Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ymmyrkey | Results: 146

ymmyrkey 1 appearance, attitude, behaviour, comportment, conduct, conductance, conduction, conveyance, haulage; 2 bear, birth, give birth, yield, gestation: My ta ben er yientyn, as er ymmyrkey lhiannoo-mac Bible; 3 supply, carry, carrying, convey, transport, support a: te rour dhyt's dty lomarcan dy ymmyrkey. Bible; 4 tide; 5 behave, endure, sustain


Inexact matches:

costys ymmyrkey portage

co-ymmyrkey sauchey safe conduct

droghad ymmyrkey transporter bridge

drogh ymmyrkey-bea anti-social behaviour; antisocial behaviour

lhong ymmyrkey transport

obbree ymmyrkey transport worker

tree-queeyllagh ymmyrkey carrier tricycle

ymmyrkey bayrey road transport

ymmyrkey bea manner of life: as ayns shen ta ynsagh dy liooar ayd, my ta agh fys ayd cre'n aght nee oo ymmyd jeh ayns dt'ymmyrkey bea CS; way of life

ymmyrkey eayn yean

ymmyrkey ersooyl bear off, carry off

ymmyrkey feanish attest, depose, testify: As hug eh sarey dooin dy phreacheil gys y pobble, as dy ymmyrkey feanish dy nee eshyn, liorish oardagh Yee, ta dy ve briw ny bioee as ny merriu. Bible

ymmyrkey lesh carry along

ymmyrkey magh bear out, carry out: dy jarroo rishyn ta troggit veih ny merriu, dy voddagh shin mess y ymmyrkey magh da Jee. Bible

ymmyrkey meegherrymoil unprofessional conduct

ymmyrkey mess fruit: V'eh soit ayns thalloo menoyr liorish ushtaghyn mooarey, dy chur magh banglaneyn, as dy ymmyrkey mess, as dy ve ny villey-feeyney aalin. Bible

ymmyrkey nastee carriage free

ymmyrkey ry-eeck carriage forward

ymmyrkey seose carry up: T'ad er nyn ymmyrkey seose 'syn aer, as sheese reesht gys y diunid: ta'n annym oc lhe•e ersooyl er coontey nyn seaghyn. Bible

ymmyrkey sidooryn trooping

ymmyrkey stiagh import, importing

ymmyrkey troailtee transport passenger

feanish y ymmyrkey testify: Bee dy yien mie, Phaul: son myr t'ou er n'ymmyrkey feanish jeem's ayns Jerusalem, myr shen neesht shegin dhyt feanish y ymmyrkey ec y Raue. Bible

ymmyrkey-bea yn theay public order

ymmyrkey chiarnys er boss

ymmyrkey er sleayd sledge

ymmyrkey er ushtey water carriage

ymmyrkey roish y traa miscarriage

testify (v.) gymmyrkey feanish: wherewith thou didst testify against them - lhieu ren oo gymmyrkey feanish nyn Bible; (to); (dy) ymmyrkey feanish: to testify unto Israel - dy ymmyrkey feanish da Israel Bible; feanish y ymmyrkey: that this song shall testify against them as a witness - dy jean yn arrane shoh feanish y ymmyrkey nyn Bible

transport eebyrt; geebyrt; lhong ymmyrkey; ymmyrkey: Road transport - Ymmyrkey bayrey. DF idiom

attitude (n.) shassoo; ymmyrkey: That's his attitude - Ta shen yn ymmyrkey echey. DF idiom; aght smooinaghtyn

conveyance (n.) caghlaa shelloo, screeuyn shelloo; ymmyrkey: Public system of conveyance - Corys ymmyrkey. DF idiom

carriage forward ymmyrkey ry-eeck

carriage free ymmyrkey nastee

carrier tricycle (n.) tree-queeyllagh ymmyrkey

carry along ymmyrkey lesh

carry out (v.) ymmyrkey magh

carry up (v.) ymmyrkey seose

comportment (n.) ymmyrkey

conduct1 aghtey; gurneiley; leeideil; imbea; ymmyrkey: This man's conduct is bad, but that of his companions is worse - Ta ymmyrkey yn dooinney shoh olk, agh ta e heshaghyn ny smessey JJK idiom

conductance (n.) ymmyrkey

conduction (n.) ymmyrkey

gestation (n.) ymmyrkey

give birth (v.) brey, ymmyrkey

importing ymmyrkey stiagh

portage (n.) costys ymmyrkey

road transport (n.) ymmyrkey bayrey

transporter bridge (n.) droghad ymmyrkey

transport passenger (n.) ymmyrkey troailtee

transport worker (n.) obbree ymmyrkey

trooping ymmyrkey sidooryn

unprofessional conduct ymmyrkey meegherrymoil

aegis (n.) co-ymmyrkey; skian

anti-social behaviour (n.) drogh ymmyrkey-bea

bear1 (v.) brey, gymmyrkey, surranse, ymmyrk; ymmyrkey: God lays on you no burden greater than you can bear - Cha vel Jee cur ort errey ny smoo na foddee oo ymmyrkey. JJK idiom; (to); (dy) nymmyrk; (to); (dy) hurral: They and their children have much to bear - Ta mooarane ocsyn as ec nyn baitchyn dy hurral. JJK idiom; surrys, hroggys; (n.) bear, clameyder, maghouin, muc-awin, mucawin; ceau

conductible (adj.) yn-ymmyrkey

convect (v.) co-ymmyrkey

convection (n.) co-ymmyrkey

endurable (adj.) fuillaghtagh; so-ymmyrkey

kind conduct (n.) jeih-ymmyrkey

misbehave (v.) drogh-ymmyrkey

ritualism (n.) jesh-ymmyrkey, oardaghys

safe conduct co-ymmyrkey sauchey

sustainable (adj.) yn-chummalagh, yn-ymmyrkey

water carriage (n.) ymmyrkey er ushtey

yean (v.) brey eayn, ymmyrkey eayn

co-ymmyrkey aegis, convect, convection

drogh-ymmyrkey immorality, misbehave, misbehaviour, misconduct

jeih-ymmyrkey kind conduct

jesh-ymmyrkey ritualism

so-ymmyrkey endurable

ymmyrkey-bea behaviour: Edyr eh ve rish carrey ny noid, ny tar harrish ymmyrkey-bea deiney elley, as my oddys oo gyn-loght, ny jean ad y vrah. Apoc

yn-ymmyrkey conductible, sustainable

antisocial behaviour (n.) aghtey noi-heshaghtagh, drogh ymmyrkey-bea

attest (v.) cur fo loo; jarrooaghey; ymmyrkey feanish

bear off (v.) (to); (dy) lhie mooie jeh; ymmyrkey ersooyl

bear out (v.) cur lesh magh; ymmyrkey magh

carry off (v.) cur lesh ersooyl, ymmyrkey ersooyl

convey (v.) caghlaa shelloo, caghlaa shellooderaght, ymmyrkey

depose (v.) brishey; cur ass oik; prowal; ymmyrkey feanish

haulage (n.) costys ymmyrkee; tayrn; thowal; ymmyrkey

immorality (n.) drogh-veasaght, drogh-veaysaght, drogh-ymmyrkey, rouanys

manner of life aght baghee; ymmyrkey bea

miscarriage (n.) anappeeaght, failleilys briwnys, ymmyrkey roish y traa

public order (n.) ymmyrkey-bea yn theay

way of life ymmyrkey bea; aght baghee

endure (v.) cummal magh, cummal rish, fannaghtyn, farraghtyn, fuillaghtyn, surral, surranse, ymmyrkey, tannaghtyn

misbehaviour (n.) drogh-aghtys, drogh immeeaght, drogh-ymmyrkey, drogh aghtalys

misconduct (n.) drogh aghtalys, drogh-reir, drogh-ymmyrkey; (v.) meereirey obbyr, meestiurey

sledge (n.) sleayd, sleod; (v.) sleaydey, goll er sleayd, ymmyrkey er sleayd

support beeaghey; bhut; cooney; cummal seose; pohlldey; pohlldal; ymmyrkey

jeeish hers, to her: bee oo gerjagh jeeish ren oo y ymmyrkey. Bible

oddin I could: son eisht oddin v'er ymmyrkey eh Bible

behave (v.) aghtey: You should behave yourself - Lhisagh shiu g'aghtey shiu-hene. JJK idiom; ymmyrkey

behaviour1 (n.) aghtys; ellyn; ymmyrkey, ymmyrkey-bea; obbraghey: The car's behaviour on the road - Obbraghey y ghleashtan er y raad. DF idiom

birth chennar: Twin birth - Daa lhiannoo ec yn un' chennar. DF idiom; ruggyr: Premature birth - Ruggyr roish yn traa. DF idiom; ymmyrkey

boss (n.) ard-er, ard-ghooinney; mainshter, mainshtyr: He stands well with the boss - Ta'n mainshtyr coontey ram jeh. DF idiom; mainshytyragh; (n.) aashag, pollag, bolg streeaney; (v.) ymmyrkey chiarnys er

carry ceau; cur lesh; tayrn; ymmyrkey: We'll carry that ourselves - Ymmyrkmayd shen shin-hene. JJK idiom

carrying tayrn; ymmyrkey: I shall not hinder you from carrying out your project - Cha jeanym cumrail oo veih g'ymmyrkey magh dty yeearree. JJK idiom

fruit (n.) mess: This fruit is beginning to rot - Ta'n mess shoh goaill toshiaght dy loau. JJK idiom; troar; (v.) ymmyrkey mess

import cooid kionnit stiagh; cur lesh stiagh, kionnaghey stiagh, ymmyrkey stiagh; foaynoo, keeayll; keeayllaghey

paps (npl.) keeaghyn: Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked - Bannit tan vrein ren oo y ymmyrkey, as ny keeaghyn tou er yiole Bible

shall call enmyssee: and bring forth a son, and shalt call his name Jesus -as mac y ymmyrkey, as enmyssee oo yn ennym echey Yeesey. Bible

shares (npl.) (company) ronnaghyn: I sold my shares - Chreck mee my ronnaghyn. DF idiom; rheynnyn: The yield on these shares is high - Ta ymmyrkey ard ec ny rheynnyn shoh. DF idiom

supply creck, coyrt magh; livrey-ys; cur cooid da; jannoo magh, jannoo feaysley; ymmyrkey; tasht: Take in a supply of water - Tasht ushtey y cur stiagh. DF idiom; stoyr

sustain (v.) cummal seose; ymmyrkey: I cannot sustain this any longer - Cha noddym gymmyrkey shoh ny s'odjey. DF idiom

tide cur lesh; imbagh; raiee; tidey: The tide is out - Ta'n tidey traihit. DF idiom; ymmyrkey; roayrt: The tide is making - Ta'n roayrt lhieeney. DF idiom

vigilant (adj.) dooisht, dooishtagh, er-twoaie, twoaieagh; tastagh: vigilant, sober, of good behaviour - tastagh, sheelt, jeh ymmyrkey-bea mie Bible

witness1 (v.) fakin; recort, recortys; feanish: I call you to witness - Ta mee g'eamagh erriu ooilley dy ymmyrkey feanish. JJK idiom

yield (n.) baar, troar; (v.) lhiggey lesh: Yield not to temptation - Ny lhig lesh miolagh. DF idiom; cur magh, ymmyrkey; ceau

ass e cheeayll insane, mad, nuts, potty: ren eh e ymmyrkeychaghlaa kiongoyrt roo, as lhig eh er dy row eh ass e cheeayll Bible

bun billey tree trunk: Gra rish bun billey, She uss my ayr; as rish clagh, T'ou uss er my ymmyrkey Bible

cailt forlorn: Yeeagh ee dy ve follym as cailt agh va ymmyrkey dramadagh eck neesht. Dhoor; lost: Quoid d'argid ta cailt eu? JJK; missing: Un cheayrt te caillit ta cailt son dy bragh. Dhoor

cha ren did not: Nish cha ren Sarai ben Abram cloan y ymmyrkey da Bible

cumrailagh detainer, hinderer, hindersome, loiterer, tedious person: shegin dhyt goll gys y leigh , lesh ymmyrkey Creestee, fegooish shirrey cooilleeney aigney, fegooish goaill aghtyn cumrailagh as roonagh, as cur corree er dty naboo as ort hene fegooish oyr. CS

doillee (=Ir. doiligh) difficult, hard, stiff, ticklish, uphill: Ta'n clagh trome, as ta'n genniagh errey doillee dy ymmyrkey Bible

dy foayroil approvingly, favourably: dy foayroil clashtyn rish dt'accanyn dt'ymyrçh y yannoo magh, dt'obbraghyn mie y eeck, as dty ghrogh ymmyrkey y smaghtagh. CS

dy neuyesh unduly: dy vel eh dy ymmyrkey eh-hene dy neuyesh gys e voidyn Bible

eaginaghey See eginaghey compel: eshyn ren ad y eaginaghey dy ymmyrkey e chrosh Bible

erraghyn tromey heavy burdens: Son t'ad kiangley erraghyn tromey as doillee dy ve er nyn ymmyrkey, as dyn goyrt ad er geayltyn deiney, agh cha lhie ad hene wheesh mair roo dy hroggal ad. Bible

erskyn deiney superhuman: My ta e ymmyrkey, dooie, meen, as bannee, s'maynrey e sheshey erskyn deiney elley. Apoc; above men, over men

fadeyr pl. fadeyryn prophet: She'n fer-ynsee Pangloss va fadeyr creeney yn lught-thie, as va Candide geaishtagh rish ny lessoonyn echey lesh ooilley'n credjue mie haink jesh da'n eash as yn ymmyrkey echey. CnyO; vaticinator

gerjagh comfort, comforting, consolation, gladness, joy, solace: bee oo gerjagh jeeish ren oo y ymmyrkey Bible

gioaldeeaght (f.) mortgage: c'raad oddins troggal gioaldeeaght ny argid er-eeasaght, as kys oddagh cooid-troggal ve er ny ymmyrkey dys y tholtan er y chassan coon? Dhoor

kiare jeig fourteen: Ad shoh mec Rachel, va er ny ymmyrkey da Jacob: va ooilley ny anmeenyn kiare jeig. Bible

looyr husky; stalwart; strong bodied: Va'n maynagh jeeaghyn sunt, roauyr as looyr; va e hooillyn soilshean, yn aght echey shickyr, e ymmyrkey jeeragh, as e hooyl moyrnagh. CnyO

raaidyn dooinney man's ways, ways of man: Son ta e hooillyn er raaidyn dooinney, as t'eh fakin ooilley e ymmyrkey. Bible

rour 1 too many, too much a: te rour dhyt's dty lomarcan dy ymmyrkey Bible; 2 overdo, overdone; 3 (as optimism) undue; 4 excess

sheeoilagh conciliatory: Cha row y Ven-rein coardail rish e ymmyrkey sheeoilagh dy liooar rish ny condaigee. Dhoor

shenn vraane aged women: Ny shenn vraane myrgeddin, dy bee ad dy ymmyrkey-bea crauee Bible; old women

strimmey na outweigh: Ta'n clagh trome, as ta'n genniagh errey doillee dy ymmyrkey: agh ta farg yn ommydan ny strimmey na ad ny-neesht. Bible

tooilley (=Ir. tuilleadh) addition, additional, continuation, few more, more, supplement, supplementary: vel tooilley mec dy ve foast er my ymmyrkey? Bible

veih'n vrein congenital; from the womb: nee oo giennaghtyn, as mac y ymmyrkey; as cha jig razor er e chione: son bee'n lhiannoo Nazarite gys Jee veih'n vrein Bible

voïnyn from us: Ta shin guee erriu, vraaraghyn, as coyrlaghey shiu liorish y Chiarn Yeesey, 'naght myr ta shiu er n'ynsaghey voïnyn kys lhisagh shiu nyn mea y ymmyrkey? PB1765

accusers (npl.) cassidee; plaiyntee: Against whom when the accusers stood up - Noi tra va e phlaiyntee er hassoo seose Bible; casseyderyn: Without natural affection, trucebreakers, false accusers - Fegooish graih dooghyssagh, brishey conaantyn, casseyderyn foalsey Bible; scammyltee: that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers - dy bee ad dy ymmyrkey-bea crauee, cha nee scammyltee Bible

appearance (n.) caslys, cheet magh, cheet rish, croo, shassoo stiagh, ymmyrkey; cummey: His appearance belies him - Ta'n cummey echey ginsh breag er. DF idiom; reayrtys: At first appearance - Er yn chied reayrtys. DF idiom; tuarystal: He has a hungry appearance - Ta tuarystal yn accrys er. DF idiom

burden (n.) bart, laad, lught; errey, cur errey er: God lays on you no burden greater than you can bear - Cha vel Jee cur ort errey ny smoo na foddee oo ymmyrkey. JJK idiom; (v.) laadey, lughtey, cur laad er, cur bart er; (ny) lhie trome er

call1 cowree; eam: Call your companions - Eam er nyn sheshaghyn. JJK idiom; eamagh: I call you to witness - Ta mee g'eamagh erriu ooilley dy ymmyrkey feanish. JJK idiom; yllagh; yllee: Call me early - Yllee orrym dy-moghey. JJK idiom; eie, êie

can (n.) curn, curneen; stainnaghey, stainney; (v.) fod, jarg; (interrog.) nod: Can you tell me what time it is? - Nod shiu gra rhym yn traa? JJK idiom; vod: How can you go out in such weather? - Kys vod shiu goll magh ayns lheid yn earish? JJK idiom; foddee: God lays on you no burden greater than you can bear - Cha vel Jee cur ort errey ny smoo na foddee oo ymmyrkey. JJK idiom; oddys: How can he be so cruel? - Kys oddys eh ve cha dewil? JJK idiom

filthy (adj.) broigh, eajee, feohoil, sallagh, sollagh; neu-ghlen: How much more abominable and filthy is man - Cre-woad sloo dwoaiagh as neu-ghlen ta dooinney Bible; broghe: all our righteousnesses are as filthy rags - as ta ooilley yn ynrickys ain myr frytlagyn broghe Bible; beishtagh: Woe to her that is filthy and polluted - Smerg jeeish ta beishtagh as neughlen Bible; feohdagh: vexed with the filthy conversation of the wicked - seaghnit lesh ymmyrkey-bea feohdagh ny mee-chrauee Bible

goodness1 (n.) mie, mienys; foayr: Lord, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant - uss y Jee, ter yialdyn y foayr shoh da dty harvaant Bible; foays; kenjallys: but that I believe verily to see the goodness of the Lord - agh dy vel mee dy shickyr credjal dy akin kenjallys y Chiarn Bible; mieys: love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith - graih, boggey, shee, surranse- foddey, ymmyrkey meiygh, mieys, firrinys Bible

I must shegin dou: All that the Lord speaketh, that I must do - Ooilley ny tan Chiarn dy harey, shegin dou jannoo Bible; shêgin dou: Truly this is a grief, and I must bear it - Dy firrinagh ta shoh my cherraghey trome, as shêgin dou eh y ymmyrkey Bible; shegin dooys: But I must die in this land - Agh shegin dooys baasegheddynsy cheer shoh Bible

worst by vessey; red smessey; smessey: This man's conduct is bad, but that of his companions is worse, they're the worst people I know - Ta ymmyrkey yn dooinney shoh olk, agh ta e heshaghyn ny smessey, t'ad yn sleih smessey shione dou. JJK idiom

deesyn charges: iih na lyoinyn y ririyght shanoni as ma viis e kiangilt as ranan foundagh lesh gys ny partiessen, anana giall y ghur schiagh ghuish as fiu slayn yn deesyn viis ny pessunyn t'ayd dy ve er an busey da ymmyrkey dy ieru y lieskell PB1610

Kione Droghad Onchan, Bridge Head: Ta barrantagh ayns Kione Droghad shirrey er y lught-reill ynnydagh as ny meoiryn-shee ad dy obbraghey ry cheilley, dy ghellal rish drogh ymmyrkey-bea syn ard. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog