Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: tide | Results: 69

tide cur lesh; imbagh; raiee; tidey: The tide is out - Ta'n tidey traihit. DF idiom; ymmyrkey; roayrt: The tide is making - Ta'n roayrt lhieeney. DF idiom


Inexact matches:

equinoctial tide (n.) roayrt Feill Pherick, roayrt Feill Vaayl

flood tide (n.) lhieeney, lhieeney marrey, mooir lhieeney, roayrt

flowing tide (n.) mooir lhieeney

high tide (n.) lane marrey; mooir lane; mullagh ny marrey; roayrt ec y vullagh; roayrt lhieent

low tide (n.) mooir-hraie

neap tide (n.) contraie: After spring tide comes neap tide - Lurg roayrt hig contraie. JJK idiom; goll ergooyl; traie

oncoming tide (n.) roayrt

outgoing tide (n.) tidey traih

receding tide (n.) tidey traie

sea tide (n.) tidey varrey

Spring spring-tide (n.) Roayrt vooar Laa'l Pheric

spring tide (n.) raip-roayrt, roayrt

tide gate (n.) giat tidee

tide gauge (n.) towsheyder tidee

tide over (v.) cur harrish yn vaarney

tide rip (n.) tonney tidee

tide table (n.) earroo tidee

Autumn spring tide (n.) Roayrt vooar Laa'l Maayl

half ebb tide (n.) lieh-hraie

spring tide after neap (n.) bioghey roayrt, ushtey noa

Spring Tide Rock (n.) Carrick Roayrt

time of tide ebb or flow (n.) shayll varrey

roayrt (f.) flood tide, oncoming tide, spring tide: bee sleih, myr roayrt ny marrey, er ny hyndaa hood's Bible; tide

mooir lhieeney (f.) flood tide, flowing tide

earroo tidee tide table

giat tidee tide gate

lhieeney marrey (=Ir. lionadh mara) flood tide

mooir lane (=Ir. mur-lan) high tide

raip-roayrt spring tide

tidey traie receding tide

tidey traih outgoing tide

tidey varrey (f.) sea tide

tonney tidee tide rip

towsheyder tidee tide gauge

half-tide (n.) lieh lane marrey; lieh-hraie

tide-race (n.) stroo

tide-waiter (n.) ronseyder lhuingey

Carrick Roayrt Spring Tide Rock

lieh-hraie (f.) half ebb tide, half-tide

lieh lane marrey half-tide

roayrt Feill Pherick equinoctial tide

roayrt Feill Vaayl equinoctial tide

bioghey roayrt spring tide after neap

contraie (f.) neap tide: Lurg roayrt hig contraie. DF

cur harrish yn vaarney tide over

mullagh ny marrey (=Ir. mullach-na-mara) high tide; high water

Roayrt vooar Laa'l Maayl (f.) Autumn spring tide

Roayrt vooar Laa'l Pheric (f.) Spring spring-tide

ronseyder lhuingey customs officer, tide-waiter

shayll varrey (f.) time of tide ebb or flow

ushtey noa spring tide after neap

imbagh (m., f.) season, term, tide: ayns imbagh y fouyr-churnagh Bible

raiee (f.) tide; quarter: Ny kiare raiee jeh'n vlein. DF

empties (npl.) boteilyn folmey, siyn folmey; (v.) folmagh: The tide empties the sea or else fills it - Ta roayrt folmagh y cheayn er nonney lhieeney ee. DF idiom

flowing1 (v.) roie, taal; lhieeney: The flood-tide is flowing - Ta'n roayrt lhieeney. DF idiom; taaley; strooaney

lift ardjaghey, buinn, geid, troggal; ardjee: The tide will lift the boat - Ardjee yn tidey y baatey. DF idiom; (impv) irree, trog; (n.) cummaght ardjee, markiaght, troggeyder; ardjeyder: The lift is stuck - Cha nel yn ardjeyder gobbragh. DF idiom

cur lesh bring, carry, fetch: ta laue yesh y Chiarn cur lesh reddyn yindyssagh mygeayrt. Bible; tide

goll ergooyl decrease, get back, recede, retire, retreat, retrogress, reverse, setback, withdrawal: Eisht haink ny Sostnee veih'n Ghiarmaan as veih'n Danvarg as va ny Celtiee eginit goll ergooyl as ergooyl. Carn; recession, retrogression, tergiversation; neap tide; wane

lane marrey high tide, high water: As lane marrey neu-chadjin heet roish foddey, ta Alan Hisscott er ve loayrt mychione ny reddyn ren croo ny doilleeidyn va jannoo er slyst-marrey Vannin BS

mark (=Ir. marc, marcan) brand; mark: T'eh er lhoobey e vhow, as er hoiaghey mish son mark da'n tide Bible; horse

mooir-hraie (f.) ebb, low tide, low water: Ta mee deinagh jeh'n chaggey, lesh bratagh as roon, D'aag mooir-hraie jeh'n olley mee Keeirit, annoon . Coraa

roayrt ec y vullagh high tide: Ta baggyrt ayn dy bee tooilley assee jeant ayns paart dy laghyn, tra vees y roayrt ec y vullagh. BS

roayrt lhieent high tide: Tra nagh vel yn roayrt lhieent, fodmayd shooyl rish yn traie dys yn eaynin ec Gob y Deigan. Dhoor

tidey (f.) tide: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn

traie (=Ir. trá) (f.) 1 beach, neap tide, sandy seashore, seashore, shore, strand a: honnick eh daa lhong rish oirr y traie Bible; 2 (of water) recede, retreat, retreating: As ren ny ushtaghyn traie jehn thalloo dy kinjagh Bible; 3 (of anger) cool, cooling

lhieeney (=Ir. líonadh) fill, fill in, fill out: Ad shoh t'eh er lhieeney lesh creenaght chree Bible; billow, blow up, puff up; (n.) pl. lhieenaghyn flood tide; (as battery) charge, fuel, load; (of tide) make, flow, flowing, rise, saturate: Lhieeney yn roayrt. DF; (as cushion) pad; (as moon) wax; filling; cover in; cram; fulfilling; spasm

stroo pl. strooghyn, strooyn current, race, stream, tidal flow, tide-race, watercourse: as veih e hooillyn graih myr stroo ren roie PC

ymmyrkey 1 appearance, attitude, behaviour, comportment, conduct, conductance, conduction, conveyance, haulage; 2 bear, birth, give birth, yield, gestation: My ta ben er yientyn, as er ymmyrkey lhiannoo-mac Bible; 3 supply, carry, carrying, convey, transport, support a: te rour dhyt's dty lomarcan dy ymmyrkey. Bible; 4 tide; 5 behave, endure, sustain

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog