Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: y | Results: 300 (first 200 shown)

Y O

y (=Ir. an) = yn, pl. ny 1 the a: nee mec Aaron y saggyrt sheidey lesh ny trumpetyn Bible; 2 (gen.) of the: tra ta shiu buinn fouyr y thallooin eu Bible


Inexact matches:

Tholt-y-Will Glen (n.) Glion Tholt y Will

er-y hoshiaght forwards

mac y son of

ooilley fud-y-cheilley all in a flurry: Myr ec margey, my t'ou er eaishtagh rish cauaig y chaglym, agh cha bee ayd fys cre un ockle ta fer gra rish fer elley, agh y thassane mooar ooilley fud-y-cheilley PC

roie fud-y-cheilley mingled

Y Howe (Y); (The) Howe

Cronk y Berry Mews (n.) Cooyrt Cronk y Berree

Cronk y Voddy (n.) Cronk y Voddee

Tholt y Will (n.) Tolt y Woaillee

X belongs to Y ta X lesh Y

Y owns X ta X lesh Y

aaghoaill y chorp reincarnation

aah y hooyl (ford) wade

Aah y Wyllin (f.) Mill Ford

Aarasaneyn Cooyrt y Chashtal Castle Court Apartments

accan y chur stiagh lay a complaint

accan y yannoo lay a complaint: as gowee eh padjer, gys yn er smoo syrjey, as foshlee eh e veeal ayns padjer, as nee eh accan y yannoo son e pheccaghyn. Apoc

aggle y vaaish mortal fear, fear of death: Ta my chree anveagh cheu-sthie jeem: as ta aggle y vaaish er duittym orrym Bible

agglish y stait (f.) (the) established church

aghtey er y cheilley interplay

aiee lus y lhionney (f.) hop kiln

airdyn y chombaase points of the compass

aker y hroggal weigh anchor

Altar y Jouyl Devil's Altar

Ammyr y Ghlion Vooar (f.) Caledonian Canal

ammyr y vooyn (f.) urethra

Ardjyn Cronk y Berry Hillberry Heights

Ardjyn y Jiass South Polar Regions; Southern Regions: As haink eh gy-kione, tra va David as e gheiney er jeet gys Ziklag er y trass laa, dy row ny Amalekiteyn er vrishey stiagh er ardjyn y jiass Bible

Ard-oik y Chirveish-vooghee Fire Service Headquarters

ard-sheckter y Phaggad Bree Steam Packet chief executive

Ard-Valley y Logh Sailjey Salt Lake City

Ard y Jiass South Pole

Ard y Twoaie (The) North Pole

ard y twoaie north: Eisht dooyrt eh rhym, Vac y dooinney, trog seose dty hooillyn nish lesh ard y twoaie Bible

Arg y Chonaant (f.) Ark of the Covenant: As hrog ad arg y chonaant, as jimmee ad roish y pobble. Bible

armyn y ardjaghey trail arms

armyn y haishbyney (to) port arms, present arms

armys y chleinn family crest

armys y lught thie family crest

arreyder y phryssoon keeper of the prison: hug eh da foayr ayns shilley arreyder y phryssoon Bible

arroo y riyr last night

ass cooid y veggan in a low degree

assee y chur gys neunhee undo the harm

assee y chur gys veg undo the harm

ass laue y cheilley co-operation

ass y cheer abroad: Nish fod Mnr Jenkins, Scrudeyr Hostyn, ceau magh ass y cheer peiagh erbee t'eh coontey y ve ny 'er-atchimys - gyn boirey mychione cooyrtyn as nyn lheid. Carn

ass y cheilley consecutive, succeeding: Dy chadley nuy ooryn ass y cheilley. DF; asunder

ass y chliaghtey unfashionable

ass y hene wrong in the head

ass y jeeig jumped-up

ass y jeerid out of plumb

ass y raad amiss: Ta shiu geearree as cha vel shiu geddyn, er-y-fa shiu geearree ass y raad Bible

ass y scoarnagh full-throated

Astyl y Phairk Park Avenue

Aundyr-spoyrt y Cho-phobble Oarpagh European Community Sports Award

aundyr y chosney (to) land a prize

Awin y Cabbal River of the Chapel

awin y eeastagh seose (yn); (of angler) work

Awin y Ghollane River of the Fork

Ayndagh Ynnydyn Argidoil y Dowan Global Financial Centres Index

ayns eash y cheead centenarian

ayns eash y chiare feed octogenarian

ayns pian y ghraih lovelorn

ayns y chorneil confined, expecting: T'ee ayns y chorneil. DF; in the corner: Ayns y chorneil ta boayrd beg. DF

ayns y voghrey in the morning: Ta padjer ayns y voghrey fosley yn giat jeh nyn gurrym son yn laa. EF

baare y chleaysh tip of the ear: As ver y saggyrt jeh'n ooil t'ayns e laue er baare y chleaysh yesh echeysyn ta dy ve ghlennit Bible

baare y chliwe point of the sword: thousane thousaneyn spyrryd roie dy chion roish baare y chliwe dy scapail nyn gione, PC

baare y lane highwater mark, watermark

baare y lorg end of the rod: shen-y-fa heeyn eh magh baare y lorg v'echey ayns e laue, as hum eh eh ayns kere-volley, as hug eh e laue gys e veeal Bible

Baare y Tonn Wavecrest

Balley Fayle y Callow Fayle's Farm Callow

Balley Fayle y Cannell Fayle's Farm Cannell

Balley Fayle y Kerruish Fayle's Farm Kerruish

Balley Kill y Clieau Kill's Mountain Farm

banc er y chemmal fringe bank

banglane y chredjue article of faith

Bannaghtyn y Nollick Christmas Greetings

Bannaghtyn y Vlein Noa New Year Greetings

barelyn y theay public consultation: T'eh traa dy hirrey barelyn y theay mychione doilleeidyn lesh shirveishyn Raaidyn Aer Goaldagh gys as voish Mannin, coardail rish Bill Henderson, oltey jeh'n Chiare BS

Barrantys Shirveish y Reiltys Civil Service Commission

barre y lane high water mark

Bayr y Chrou Horseshoe Avenue

Bayr y Creggan Road of the Rocky Place

Bayr y Dam Road of the Dam

Bayr y Garrett Garrett's Road

Bayr y Harstal Goat Cliff Road

Bayr y Kaighin Kaighin's Road

Bayr y Lheeannee Lheaney Road

Bayr y Poyll Ruy Road of the Red Pool

Bayr y Ree Royal Way

Bayr y Reeast Wasteland Road

Bayr y Vriw Deemster's Road

beaynee lus y lhiooney hop picker

beeal bane y chur da play up

beeal y chollane duodenum

Beeal y Trooan Mouth of the Stream

Beeal y Vayr Mouth of the Road

beinn y chee point of nipple

Beinn y Foaid Pennypot

bentyn da corp y raa predicative

bentyn rish y chengey veg uvular

bentyn rish y chooish cheddin related

ben y phoosee (f.) bride: Haink ben y phoosee as mraane banshey magh ass y cheeill. DF

ben y phoosey (f.) (to) take a wife

ben y thie (f.) woman of the house: As haink eh gy-kione, lurg ny reddyn shoh, dy huitt mac y ven, ben y thie, ching

biljyn y cheyll thickets of the forest: As giaree eh sheese biljyn y cheyll lesh yiarn, as nee Lebanon tuittym liorish fer niartal. Bible

billey y chugyr sugar maple tree

billey y chur er y voayrd (to) table a bill

bioyrid y ghoaill perk

block y Nollick Yule log

Boayl y Carn Place of the Cairn

Boayl y Churree Place of the Marsh

Boayl y Croaw Place of the Tree

Boayl y Daahder Dyer's Place

Boayl y Gaaue Place of the Smith

Boayl y Spital Hospital Place

Boayl y Trooan Place of the Stream

Boayl y Vayr Place of the Road

boayrd y fer thie table d'hôte

bollan y chee common milkwort

Braaid y Glionney Gorge of the Glen

braddan y ree sturgeon

braigh y chladdee edge of the beach

branlaadys y poht delirium tremens

Breck y Broom Slope of the Spring

breck y speyr cirro-cumulus

bree y skeeal point of a story

briggin y cheirn (f.) brambling

briwnys y yannoo mete out, pronounce judgement: As dy vod shiu briwnys y yannoo eddyr casherick as neu-chasherick, as eddyr neu-ghlen as glen Bible

Broogh y Dress Bramble Brae

Broogh y Toalt Bank of the Barn

Broogh y Vanc Bank Hill

builley mysh y chree palpitation

builley y chastey fend off

builley y crackan masturbate

Bun y Lhig Bottom of the Hollow

Bwaag y Clieau (f.) Mountain Hut

Bwaag y Vrisheyder Clagh (f.) Stonebreaker's Hut

bwaane y clieau mountain box

Bwaane y Drine May Cottage

Bwoaillee y Gharee Sour Land Fold

Bwoaillee y Vutt Heap Fold

Bwoaillee y Wyllin Mill Fold

bwoailley y crackan toss off

bwoalley baare y vluckan (golf) top

bwoalley lesh y ghlioon knee

bwoalley y crackan masturbate

bwoallit ec y taarnagh thunderstruck

caairlagh y ving committee's chairman

Caairliagh y Ving Er-lheh Chairman of the Select Committee

cabbag y shynnee (f.) London pride

cabbane y stiureyder cockpit

cabbil y ratch (in race) field

Cabbyl y Chione Doo Horse of the Black Head

caggey gys y jerrey fight out: Son mee ny ghaa, hass Tinvaal dy dunnal noi niart Hostyn, caggey gys y jerrey son Radio Caroline Twoaie Dhoor

caggey rish y cheilley warring: Sy vlein cheddin (1138) ren ny Sostnee as ny Albinee caggey rish y cheilley ayns Cah y Vergey. Chron

caggey rish y jerrey fight out

caghlaaghyn y theihill vicissitudes of life

cagh y cheilley reciprocal

Caillin y Saveen Liauyr Sleeping Beauty

caillin y vainney milkmaid

cair y chrooin (f.) crown rights, treasure trove

Camys y Ree Derbyhaven, King's Harbour

Cappan y Cho-heshaght Bluckan-coshey FA Cup

cappan y chree auricle

cappan y druight lady's mantle

carnane y yannoo bank

Carn y Chrock Cairn of the Urn

Carn y Claddee Cairn of the Sea Edge

Carn y Geay Cairn of the Wind

Carn y Vreid Cairn of the Gorge

Carrick y Chiyt Rock of the Cat

Carrick y Cholloo Calf Rock

Carrick y Feeaih Rock of the Deer

Carrick y Kewley Kewley's Rock

Carrick y Tonn Rock of the Wave

Carrick y Voddey Rock of the Dog

carryn creoi y theihll vicissitudes of life

carr y phoosee wedding tune: Ta ymmodee car ayns carr y phoosee. DF

Carval y Nollick Christmas Carol

car y gheuree all winter: As lurg three meeaghyn, hiauill shin ayns lhong dy Alexandria v'er ve car y gheuree ayns yn ellan, yn cowrey eck va Castor as Pollux. Bible

car y touree all summer: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree, as maase y vagheragh car y yeuree Bible

car y voghree all morning

car y yeuree all winter: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree, as maase y vagheragh car y yeuree Bible

Cashtal y Close Castle of the Enclosure

cashtal y corp (=Ir. caishteal-y-chorp) torso; trunk

Cashtal y Foaid Castleward, Turf Castle

Cashtal y Mucklagh Castle of the Pigsty

Cashtal y Stackey Stack Castle

Cashtal y Vuggane Mooar Big Buggane's Castle

Cassan Eiraght y Jiass Southern Heritage Trail

cassan y chiarail (the) care pathway

Cass y Foawr Giant's Foot

Cass y Mwyllin Foot of the Mill

cass y raa (f.) object of sentence

ceau gys y gheay lay to

Cheer y Shashlagh (f.) (Isle of) Uist

Cheer y Sniaghtey (f.) Greenland

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog