Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: toiggal | Results: 87

toiggal (=Ir. tuiscint) (f.) See toiggyl 1 (n.) apprehension, comprehension, construction, realization a: bee toiggal eu jeh'n irriney Bible; 2 (v.) comprehend, conceive, construe, digest, figure, mean, perceive, realize, realising, understand; 3 understanding


Inexact matches:

cur er toiggal connote

cur toiggal da enlighten

fys gyn toiggal undigested knowledge

toiggal lesh aggle apprehend

comprehension (n.) toiggal

connote (v.) cur er toiggal

realising toiggal

understand1 (v.) toiggal: If you speak slowly and distinctly I can understand you - My loayrys shiu dy-moal as dy-baghtal foddym toiggal shiu JJK idiom; toig

conceive (v.) gientyn; gennaghtyn; sheiltyn: I cannot conceive how he can choose so ugly a colour - Cha noddym sheiltyn kys vod eh reih cullyr cha graney. JJK idiom; toiggal: I can't conceive how you can sleep so long - Cha nod mee toiggal kys oddys shiu cadley choud. JJK idiom

construction (n.) jannoo; jeantys; toiggal; troggalaght

figure (n.) earroo, figgyr, jalloo; (v.) toiggal

misapprehend (v.) far-toiggal

understanding reaghys: To come to an understanding with - Dy heet gys reaghys marish. DF idiom; tastaght; toiggalagh; toiggaltagh; toiggaltys; toiggalys; toiggyl; toiggal: It is past all understanding - T'eh erskyn ooilley toiggal. DF idiom; tushtey: He has a great understanding of Manx - Ta tushtey mooar jeh'n Ghaelg echey. DF idiom; tushtagh

undigested knowledge (n.) fys gyn toiggal

far-toiggal misapprehend

construe (v.) cur bun er, peeshaghey, toiggal

enlighten (v.) cur toiggal da; soilshaghey da

realization (n.) cur gys argid, ennaghtyn, jannoo firrinagh, toiggal

realize (v.) creck son argid, jannoo firrinagh, toiggal

apprehend (v.) cur enney er; goaill; tayrtyn; toiggal lesh aggle

apprehension (n.) atchim, drogh-ourys, twoaieaght; (v.) cur enney er, toiggal; glackey, goaill, tayrtyn

digest (n.) coontey giare, girraghane; (v.) cur ayns oardagh; toiggal; lheie; jee-lheie

ayns ayrn partial, partly: Son ta shin toiggal ayns ayrn Bible

leaghar costly, precious, valuable: Cha nel eh toiggal cha leaghar's ta'n traa. DF

yei shoh (ny) after this, hereafter, hereupon: bee toiggal ayd jeh ny-yei shoh. Bible

comprehend (v.) goaill baght, goaill stiagh; toiggal: May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length - Ve abyl dy hoiggal marish ooilley ny nooghyn cre tan lheead, as y lhiurid Bible

mean (adj.) boght, cribbijagh, meeooasle, moal kercheenagh, mooidjeenagh, neufeoiltagh, neughiastyllagh, peajeogagh, toiggal; (v.) meanal; cheet er: That is what you mean! - Shen t'ou cheet er! DF idiom; soulaghey

odd (adj.) joarree, lieh-chiart, neuchadjin, quaagh; coayr; cor: I can understand an odd word or two - Ta mee toiggal cor 'ockle ny ghaa. DF idiom; neuchorrym: These shoes are odd - Ta ny braagyn shoh neuchorrym. DF idiom

sleep (v.) cadley: I can't conceive how you can sleep so long - Cha nod mee toiggal kys oddys shiu cadley choud. JJK idiom; caddil

slowly (adv.) dy moal: if you speak slowly and clearly I can understand you - My loayrys shiu dy-moal as dy-baghtal foddym toiggal shiu JJK idiom

atchim pl. atchimyn apprehension, awe, dread, fear, fright, scare, terror: Toiggal er-y-fa shen atchim y Chiarn Bible

ayns smooinaghtyn minded: Son quoi'n dooinney ta toiggal ny reddyn ta ayns smooinaghtyn dooinney, agh spyrryd y dooinney hene? Bible

barbarian barbarian: shen-y-fa, mannagh vel mee toiggal yn ghlare t'er ny loayrt rhym, bee'm dasyn ta loayrt rhym myr barbarian; as bee eshyn ta loayrt rhym myr joarree dooys. Bible

cluigagh catchy, crafty, deceitful, dodgy, treacherous, tricky, wily: tamain toiggal veih farraneyssyn elley dy re shlawin cooishagh cluigagh va Rennell ayns e ghellal rish e naboonyn GB

coad (=Ir. cód) code: cha ren ad rieau toiggal yn coad v'ec ny Sidooryn Marrinagh. Carn

cor 1 circumstance, depression, edge, event, fore; 2 alternate, odd, unmatched a: Ta mee toiggal cor 'ockle ny ghaa. DF; 3 choir; 4 twirl: Ta cor 'sy vainney. DF; 5 (of size) bastard; 6 (terms) condition; 7 (act) turn

creeghyn hearts: ta mee toiggal y pooar t'ec yn impiraght foast harrish creeghyn ny Goaldee. Carn

cruinney (f.) 1 angle; 2 earth, globe, sphere, world, universe a: dy vod cloan ny cruinney toiggal e obbraghyn. Bible; 3 of earth

cur biallys da obey: Shegin dhyt toiggal dy vel ec y Jouyl reeriaght ayns y teihll shoh, as sleih ta cur biallys da, as dy hirveish eh 'naght myr t'ec Creest. CS

doiggal See toiggal (er) have understood: Ga dy vel sleih er doiggal rish bleeantyn cre cho niartal as ta scannaneyn Carn

dooinney coar nice man: Dooinney coar t'ayn, agh s'leayr nagh vel eh toiggal y scansh jeh'n chengey. Carn

drane (f.) metre, poetry, rhyme: Sy phossan cloie, Beeal Arrish, ta ny paitchyn toiggal Gaelg dy liooar dy ghoaill arraneyn as draneyn beggey as dy ghoaill ayrn ayns skeeallyn. Carn

eginyn wants: shynney lesh rieau aghinyn y chree ta dy firrinagh tushtagh jeh e voghtynid as e eginyn, nee toiggal d y aashagh as cooilleeney dy foayroil e aghinyn. CS

fashistagh fascist: Lhisagh Mnr Pringle as e lheid toiggal dy nee lesh ny Yernee cheer ny hErin as cha nee lesh possan fashistagh ta foast noi seyrsnys Yernagh. Carn

feeaïhee deer: Vel fys ayds cren traa ta goair feïe y chreg gymmyrkey? as vel toiggal ayds cuin ta ny feeaïhee breh? Bible

feeudys credit, decency, decent behaviour, discretion, modesty, prudence: Dy choyrt keeayll da'n ôney, da'n dooinney aeg, toiggal as feeudys Bible

fluigh COMPARE fliugh :1 wet: ren eh gyndyr er faiyr myr ny dew, as va e chorp fluigh lesh druight yn aer; derrey hooar eh toiggal, dy vel y Jee smoo syrjey reill ayns reeriaght deiney Bible

fodmayd we can: Fodmayd toiggal yn aght dy vel ny eeasteyryn shoh corree. Carn

fysseragh curiosity, inquisitive, intelligent, nosey, prescient, subtle, well-informed: Kuse dy Hostnee fysseragh, t'ad toiggal nagh vod ny Shallidee ve currit fo chosh nish. Carn

gymmydey using: Ga dy ren ny paitchyn toiggal dy chooilley nhee ayns Gaelg as ga dy row ad gymmydey Gaelg nish as reesht, cha ren ad rieau loayrt ee car y traa. Carn

gyn lheihll impotent, inactive, stock-still: Son ghow eh kiarail er y hon, nagh duittagh eh; toiggal dy row eh red gyn lheihll (son cha vel eh agh jalloo, as eh hene feme cooney). Apoc

gyn vioys lifeless: As eer reddyn gyn vioys ta jannoo feiyr, edyr ad ve feddan ny claasagh, mannagh bee caghlaa ayns y vingys, quoi oddys toiggal cre ta cloie er y feddan ny'n chlaasagh? Bible

kynney-ghunverys genocide: ta shin toiggal dy vel y chellooish er nyannoo foddey ny smoo assee da ny myn-chultooryn na'n kynney-ghunverys, foddee. Carn

lectraneagh electronic: Nish ta shin cummal ayns eash lectraneagh, ta ram greieyn niartal dy chooney sleih dy ynsaghey, my t'ou toiggal yn aght t'ad gobbraghey! Dhoor

lhied's like: dy vod oo toiggal nagh vel my lhied's ayns ooilley yn seihll Bible

mast'ain (ny) amongst us: Ta shin toiggal y laa jiu dy vel y Chiarn ny mast'ain, son nagh vel shiu er n'yannoo'n peccah shoh noi'n Chiarn Bible

mee-chooyrtoil discourteous, impolite: Cha vod ad toiggal yn eulys mee-chooyrtoil ta goll er ayns Nerin. Carn

mill (=Ir. mil) (f.) honey: Eeym as mill nee eh gee, derrey vees toiggal echey dy obbal yn olk, as dy reih yn mie Bible; (v.) See mhilley tarnish: Ny mill m'olt. DF [L. mel]

mooinjeryn peoples: cha row ad abyl dy loayrt rish mooinjeryn ny cheerey er-yn-oyr nagh row ad toiggal chengey ny cheerey Dhoor

myn-chultoor minority culture: ta shin toiggal dy vel y chellooish er nyannoo foddey ny smoo assee da ny myn-chultooryn na'n kynney-ghunverys, foddee. Carn

neeal yn aer face of the sky: O shiuish chrauee-oalsey, ta toiggal eu kys dy ghoaill baght jeh neeal yn aer, as nagh vod shiu baght y ghoaill jeh cowraghyn ny hearishyn? Bible

olkyssagh baleful, elfish, diabolical, evilly-disposed, iniquitous, malicious, malignant, mischievous, naughty, vicious, wicked: Cha vel deiney olkyssagh toiggal briwnys Bible; mischief-maker

ommidanyn fools: Vel shiu lheid ny ommidanyn, shiuish vee Israel, dy vel shiu fegooish feyshtey ny toiggal jeh'n irriney, er gheyrey inneen jeh Israel? Apoc

ôney simple: Dy choyrt keeayll dan ôney, dan dooinney aeg, toiggal as feeudys Bible; harmless

peiagh COMPARE pyagh human, human being, person: Peiagh erbee ta smooinaghtyn dy jagh sidooryn Goaldagh gys Nerin Twoaie son y chied cheayrt sy vlein 1969, cha nel ad toiggal y chooish ro vie! Carn

scuirr caggee truce: hooar ad magh nagh row ram sleih ayns shid toiggal dy noddagh caghlaa mooar cheet ayns Nerin ooilley kyndagh rish y scuirr caggee. Carn

s'goan 1 hardly, scarcely, shortest a: S'goan yn peiagh ta toiggal dy row ny Celtiee ayns shoh roish ny Sostnee. Carn; 2 (of money) tightest

shaghryn error, transgression: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

sheckteragh administratorship; executive: Agh ta Caairliagh Sheckteragh Thie Tashtee Vannin, Martin Moore, gra nagh vel Mainshtyr Houghton toiggal yn oyr dy vel Eiraght Ashoonagh Vannin ayn. BS

shuyraghyn sisters: Ny keayrtyn, shegin dou goaill rish dy vel mee er jeet dy ve began corree tra hoilshee nyn mraaraghyn as shuyraghyn Cornagh nagh vel ad toiggal dy vel seihll elley ayns Mannin. Carn

snug (of animal) butt; flounce, poke; (of head) toss: dy jinnagh fer goll seose dy chur shilley urree as loayrt r'ee 'sy Ghailck, yinnagh ee myngheearey as cur snug jeh'n chione, dy chur fys da dy row ee toiggal shen v'er ny ghra. Coraa

soshiallys socialism: Agh erskyn ooilley she dooinney v'ayn va toiggal nagh vel noidys erbee eddyr soshiallys as graih-cheerey. Carn

teaymid capriciousness, fitfulness, instability, moodiness, unsteadiness: Ta ny Rooshee toiggal dy vel teaymid gaueagh ayns Washington ec y traa t'ayn. Carn

toshtal See laue hoshtal left, sinister: Agh ec y traa cheddin, ta mee guee dy row y Skian Toshtal (as sleih elley) ayns Sostyn toiggal y chooish Yernagh ny share as ny s'diuney. Carn

treishteil (f.) hope, reliance, trust: cha vel treishteil jannoo shin lhag-chreeagh; trusteth: dy injillagh ad as dy chur toiggal daue jeu hene, dy vod ad treishteil ersyn ny lomarcan. CS

tro (f.) characteristic, property, trait: As erskyn ooilley cha jean ad toiggal dy re chengey ny mayrey y tro smoo scanshoil ec pobble erbee. Carn

Ultagh native of Ulster: T'ad toiggal mie dy-liooar dy vel Unnaneyseyr Ultagh g'ennaghtyn ny Ultagh hoshiaght, eisht Goaldagh agh cha nel rieau ny Yernagh. Carn

veih'n traa shen thence: cha ren oo clashtyn, chamoo ren oo toiggal; er veihn traa shen cha row dty chleaysh foshlit Bible; from that time; from thenceforth

ymmydey using: Shegin dooin toiggal dy vel reiltys Hostyn ymmydey studeyrys Yernagh myr wappin sy chaggey noi ny Yernee. Carn

perceive (v.) ennaghtyn, toiggal; gennaghtyn; leayr: Can't you perceive the ship in the distance - Nagh leayr dhyt y lhong foddey jeh. JJK idiom; goaill baght; cronnaghey: Hast thou perceived the breadth of the earth? Vel oo er chronnaghey lheead y thalloo? Bible

rash1 dyn tort, gyn tort: The heart also of the rash shall understand knowledge - Nee yn cree ocsyn myrgeddin ta gyn tort toiggal tushtey Bible; joltee; raghtal; siyragh: Be not rash with thy mouth - Ny bee siyragh lesh dty veeal Bible

seek after (v.) geiyr er; geiyrt da: and have such pleasure in vanity, and seek after lying - as goaill lheid y taitnys ayns coyrleyn fardalagh as geiyrt da breagyn Bible; (impv) eiyr- jee er: neither seek after wizards, to be defiled by them - chamoo eiyr-jee er fir-obbee, dy ve cleaynit lioroo Bible; shirrey lurg: to see if there were any that would understand, and seek after God - dy akin row veg jeu yinnagh toiggal, as shirrey lurg Jee Bible; shelg lurg: Let them be confounded, and put to shame, that seek after my soul - Bee ad er nyn gastey, as er nyn goyrt gys nearey, ta shelg lurg mannym Bible; jeeaghyn son: and the Greeks seek after wisdom - as ny Greekyn jeeaghyn son creenaght

cair (=Ir. coir) (f.) 1 privilege, property, rights, duty, righteousness a: As shoh vees cair y taggyrt veih'n pobble Bible; 2 due: Cur-jee da'n Chiarn yn onnor cair da'n Ennym echey Bible; 3 right, just: cha jean eh ny smoo ny ta cair y chur er dooinney Bible; 4 good: lhig dooin toiggal rooin hene cre ta cair Bible [O.Ir. cóir]

irree magh1 (f.) insurgent, insurrection, mutiny, outbreak, rebellion, revolt, revolution, rising, sedition, turn out, uprising, uproar: er-dyn laa daag oo cheer Egypt, derrey haink shiu gys yn ynnyd shoh, ta shiu er ve ayns irree magh noi yn Chiarn. Bible; (v.) rebel, rise, uprise: as nee Israel hene toiggal; my te er-chee dy irree magh, ny ayns mee-viallys da'n Chiarn, (shen myr choonys eh lhien,) Bible

leeideil er shaghryn misdirect, misdirection, mislead: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

Ta fys ec Jee (intj) God wot, God knows; For God doth know: Son ta fys ec Jee, er y laa nee shiu gee jeh, dy bee ny sooillyn eu foshlit: as dy bee shiu myr Jeeaghyn toiggal mie as sie. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog