dhoor

ynnyd (=Ir. ionad) pl. ynnydyn centre, locale, locality, location, pitch, place, position, post, quarter, resort, spot, stage, stand, station: hug Joseph ynnyd da e ayr as e vraaraghyn Bible; (spot) place; (of government) seat; stead, substitute


Inexact matches:

ass ynnyd misplaced, out of place, out of joint: Dy hreishteil ayns dooinney neufirrinagh dy heaghyn, te myr feeackle brisht, as cass ass ynnyd. Bible

ayns ynnyd in lieu of, in place of, instead of, vice-: Ayns ynnyd y drine nee gaase seose yn billey-juys Bible

cloieder ynnyd understudy

dagh ynnyd everywhere: As shoh'n resoon nagh vel ny smoo dy olk jeant ayns y teihll as nagh vel dy chooilley nhee ayns dagh ynnyd bun rish kyn. CS

duillag ynnyd (f.) cancel

ennym ynnyd place name

fer ynnyd deputy, reserve

gagh ynnyd everywhere: S'cosoylagh dy bee yll jeant son lhiettrimys-smookal ayns gagh ynnyd- obbyr, goaill stiagh thieyn-lhionney, clubbyn, thieyn-bee, clubbyn- oie as barryn. BS

goaill ynnyd strike root: Son ta chymney goaill ynnyd lurg da sleih ve marroo Bible

gyn ynnyd unplaced

jannoo ynnyd-vaghee settle

jean ynnyd-vaghee settle

lheanagh ynnyd cancel

ymmyd-thallooin ynnyd-vaghee land use of a settlement

ymmyd ynnyd-vaghee function of a settlement

ynnyd aer air-base

ynnyd baghee billet

ynnyd baljagh civic centre

Ynnyd Buigh Yellow Place

ynnyd caaoil vantage

ynnyd casherick sanctuary: bee shen ynnyd son ny thieyn oc, as ynnyd casherick son y chabbane-agglish. Bible; shrine; oracle

ynnyd chruinnee rendezvous

ynnyd coshey foothold, footmark

ynnyd cowrey impress, impression, imprint

ynnyd cruinnee rendezvous

ynnyd faagee point of departure

ynnyd faase desert: Ta mish kasly rish pellikan ayns yn 'asygh : as mar ae'n ny hyi ayns yn ynyd phaas. Psalm1610

ynnyd failt reception

ynnyd faishnagh oracle

ynnyd fea resting place: nee yn phynodderee gyllagh da e heshey; nee yn hullad-screeagh myrgeddin fastee y ghoaill ayns shen, as ynnyd fea y gheddyn er e son hene. Bible

ynnyd fynneragh couching place: ver-yms Rabbah dy ve stabyl son camelyn, as ny Ammoniteyn son ynnyd fynneragh da shioltaneyn: Bible

ynnyd haishbynys show place

ynnyd hassoo (f.) bus stop

ynnyd hellan apiary

ynnyd jeihoil decimal place

Ynnyd Jiarg Red Place

ynnyd keayrtey sojourn

ynnyd lajer stronghold: As va David ec y traa shen ayns ynnyd lajer, as va garrison ny Philistinee 'sy traa cheddin ayns Beth-lehem. Bible

ynnyd lheeys ambulatory

ynnyd lhieeney-thalloo landfill site

ynnyd lhiettalit restricted zone: Ooilley'n skimmee jeh'n phurt-aer as ny carbid oc, t'ad goll er shirrey roish my vod ad goll stiagh syn ynnyd lhiettalit . BS

ynnyd lhong-assaig ferry terminal

ynnyd loght venue

ynnyd meanagh mid point

ynnyd mooie location

ynnyd mwyljyn-geayee wind farm

ynnyd oanluckee burial place, catacombs: kys oddym agh ve trimshagh; choud as ta'n ard-valley, ynnyd oanluckee my ayraghyn, ny lhie follym-faase, as ny giattyn eck stroit lesh aile? Bible

ynnyd plaihagh plague spot

ynnyd post post

ynnyd reeoil throne: erson ta us er gummel shuas my ghayr as my ghusyn : ta us seit ayns yn iynyd riul ta toyrt bruinus kayr. Psalm1610

ynnyd reill domination: O loyrigi maei d'yn chiarn shiusse ully ny hobraghyn aggesyn, ayns gygh ully ynyd da reelsyn : mol us yn chiarn o m'anym. Psalm1610

ynnyd scrutee check point

Ynnyd-Sess Ro-Scoill Pre-School Assessment Centre

ynnyd sharee centre for progress

Ynnyd-spoyrt Ashoonagh National Sports Centre

ynnyd taishbynys show place, exhibition centre

ynnyd tarlheimagh landing ground

ynnyd toshee jumping off place

ynnyd traieagh landing place

ynnyd vaghee domicile, dwelling place, habitation: lhig dooin ynnyd vaghee shickyr y yannoo dooin hene Bible

ynnyd–vaghee settlement

ynnyd vargee marketplace: as gh'e magh margiyrt yn tress uyr, as ghonick e fielagh elle nan shassu nan dau ayns ynyd y vargi. PB1610

Ynnyd Varrey Sea Terminal

ynnyd vashtee baptistry

ynnyd veaghee abode, mansion, residence

ynnyd vingey venue

ynnyd vondeish vantage

ynnyd whaiyllee rendezvous

ynnyd wheeylagh wheel rut, wheel track

ynnyd ymmyrt ferry

ynnyd ynsee centre for learning

Ynnyd-ynsee Pohlldal Education Support Centre

cre yn ynnyd where: kre yn ynyd sailsh shuiniyn y goll, as y ianu arlu, gy vod us yn eayn kayst y ii? PB1610

cur ass ynnyd misplace: Maghey shen va greienyn-kiaullee neu-ghooghysagh snaue stiagh neesht as cur ass ynnyd yn bombarde as biniou. Carn

cur ayns ynnyd substitution: Bee shoh cur ayns ynnyd Brutus lhieggan senophobagh jeh 'Braveheart'? Dhoor

cur ayns ynnyd jeh replace, replacement, substitute

cur ayns ynnyd vaghee domicile

cur er ash ayns ynnyd replace

cur 'sy chenn ynnyd reinstall

er ynnyd mooie on location

fer oik ynnyd deputizing officer

goaill yn ynnyd jeh displace, stand for, supersede: Va faaue er ve ayn dy jinnagh y scoill noa goaill yn ynnyd jeh Scoill Lhiennoo Ballacloan as Bunscoill Magher y Vargee. BS

Offish y Stiureyder Ynnyd Site Managers Office

Oik y Stiureyder Ynnyd Site Managers Office

'sy chied ynnyd firstly, in the first place: As ta gialdyn Chreest ain my hirrys-mayd ny reddyn shoh ayns y chied ynnyd, nee Jee ooilley nyn veme y yannoo magh CS

'sy nah ynnyd next, secondly

'syn ynnyd jeh in lieu of

'sy trass ynnyd thirdly: hoshiaght ostyllyn, ’sy nah ynnyd phadeyryn, ’sy trass ynnyd fir-ynsee Bible

thie oast ny ynnyd local

ynnyd argidoil mooie offshore financial centre

ynnyd caghlaa pagganyn baby changing facilities

Ynnyd Campal Phurt ny h-Inshey Peel Camp Site

Ynnyd Cholleish as Ollooscoill Vannin (yn); (the) Isle of Man College and University Centre

Ynnyd Cooney Ynsee Academic Support Centre

ynnyd ec y trass leval tertiary centre

ynnyd-eggey yn reiltys government website

Ynnyd-fysseree mie er bashtal Great Datacentre

Ynnyd Jeelym Theayagh y Hiar Eastern Civic Amenity Site

Ynnyd Jeelym y Jiass Southern Amenity Site

ynnyd lheie ersooyl vanishing point

Ynnyd Lheihys Phurt ny h-Inshey Peel Medical Centre

ynnyd lhiasaghey ushtey water treatment works

ynnyd ny merriu morgue, mortuary

Ynnyd-orch Theayagh Hiar Eastern Civic Amenity Site

Ynnyd Phobble Vaayl Michael Community Civic Centre

Ynnyd Pohlldal Ynsagh Education Support Centre

Ynnyd Shennayraght Vanninagh Manx Ancestry Centre

Ynnyd Theayagh Vaayl Michael Civic Centre

Ynnyd Un Teihll One World Centre

Ynnyd yn Ollooscoill (The) University Centre

ynnyd y vreck pockmark

Boayrd Ynnyd Jeelym Theayagh y Jiass Southern Civic Amenity Site Board

soiaghey reillyn sodjey 'ny ynnyd son (make fresh for) provision

Thie-Bee as Ynnyd-Keayrtee yn Arbyl Niarbyl Café and Visitor Centre

Thie-Bee as Ynnyd-Keayrtee yn Cheyllys Sound Restaurant and Visitor Centre

Ynnyd Çhymmyltaght, Eeastagh as Sheanse Eirinys-marrey Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science

Ynnyd Jeelym Theayagh y Jiass as Mholmeyder Orçh Ghlass Southern Civic Amenity Site and Green Waste Composting Facility

Ynnyd Prowal Imman as Scrutaghey Carbid Driving Test and Vehicle Examination Centre

rendezvous (n.) boayl quaaltys, thie oayll, ynnyd cruinnee, ynnyd whaiyllee, ynnyd chruinnee

settle cur fea er; kiartaghey; lhie; soiaghey: But I will settle him in mine house - Agh neems eshyn y hoiaghey ayns my hie Bible; soie sheese; gow toshiaght dy chummal ayns boayl, goaill toshiaght dy chummal ayns boayl; jean ynnyd-vaghee, jannoo ynnyd-vaghee; cur er bun ynnyd-vaghee, cur er bun ynnyd-vaghee; (impv) kiare-jee: Settle it therefore in your hearts - Kiare-jee eh er-y-fa shen ayns nyn gree Bible

domicile (n.) cummaltys, ynnyd vaghee; (v.) cur ayns ynnyd vaghee

in lieu of (adv.) ayns ynnyd; 'syn ynnyd jeh

location1 (n.) boayl, ynnyd, ynnyd mooie

oracle (n.) oracle; ynnyd casherick: And he made chains, as in the oracle - As ren eh linkyn airh, myrsyn ynnyd casherick Bible; ynnyd faishnagh

show place (n.) ynnyd taishbynys, ynnyd haishbynys

substitute1 (n.) ynnydeyragh, ynnyd; (v.) cur ayns ynnyd jeh

vantage (n.) caa vondeish, ynnyd caaoil, ynnyd vondeish, vondeish

venue (n.) boayl chaglym; laaragh; ynnyd loght; ynnyd vingey

Site Managers Office (n.) Oik y Stiureyder Ynnyd; Offish y Stiureyder Ynnyd

in place of ayns ynnyd: In place of her - Ayns ynnyd j'ee. DF idiom

stomacher stomacher: as ayns ynnyd stomacher, aanrit-sack; as ayns ynnyd aalid eddin, lostey greiney Bible

ynnyd-cummal dwelling: ta ny biljyn-juys ynnyd-cummal son y stork. Bible

air-base (n.) ynnyd aer

baptistry (n.) ynnyd vashtee

cancel (v.) cur ass, scryssey; dolley magh: They cancel each other out - T'ad dolley magh y cheilley. DF idiom; duillag ynnyd, lheanagh ynnyd

check point (n.) ynnyd scrutee

civic centre (n.) ynnyd baljagh

cockle1 coggyl: Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley - Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght, as coggyl ayns ynnyd oarn Bible; giortey; mooirane; (v.) craplaghey, shirgaghey

couching place ynnyd fynneragh

decimal place (n., adj.) ynnyd jeihoil

exhibition centre ynnyd taishbynys

ferry terminal (n.) ynnyd lhong-assaig

foothold (n.) ynnyd coshey

holiday resort (n.) ynnyd seyrey

instead of ayns ynnyd: She's always talking instead of learning her lessons - T'ee dy-kinjagh taggloo ayns ynnyd jeh g'ynsagh e lessoonyn. JJK idiom

landfill site (n.) ynnyd lhieeney-thalloo

landing ground (n.) ynnyd tarlheimagh

locale (n.) ynnyd

mid point (n.) ynnyd meanagh

misplace (v.) cur ass ynnyd

misplaced ass ynnyd; meehraaoil

place2 (n.) (spot) boayl: A place quite new to me - Boayl nagh vel enney erbee aym er. DF idiom; ynnyd: It's in place now - T'eh ayns ynnyd nish. DF idiom

place name (n.) ennym ynnyd

plague spot (n.) ynnyd plaihagh

pockmark (n.) ynnyd y vreck

post cur er list, ynnyd; cur 'sy phost; currym; oik; post: Is it for the post? - Vel eh son y phost? JJK idiom; postal; staag; sthock; ynnyd post

replace (v.) cur nyn ymmyd, goaill ymmyd jeh, cur ayns oik peiagh elley, cur ayns ynnyd jeh, cur er ash ayns ynnyd

resort couyr: It was the only resort - Cha row couyr erbee elley ayn. DF idiom; oayll; taaghey; ynnyd: Holiday resort - Ynnyd seyrey. DF idiom

restricted zone (n.) ynnyd lhiettalit

seat2 (n.) (of government) ynnyd

Sea Terminal (n.) Ynnyd Varrey

secondly (adv.) 'sy nah ynnyd

stead (n.) ynnyd

strike root (v.) goaill ynnyd

understudy (n.) cloieder ynnyd

vice- (prep.) ayns ynnyd

wheel rut (n.) ynnyd wheeylagh

wheel track (n.) ynnyd wheeylagh

Yellow Place (n.) Ynnyd Buigh

ard-ynnyd high place: As tra van chirveish shoh harrish, hie eh gys yn ard-ynnyd Bible

billey-myrtle myrtle tree: Ayns ynnyd y drine nee gaase seose yn billey-juys, as ayns ynnyd y dress hig seose yn billey-myrtle Bible

onnaneyn thistles: Lhig da onnaneyn gaase seose ayns ynnyd curnaght, as coggyl ayns ynnyd oarn. Shoh jerrey er goan Yob Bible

ynnyd-vaghee dwelling place: cha bee eh arragh ny ynnyd-vaghee son dy bragh Bible; address

background (n.) cooyl-ynnyd; cooylrey; shaghadys

centre for learning (n.) ynnyd ynsee

centre for progress (n.) ynnyd sharee

centre of excellence (n.) ynnyd-erbaghtallys

checkout (n.) ynnyd-eeck

deputizing officer (n.) fer oik ynnyd

everywhere (adv.) dagh ooilley ard; dagh ooilley raad: English is spoken everywhere - Ta Baarle loayrit dy-chooilley raad. JJK idiom; dagh ooilley voayl: Man is everywhere the same - Ta dooinney yn lheid cheddin dy- chooilley raad. JJK idiom; dagh ynnyd; gagh ynnyd; ooilley mygeayrt: The water had got in everywhere - Va'n ushtey er jeet stiagh ooilley mygeayrt. DF idiom

firstly (adv.) hoshiaght, 'sy chied ynnyd

footmark (n.) cowrey coshey, ynnyd coshey

foreground (n.) roie-ynnyd

generating station (n.) ynnyd-gientyn

job centre (n.) ynnyd-kiartaghyn

jumping off place ynnyd toshee

key position ogher-ynnyd

landing place (n.) callee; ynnyd traieagh

middle ground (n.) mean-ynnyd

morgue (n.) marroolan; ynnyd ny merriu

on location er ynnyd mooie

out of joint ass ynnyd

pay station (n.) (motorway) ynnyd-eeck

point of departure (n.) ynnyd faagee

position boayl: Position in class - Boayl 'sy vrastyl. DF idiom; keim: In a high position - Ayns ard cheim. DF idiom; stayd: Cash position - Stayd yn argid. DF idiom; ynnyd: What was the ship's position at noon? - C'raad va ynnyd ny lhong ec y vunlaa? DF idiom

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog