Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ymmyd | Results: 154

ymmyd (=Ir adhmad) (of food) consumption; amenity, application, employment, purpose, use, utilization: messyn y vagheragh son ymmyd dooinney Bible


Inexact matches:

ass ymmyd broken down, disused, extinct, obsolete, unusable, unused: She polt mooar v'ayn as bee yn stashoon chellooish ass ymmyd son meeghyn. Carn

ayns ymmyd in commission: saagh erbee t'er ny ve ayns ymmyd Bible

dyn ymmyd dud, naught, unserviceable, useless, void: T'ad ooilley er n'gholl ass y raad, t'ad ooilley dyn ymmyd Bible

erskyn ymmyd superfluous

kiartys ymmyd easement, usufruct

ymmyd persoonagh personal use

ymmyd-thallooin ynnyd-vaghee land use of a settlement

ymmyd ynnyd-vaghee function of a settlement

bentyn rish kiartys ymmyd usufructuary

cur ass ymmyd cripple as ship, luxation

cur drogh ymmyd da knock about

cur gys mee-ymmyd misappropriate, misappropriation

cur nyn ymmyd replace

fer kiartys ymmyd usufructuary

goaill ymmyd jeh replace; making use of: Myr shen, foddee ad goaill ymmyd jeh chengey oikoil tra t'ad dellal rish reiltyssyn. Carn

goll ass ymmyd obsolescent

gow ymmyd jeh bun-argid (impv) capitalize

jannoo drogh ymmyd misuse

jannoo drogh-ymmyd jeh abuse, knock about

jannoo mee-ymmyd jeh misapply

jannoo ymmyd jeh employ, resort to, use, utilize: gyn ourys, ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn

jannoo ymmyd toshiaght handsel

lught yn ymmyd users

Slattys Drogh-ymmyd Druggaghyn Misuse of Drugs Act

ymmyd jeant jeh employed, used: Ta gagh ooilley nhee 'sy skeeal shoh faggys yn nhee cheddin myr t'eh ayns yn ghaane ainyn hene, ga nagh vel ymmyd jeant jeh ny focklyn cheddin. Coraa

gyn ymmyd y ve jeant jeh unutilized

use1 (v.) jannoo ymmyd jeh: Use cold water - Jean ymmyd jeh ushtey feayr. JJK idiom; taaghey; (n.) ymmyd: Because it will be of great use to you - Er y fa dy bee eh jeh ymmyd mooar dhyt. JJK idiom; cliaghtey: Don't use any ceremony with me - Ny shass er cliaghtey er my hons. JJK idiom; er son foays

usufructuary (adj.) bentyn rish kiartys ymmyd; (n.) fer kiartys ymmyd

abuse (v.) jannoo drogh-ymmyd jeh, oltooaney, meeusal; (n.) caartrey, drogh-ymmyd, oltooan

dud dyn ymmyd; foalsey; gyn y vie; gyn ymmyd; marroo; pollan

resort to (v.) jannoo ymmyd jeh: To resort to force - Dy yannoo ymmyd jeh lajerys. DF idiom

amenity1 (n.) ymmyd

consumption2 (of food) ymmyd

disused ass ymmyd; naggyr

in commission ayns ymmyd

luxation (n.) cur ass ymmyd

personal use (n.) ymmyd persoonagh

replace (v.) cur nyn ymmyd, goaill ymmyd jeh, cur ayns oik peiagh elley, cur ayns ynnyd jeh, cur er ash ayns ynnyd

unavailing (adj.) fardailagh; gyn ymmyd

usufruct (n.) kiartys ymmyd

misapplication (n.) mee-ymmyd

misapply (v.) jannoo mee-ymmyd jeh

misappropriate (v.) cur gys mee-ymmyd

misappropriation (n.) cur gys mee-ymmyd

misusage (n.) drogh-ymmyd

misuse (n.) drogh-ymmyd; (v.) jannoo drogh ymmyd

occupancy of beds ymmyd-lhiabbagh

of none effect gyn bree; gyn veg y vree: lest the cross of Christ should be made of none effect - er-aggle dy beagh crosh Chreest gyn veg y vree Bible; gyn ymmyd: faith is made void, and the promise made of none effect - ta credjue gyn veg y vree, as y gialdyn gyn ymmyd erbee Bible

sharing co-ymmyd; paart

superfluous (adj.) erskyn ymmyd, neulaccallagh, skyoltagh

unprofitable (adj.) neuvondeishagh, gyn ymmyd; neu-frioosagh

unusable (adj.) ass ymmyd, do-ymmydey, neuobbree

used ymmyd jeant jeh: I've never used them before - Cha ren mee rieau ymmyd y yannoo jeu roie. JJK idiom; ymmydit: Used car - Gleashtan ymmydit. DF idiom; cliaghtit: I am well used to it - Ta mee dy mie cliaghtit rish. DF idiom; chliaghtee

users (npl.) lught yn ymmyd, ymmydeyryn

utilization (n.) cur gys foaynoo, ymmyd

utilize (v.) jannoo ymmyd jeh; ymmyder

co-ymmyd sharing

drogh-ymmyd abuse, misusage, misuse: V'eh shirrit orroo ad dy resooney cooish sheinyssagh 'Voirrey', va drogh-ymmyd jeant jee, foddee, as dy reaghey cre lhisagh ve jeant. BS

mee-ymmyd misapplication

thie obbyr work house, workshop: lurg fockley magh yn Slattys shoh, dy bee dy chooilley choirrey ta ymmyd jeant eh ayns mwyllin, thie obbyr-laue, thie-prental, thie-daah, thie son lheie yiarn, thie-imbyl, thie-fuinney, obbraghyn-gas, obbraghyn-ushtey, ny thieyn erbee elley ta ymmyd jeant Coraa

ymmyd-lhiabbagh occupancy of beds

application1 (n.) jeadys, sheeyntagh, yeearree, yeearreydys, ymmyd

cripple as ship (v.) cur ass ymmyd

easement (n.) aash; aashid; cour; kiartys ymmyd

employment1 (n.) faill, failley, keird, obbraghey, obbyr, ymmyd

extinct (adj.) anvio; ass ymmyd; marroo; mooghit

function of a settlement (n.) ymmyd ynnyd-vaghee

making use of (v.) goaill ymmyd jeh

unserviceable (adj.) dyn ymmyd, neu veishagh, neuchlaghtagh, neuymmydoil

unutilized gyn ymmyd y ve jeant jeh; neuymmydit

capitalize (v.) gow ymmyd jeh bun-argid; screeu lesh king lettyr

handsel (n.) eearlys, yeearlys; (v.) goaill toshiaght er, cur yeearlys da, jannoo ymmyd toshiaght

knock about (v.) cur drogh ymmyd da; jannoo drogh-ymmyd jeh

land use of a settlement (n.) ymmyd-thallooin ynnyd-vaghee

Misuse of Drugs Act (n.) Slattys Drogh-ymmyd Druggaghyn

obsolescent (adj.) goll ass cliaghtey; goll ass oash; goll ass ymmyd

obsolete (adj.) ass cliaghtey; ass oash; ass ymmyd; jeh'n chenn yannoo

unused (adj.) anoayllagh rish, ass ymmyd, neuchliaghtit rish, neuoayllagh rish, noa, oor, treigit

useless (adj.) dyn ymmyd, neuymmydagh, neuymmydoil, gyn foaynoo, neuchlaghtagh, lag-lauee

breear-coonee auxiliary verb: Goaill ymmyd feer vennick jeh 'jannoo' myr breear-coonee Dhoor

employ failley: I am in his employ - Ta mee faillit echey. DF idiom; jannoo ymmyd jeh; shirveish

employed failt; ymmyd jeant jeh; goit seose: for they were employed in that work day and night - son vad goit seose ayns yn obbyr shen, oie as laa Bible

force1 egin: They took it by force - Ghow ad er egin eh. DF idiom; (n.) lajerys, forse, forsey, in; niart: To resort to force - Dy yannoo ymmyd jeh niart. DF idiom; (v.) eiginaghey; eignee; cur er

naught (n.) dyn ymmyd, gyn veg; neunhee: It came to naught - Haink eh gys neunhee. DF idiom; veg: There was naught to be seen - Cha row veg ry akin. DF idiom

purpose (n.) aigney, finn, shalee, treeal, ymmyd; (v.) kiarail, soulaghey; dy jeean: I didn't do it on purpose - Cha ren mee eh dy-jeean. JJK idiom

void1 ass bree, neuvreeoil; dyn ymmyd; er neunhee; follym; folmaghey; gyn vree; jannoo gyn bree; tilgey; faase

aght erbee 1 anyhow, anyway: Aghterbee, gyn ourys, ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn; 2 any way a: cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. Bible

arraneys singing: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor; versification

ben ynsee (f.) female teacher, governess, tutoress: va'n chaglym shoh ry hoi feddyn magh ny saaseyn ynsee as ymmyd jeant jeu ec Nóirín Nuadháin, ben-ynsee Yernish voish Nerin. Carn

bioys being, existence, life-saving, lifetime; life: Ta baase as bioys ayns pooar y chengey, as nee dooinney farrail rere myr t'eh jannoo ymmyd jeh. Bible

blaaoil floral, florid, flowery: Ny laaghyn shoh s'goan cowraghyn blaaoil dy akin; foddee dy vel sleih er jeet dy ve ny smoo glick agh s'cosoylagh dy vel ad jannoo ymmyd jeh aghtyn elley m. Dhoor

breinnagh smelly person; smelly: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor

cane millish sweet cane: Gys cre'n ymmyd ta incense cheet hym's veih Sheba, as y cane millish veih cheer foddey jeh? Bible

chellvane (=Ir. teilifón) phone, telephone: Traa haghyr yn polt, va'n radio as yn shirveish chellvane ass ymmyd dy shallidagh. Carn

collag (f.) bait can: Laa dy row hooar yn nah vraar yn tlat-eeastee b'lesh e vraar as e rimlagh, dooanyn, collag as dy chooilley nhee ren e vraar ymmyd jeh tra v'eh goll geeastagh. CJ; cut, cutlet; cauliflower

cosoylley compare: ta mee smooinaghtyn dy ren ny Sostnee ymmyd jeh Bretnish er aght cosoylley rish ny cheayrtyn. Carn

cragheydys vandalism: As lesh shen, cha nel mee çheet er saase ynsee ta goll er ymmyd ayns brastylyn Gaelg agh er jantys anleighalagh gollrish cragheydys as roosteyrys thallooin! NNS

craidoil burlesque, gibing, grieve, mocking, scornful: Tra t'ad d'enmys eh gys ymmyd fardailagh ny olk erbee, ta shen tra t'ad loayrt jeh Jee, ny jeh Ghoo, ny jeh hirveish, ayns aght erbee craidoil. CS

cur er mayl rent: Ny lhuing shen ren ad goaill ymmyd jeu, ny cur er mayl ad, goaill ayrn jeh reddyn politickagh nyn naboonyn, myr ayns Ellan Voan sy vlein 1193. GB

druggey dope, drug: Veih jerrey yn vee shoh, cha nod meoiryn-shee goaill sleih erbee as minniag jeh'n druggey shoh oc ta coontit dy ve ry hoi ymmyd persoonagh. BS

dy shallidagh ad interim, provisorily: Traa haghyr yn polt, va'n radio as yn shirveish chellvane ass ymmyd dy shallidagh. Carn

ec y Nollick at Christmas: Ec y Nollick, va my huyr as sleih elley jannoo lane ymmyd jeh'n 'ockle tradishoonagh. DF

feer trome-chooishagh all-important: Coardail rish yn Çhirveishagh Cooishyn Sthie, Allan Bell, cha bee yn reiltys goaill ymmyd jeh'n phooar shoh agh ayns cooishyn 'feer trome-chooishagh'. BS

feyshtey ask, asking, catechise, examine, question: ta'n Ghoal er ghra nagh jean ee ymmyd jeh ny "saaseyn feyshtey" (she shen, torchagh) shoh maghey shoh. Carn; (n.) examination

fo-my-cheilley subverting: nagh streeu ad mysh focklyn nagh vel gys veg yn ymmyd, agh dy choyrt sleih fo-my-cheilley Bible; through others

goll dy dree drag, drag on: Agh ec y traa t'ayn, by vie leshyn dy beagh olteynyn jeh'n Chiare as Feed goaill ymmyd jeh ny votyn oc syn ynnyd jeh lhiggey da'n chooish goll dy dree. BS

graihys amiability: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor

grep (f.) dung fork, garden fork, manure fork: ga dy ren eh reuyrey lesh kiebbey, cha nee grep v'eh jannoo ymmyd jeh. CJ

gyn veg y vree of none effect: Son my she adsyn ta jeh'n leigh ta eiraghyn, ta credjue gyn veg y vree, as y gialdyn gyn ymmyd erbee. Bible

jeh'n traa scratch; of the time: Jannoo ymmyd mie jehn traa, er-yn-oyr dy vel laghyn seaghnagh ayn Bible

kirpey (gen.) of the body: Ny cowraghyn smoo cadjin, ta'd coayl ymmyd as kyrloghid ayns ayrn kirpey. Dhoor

Langlish (f.) Langness: Ta heb er ny lunney dy hickyraghey yn ymmyd jeh cassanyn mygeayrt Langlish son theay Vannin. BS [Scand]

lectragh (=Ir. leictrach) electric, electrical: v'ad jannoo ymmyd jeh dagh schlei noa ayns ny jallooghyn, soilshaghyn chentyn as y lhied, as greienyn kiaullee noa-emshyragh lectragh. Carn; electro-

lectraghys (=Ir. leictreachas) electricity: ta'n gas cheh chiow ushtey dy yannoo gaal, as ta ymmyd jeant jeh'n ghaal dy ghiennaghtyn lectraghys. Carn

meeghyn 1 months a: She polt mooar v'ayn as bee yn stashoon chellooish ass ymmyd son meeghyn. Carn; 2 loins: ta guinn ghyere ayns ooilley nyn meeghyn Bible

noa-emshyragh latter-day, modern, modernistic, new-style: v'ad jannoo ymmyd jeh dagh schlei noa ayns ny jallooghyn, soilshaghyn chentyn as y lhied, as greienyn kiaullee noa-emshyragh lectragh. Carn

ogham ogham: Ayns ny eashyn roish yn Chreestiaght cha row ny Celtiee screeu monney cha nel claghyn as kuse veg dy enmyn scruit orroo ayns Ogham monney ymmyd da sleih ta shirrey fys mychione cliaghtaghyn ny Celtiee. Dhoor

oltscarrey-gaueid risk analysis: Ta'n sleih ooasle shoh jannoo ymmyd jeh oltscarrey-gaueid as earrooderyn feer niartal. Carn

peint (f.) paint: V'eh yn sorch dy ar-eddin ta shin jannoo ymmyd jeh tra ta shin slaa peint. Dhoor

pot ghoo (f.) (illicit) whisky still: Ta mee er chlashtyn dy ren eh keayrt dy row goaill ayns laue ymmyd y yannoo jeh 'pot ghoo' as va 'poteen' er ny imbyl echeysyn. Dhoor

prentit printed: Ta'n chied lioaran veg padjeryn, prentit ayns Baarle, as jeant ymmyd jeh dy-lhean cheu mooie yn aspickys. Coraa

recortyssee registration; recording: heb eh yn ymmyd jeh unnid-recortyssee gleashagh Commishoon Beeal-Arrish Nerin. BS

roie-raa foreword, preamble, preface: sy roie-raa ta'n ughtar soilshaghey magh dy vel eh jannoo ymmyd jeh'n ockle "Britain" as eh screeu mychione ny chengaghyn ta (ny va) goll er loayrt Carn

scrutaghey audit, checking, check over, examine, inspect, revision, vet, vetting: Lurg shen, nee ad scrutaghey yn earroo dy leih ta goaill ymmyd jeh ny shirveishyn. Dhoor

seihill lifetimes; worlds: Abbyr cren ymmyd t'ayns ny seihill fo niau, cre'n-fa v'ad jeant, quoi hug nyn gummey daue PC; lifelong; (gen.) of the world

seyraaidyn-ynsee teaching facilities: Foddee ad goaill ymmyd jeh seyraaidyn-ynsee ayns ollooscoillyn as ad tannaghtyn er yn ellan oc hene. Carn

shagheydagh traditional: Stroohene dy vel yn Kianooyrtys, yn Thie Tashtee as yn Rheynn Turrysaght dy mennick jannoo ymmyd jeh'n 'ockle bentyn rish reddyn shagheydagh as marroo. Carn

Shapaanagh Japanese: Ta cummey Shapaanagh dy ghaan ta sheeley smooinaghtyn er cooish liorish jannoo ymmyd jeh shiaght shillabyn jeig. Dhoor

shiaghtoo (=Ir. seachtó, seachtú) seventh: Derrey y shiaghtoo laa jeh Mee Luanistyn, va 766 sleih er ve goit ec ny meoiryn-shee, va goaill ymmyd jeh'n clattys shoh. Carn

shid hoal yonder: Ta shenn ghooinney baghey shid hoal as ta Gaelg vie echey agh cha nel eh ymmyd erbee dy gheddyn magh eh son cha vel eh laccal dy ve boirit rish joarreeyn. Dhoor

slobbagh dowdy, floppy, mucky, sloppy: ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn

soccar (=Ir. socair) comfort, comfortableness, ease; leisure: Mynjeig 3, ta shen mychione soccar, goaill stiagh soccar persoonagh as yn aght dy ghoaill ymmyd jeh seyraaidyn theayagh (public facilities). Dhoor; association football

son y traa t'ayn ad interim, meanwhile: Agh son y traa t'ayn fodmayd jannoo ymmyd mie jeh lioaryn, pabyr as gammanyn. Carn

stroohene methinks: Stroohene dy vel yn Kianooyrtys, yn Thie Tashtee as yn Rheynn Turrysaght dy mennick jannoo ymmyd jeh'n 'ockle bentyn rish reddyn shagheydagh as marroo. Carn

sur-virleeyn super-yachts: T'eh jerkit dy jean turrys ny Shirveishee gys Monaco, dy jean eh greinnaghey tooilley shellooderyn jeh 'sur-virleeyn as obbreyderyn dy ghoaill ymmyd jeh recortys- lhuingys Vannin. BS

tayrn ennal (=Ir. tarraing anàla) breathe, breathing, respiration, respire: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor; gasp

tempreil (f.) anneal, annealing, temper: Son ta'n pasheyder tempreil yn chray vog, as dy deinagh cummey dagh saagh son nyn ymmyd Apoc; moderate

thaish (f.) whisper: Myr sodjey goll, er-lesh dy geayll eh thaish myr coraa bioee, as ny syrjey gaase myr sniessey da v'eh cheet; agh goo er-lheh cha dod eh 'hoiggal dy yannoo ymmyd jeh. PC

theayagh 1 civil, common, folk, lay, secular, vulgar a: V'eshyn jannoo ymmyd jeh carryn theayagh Ungaaragh Carn; 2 (f.) villager, layman, plebeian

torran dunghill: Cha vel ymmyd ayn son y thalloo, ny foast son y torran Bible

tradishoonagh traditional: Ec y Nollick, va my huyr as sleih elley jannoo lane ymmyd jeh'n 'ockle tradishoonagh. Carn

Ullee Ulster: Shione dooin ooilley dy vel ny hAmericanee hene goaill ymmyd jeh "Ullee" myr bluckan-coshey politickagh. Carn

Ungaaragh Hungarian: V'eshyn jannoo ymmyd jeh carryn theayagh Ungaaragh, agh er-dyn e lhing-hene ta'n saase echey er vishaghey Carn

unnid-recortyssee recording unit: heb eh yn ymmyd jeh unnid-recortyssee gleashagh Commishoon Beeal-Arrish Nerin. BS

voain (dy) of turf: T'ad jannoo ymmyd jeh'n voain son dy chur bree as blass da'n ushtey bea. GK; of peat

ymmyrkey bea manner of life: as ayns shen ta ynsagh dy liooar ayd, my ta agh fys ayd cre'n aght nee oo ymmyd jeh ayns dt'ymmyrkey bea CS; way of life

broken down ass ymmyd; brisht sheese: the wall of Jerusalem also is broken down - ta voalley Yerusalem myrgeddin brisht sheese Bible; lhoobit neose; tholtanagh; traartagh: like a city that is broken down - myr ard-valley traartagh Bible; lhieggit sheese: and all the cities thereof were broken down - as va ooilley ny ard-valjyn echey lhieggit sheese Bible

ceab pl. ceabyn clod, clump, lump: As goaill unnane jeh ny peeshyn gyn-ymmyd (dy jarroo ceab cam- crontagh) as er ghrainney eh dy kiarailagh ec e chaa, er chummey shen dy aghtal, as er chiaddey eh ayns cocaslys dooinney. Apoc; flake; ingot

coyrleyn counsels: cur er saaseyn croutagh y phobble dy ve gyn-ymmyd, as cur shaghrynys er coyrleyn ny princeyn Bible

er chor erbee (=Ir. ar cor ar bith) anywise, at all costs, at all events, at any rate, in any way so ever, leastways, nohow, noways, nowise: Dy beagh ny daanyn ayns Gaelg er-lhiams dy jinnagh ad g'obbal ymmyd y yannoo jeh'n saase noa er-chor-erbee. Carn

gialdyn pl. gialdynyn 1 grant, promise, promising, stake: ta credjue gyn veg y vree, as y gialdyn gyn ymmyd erbee. Bible; 2 (v.) sware a: Hug mee lhiam shiu ass Egypt, as er leeideil shiu gys y cheer ren mee gialdyn da ny ayraghyn eu Bible

mysh (=Ir. um) COMPARE mygeayrt See mooish about, concerning, regarding: nagh streeu ad mysh focklyn nagh vel gys veg yn ymmyd Bible; around, about him: Cre'n-fa ta shiu goaill aaght mysh y voalley? Bible; on the point of: Mysh y vean-oie hem's magh trooid Egypt. Bible

sheinyssagh hypothetic; hypothetical: V'eh shirrit orroo ad dy resooney cooish sheinyssagh 'Voirrey', va drogh-ymmyd jeant jee, foddee, as dy reaghey cre lhisagh ve jeant. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog