Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: thieyn | Results: 86

thieyn houses: hooar ny froggyn baase ayns ny thieyn, ayns ny baljyn-cheerey, as ny magheryn Bible; homes


Inexact matches:

Thieyn Co-phobble Community Homes

Thieyn Eiraght Heritage Homes

bollagh eddyr thieyn intercommunication

coyrt kied da thieyn-oast licensing

lught ny thieyn oast licensed victualler

sheshaght son troggal thieyn (f.) building society

thieyn kiarail cummaltagh residential care homes

Thieyn y Ghowaltys (The) Steadings

Community Homes (npl.) Thieyn Co-phobble

Heritage Homes (npl.) Thieyn Eiraght

homes (npl.) thieyn

houses (npl.) thieyn: There are many new houses being built in Douglas now - Ta ymmodee thieyn noa goll er troggal ayns Doolish nish. JJK idiom; dhieyn

foddey ny smoo much more: Shoh possan follit ta lostey thieyn ta er ve kionnit ec joarreeyn ta abyl geeck foddey ny smoo na'n sleih ynnydagh son ny thieyn shen. Carn

fo-valjyn suburbia: As t'eh gra dy vel ny thieyn Eeslynagh cur er ny thieyn ayns fo-valjyn Ghlaschu dy ve jeeaghyn goll rish Mayfair. Carn

households (npl.) thieysyn; mooinjer; lught-thieyn: and the family which the Lord shall take shall come by households - as yn kynney neen Chiarn y ghoaill, hig ad cordail rish ny lught-thieyn oc Bible

Steadings (npl.) (The) Thieyn y Ghowaltys; (Ny) Gowaltyssyn

intercommunication (n.) bollagh eddyr thieyn; (v.) goll eddyr

licensed victualler (n.) lught ny thieyn oast, oasteyder, oasteyr

residential care homes (npl.) thieyn kiarail cummaltagh

building society (n.) colught troggal, sheshaght son troggal thieyn, sheshaght hroggee

cubbil couplings: fuygh son cubbil, as son lout ny thieyn Bible

dhieyn See thieyn houses: jean-jee er mullagh ny dhieyn Bible

glassyraght plant, plant life: myr glassyraght er mullagh ny thieyn Bible

troopyn troops: vrish ad poosey, taaghey ayns troopyn ny thieyn streebee Bible

burn up (v.) foaddey; lostey: and burn up their houses with fire - as lostey ny thieyn oc lesh aile Bible; spongey

dotted floagagh; ponkagh; breck: Hill which was dotted with houses - Cronk va breck lesh thieyn. DF idiom

Douglas (n.) Doolish: There are many new houses being built in Douglas now - Ta ymmodee thieyn noa goll er troggal ayns Doolish nish. JJK idiom

licensing coyrt kied da thieyn-oast; coyrt kiedyn; kied; lhiggey; stowal kied; kieddagh; oastey

property (n.) cooid-seihllt, mayn, nhee thie cloie, shellooghys, tro; cair: I came in to the property - Haink mee ayns eiraght jeh'n chair. DF idiom; thie as thalloo: Property sale - Creck thieyn as thalloo. DF idiom

roofs (npl.) mulleeyn: upon whose roofs they have offered incense unto Baal - marish ny thieyn er ny mulleeyn oc tad er hebbal incense da Baal Bible

shall fill lhieenee: And they shall fill thy houses - As lhieenee ad ny thieyn ayds Bible

these (pron) ad shoh: Are these your houses? - Vel ad shoh ny thieyn eu? JJK idiom

aaloayrt recite: hedmayd er ny thieyn dy aaloayrt 'Hop tu naa', agh cha nel shin ro hickyr jeh'n slane drane. Dhoor; relate, repeat

argidoil argentine, financial, monetary: Cha row thieyn Dandara ayn, ny Volvoyn, ny red erbee elley t'er ve currit er Mannin ayns ennym y Jee argidoil. Carn

arryltee volunteers: Ta arryltee breeoil gobbraghey ayns ny thieyn-coyrle shoh Carn

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

bowe submerged rock, tidal rock: Ta ymmodee thieyn sheelee ayns Eeley as hug shin shilley er jees jeu, ec Bowe Mooar as Laphroaig, raad va mooarane sambil nastee currit dooin! GK

caghlaaee alternative, changeable, changing, volatile: cha nel thieyn goll er aa-yeshaghey roish my jig tannyssyn noa stiagh, as ta shen giarrey sheese y traa-caghlaaee. BS

carnaneyn heaps: As t'eh baghey ayns ard-valjyn treigit ayns thieyn ayndoo nagh vel dooinney erbee cummal, ta aarloo dy huittym ayns carnaneyn. Bible; mounts; (ny) roller coaster

chooid smessey (yn) brunt: Shen-y-fa ver-ym lhiam y chooid smessey jeh ny ashoonee, as gowee ad ny thieyn oc daue hene Bible

coonceilee councillors: Goll rish Mannin, ta coonseilee lhiggey da sleih milley yn cheer lesh thieyn ta goll er troggal ayns buill mee-chooie. Carn

coonseilee councillors: Goll rish Mannin, ta coonseilee lhiggey da sleih milley yn cheer lesh thieyn ta goll er troggal ayns buill mee-chooie. Bible

cummallyn rea flats: Ga dy vel ram thieyn as cummallyn rea goit hannah, ta ram jeu faagit. Carn

cummee shall hold, will hold: Cummee my laue eshyn dy-shickyr Bible; will dwell, shall inhabit: troggee ad thieyn, as cummee ad ayndoo Bible; designing

cummit artificial, fashioned, hewn, made, planned: ta shiu er droggal thieyn dy chlaghyn cummit Bible; stopped, held: Ta mee cummit shickyr ayns y laagh dowin Bible; celebrated; sustained; kept; featured

doour dam, reservoir: tra va'n doour er ny yannoo ec Cringle, faggys da'n clieau Varrule, va'n thie-eirinys Cringle as thieyn elley er nyn lhieggey Dhoor [O.Ir. dobur]

dy steetagh unawares: Son jeh'n sorch shoh t'adsyn ta dy steetagh goll stiagh ayns thieyn, as leeideil ayns cappeeys mraane eddrym laadit lesh peccaghyn, er nyn goyrt lhieu ersooyl lesh ymmodee yeearreeyn peccoil, Bible

er cheer ashore, on shore; upon the land of: Er cheer my phobble hig seose drineyn as dressyn, dy jarroo er ooilley ny thieyn dy reaïd, ayns yn ard-valley rouanagh Bible

er y laue elley contrariwise: Agh, er y laue elley, cha nod bree noa ve currit ayns chengey faase mannagh vel obbyr yeean goll er mastey lughtyn-thie ayns ny thieyn oc hene. Carn

fir-chionnee customers: Red arganagh, 'Lioar-oayllys ny Fir-chionnee', hug kied son troggal thieyn ec Cronk Murray dy chummal ayn BS

goll er jannoo get done: Ny veggan as ny veggan, ta ny thieyn goll er jannoo ass y noa. Carn

Iddaalagh Italian: T'ad jerkal dy bee thieyn-bee Iddaalagh ayns Mannin tarroogh erskyn towse. BS

jalloo lheiht molten image: Vel fys eu dy vel ayns ny thieyn shoh, ephod, as seraphim, as jalloo grainnit, as jalloo lheiht? Bible

lheeish hers: Va ben-seyr ny cummal 'sy valley veg cheerey shoh, as s'lhee hene va'n bwaane, as s'lheeish myrgeddin thieyn elley ayns Doolish, as ny maylyn oc ry haglym. Coraa

lhiggit magh exposed: Er y chooid sloo, veagh reiltys Sheshaght-Obbree prowal geddyn rey rish ny deiney keoi er y skian jesh va lhiggit magh ass ny thieyn baanrit ec y Thooder. Carn

magheryn 1 fields a: hooar ny froggyn baase ayns ny thieyn, ayns ny baljyn-cheerey, as ny magheryn Bible; 2 links

meechooie malapropos, unbeseeming, undue, unparliamentary, unseemly, unsuitable, untoward: Goll rish Mannin, ta coonseilee lhiggey da sleih milley yn cheer lesh thieyn ta goll er troggal ayns buill mee-chooie. Carn

mulleeyn roofs: loshtee ad eh, marish ny thieyn er ny mulleeyn oc t'ad er hebbal incense da Baal, as er gheayrtey magh ourallyn-feeyney gys jeeghyn joarree Bible

Norlann (f.) Norway: Veeit shin rish Ree Norlann hene as hie shin lesh shilley er ny thieyn tashtee Kontiki as Gokstad. GK

plan pl. plannyn plan: hoilshee shen magh dy row sleih ennagh lostey ny thieyn er jeean, coardail rish plan. Carn

plannit planned: Cha nel y magher ayns boayl raad t'eh plannit thieyn y hroggal BS

rheynnyn divisions: Foddee dy bee y scoill scarrit ayns kiare rheynnyn ayns thieyn scarrit. Carn; shares

scoill souree (f.) summer school: V'eh g'insh dooin dy row eh geearree kied dy chiartaghey fer jeh ny shenn thieyn sollys t'aynshen myr Scoill Souree Gaelgagh. Carn

sheiltyn conceive, conceiving, conjecture, fancy, guess, imagine, presume, speculate, suppose, supposing, theorize, visualize: foast t'ad sheiltyn dy jean ny thieyn oc farraghtyn son dy bragh Bible

Skyll Lonan Kirk Lonan: Ec brialtys ayns Mee Averil, va plaiyntyn noi'n treealtys dy hroggal ny thieyn veih cummaltee ynnydagh, Barrantee Skyll Lonan BS

sleodey dragging, hauling: goll stiagh ayns thieyn, as sleodey magh deiney as mraane Bible

soaltyn barns: Tan sheel loau fo ny creaghyn, ta ny thieyn arroo follym-faase, ta ny soaltyn nyn dholtanyn Bible

spaarailagh frugal, sparing: yn sniengan beg ta tarroogh goaill kiarail son traa ry-heet, e veaghey t'eh sauail ayns thieyn stoyr aghtal jeant lesh mooads tooilleil, spaarailagh t'ad nagh jean nyn stoyr failleil PC

steetagh knavish, peeping, prying, sly, sneaking: Son jeh'n sorch shoh t'adsyn ta dy steetagh goll stiagh ayns thieyn Bible; peep; slut

thie (=Ir. teach, Sc. taigh) pl. thieyn building, habitation, home, house, indoor, residence, residency: Cha der oo saynt da thie dty naboo CS; homeward; domestic

thooit thatched: Cha row ad kiart gollrish ny thieyn thooit 'syn Ellan ain, son nagh row ad troggit ass claghyn. JG

troggee constructional, constructive, elevating; (v.) will build, will arise, will raise: troggee ad thieyn, as cummee ad ayndoo Bible; shall mount up, shall carry; shall raise up, shall lift up, shall build, shall arise: shall take up

turryssee tourists: Ta ny baljyn beggey shoh goll er troggal da turryssee berchagh as da sleih berchagh elley ta laccal thieyn souree. Carn

yeearreydys-plannal planning application: Va kied currit ny thieyn y lhieggey sheese roish my row briwnys jeant mychione yn yeearreydys-plannal. BS

ymmyrch (=Ir. uircasbaidh) (f.) exigence, necessity, need, require, want: cur jee lhieu arroo son ymmyrch ny thieyn eu. Bible; wants; destitution, misery; poorness; lack

ynnyd casherick sanctuary: bee shen ynnyd son ny thieyn oc, as ynnyd casherick son y chabbane-agglish. Bible; shrine; oracle

treasurers (npl.) resowryn: make a decree to all the treasurers which are beyond the river - cur magh sarey da ooilley ny resowryn ta cheu elley jehn awin Bible; stiurtyn: And I made treasurers over the treasuries - As hoie mee stiurtyn harrish ny thieyn-stoyr Bible; fir-tashtee: the treasurers, the counsellors, the sheriffs - ny fir-tashtee, ny fir-choyrlee, ny toshee-yioarree Bible

floag (f.) pl. floagyn dot, flake, jot, mote, particle, tittle: brish-jee foshlit ny thieyn-tashtee eck; stamp-jee sheese ee myr creaghyn stroie-jee dy bollagh ee ; ny lhig floag j'ee ve faagit. Bible

foayssagh beneficent, beneficial: Fod kiaulleyderyn goll ny s'menkey stiagh 'sy thieyn-lhionney, as loayrtee marroosyn, jannoo taishbynys roish yn theay dy vel Gaelg bio, foayssagh as aitt. Carn; remedial

gagh ynnyd everywhere: S'cosoylagh dy bee yll jeant son lhiettrimys-smookal ayns gagh ynnyd- obbyr, goaill stiagh thieyn-lhionney, clubbyn, thieyn-bee, clubbyn- oie as barryn. BS

gassyn gases: Ta sleih yn phossan fockley nyn imnea as Ynnyd y Reeriaght Unnaneyssit cour Faaishnys-Emshyr cur faaue dy nod sleih leodaghey ny gassyn thieyn-gless ta goll er livrey syn aer. BS

nabooys neighbourhood: Nish, t'ad cur booise da troggeyderyn, lectreyryn, thieyn-nieeaghyn as fir-dellal sy nabooys ren cur cooney myrgeddin. BS

slaader dauber, painter, slogan writer: Va'n slaader-thieyn neu-vaghtallagh nish ny leeideyr yn nah heshaght smoo sy Ghiarmaan. GB; decorator

thie obbyr work house, workshop: lurg fockley magh yn Slattys shoh, dy bee dy chooilley choirrey ta ymmyd jeant eh ayns mwyllin, thie obbyr-laue, thie-prental, thie-daah, thie son lheie yiarn, thie-imbyl, thie-fuinney, obbraghyn-gas, obbraghyn-ushtey, ny thieyn erbee elley ta ymmyd jeant Coraa

thieys pl. thieysyn household; housekeeping; housing: Ta arryltee breeoil gobbraghey ayns ny thieyn-coyrle shoh, cooney lesh sleih ta cheet huc lesh doilleeidyn jeh thieys ny jeh mee-startaght as y lhied. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog