Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: wind | Results: 169

wind1 (n.) ennal; geay: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (v.) cassey, togher, troggal

wind2 (v.) (as clock) togherys

wind3 (v.) (as person) bwoalley yn ennal ass

wind4 (v.) (as hare) dooblaghey, doobley


Inexact matches:

adverse wind (n.) geay ching

auspicious wind (n.) raahoil

break wind (v.) (to); (dy) vreimeragh

cosmic wind (n.) geay ny greiney

east wind (n.) (the); (y) gheay niar: I will scatter them as with an east wind before the enemy - Neem ad y skeayley myr lesh y gheay-niar roish y noid Bible

favourable wind cair vie

following wind (n.) geay chooyl

gentle wind (n.) geay veeley

head wind (n.) geay noi; geay oaie

high wind (n.) geay vooar

hot wind (n.) fowan loshtee; geay heh

north wind (n.) geay hwoaie

offshore wind (n.) geay veih'n traie

of wind (gen.) geayee

pestilent wind (n.) geay phaittoil

rough wind (n.) geay gharroo, geay hreanagh

scorching wind (n.) geay fowanagh, lomman

sea wind (n.) geay varrey

side wind (n.) geay lhiasragh

south-west wind (n.) geay neear ass

south wind (n.) geay yiass: The greatest calm of all, south wind next to it - Yn chiuney smoo erbee, geay yiass s'niessey j'ee. DF idiom; geay jiass: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (the); (yn) gheay jiass

strong wind (n.) geay vooar; skah

tempestuous wind (n.) geay dowil doirrinagh

trade wind (n.) geay-hraghtee

west wind (n.) geay neear

wind cone (n.) cughlin geayee

wind egg (n.) ooh lheearee

wind farm (n.) ynnyd mwyljyn-geayee; gowaltys-geayee

wind flower (n.) lus ny geayee

wind gall (n.) farghane

wind gauge (n.) geay-veih

wind instrument (n.) geay-ghreie

wind instruments (npl.) geay-ghreienyn

wind power (n.) bree-geayee

wind sleeve (n.) cughlin geayee

wind tunnel (n.) tunneyder geayee

wind turbine (n.) turbeen-geayee

wind up (v.) (debate) jannoo jerrey

wind velocity (n.) bieauid ny geayee

winnowing wind (n.) geay asnee

blast of hot wind (n.) fowan

blast of wind (n.) sheebane

bring up wind (v.) brooighe; (to); (dy) vrooightoil

Cairn of the Wind (n.) Carn y Geay

get the wind of (v.) (to); (dy) hoaral feieys

great blast of wind (n.) gaard; gaarder: Great blast of wind from the Slogh - Gaarder wooar yn Sloc. DF idiom

great gust of wind (n.) gardar

Hill of the Wind (n.) Cronk ny Geayee

Mouth of the Wind (n.) Gob ny Geayee

Point of the Wind (n.) Gob ny Geayee

point of the wind (n.) aird ny geayee

spell of wind (n.) sheidey

strength of wind (n.) loghtalid

Summit of the Wind (n.) Mullagh ny Geayee

under the wind fo'n gheay

variation of wind arraghys

Wide Mouth of the Wind (n.) Beeal Feayn ny Geayee

Wind Bay Shore (n.) Traie ny Uainaigue

Wind of the Summit (n.) Geay y Vullagh

cughlin geayee gale cone, wind cone, wind sleeve

geay vooar high wind, hurricane: hug y Chiarn magh geay vooar er yn aarkey Bible; strong wind

farghane wind gall

geay asnee (f.) winnowing wind

geay ching (f.) adverse wind

geay chooyl (f.) following wind

geay gharroo (f.) rough wind

geay-ghreie (f.) wind instrument

geay-ghreienyn wind instruments

geay-hraghtee (f.) trade wind

geay hreanagh (f.) rough wind

geay hwoaie (f.) north wind

geay jiass south wind

geay lhiasragh (f.) side wind

geay noi head wind

geay oaie (f.) head wind

geay phaittoil (f.) pestilent wind

geay-veih wind gauge

gowaltys-geayee wind farm

ooh lheearee (f.) wind egg

togher wind

tunneyder geayee wind tunnel

turbeen-geayee wind turbine

ynnyd mwyljyn-geayee wind farm

east-wind (n.) (the); (yn) gheay-niar

getting up gatt; girree: I am getting up - Ta mee girree. DF idiom; gyrjaghey: The wind is getting up - Ta'n gheay gyrjaghey. DF idiom; troggal: The wind is getting up - Ta'n gheay troggal. - Ta'n gheay troggal. DF idiom

rough1 barb; barbagh; breckey; carragh; garroo: We had a rough passage - Va turrys garroo ain. DF idiom; mollagh; neurea; raghtanagh; rastagh: he stayeth his rough wind in the day of the east wind - teh lhiettal e gheay rastagh rish traa yn gheay-niar Bible; reeastagh; reeastaneagh; ruggagh; thalloo garroo

south-west-wind (n.) (the); (yn) gheay-neear-ass

wind-borne troggit lesh yn gheay

wind-chart (n.) kaart geayee

wind-driven immanit ec y gheay, immanit lesh y gheay

bieauid ny geayee wind velocity

bwoalley yn ennal ass (as person) wind

gaard great blast of wind

geay heh (f.) simoon, hot wind

geay ny greiney cosmic wind

geay veih'n traie offshore wind

kaart geayee wind-chart

aird ny geayee point of the wind

Carn y Geay Cairn of the Wind

dooblaghey double, double up, duplicate, duplication; (as hare) wind

geay varrey (f.) sea breeze, sea wind

geay veeley (f.) breeze, gentle wind, zephyr

Geay y Vullagh Wind of the Summit

Gob ny Geayee Point of the Wind

hoaral feieys (dy); (to) get the wind of

immanit ec y gheay wind-driven

loghtalid deepness, severity, sternness; strength of wind

lus ny geayee (f.) anemone, wind flower

Mullagh ny Geayee Summit of the Wind

sheebane driving; whiff; blast of wind; blast

Traie ny Uainaigue Wind Bay Shore

troggit lesh yn gheay wind-borne, windborne

vreimeragh See breimeragh (dy); (to) break wind, fart

vrooightoil See brooightooil (dy); (to) bring up wind, belch

blast4 (of cold wind) lomman: to blast with wind - dy fioghey lesh lomman JK

horn (n.) cayrn: Wind the horn - Yn cayrn y heidey. DF idiom; eairk

southwest neearass: Southwest wind - Geay neear ass. DF idiom

Beeal Feayn ny Geayee Wide Mouth of the Wind

cair vie (f.) bon voyage, favourable wind; God speed, Pleasant journey

Cronk ny Geayee Hill of the Wind, Windy Hill

ennal (=Ir. anail) (f.) breath, wind: s'coan va ennal faagit aynym Bible [O.Ir. anál]

fo'n gheay alee, under the wind: Ta'n plaggad mooireerey fo'n gheay. DF

fowan loshtee hot wind: ayn va ard-nieughyn ailagh, as scorpionee, as fowan-loshtee Bible

gaarder great blast of wind: Gaarder wooar yn Sloc. DF

gardar great gust of wind: Nish v'eh myr farrane, reesht myr gardar. Coraa

geayee (gen.) of wind: goll er skianyn ny geayee Bible

geay neear (f.) westerly, west wind, zephyr: Ta geay neear hwoaie ayn jiu. DF

geay yiass south wind: Yn chiuney smoo erbee, geay yiass s'niessey j'ee. DF

gheay jiass (yn); (the) south wind: Kiuney dy bra, Gheay jiass snessey da. EF

gheay niar (y); (the) east wind: Tan gheay niar fowanagh cur mow dy-chooilley nhee. EF

togherys pregnant: T'ee togherys. DF; (as clock) wind, winding; reel, spool

astern (adv.) cooyl: They had the wind astern - Va'n gheay cooyl oc. DF idiom; ergooyl; 'sy jerrey

blew (v.) heab, heeb; heid, heïd: The wind blew the rain against the window - Heid y gheay y fliaghey noi'n uinnag. DF idiom

blighting fowanagh: Dry, scorching, blighting wind - Geay fowanagh. DF idiom; fowanaghey; lommanagh; lommaney

close to (adv.) er gerrey da; faggys da: Close to the wind - Faggys da'n gheay. DF idiom

clouds (npl.) bodjallyn: Flying over the clouds - Getlagh erskyn ny bodjallyn. DF idiom; bodjalyn: Clouds driven before the wind - Bodjalyn er nyn imman liorish y gheay. DF idiom

depression (n.) cor, injillaghey, lhag-chreeys, lhaggagh, lhaggan, merginaght, merginys, neugherjagh; lhagragh: The depression brought rain and wind to Mann - Hug y lhagragh fliaghey as geay lesh gys Mannin. DF idiom

forgot (v.) yarrood: I forgot to wind it - Yarrood mee dy hogherys eh. JJK idiom

hedge cleigh: The wind blew the snow against the hedge - Heid y gheay y sniaghtey ayns sheebey noi'n cleigh. DF idiom; (n.) cleiy; faal: Quickest hedge - Faal bio. DF idiom; shaghnys; (v.) cur gial er gagh cheu

sails (npl.) shiauill: To take the wind out of his sails - Dy ghoaill yn gheay ass e hiauill. JJK idiom

scorching daahjagh; fowanagh: Dry, scorching, blighting wind - Geay fowanagh. DF idiom; lommanagh; lommaney; lostey greiney

take2 (v.) (to); (dy) ghoaill: To take the wind out of his sails - Dy ghoaill yn gheay ass e hiauill. JJK idiom

we will get yiowmayd: We will get more wind tonight - Yiowmayd tooilliu geay noght. DF idiom

arraghys manoeuvre, variation of wind, variety: va nyn ghlaare soilshaghey magh dy mie arraghys nyn rinkey ashoonagh. Carn

brooighe eructation, pyrosis, to bring up wind: Ta skeddan cur brooighe agglagh orrym. DF; rift; water brash

doobley See doopley double, double up: Ta shen doobley yn earroo dy veoiryn-shee ta ry-gheddyn. BS; (as hare) wind

fowan 1 blast of hot wind, dry period, scorch a: Ren mee shiu y woalley lesh fowan Bible; 2 (on plants) blight

geay (=Ir., Sc.G. gaoth) (f.) pl. geayaghyn wind: O cooinee nagh vel my vea agh geay Bible; flatulence; windiness [O.Ir. dative gáith]

geay dowil doirrinagh tempestuous wind: Agh ayns traa gerrid dirree geay dowil doirrinagh nyn 'oi enmyssit Euroclidon. Bible

geay fowanagh (f.) scorching wind: Geay fowanagh veih sleityn ard yn aasagh noi inneen my phobble, cha nee son fasney, ny son reealley. Bible

geay neear ass (f.) south-wester, south-west wind: Hugg e er yn gyae niar soje fuo neau : as treyd y phuer hugg e schiagh yn gyae niaer 'ass. Psalm1610

gheay-neear-ass (yn); (the) south-west-wind: trooid e phooar hug eh lesh stiagh yn gheay-neear-ass. Bible

gheay-niar (yn); (the) east-wind: Hug eh er y gheay-niar dy heidey fon aer Bible

immanit lesh y gheay wind-driven: immanit lesh y gheay noon as noal. Bible

jannoo jerrey end, terminate: As goll sheese sheear gys coast Japhleti, gys coast yn Veth-horon heese, as gys Gezer; as jannoo jerrey ec yn aarkey. Bible; (debate) wind up

lomman 1 pl. lommanyn scorch, scorching wind a: hig lomman lajer veih'n Chiarn seose ass yn aasagh Bible; 2 (of cold wind) blast; 3 (on plants) blight

raahoil flourishing: Va mish Nebuchadnezzar ec fea ayns my hie, as raahoil ayns my phlaase Bible; auspicious wind

rish y gheay down-wind, downwind: abbyr rish y gheay, Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra Bible

sheidey breeze, distension, gust, honk, puff, sound, spell of wind, spout; breathe, fill out; (of wind) blast: Tra tan gheay sheidey tan muir raisey EF; (of whale) blow; (on horn) toot; blowing: te laa diu son sheidey ny trumpetyn Bible

skah shake out, shed, shedding, cast: son nee dty villey-olive skah e vess. Bible; (f.) strong wind

fan1 (v.) fasney: toward the daughter of my people, not to fan, nor to cleanse - noi inneen my phobble, cha nee son fasney, ny son reealley Bible; fasnee: Thou shalt fan them, and the wind shall carry them - Fasnee oo ad, as hed ad lesh y gheay Bible; (n.) feayragan, feayraghan, sleayst, yskyyl; (n.) dollan-bennaylt: which hath been winnowed with the shovel and with the fan - ter ny ve fasnit lesh y chleayst as lesh y dollan-bennaylt Bible; (n.) dollan; (n.) thaagheyder

ill (adj., adv.) aslane, aslayntagh, doghanagh, doogh, lag, moal, sie; drogh: It's an ill wind that blows nobody good - She drogh gheay nagh sheid mie da pagh ennagh. JJK idiom; ching: She is dangerously ill - T'ee ching dy-danjeyragh. JJK idiom; olk: He speaks ill of nobody - Cha nel eh loayrt dy-olk mysh pagh erbee. JJK idiom

you will get yioys: Where thou diest, will I die - Raad yioys baase, yioyms baase Bible; Yiow oo: You will get plenty of use out of it - Yiow oo lane claght ass. DF idiom; (npl.) yiow shiu: When the wind is in the trees you will get the lockman - Tra ta'n gheay 'sy villey, yiow shiu yn guilley gless. DF idiom; (emph.) Yiow uss: You will get this house and everything in it - Yiow uss y thie shoh as ooilley ny t'ayn. DF idiom

cassey change, curl, distort, flick, flounce, involvement, meander, meandering, screw, spin, squirm, swing, swirl, tangle, turn, twist, warp, whip-round, wind, wrench; whirl: tee kinjagh cassey mygeayrt as chyndaa reesht rere e combaaseyn Bible; wring: ver y saggyrt lesh eh gys yn altar, as nee eh cassey yn kione jeh Bible; pervert: gioot dolley sooillyn y vooinjer creeney, as cassey cooishyn y sleih cairagh Bible; twisting

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog