Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: un | Results: 219 (first 200 shown)

un gyn

un (=O.Ir. óen) one, sole: Un Chiarn, un chredjue, un vashtey Bible [L. unus]


Inexact matches:

cullee un-pheeshagh (f.) boiler suit

dagh un every

eiraght un-jantagh (f.) single-factor inheritance

gagh un every: Paidjraghyn dy ve er na ra nyrg yn ourelyght nar nagh bii khristiyght erbi ain gygh yn leid la shen anayn PB1610

laue un-daaghagh (in cards) flush

sheshaght un-oltey (f.) single member company

un chassagh single-stemmed

un-eairkagh marrey sea unicorn

un-eairkan marrey sea unicorn

un laa one day: Vod y thalloo gymmyrkey ayns un laa? Bible

un raad one way

un' red (yn) ditto

un soiag single-seater

un strengagh single-wire

aase un' oie mushroom growth

bunnys yn un red pretty much the same: Ta shoh bunnys yn un red as ny va ry lhaih ayns screeunyn haink veih'n Naigeer. BS

bunnys yn un' red muchness

clistey gys un cheu spring aside

cur ayns un linney align

cur er yn 'un cheim co-ordinate, co-ordination

cur gys un cheu leave over, pigeonhole, reservation

currit gys un cheu lie by

er un linney abreast

er yn 'un cheim rish co-ordinate

er yn un daah whole-coloured

goll gys un cheu draw aside

gys un cheu aslope, sidewards: Ta mee cur my chiartys gys un cheu. DF

jeh'n un chlein consanguine

jeh'n un daah unicoloured: Ta'n eaddagh eck jeh'n un daah. DF

jeh'n un' stabyl stable companion

jeh'n un 'uill consanguine

jeh'n un vooinjerys consanguine

jeh un aigney (of opinions) undivided: Bee-jee jeh un aigney yn derrey yeh gys y jeh elley. Bible

jeh un choraa univocal

kiare 'sy un' chennar quadruplets

lesh un' aigney unanimous, unanimously

lesh un choraa unison: dyllee ad ooilley lesh un choraa choud as daa oor Bible

lesh un coraa nem con; with one voice

lesh un ghoo unison

lhie er un cheu list

queig jeh'n un' chennar quintuplet

seiy gys un cheu push aside, shove aside

Shapp Un Stap One Stop Shop

shassoo gys un cheu stand aside

skyrrey gys un cheu side-slip

tayrn gys un cheu draw aside, pull over

un cheayrt ynrican once only

Ynnyd Un Teihll One World Centre

consanguine (adj.) fuilleeagh, jeh'n un chlein, jeh'n un 'uill, jeh'n un vooinjerys

draw aside (v.) goll gys un cheu; tayrn gys un cheu

unison (n.) co-yrjey, lesh un choraa, lesh un ghoo, slane coardailys

thummyd size: v'ad ooilley roit er yn un aght, jeh'n un towse, as yn un thummyd. Bible; fatness: t'ou uss er n'aase roauyr, as t'ou er n'ghoaill thummyd, t'ou coodit lesh saill Bible; multitude: Eisht chuir ad: as nish cha row dy niart oc yn lieen y ghoaill stiagh va lhied y thummyd eeast ayn. Bible

co-ordinate co-oardaghey, co-oardeeagh, co-ordnaid, cur er yn 'un cheim, er yn 'un cheim rish, obbraghey ry-cheilley

unicorn (n.) un-eairkagh: Sea unicorn - Un-eairkagh marrey. DF idiom; unicorn

wafer wafer: un cheeak gyn soorit, as keeak dy arran ooilit, as un wafer Bible

ditto cheddin; red cheddin: Ditto to you? - Yn red cheddin dhyt! DF idiom; (yn) un' red: To say ditto - Dy ghra yn 'un red. DF idiom

oiled ooillit: And one loaf of bread, and one cake of oiled bread - As un willeen arran, as un verreen dy arran ooilit Bible; (drunk) scooyrit

one day (n.) laa dy row; laa er dy henney; un laa: why should I be deprived also of you both in one day? - Cren fa veign er my roostey jeu nyn neesht ayns un laa? Bible

one way (adj.) un-hrawagh; un raad: they shall come out against thee one way - hig ad magh dt un raad Bible

single-seater un soiag

single-stemmed un chassagh

single-wire (n.) un strengagh

undivided2 (of opinions) jeh un aigney

oltyn members: Son myr ta ain ymmodee oltyn ayns un chorp, as cha nee yn un oik tec dy chooilley olt Bible; parts

aslope (adj.) gys un cheu; ry-scoidey

every (adj.) dagh: The doctor attends her every day - Ta'n fer-lhee tendeil urree dagh laa. DF idiom; gagh: Every couple of minutes - Gagh cubbyl dy vinnid. DF idiom; dagh ooilley: Every other week - Dagh ooilley cor hiaghtin. DF idiom; dy-chooilley, dy chooilley; dagh un, gagh un

flush3 (n.) (in cards) laue un-daaghagh

hendecagon (n.) un-jeigin

isochromatic (adj.) un-chullyragh

monomolecular (adj.) un-chovreneenagh

muchness (n.) bunnys yn un' red

once only un cheayrt ynrican

one 'nane, nane: One of the crowd - 'Nane jeh'n sleih. DF idiom; un: One man - Un dooinney. DF idiom; unnane; fer: The more merit one has, the more modest one is - Myr smoo yn toilchinys t'ec fer, s'fastee t'eh. JJK idiom; (the); (yn) derrey yeh: The one and the other - Yn derrey yeh as yn jeh elley. DF idiom

one- (pref.) un-

one-cylinder (n.) un-rollian

one price (n.) un-leagh

quadruplets (n.) kiare 'sy un' chennar

side-slip (v.) skyrrey gys un cheu

sidewards (adv.) gys un cheu, lhiasragh

single-barrelled (adj.) un-varryl

single-cylinder un-rollianagh

single-factor inheritance (n.) eiraght un-jantagh

single-handed (adj., adv.) lieh-laueagh, un-laueagh

single phase un-phaasagh

single-storied un-laaragh

stable companion (n.) jeh'n un' stabyl

un- (pref.) an-, do-, mee-, neu-

un-get-at-able (adj.) do-roshtyn

uni- (pref.) un-

unicellular (adj.) un-chelleenagh, un-chillagagh

unicoloured (adj.) jeh'n un daah, undaahagh

unicycle (n.) un-wheeyl

unidirectional (adj.) un-hrawagh, un-raadagh, un-troagh

unilateral (adj.) un-cheuagh

unilingual (adj.) un-chengagh

uniparous (adj.) un-sheelreeagh

unipersonal (adj.) un-phersoonagh

uniphase un-phaasagh

unipolar (adj.) un-phoalagh

unisexed un-cheint, un-ghooghyssagh, un-ghreasagh

univocal (adj.) jeh un choraa, uncheeallagh

whole-coloured er yn un daah

an- (pref.) un-

do-roshtyn unapproachable, un-get-at-able

un- (pref.) uni-, one-

un-cheint unisexed

un-chelleenagh unicellular

un-chengagh unilingual

un-cheuagh unilateral

un-chillagagh unicellular

un-chovreneenagh monomolecular

un-chullyragh isochromatic

un-chummey uniformity

un-eairkagh unicorn: hug e eriusyn niist dy vruiskynygh mar lyi : Libanus niist as Sirion mar beagh yn yn aerick. Psalm1610

un-ghooghyssagh unisexed

un-ghreasagh unisexed

un-hrawagh one way, unidirectional

un-jeigin hendecagon

un-laaragh single-storied

un-laueagh single-handed

un-leagh one price

un-phaasagh single phase, uniphase

un-phersoonagh unipersonal

un-phoalagh unipolar

un-raadagh unidirectional

un-rollian one-cylinder

un-rollianagh single-cylinder

un-sheelreeagh uniparous

un-troagh unidirectional

un-varryl single-barrelled

un-wheeyl (f.) unicycle

align (v.) cheughey, cur ayns un linney

boiler suit (n.) cullee choirrey, cullee un-pheeshagh

leave over (v.) cur gys un cheu

lie by currit gys un cheu

mushroom growth gaase 'sy oie; aase un' oie

nem con (adv.) gyn cur noi; lesh un coraa

One Stop Shop (n.) Shapp Un Stap

One World Centre (n.) Ynnyd Un Teihll

pull over (v.) lhieggal, tayrn gys un cheu

push aside (v.) seiy gys un cheu

quintuplet (n.) queig jeh'n un' chennar; queigane

sea unicorn (n.) un-eairkagh marrey; un-eairkan marrey

shove aside (v.) seiy gys un cheu

single member company (n.) sheshaght un-oltey

spring aside (v.) clistey gys un cheu

stand aside (v.) shassoo gys un cheu; shassoo ry-lhiattee

unanimous (adj.) co-aignagh, lesh un' aigney, unnaneagh

unanimously (adv.) dy co-aignagh, lesh co-aigney, lesh un' aigney

uniformity (n.) caslid, colaikys, rick, un-chummey

with one voice lesh un coraa

co-ordination co-oardaghey; cur er yn 'un cheim; obbraghey ry-cheilley

gulp (n.) sluggag: At one gulp - Lesh un sluggag. DF idiom; (v.) sluggey

pigeonhole (v.) cur ayns towl buird, cur gys un cheu

pretty much the same mooarane myr yn cheddin; bunnys yn un red

reservation (n.) boayl er lheh, cooyl-smooinaght, freilltys, thalloo freaylt; cur gys un cheu

acreyn acres: Dy jarroo nee jeih acreyn dy gharey-feeyney gymmyrkey un bath Bible

amethyst amethyst: yn un undin jeig, Jacinth; yn ghaa yeig, Amethyst. Bible

cruint knots, knops: Bee ny cruint as ny banglaneyn jeh'n un stoo Bible

do- (pref.) ANTONYM so- difficult: T'ad do-gheddyn DF; un-

doghaney disease, distemper; infect: Ta un cheyrrey screbbagh doghaney yn clane shioltane. DF

Egypt1 Egypt: cha row un locust faagit ayns ooilley ardjyn Egypt. Bible

fenyms I will ask: Fenyms jiuish myrgeddin un red Bible

goair (=Ir. gabhair) goats: Un vannan veih ny goair, son oural-peccah Bible

gyn (=Ir. gan) ex, un; devoid, without: Gyn dooyt ta'n dooinney shoh ny ghunver Bible

gyn foill blameless, faultless: un rea gyn foill, son ourallyn-shee Bible

heidys blows: As my heidys ad agh lesh un trumpet Bible

jiuish of you: Nee un dooinney jiuish gimman ersooyl thousane Bible

lught-reill authorities, authority: ghow lught-reill ayns un cheer (Sostyn) greim er cheer elley (Nerin). Carn

ostyllagh apostolic, apostolical: As ta mee credjal un Agglish Cadjin (Creestee) as Ostyllagh PB1765

renaig (f.) pl. renaigyn hair: cha duitt un renaig jeh kione dty vac Bible

royd'syn before you: Cha jean-ym ad y imman royd'syn un vlein Bible

spain (=Ir. spain) (pl -yn) spoon: Un spain airh jeh jeih shekelyn, lane dy incense Bible

'syn in the: Cha jean-ym ad y imman royd 'syn un vlein Bible

treoghys (f.) (of female) bereavement; widowhood: er yn un laa, baase clienney, as treoghys Bible

yeeall (f.) pl. yeeallyn strap, thong: Yeeall y lhiggey magh un towl. DF; (of shoe) tie

abreast (adj., adv.) er un linney, geaylin ry gheaylin, gob ry ghib; heose rish; corrym rish

acres (npl.) acreyn: Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath - Dy jarroo nee jeih acreyn dy gharey-feeyney gymmyrkey un bath Bible

birth chennar: Twin birth - Daa lhiannoo ec yn un' chennar. DF idiom; ruggyr: Premature birth - Ruggyr roish yn traa. DF idiom; ymmyrkey

bound1 (v.) cagliaghey, kianglit; goll lesh: Ship bound for England - Lhong goll lesh Sostyn. DF idiom; lheim: With one bound - Lesh un lheim. DF idiom; kianlt; chiangle; fo bree

cursing guee er; gwee; guee; gweeaghyn: tHis delight was in cursing - Va e haitnys ayns gweeaghyn Bible; mollaght: Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing -Ass yn un veeal ta cheet bannaght as mollaght Bible

curtain (n.) brat; curtan: The length of one curtain shall be eight and twenty cubits - Bee lhiurid un churtan hoght cubityn as feed Bible; (v.) cur curtan er

female1 (pref.) ben-, kiark; (adj.) bwoirrin, bwoirryn: Female child - Lhiannoo bwoirrin. DF idiom; bwoirrinagh: One female - Un' woirrinagh. DF idiom; woirrin: The female side - Yn rheynn woirryn. DF idiom

fox1 shynnagh: It's a poor fox that has but one hole - She shynnagh boght nagh vel ny smoo na un towl echey. JJK idiom; (n.) fynney shynnee, fer shliawin; (v.) molley; lhiggey, lhiggey er

inhabitants (npl.) cummaltee: There are in this village one thousand -seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom; ynnydee; dream, fir vaghee, mooinjer, sleih

inkstand (n.) dooagan: There's but one inkstand on the table - Cha nel agh un dooagan er y voayrd.

I will ask fenyms, fênyms: I will ask you one thing Fenyms un red jiuish Bible;

jot (n.) floag: one jot or one tittle shall in no wise pass from the law - cha bee un ockle, nyn floag sloo er ny ghoaill veihn leigh; rap

list (n.) coontey, earroo rolley; scoidey; (v.) cleayney, cur er rolley, lhie er un cheu, listal

lobster (n.) gimmagh: Two immature lobsters equal one lobster - Ta daa pherick jannoo un ghimmagh. DF idiom

loops loobyn: And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain - As ver oo loobyn dy ghorrym er oirr yn un churtan Bible

member (n.) (limb) olt: For the body is not one member, but many - Son cha vel y corp un olt, agh ymmodee Bible; (of group) oltey

scabby (adj.) carrag, carragh; screbbagh: One scabby sheep spoils the whole flock - Ta un cheyrrey screbbagh milley yn slane shioltane. JJK idiom

seven shiaght: There are in this village one thousand seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom

shall sacrifice chebbee: Then ye shall sacrifice one kid of the goats - Eisht chebbee shiu un vannan jeh ny goair B ible

sheep (n.) keyrrey: One scabby sheep spoils the whole flock - Ta un cheyrrey screbbagh milley yn slane shioltane. JJK idiom; (npl.) kirree: He was grazing his sheep on the hill - V'eh fassaghey ny kirree echey er y chronk. DF idiom

slug (n.) muc veay; shilleeid; shilleen; sluggey: He swallowed it whole - Slug eh lesh un sluggey jeh. DF idiom

sole (n.) bun, bun ny coshey, cree ny coshey, grunt, grunt ny cass, trie; (v.) cur bun noa er, cur trie noa er; (n.) liebage, liehbage, liebage chiare, liehbaig; (adj.) un, ynrican

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog