Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ully | Results: 76

Inexact matches:

jannoogh maker: IIH ully gniartuoil, aer nan jiarn Iesy khrist, jeanugh dygh ully na, briu dygh ully guyne, ta shuin goyl rish as keny nan ymmydi pekaghyn as olkys PB1610

jannoo myghin er have mercy on: jean myghin er ny Hiuyn ully, Turkyn, Angristin, as shaghrani vei krediu, as gou vousyn ully dygh ully vehuischey, kruaghys kri, as seiaghe beg dyn t'okels: as myr PB1610

anooinys infirmity: Ta lyoi ully tdy pheky as slaynaghy ully t'anuinys. Psalm1610

cor-whuaillagyn flies: Loyr e yn ffokyl as haink gygh ully veney ghorghuilagyn as miylyn ayns nan gaerifnyn ully. Psalm1610

chesh medicine: IIH ully gniartoil ta ern iemagh er Liuk yn lii (ta y volley ayns y tuiskell) dy ve lii d'yn anym: gy buiagh leytts liorish cheissyn falleyn yn iynsaghy aggesyn dy lieiys aslaintyn ully nan anminiyn tryid dy vack Iesy Khrist nan jarn. PB1610

drogh choyrlagh cooidjagh conspiracy: Vei gygh ully irri magh, as drogh ghorliagh kujaght falliit vei dygh ully ynsaghy fallssy, as shaghrynys kreidiu, vei kryoghys kri, as seiaghy begg dy tdy guys as dy hayre. PB1610

goaill eig die: Erson mar liorish Adam ta ully goyl eyg, gy jiarru myrshen liory khriyst bii ully er nan ianu bio. PB1610

meeyiastalys uncharitableness: Vei dygh ully gelliyd kri, vei moyrn, molley fardaylagh as krauiyght fayllsy, vei tru, myskid, as ganlys, as dygh ully viaskylys. PB1610

niartit affirmed, confirmed, consolidated, corroborated, strengthened: gniartit rish dygh ully gniart, tryid yn phuer gloroil aggesyn, gys dygh ully vinys, as surayns fodey, rish bogey. PB1610

ooilley yn grih eu all the sort of you: kaid smuiniys shiu drogh red nyaei gygh ully guyney bi shiu er nan marru ully yn gryaei aggu, gy jaru mar ball lou viis shiu, as kasly rish klei brist. Psalm1610

oyn awe: ligge yn talu ully agyl y goyl reyfs y chiarn : shassi ayns oyn jesyn shiusse ully ta vaghey ayns y tyyl. Psalm1610

red follit mystery: jeagh, ta mi soilsaghy diifs red falliit, gha jean meid ully kadly, agh bii meid ully er 'an gyghla, as shen ayns shallid, ayns glyast ny suyl liorish y truymp arjery PB1610

ynnyd reill domination: O loyrigi maei d'yn chiarn shiusse ully ny hobraghyn aggesyn, ayns gygh ully ynyd da reelsyn : mol us yn chiarn o m'anym. Psalm1610

arrysagh repentant: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

boghtynaght (f.) misery: jeagh er my hyaghyn as er my voghtanyght : as lyoi dau my pheky ully. Psalm1610

braaroil brotherlike, brotherly, fraternal: kurji oneyr dy dygh ully guyne: kurji grayi dy heshaght vraeruoil: gouji agyl roish iih: kurji yasly dyn rii. PB1610

bwoalleeyms I shall smite: bii shiu ully maglaghy myghians noght: erson te skriut boiliyms yn boghill ny kerragh PB1610

by-leaie eldest: as voall e ully by lyaei ayns Ejipt : shon b'yrje as by gniartoil ayns ynydyn vaghey Ham. Psalm1610

caarjyn graihagh beloved: GHARJYN graiygh, er ghuish as gy vell gygh ully guyney er an ienaghtyn as er an mree ayns peky, as gy vell nan sauaylagh khrist, gra, gha vod veg goyl scheagh ayns PB1610

cairoil righteous: Gy jaru goui my hiange orayn dy t'okyls : erson ta ully tannaghyn kayroil. Psalm1610

chiarnaght (f.) dominion, lordship, seigniority: igge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist, huggesyn gy rou moley as chiarnyght erson gybragh as gybragh. PB1610

craue yn keeilley cheekbone: shuas hiarn, as kuyn liam, o my iih : erson tou boaly my noidjyn ully er knau yn ghiyl. Psalm1610

crea (f.) tenet, creed: as erson ully nii shiu tilge na ghour, gy vod ayd y ghree y ynsaghy, paidjer y chiarn, as ny jei anaghyn ayns y chiange gellgah PB1610

credjoil faithful: Verrym buias d'yn chiarn rish my ghri ully : gy falliit masky yn klyei kredjoil, as ayns y chessaght. Psalm1610

cumrailit cumbered: marish ny redyn haghyr duys er cheyf mui, ta mi kumralit gygh la as ta mi gimne erson ny hegluishyn ully. PB1610

daaghey colour, colouration, dye, dyeing, stain: mpey shiis ayns my gharri, as kurrym my ghassyn oriusyn ayns my iumuiys as bii yn uill acksyn spreit er my ydin, as shen mar niims my ghomrey ully y daghy. PB1610

dys y chooid sodjey to the uttermost: JEAN us arrey ayns dygh ully red: fulli syaghyn, jean gys y jere obeyr ferr uiskell, jean t'oik gys y ghuidd soje, bii koourit. PB1610

emperuyr emperor: as hass shuas anayn jusyn er enym Agabus, as hoilshi e liorish y spyryd, gy beagh genney vuar tryid magh y tyyl ully: ren taghyrt ayns laghyn yn Emperuyr Claudius. PB1610

er aghtu partly: erson hossiagh ully nar hig shiu kujaght ayns yn agluish, ta mi klastchen gy vell mighordael nan masky shiu, as ta mi er aghtu dy ghredjel e. PB1610

er e hon shoh ooilley nevertheless: Er-y-hon sho ully, gy ta mi nagaerun aglagh : foyst ta mi toyrt my hreisteel anyds. Psalm1610

er wheesh forasmuch, insomuch, whereas: ER ghuish as gy vel ny ghlaun shoanoni ern' ialtyn liorifs dy hregell y jeoul as y obraghyn ully, dy ghrediu ayns jih, as da hyrvees: sheegyn diifs y ghuinagh PB1610

farsyn manifest: agh dygh ully red nar viis ayd er an doyr magh liorish y toilshe t'ayd farsyn: erson kre erbi ta foskilt, ta shen y soilshe. PB1610

feddyn fys magh discover: as ayns na harjyn ully (ghuiliin as da da vleyn dy yaesh na fuo) nyrg yn ierish, ve gy hymneagh er vaeattyn fyss magh vei ny dene kriney. PB1610

fer coadee guardian, keeper, protector: Gy kuidsayfleyts dy ve fer friali, as fer caudi gasyn toyrt da barriyght harrish y noidjyn ully. PB1610

fer goaill receiver: shenyfa ligg uiniyn tynda niist huggesyn, she ta yn ferr goyl gy myghinagh dy dygh ully phekah ta gy firrinagh arrysagh. PB1610

fer ny gerjaghey comforter: agh yn ferr ny gyrjaghy, shen ta yn spyryd nu, nii yn aer y ghurr ayns m'enyms, nii eshyin shiuss y ynsaghey ayns dygh ully red PB1610

fer vaghee pl. fir-vaghee inhabiter, sojourner: erson she jori mish mayrts as fervaghi : mar va m'aeraghyn ully. PB1610

feyt intending: SHIUSSE ully ta puyst na ta feyt dy goyl stayd ghasserick y phusi erifs, klasti kre ta skriutyr kasserick dy raa my ghian currym ny denya pust gys an mynayn PB1610

fir arrane singers: Inshii e niist ny fyirr orayn as ny trumpeteryn : bii ully my uyskaghyn gell ueir anyds. Psalm1610

fondalys perfection of character, perfectness: erskyn ny redyn shanoni ully kurgi eriu grayi, shen ta kiangly foundylys. PB1610

fondiaght ability: my ta duyne erbi shyrvees, ligge y ianu e, myr d'yn 'oundiyght ta jih dy hoyrt da, gy vod jih ayns dygh ully redd ve erna gloryghey tryid Iesy khriist PB1610

goaill dy mie accept: agh ayns dygh ully phobyl, eshyin ta goyl yn agyl aggesyn, as gobraghy kayrys, t'e da goyl gymei marishsyn. PB1610

goni always, still: goni ayns my phaidjraghyn ully er nan son shiuss, as ta mi praiel rish bogey. PB1610

gurnit governed: IIH ully gniartuoil as gybragh farraghtyn, liorish dy spyryd, ta slayn gallyn na hegluish gurnit as kasserikit PB1610

gy shickyr yea: Gy sickyr ghanie yn dorghys erbi mayrts, agh ta yn yi gho solys ass y la : ta yn dorghys as y soilshe duitch ully mar anayn. Psalm1610

jannooder maker: TA mi krediu ayns jih yn aer ully gniartuoil jeanuder neau as talu. PB1610

jannoo fea rest: as gha ren ayd fee y goyl la na yi, gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih ully gniartuoil, va, as ta, as ta ra hiit. PB1610

jannoo toshiaght begin: va yn precheel kedyn erna insh tryid magh Juri ully (as janu tossiagh ayns Galile, nyrg yn vastchey ren eyn y phrecheel). PB1610

jeeys deism, godhead, godship: Agh ta jihys yn aery, yn vack, as yn spyryd nu ully anayn: yn gloyr korym, yn ayrd yasly kobyan. PB1610

jeleryn gaolers, jailers: as va y hiarn jimugh, as renn e eshyn y lifree gys ny jelyryn, naggedere ikagh e ully na va kayr dasyn. PB1610

kellee-rennagh locusts, grasshoppers: Loyr e yn fokyl as haink ny kellirennagh as brattagyn gyn aeryf : as ji ayd syas yn faeyr ully ayns nan dallu. Psalm1610

koynrichys temperance, sobriety: ve grayigh as annuil da ferr puyst mar va Rachell, kriney mar Rebecka, firrinagh as ammysagh mar Sara, as ayns dygh ully fee koynrichys, as shii, ve na heirtysagh dy yy meiraghyn kasserick as kraui. PB1610

kummyn communion: IIH ully gniartoil ta er sneym kujaght tdhy nuyn ryit, ayns yn ghummyn as shessaght, ayns kallyn falliit tdhy vack khriist nan jiarn PB1610

kymsheyn compass: Shlesh yn chiarn yn talu, as ully na ta ayn : kymshaen yn tyyl, as aydsyn ta vaghey aynsyn. Psalm1610

lane dy hymmey pitiful: BIGI ully d'yn agny, as dyn ghri: kurgi grayi mar braeraghyn, bigi layn dy' hymmy PB1610

maglaghy be offended: dragyr Pedyr as duyrt e rishsyn, gy ta gygh ully guyne maglaghy my dy ghians, foyst gha jeanyms maglaghy. PB1610

mainshteraght (f.) mastership, mastery: ta dygh yn uney, ta prowell meistyrygh, kummel vei dygh ully red, as ta aydyr dy ianu e dy ghosny attaghan nii cherraghtyn, agh shuiniyn dy ghosny attaghan gybragh farraghtyn. PB1610

mayrt with you: Tra hed oo trooid ny ushtaghyn bee'm mayrt Bible yn kloyky dayg mi ag Troada, marish Carpus nar higg u kurr leyt mayrt e, as ny lioryn, agh erskyn ully ny kraghyn skriui. PB1610

meeghraysoil graceless, ungracious: eish jei y hiarn ersyn, as duyrt e rish, oy yrmuinjery migrasuoil, lyei mish uittch ully ny fiaghyn, shen nar hyrr us orym. PB1610

moltoil deceitful: ta klaun gene maltoil er ny meiaghyn, t'ayd ully kujaght nas edrymmy na fardalys heyn. Psalm1610

muynaghyn mountains: gy jaru, gy beagh aym dygh ully ghrediu, myrshen gy vodin muynaghyn y skughe magh as an ynydyn PB1610

myghinaght mercifulness: Ta yn duyne kayragh gygh ully uyr myghinaght, as giaesayght : as ta y rass banniit. Psalm1610

nagaerun sometime: Er-y-hon sho ully, gy ta mi nagaerun aglagh : foyst ta mi toyrt my hreisteel anyds. Psalm1610

niauagh celestial, divine, heavenly: IIH ully gniartuoil as gybragh farraghtyn, aer neauagh, ta shiun toyrt buias arrymagh duitch PB1610

nooghey sanctify: Yn tres red ayns jih yn spyryd nu, ta dy my nughy as pobyll ryeit iih ully. PB1610

onnorey honour: dy ianu ammys da, dy hoyrt buias da, dy hoyrt my hreisteel slayn da, dy eemagh ersyn, dy onery y enymsyn kasserick as y okyll, as dy hyrveesyn gy firrinagh laghyn my hyyl ully. PB1610

recortyn records: ta ully raydjyn yn chiarn myghin as firrinys : dan laeidsyn ass ta frial y ghunaynt as rikoyrtyn. Psalm1610

scammyltit offended, scandalized: duyrt Pedyr rish-syn, as gy beagh gygh ully guyney skammyltit, foost gha biims. PB1610

shaghranys vagrancy, wandering: dy phrecheel y tuiskell gys dygh ully atiun liorish shen ta shuin er nan doyrt magh ass dorghys, as shaghranys, gys y soilshe solys, as fysseri firrinagh iids, as dy vack Iesy khrist. PB1610

teagh (=Ir. teach) habitation: ta mi er stampey yn teagh mi heyn molymyrkan as dy dygh ully phobyl gha nel anayn marym. PB1610; house

thooilliu (n.) more: foyst er y hon-sho ully ren ayd tulliu pecky na yoi syn : as vrosni ayd yn yrje smu ayns yn 'aysyght. Psalm1610; (v.) multiply

treanyder extortioner, tyrant: Ligge yn trenyder ully tagge y ghurr mou : as ligge yn jori y obersyn y ruisky. Psalm1610

yeiyn guests: y vuinjer magh gys ny raydjyn muary as hagyl ayd kujaght ully, ghuilin ass dod ayd y jeathyn, mei as sai niist, as va yn vannish erna ianu magh rish yeiyn. PB1610

gloyraghey dy mooar magnify: SHENNYFA marish angelyn as ayrdangelyn, as marish chessaght neau ully, ta shuin molley as gloyraghy gy muar t'enyms gloroil, gybragh dy dy vollys as gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih yn Sabaoth ta neau as talu layn dy dy gloyr PB1610

nar 1 albeit, even though; 2 when: NAR va ymmydi pobyl chiaggilt kuyjaght, as v'ayd er jiit huggesyn magh as ny hayrd valchyn ully, loyr eshin liorish koghaslys. PB1610; 3 do not a: Nar aase mess erbee orts veih shoh magh er son dy bragh Bible; 4 our

paa (=Ir. póiteach) See paagh (adj.) athirst, parched, thirsty: nyrg yn redyn shanoni, fyss agg Iesy gy rou gygh ully red nish kuilinit, gy vodagh yn skriptur ve kuilinit, duyrt e, ta mi paa. PB1610; (n.) thirst: Ayns skeeys as doccar, ayns ve er my arrey dy mennick, ayns accyrys as paa, ayns trostey dy mennick, ayns feayraght as rooishtid Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog