Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: wild | Results: 107

wild1 faasagh; fadane: though man be born like a wild ass's colt - ga dy vel eh er ny ruggey myr lhiy yn assyl fadane Bible; feaynid; jeh chash; reeastane; feie; feïee: And he will be a wild man - Bee eh ny ghooinney feïee Bible; feïe: I will also send wild beasts among you - Neem marish shoh cur beishtyn feïe ny-vud eu Bible

wild2 (adj.) (as terrain) fadaneagh, follym faase, follym feayn, reeastagh, reeastaneagh

wild3 (adj.) (as animal) oaldey: the wild beasts of the desert with the wild beasts of the islands shall dwell there - nee beishtyn oaldey yn aasagh, marish cretooryn agglagh ny hellanyn, cummal ayns shen Bible

wild4 (as person) keoie


Inexact matches:

wild animal (n.) baagh oaldey, cretoor feie

wild ass (n.) assyl feie, assyl oaldey

wild basil (n.) lus yn ree

wild beasts (npl.) beishtyn feïe

wild beauty (n.) aalid feie

wild boar (n.) muc feïe: The wild boar out of the wood doth root it up - Ta muc feïe ass y cheyll reurey seose ny fraueyn eck Bible

wild boy (n.) bock Voayldyn

wild carrot (n.) carradje feie

wild cat (n.) kayt ny keylley, kayt oaldey

wild cherry (n.) shillish feie

Wild Flat (n.) Faaie Faasagh

wild fowl (npl.) eeanlee shelg, eeanlee ushtey

wild garlic (n.) craue, garleyd feie

wild goose (n.) guiy feie, laagh

wild grapes (npl.) berrishyn-feeyney feïe

wild hyacinth (n.) gleih muc

wild iris (n.) cleeshagh, cliogagh

wild life (npl.) beiyn feie

wild mustard (n.) brashlagh

wild oat (n.) plaggad feie

wild oats (npl.) corkey feie

wild parsnip (n.) croymmag

wild pig (n.) muc feie, muc oaldey

wild plum (n.) plumbis feie

wild radish (n.) raghyl feie

wild rose (n.) drughaig

wild snapdragon (n.) stroin assag

wild thyme (n.) teim hallooin

Wild West (n.) (The); (Y) Neear Feie

wild ass's colt (n.) lhiy yn assyl fadane

wild beasts of the desert (npl.) beishtyn oaldey yn aasagh

wild beasts of the field (npl.) maase feïe yn vagher

wild beasts of the islands (npl.) cretooryn agglagh ny hellanyn

wild cherry tree (n.) billey shillish feie

wild cow parsnip (n.) farrain

Wild Garlic River (n.) Rhumsaa

wild life park (n.) pairk cretooryn feie, pairk ny beiyn feie

wild Manx pig (n.) purr

wild service tree (n.) billey greimmey

assyl oaldey wild ass

bock Voayldyn wild boy

carradje feie (f.) wild carrot

cleeshagh wild iris

corkey feie wild oats

eeanlee ushtey wild fowl

Faaie Faasagh Wild Flat

feïee wild

gleih muc wild hyacinth

guiy feie wild goose

kayt oaldey wild cat

muc oaldey (f.) wild pig

Neear Feie (Y); (The) Wild West

plaggad feie wild oat

plumbis feie wild plum

stroin assag (f.) wild snapdragon

teim hallooin (f.) wild thyme

billey greimmey wild service tree

garleyd feie ramson, wild garlic

jeh chash (as child) undisciplined; unruly, wild

kayt ny keylley wild cat

lus yn ree (f.) wild basil

purr (wild) boar; wild Manx pig

aalid feie natural beauty, wild beauty

billey shillish feie wild cherry tree

brashlagh (f.) brace, charlock, crupper, wild mustard

cliogagh fleur-de-lys, iris, wild iris, yellow flag; sedge

croymmag (f.) catch, clip, hooked nose, wild parsnip

eeanlee shelg wild fowl, wing game

farrain (f.) cow parsnip, hogweed, wild cow parsnip

pairk cretooryn feie wild life park

raghyl feie (f.) horse radish, wild radish

reeastagh moorish, rough, uncultivated, waste, wild

shillish feie (f.) gean, sweet cherry, wild cherry

fowl (n.) eean, kiark; eeanlee: Wild fowl - Eeanlee feie. DF idiom; skianagh

baagh oaldey brute, wild animal: hie baagh oaldey v'ayns Lebanon shaghey Bible

beiyn feie wild life: v'eh marish ny beiyn feie Bible

muc feie (f.) wild pig: Va croau-muc feie er ve aym. JJK

assyl feie onager, wild ass: Vel yn assyl feïe shutternee tra ta faiyr echey? Bible

beishtyn feïe wild beasts: lhig-ym feayshlit orroo myrgeddin feeacklyn beishtyn feïe, lesh pyshoon ard-nieughyn ny hooirey. Bible

beishtyn oaldey yn aasagh wild beasts of the desert: Shen-y-fa nee beishtyn oaldey yn aasagh, marish cretooryn agglagh ny hellanyn, cummal ayns shen Bible

berrishyn-feeyney feïe wild grapes: en eh jerkal dy n'ymmyrkagh eh berrishyn-feeyney, as dymmyrk eh berrishyn-feeyney feïe. Bible

craue (=Ir. cnámh, Sc.G. cnàimh) (f.) pl. craueyn 1 bone a: Shoh nish craue jeh my chraueyn, as feill jeh m'eill Bible; 2 wild garlic; 3 (v.) crow, whine [O.Ir. cnám]

cretoor feie wild animal: v'eh mie-ynsit ayns dagh nhee dooghyssagh, as dagh cretoor feie, beiyn, eeanlee as eeastyn as phadeyrys ny h-emshir neesht. Dhoor

cretooryn agglagh ny hellanyn wild beasts of the islands: Shen-y-fa nee beishtyn oaldey yn aasagh, marish cretooryn agglagh ny hellanyn, cummal ayns shen Bible

drughaig (f.) dog rose, hip, wild rose: Gow yn bayr glass gys beeal y ghlion Raad ta'n drughaig fee dy chionn Dhoor

faasagh pl. faasaghyn desert, desolate, waste place, wild, wilderness: jimmee ad ayns lhong gys ynnyd faasagh er-lheh Bible; herbage

fadane (=Ir. fadhain) desolate, solitude, wild: ayns yn aasagh fadane atchimagh Bible; uncultivated place, unfrequented place, wilderness; chaos

fadaneagh isolated, out of the way, recluse, remote, solitary, unfrequented: chea gys yn aasagh foddey-feayn as fadaneagh Bible; (as terrain) wild; boor, boorish

feaynid (f.) abyss, desert, empty place, expanse, expansiveness, extent, space, vagueness, wild: T'eh sheeyney magh yn twoaie harrish y feaynid vooar, as t'eh cummal seose yn seihll er y folmid Bible

feie natural, savage, untame, wild: lhig-ym feayshlit orroo myrgeddin feeacklyn beishtyn feïe Bible; froward; uncivilized

feïe wild: My ta mee myr yarragh oo er chaggey rish beïyn feïe ec Ephesus, cre'n cosney te dou mannagh vel ny merriu girree reesht? PB1765

follym-faase desolate: bee'n cheer eu treigit, as nyn ard-valjyn follym-faase. Bible; (land) barren; (in town) waste; (as terrain) wild; desolation

follym feayn desolate; (as terrain) wild; air built, castle in the air: smooinaghtyn follym feayn DF

keoie (=Ir. cuthach) 1 crazy, fiery, frenetic, frenzied, furious, insane, lunatic, maniac, rage, savage, vicious a: Ta'n sleih keoie shoh reaghey feaillaghyn jeh scannaneyn Yernagh as screeuaght Yernagh. Carn; 2 (as person) wild

laagh (=Ir. lathach) (f.) (pl -yn) mire, mud: myr laagh ny straidyn ren mee ad y stampey Bible; duck, wild goose

lhiy yn assyl fadane wild ass's colt: Son baillish dooinney donney ve coontit creeney, ga dy vel eh er ny ruggey myr lhiy yn assyl fadane Bible

maase feïe yn vagher wild beasts of the field: Shione dou ooilley ny eeanlee ter ny sleityn: as ta maase feïe yn vagher ayns my hilley Bible

muc feïe wild boar: Ta muc feïe ass y cheyll reurey seose ny fraueyn eck as ta maase feïe yn vagher dy chur mow ee Bible

oaldey 1 predatory, rapacious, savage, uncivilized, untame, wolfish; 2 (as animal) wild a: Hig beishtyn oaldey yn assagh dy cheilley marish beishtyn oaldey yn ellan Bible

pairk ny beiyn feie wild life park: T'ad er heelraghey trutlagyn-Bali dy speeideilagh ec Pairk ny Beiyn Feie ec y Churragh er y gherrid. BS

reeastane heath, marshland, waste ground, wasteland, wild: hig y thalloo sponkit dy ve ny loghan, as y reeastane farraneyn ushtey Bible; barren land

reeastaneagh moorish, rough, uncultivated, waste: ren leeideil shin trooid yn aasagh; trooid cheer reeastaneagh Bible; (terrain) wild

Rhumsaa (f.) Ramsey, Raven's Isle, Raven's River: Ta shin shiaulley lesh Rhumsaa. DF; Wild Garlic River

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog