Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: theayagh | Results: 128

theayagh 1 civil, common, folk, lay, secular, vulgar a: V'eshyn jannoo ymmyd jeh carryn theayagh Ungaaragh Carn; 2 (f.) villager, layman, plebeian


Inexact matches:

Arraghey Theayagh Public Transport

boodeeyssyn theayagh-preevaadjagh public-private partnerships

braar theayagh lay brother

brialtys theayagh public enquiry

cairys theayagh public justice

chaglym theayagh public meeting

chingys theayagh (f.) epidemic

coadey theayagh civil defence

cummal-rea theayagh public sector flat

daunse theayagh folk dance

fogrey theayagh public notice

goaill-stiagh theayagh social inclusion

kerraghyn theayagh civil penalties

kerroo theayagh public sector

kishtey theayagh public funds

noteyr theayagh notary public

obbraghyn theayagh public works

resooney theayagh ventilation

sharvaant theayagh civil servant

Shirveish Theayagh (f.) Civil Service: Ta Edgar Mann gra dy lajer dy nee Commishoon ny Shirveish Theayagh ta pointeil sleih myr yn Stiureyder Ynsee as she yn Commishoon vees reaghey ny vees jeant maghey shoh. BS

shirveish theayagh (f.) public service

shirveishyn theayagh (f.) public services

thallooyn theayagh common lands

thieys theayagh public housing

Turneyr Theayagh (Yn); (The) Attorney General

curmeyder shennaghys theayagh curator of social history

Leigh Theayagh Vanninagh Manx Public Law

Lught-Reill Etlee Theayagh Civil Aviation Authority

Lught-reill Penshynyn y Cherroo Theayagh Public Sector Pensions Authority

Oik Shickyrys Cheshveanagh Theayagh Office of Civil Nuclear Security

shamyryn y turneyr theayagh attorney general's chambers

Shirveishyn Theayagh Ellan Vannin (f.) Isle of Man Public Services

Slattys Penshynyn y Cherroo Theayagh Public Sector Pensions Act

Slattys Poosee as Recortyssey Theayagh Marriage and Civil Registration Act

Slattys Shesheeys Theayagh Civil Partnership Act

Stiureyder Arraghey Theayagh Director of Public Transport

Stiureyder Shualtys Theayagh Director of Public Prosecution

Thie-Tashtee Theayagh Ashoonagh Chreneash National Folk Museum at Cregneash

Treisht y Chronghyr Theayagh (f.) Public Lottery Trust

Turneyr Theayagh Coonee Assistant Attorney General

Ynnyd Jeelym Theayagh y Hiar Eastern Civic Amenity Site

Ynnyd-orch Theayagh Hiar Eastern Civic Amenity Site

Ynnyd Theayagh Vaayl Michael Civic Centre

Boayrd Ynnyd Jeelym Theayagh y Jiass Southern Civic Amenity Site Board

Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin Manx National Heritage Public Services Division

Skeim Penshyn Shirveish Theayagh Ellan Vannin Isle of man Public Service Pension Scheme

Turneyr y Reiltys son Cooishyn Theayagh Government Advocate-Civil

Unnid Plannal son Gear-cheimyn as Coadey Theayagh Emergency Planning Unit and Civil Defence

Ynnyd Jeelym Theayagh y Jiass as Mholmeyder Orçh Ghlass Southern Civic Amenity Site and Green Waste Composting Facility

civil1 shivoil; theayagh: In civil life - 'Sy theihll theayagh. DF idiom

Eastern Civic Amenity Site (n.) Ynnyd Jeelym Theayagh y Hiar, Ynnyd-orch Theayagh Hiar

Attorney General (n.) Turneyr Theayagh

civil defence (n.) coadey theayagh

civil penalties (npl.) kerraghyn theayagh

common lands (f.) thallooyn theayagh

epidemic chingys theayagh; ym-ghorley

lay brother (n.) braar theayagh

layman (n.) theay, theayagh

public enquiry (n.) brialtys theayagh

public funds (npl.) kishtey theayagh

public housing (n.) thieys theayagh

public justice (n.) cairys theayagh

public meeting (n.) chaglym theayagh

public notice (n.) fogrey theayagh

public sector (n.) kerroo theayagh

public service (n.) shirveish theayagh

public services (npl.) shirveishyn theayagh

Public Transport Arraghey Theayagh

social inclusion goaill-stiagh theayagh

ventilation geayaghey; resooney theayagh

docamadyn documents: Bentyn rish shirveishyn theayagh, oddagh reiltys Vannin lowal da Gaelgeyryn dy chur docamadyn ayns Gaelg da sharvaantyn theayagh. Carn

jeianaghey modernize; modernising, updating: t'eh gra dy bee livrey-ys shirveishyn theayagh as co-obbyr eddyr rheynnyn-reiltys er nyn sharaghey liorish jeianaghey faill sharvaantyn theayagh Vannin. BS

civil servant (n.) sharvaant theayagh; stait-harvaant

internee (n.) pryssoonagh; pryssoonagh-theayagh; pundailagh

public (adj.) foshlit, er fys; cadjinagh; theayagh: Is there a public convenience here? - Vel premmee theayagh ayn ayns shoh? DF idiom; pobbylagh: Public works - Obbraghyn pobbylagh. DF idiom; (n.) seihll, sleih, theay; (y) phobble: Public holiday - Laa seyr y phobble. DF idiom

public-private partnerships (npl.) boodeeyssyn theayagh-preevaadjagh

public sector flat (n.) cummal-rea theayagh

pryssoonagh-theayagh internee

Assistant Attorney General (n.) Turneyr Theayagh Coonee

attorney general's chambers (npl.) shamyryn y turneyr theayagh

Civil Aviation Authority (n.) Lught-Reill Etlee Theayagh

Civil Partnership Act (n.) Slattys Shesheeys Theayagh

Civil Service (n.) Shirveish Theayagh; Shirveish y Reiltys

Director of Public Prosecution (n.) Stiureyder Shualtys Theayagh

Director of Public Transport (n.) Stiureyder Arraghey Theayagh

folk (n.) feallagh, kynney, mooinjer, pobble, theayagh

folk dance (n.) daunse cheerey; daunse theayagh

Government Advocate-Civil (n.) Turneyr y Reiltys son Cooishyn Theayagh

Manx Public Law (n.) Leigh Theayagh Vanninagh

Michael Civic Centre (n.) Ynnyd Theayagh Vaayl

notary public (n.) noteyr theayagh, scrudeyr oikoil

plebeian (n.) fer jeh'n theay; (adj.) pleabagh, theayagh

Public Lottery Trust (n.) Treisht y Chronghyr Theayagh

public works (npl.) obbraghyn pobbylagh, obbraghyn theayagh

secular (adj.) neuvonnagh, seihllt, seihlltagh; neuchasherick, neuvaynagh, theayagh

villager (n.) fer balley beg cheerey, theayagh

vulgar (adj.) garroo, neuellynagh, neughlen, staydoilagh, theayagh

curator of social history (n.) curmeyder shennaghys theayagh; curmeyder shennaghys sheshoil

Emergency Planning Unit and Civil Defence (n.) Unnid Plannal son Gear-cheimyn as Coadey Theayagh

Isle of Man Public Service Pension Scheme (n.) Skeim Penshyn Shirveish Theayagh Ellan Vannin

Isle of Man Public Services (npl.) Shirveishyn Theayagh Ellan Vannin

Manx National Heritage Public Services Division (n.) Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin

Marriage and Civil Registration Act (n.) Slattys Poosee as Recortyssey Theayagh

National Folk Museum at Cregneash (n.) Thie-Tashtee Theayagh Ashoonagh Chreneash

Office of Civil Nuclear Security (n.) Oik Shickyrys Cheshveanagh Theayagh

Public Sector Pensions Act (n.) Slattys Penshynyn y Cherroo Theayagh

Public Sector Pensions Authority (n.) Lught-reill Penshynyn y Cherroo Theayagh

Southern Civic Amenity Site Board (n.) Boayrd Ynnyd Jeelym Theayagh y Jiass

common1 caitnys; grenney; theayagh; cadjin: He hasn't any common sense - Cha nel keeal cadjin erbee echey. JJK idiom

lay1 breh, brey: That's the place the hen goes to lay an egg in - Shen y boayl ta'n chiark goll dy vrey ooh ayn. DF idiom; (v.) cur, cur sheese, lhie, lhiaghtey; jibbag; layal, laiyal; (adj.) neuagglishagh, theayagh

Southern Civic Amenity Site and Green Waste Composting Facility (n.) Ynnyd Jeelym Theayagh y Jiass as Mholmeyder Orçh Ghlass

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

cur feanish adduce: She eshyn y chied fer ass shey feanishee jeig vees cur feanish theayagh ayns ny kiare shiaghtin ta ry heet. BS

currit lesh ersooyl carried away: ta ASAP gra dy row eh grait ec çhaglym theayagh dy beagh ushtey sollit currit lesh ersooyl veih'n ynnyd ayns doaghyn troailt. BS

er e hon shen on that score: Er e hon shen t'eh shirrey er y Turneyr Theayagh y chooish shoh y hoilshaghey, as feddyn magh beagh jeeyl jeant da coarys ny kiedyn-obbyr. BS

faasid (f.) feebleness, weakness: Dooyrt y Turneyr Theayagh nagh beagh red erbee er ny hayrn voish bentyn rish y chooish, er lhimmey jeh soilshaghey yn faasid jeh screeunyn gyn ennym. BS; inability

freggyrt feyshtyn oral answer: Ec haglym theayagh riyr, ren Mainshtyr Shimmin freggyrt feyshtyn noidagh veih ny Barrantee as veih cummaltee ynnydagh. BS

lughtyn multitudes: cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

Mee Houney (=Ir. na Samhna) (f.) November: Ayns Mee Houney, ta Sheshaght Connolly as y Choonseil cour Seyrsynys Theayagh Carn

offish (=Ir. oifig) (f.) pl. offishyn office: Pabyryn ta chur fys mychione y cummey jeh Cronk Murray myr balley beg laghyn seyrey, foddee dy vel ad ry gheddyn ayns coadanyn ayns offish y Turneyr Theayagh. BS

premmee (f.) earth closet, lavatory, loo, privy, public convenience, toilet, W.C., water closet: Vel premmee theayagh ayn ayns shoh? DF

quaaltys (f.) interview, meeting: Foddee dy bee yn kiartey jeh Turneyr Theayagh goll er soilsheeney as yeearreyderyn er list giare goaill ayrn ayns quaaltys liorish bing Vanninagh. BS

reajid decidedness, discretion, order, settledness: t'eh dy heet rish ayns quaiyl ayns Lerpoyll y chied laa Mee Vayrnt, as cassid jeant er dy ren eh loght noi reajid theayagh. BS

soccar (=Ir. socair) comfort, comfortableness, ease; leisure: Mynjeig 3, ta shen mychione soccar, goaill stiagh soccar persoonagh as yn aght dy ghoaill ymmyd jeh seyraaidyn theayagh (public facilities). Dhoor; association football

Ungaaragh Hungarian: V'eshyn jannoo ymmyd jeh carryn theayagh Ungaaragh, agh er-dyn e lhing-hene ta'n saase echey er vishaghey Carn

Frangaid (f.) Fanny, Frances: Ta shin clashtyn dy bee 'Neen Frangaid MacGhavid ersooyl dys Canada 'sy tourey shoh myr chaghter da'n chiaghtoo "Co-chruinnaght Eddyr-Ashoonagh jeh Obbyr-Theayagh," ec Toronto Coraa

jeeraghey direct, erect, level, point, rectification, rectifier, straighten, straightening, unbend; (as gun) aim, focus, train: Treealtys, va currit roish ec John Houghton, oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Twoaie, myr cooish jeh scansh theayagh, ren eh jeeraghey er daa red. BS; straightens

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog