Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: vrish | Results: 30

vrish broke: hug y sniaghtey-garroo naardey ooilley glassyraght y thallooin, as vrish eh ooilley biljyn y vagheragh Bible eish haink ny sajuryn, as vrish ayd lurghyn yn ghied 'err, as yn 'err elle va erna ghrossy marishsyn. PB1610; burst


Inexact matches:

broke brisht; vrish: The dog broke loose - Vrish y moddey e chiangle. DF idiom; rooisht argid: I am broke - Ta mee rooisht argid. DF idiom

burst1 bleastey; brishey; fosley; raght; roie; sceilt; scelt; scoltey: Ready to burst - Er chee scoltey. DF idiom; scoltey piob; scoltit; skioot; (impv) bleayst; vrish: He burst his bonds - Vrish eh ny geulaghyn v'er. DF idiom

myn-vrish analyse

analyse (v.) myn-vrish, myn-vrishey, brishey sheese, bun-ronsaghey, mynscrutaghey, oltscarrey

snaie-barree thread of tow: As vrish eh ny slattyn, myr snaie-barree Bible

troopyn troops: vrish ad poosey, taaghey ayns troopyn ny thieyn streebee Bible

bail1 kit; (n.) raane: He jumped his bail - Vrish eh e raane. DF idiom

lock (v.) cur glass er, kiangley, lock; (n.) glass, gliass: They forced the lock - Vrish ad y glass. DF idiom; (n.) scabbag, skeog, skeoag; breid

blod pl. bluit (pl -yn) blade, knife blade, propeller blade: agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr er Beelzebub loayrt ny goan mollaghtagh as roie eh'n blod gyere ayns e scoarnagh stiagh. PC

buggane (=Ir. bocan) COMPARE boagandoo apparition, bete noir, bogeyman, bugaboo, bugbear, hobgoblin, scarecrow: Hug y buggane ansoor, Oh nee shoh'n traitoor vrish shee ayns niau PC; unlaid egg

cab (=Ir.cab) jaw, jowl, mandible: As vrish mee cab y vee-chrauee Bible; muzzle; cab; die

cliwe gyere shortsword: cha hurr ny sodjey, agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr PC

dooinney poost husband, married man, bridegroom: my chonaant cheddin vrish ad, ga dy row mee myr dooinney poost dauesyn Bible

lurgey (=Ir. lorga) (f.) pl. lurgaghyn leg, pace, shank, shin: Vrish eh e lurgey. DF; (of anchor) stem; (v.) search [O.Ir. lurga]

Mwyllin y Chiarn Lord's Mill: vrish ad ooilley ny quernyn ayns peeshyn, as hoig shin dy begin dooin as dy chooilley ghooinney-eirinee, goaill nyn arroo dys Mwyllin y Chiarn ec Grenaby, Ballasallagh ny Ballachashtal. Dhoor

Nah Chaggey Mooar Second World War: Agh eisht, vrish y nah chaggey mooar magh. Carn

noi y cheilley clashing, contradictory, opposing: Eisht ren shin gymmyrt dy tappee noi y cheilley as "polt" -- haink y skeab er my chione hene as vrish y skeab (cha row my chione ro vie edyr!) GK

ooyllyn apples: As reesht jeh'n villey banglane vrish ee lhee, palchey jeh ooyllyn lheid as dee 'hene roie PC

phluck plucked: As vrish mee cab y vee-chrauee, as phluck mee yn spooilley ass e eeacklyn. Bible

Quarral Valley Poer Poortown Quarry: Ta'n Rheynn Arraghey goaill rish dy vrish ee conaantyn-plannal liorish bleaystey ec Quarral Valley Poer ec shiaght er y chlag moghrey Jesarn. BS

shinsharagh (rank) senior: Vrish caggey focklagh magh y hiaghtin shoh tra va smaght er offishear shinsharagh er ny hroggal. BS

shual prosecute, sue: Vrish nane jeu shoh e raane, va nane er ny heyrey lesh coardailys y lught- shual, dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

snaie line, thread, yarn, worm: vrish eh ad jeh e roihaghyn myr snaie Bible; netting

tead (=Ir. téad, Sc.G. teud, tiad) See tedd pl. teaddyn guy, line, loose rope, rope, string: Hayrn ad er y tead derrey vrish eh. DF [O.Ir. tét]

Yugoslaavey (f.) Jugoslavia; (Yn) Yugoslavia: Vrish caggaghyn magh ayns cheeraghyn dy liooar, yn Yugoslaavey ny mast'oc. Carn

break (n.) aash, barney, doarlish, straih, traa cloie, traa seyr; chentyn; (v.) cur fo haart, chraghey, smoashal; (impv) brish; (to); (dy) vrishey: The sun is beginning to break through - Ta'n ghrian goaill toshiaght dy vrishey trooid. JJK idiom; vrish; brishey: I must be up by break of day - Shegin dou ve er my chosh ec brishey'n laa. JJK idiom

beeal (=Ir. béal, Sc.G. beul, bial) pl. beill, beealyn approach, flue, passage, rim; outlet: As va'n faarkey-sailjey choud as beeal Yordan yn chagliagh har. Bible; mouth, muzzle: t'er vosley e beeal dy ghoaill fuill dty vraarey veih dty laue. Bible; rictus; meatus, orifice; cone, crater: vrish y lostey seose myr ass beeal Etna ny Vesuvius PC; unwritten; entrance [O.Ir. bél]

bun (=Ir. bun) author, basis, details, origin, original, prime, principle, raw material, stem, stool: as vrish eh ad ec bun y clieau Bible; derivation, explanation, interpretation, meaning: dinsh shin da, as hug eh bun dooin er ny dreamalyn ain Bible; (of storm) eye, heart, root cause; base, bottom, foot, root, foundation, source, sole, underneath; end; dope, news; stump: va kione Dagon as e ghaa laue brisht jeh er sole y dorrys; cha row agh bun Dagon er-mayrn Bible; butt

feer (=Ir. fíor) 1 exceeding, exceptionally, extremely, very a: As va'n ven aeg feer aalin Bible; 2 authentic, correct, pure, real, regular, sheer, sincere, true, truthful, veritable: ghow mish ayns laue jurnaa sheese trooid y diunid er nagh vrish rieau laa, gys niurin agglagh, raad ta aggle reill 's e yalloo feer, as reesht back gys y theihll aalin shoh wass PC; 3 (n.) truth; 4 particular [L. veros]

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog