Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: theay | Results: 118

theay (=Ir. tuath) (f.) citizens, commonalty, common people, general public, hoi polloi, laity, layman, peasantry, plebs, public, populace, subjects, subject: ta fer-reill olkyssagh harrish theay seaghnit Bible


Inexact matches:

jeh'n theay colloquial; of the common people: As my ta fer erbee jeh'n theay er duittym ayns peccah trooid marrannys Bible

mastey'n theay (in the) community

aigney yn theay public opinion

barelyn y theay public consultation: T'eh traa dy hirrey barelyn y theay mychione doilleeidyn lesh shirveishyn Raaidyn Aer Goaldagh gys as voish Mannin, coardail rish Bill Henderson, oltey jeh'n Chiare BS

cassan ny theay right of way

creearey barelyn y theay public opinion survey

eam er y theay proclamation

Entreilys y Theay Public Entrance

fer jeh'n theay peasant, plebeian

fraue-ockleeaght ny theay (f.) folk etymology

laa seyr yn theay public holiday

leigh ny theay (f.) common law

lught-reill ny theay public authority

Oik Recortyssyn y Theay Public Records Office

pairk ny theay public park

recortyssyn y theay public records

Rheynn Kiarail y Theay Department of Social Care

shellooderys y theay public ownership

shickyrys y theay social security: Agh queig cheead dy 'leih aeg ayns Mannin, sy traa ry heet bee ad ayns feme jeh shickyrys y theay. BS

Shirveishagh Chiarail y Theay Social Care Minister

Shirveish Slaynt y Theay (f.) National Health Service

Shirveishyn y Theay (f.) Social Services: v'eh grait dy vel feme er barrantagh çhymnit dy yeeaghyn harrish shirveishyn y theay as ny shirveishyn-gear-cheim, dy hickyraghey nagh jean y lheid taghyrt reesht. BS

Slattys Shirveishyn Kiarail y Theay Social Services Act

slaynt ny theay (f.) public health

slaynt y theay (f.) public health

tayrn ennoilid ny theay popularize

ymmyrkey-bea yn theay public order

Bing Veayn Tinvaal mychione Aascrutaghey Polaseeyn er Cooishyn Kiarail y Theay Standing Committee of Tynwald on Social Affairs Policy Review

Lioarlann Slaynt as Kiarail y Theay (f.) Health and Social Care Library

Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay Department of Health and Social Care

Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay Department of Health and Social Security

public health (n.) slaynt y theay, slaynt ny theay

common people (n.) theay: And if any one of the common people sin through ignorance - As my ta fer erbee jehn theay er duittym ayns peccah trooid marrannys Bible

community2 (in the) mastey'n theay

general public (n.) theay

hoi polloi (n.) theay

laity (n.) theay

layman (n.) theay, theayagh

peasantry (n.) theay

plebs (npl.) theay

populace (n.) pobbyl, sleih, theay

colloquial cadjin; (adj.) coloayrtyssagh; jeh'n theay

commonalty (n.) theo, theay, sleih, pobble

folk etymology (n.) fraue-ockleeaght ny theay

lay clerk (n.) theay-chleragh

peasant (n.) boddagh, fer jeh'n theay

public authority (n.) lught-reill ny theay

public order (n.) ymmyrkey-bea yn theay

public ownership (n.) shellooderys y theay

public park (n.) pairk ny theay

public records (npl.) recortyssyn y theay

social security (n.) shickyrys y theay

Social Services (npl.) Shirveishyn y Theay

theay-chleragh lay clerk

common law (n.) leigh chadjin, leigh ny theay

of the common people jeh'n theay

plebeian (n.) fer jeh'n theay; (adj.) pleabagh, theayagh

proclamation (n.) eam er y theay, fockley magh

public consultation (n.) cochoyrle heayagh; barelyn y theay

Public Entrance (n.) Entreilys y Phobble, Entreilys y Theay

public opinion (n.) aigney yn phobble; aigney yn theay

public opinion survey (n.) creearey barelyn y theay

Public Records Office (n.) Oik Recortyssyn y Theay

Social Services Act (n.) Slattys Shirveishyn Kiarail y Theay

Department of Health and Social Care (n.) Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay

Department of Health and Social Security (n.) Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay

Department of Social Care (n.) Rheynn Kiarail Sheshoil, Rheynn Kiarail y Theay

Health and Social Care Library (n.) Lioarlann Slaynt as Kiarail y Theay

National Health Service (n.) Shirveish Laynt Ashoonagh, Shirveish Slaynt y Theay

public holiday (n.) laa seyr yn theay, laa seyr y phobble

right of way (n.) cairys hooyl, cassan foshlit, cassan ny theay

Social Care Minister (n.) Shirveishagh Kiarail Heshoil; Shirveishagh Chiarail y Theay

citizens (npl.) seyraanee; theay; ardvaljee: Good citizens obey the laws - Ta ardvaljee vie cur biallys da ny leighyn. JJK idiom

popularize (v.) cadjinaghey, cur enney yn phobbyl er, skeayll mastey'n phobbyl, tayrn ennoilid ny theay

shall abhor dwoaiyssee: him shall the people curse, nations shall abhor him - ersyn hig mollaght y theay, dwoaiyssee ashoonyn eh Bible

Standing Committee of Tynwald on Social Affairs Policy Review (n.) Bing Veayn Tinvaal mychione Aascrutaghey Polaseeyn er Cooishyn Kiarail y Theay

subjects (npl.) biallee: His kindness to his subjects knew no bounds - Va e chenjallys gys e viallee gyn cagliagh. JJK idiom; geliy; theay

swell (v.) att, bolgey, gatt, lhoau, puissal, puissey; mooadaghey: Swell the crowd - Yn theay y vooadaghey. DF idiom; (n.) bock, fashanagh; faarkey; sogh

ard-chiaull (f.) classical music: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

arraneys singing: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor; versification

banc (=Ir. banc) bank: Ayns Lunnin, ta theay Hostyn fakin y kialgeyrys as dellal cam ta goll er sy reiltys as ayns sheshaghtyn "ooasle" goll rish Banc Hostyn. Carn

barrantee commissioners: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn

Blein Vie Noa (intj) Happy New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

carryn tunes: er-lhiams nagh vod possan-kiaull erbee goll nyn lurg dys Britaan Beg, na cheer Celtiagh elley, mannagh vel ny kiaullderyn slane er chee cloie carryn Manninagh ynrican roish yn theay. Carn

counteeyn counties: Ayns ny hardjyn haink dy ve ny Shey Counteeyn, va'n chengey er raad y vaaish myr chengey y theay sy nuyoo cheead jeig. Carn

cur ayns cooinaghtyn commemorate: Neemayd cur ayns cooinaghtyn y theay dy daink de Valera dys Mannin as dy row ny recortyssyn shen jeant. Carn; remind

dreaght draft: Barrantee Skylley Rosien, t'ad shirrey er y theay barelyn y chur stiagh mychione Dreaght y Phlan Strateyshagh son Skylley Rosien. BS; number; piece: Dreaght feeleeaght. DF

dreain wren: caslys erbee jeeaghit da'n theay myr y dreain er laa'll Steaoin JK

duillageen leaflet: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

dwoaiyssee shall abhor: Eshyn jirrys rish y vee-chrauee, T'ou uss cairagh ; ersyn hig mollaght y theay, dwoaiyssee ashoonyn eh. Bible

Erin (f.) Erin: Ta lhiettrymys toghtaney ec dagh chaglym yn theay fei ny h'Erin, goaill stiagh barrooseyn. Carn

fer-choyrlee advisor: Raad nagh vel coyrle, ta'n theay goll naardey: agh ayns ymmodee fer-choyrlee ta sauchys. Bible; warner

foayssagh beneficent, beneficial: Fod kiaulleyderyn goll ny s'menkey stiagh 'sy thieyn-lhionney, as loayrtee marroosyn, jannoo taishbynys roish yn theay dy vel Gaelg bio, foayssagh as aitt. Carn; remedial

freayll magh keep out: Va'n 'sleih dooie' geearree freayll magh lettyraght joarree as lhiantyn rish skeealyn ny cheerey as skeealyn yn theay. Carn

Ghoolish (gen.) See Doolish of Douglas: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn

graihys amiability: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor

gyn tendeil (as desk) unattended: Agh y red s'cosoylee dy ventyn rish y theay, shen final daeed punt son peiagh erbee vees faagail carbyd gyn tendeil. BS; unguarded

jannoo beg belittlement: T'ee jannoo myr cowrey jeh dy chooilley nhee ta ny Albinee coontey y ve olk mastey ny Sostnee: ard-vooaralys as mooarleaghaght as jannoo beg jeh'n theay. Carn

jeeaghit shown: caslys erbee jeeaghit da'n theay myr y dreain er laa'll Steaoin JK

kiareyder provider, purveyor, resolver: T'eh er ny aggyrt nagh row bree currit da conaant eddyr Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay as kiareyder-kiarail gys traa lurg baaseyn Samantha Barton as George Green. BS

kiaulldramey opera: T'ad kionnaghey ard-chiaull as kiaulldramey dauesyn ta g'earree soilshaghey ad-hene dy ve ny share as ny stroshey na'n theay chadjin. Carn

Langlish (f.) Langness: Ta heb er ny lunney dy hickyraghey yn ymmyd jeh cassanyn mygeayrt Langlish son theay Vannin. BS [Scand]

leighdaragh statutory: Ta'n Billey treeal coonseil lesh hoght olteynyn, goll er reih ec y theay son queig bleeaney, lesh currymyn screeut sheese ayns docamad leighdaragh. BS

mie ynsit well-educated: Cha nel reiltys Hostyn laccal y theay ta fo'n smaght oc ve mie ynsit ta shen ro ghaueagh, ghooinney. Carn

mooar-leaghaght (f.) snobbery: T'ee jannoo myr cowrey jeh dy chooilley nhee ta ny Albinee coontey y ve olk mastey ny Sostnee: ard-vooaralys as mooarleaghaght as jannoo beg jeh'n theay. Carn; valuableness

neuarryltys (f.) reluctance, unwillingness: t'eh cheet ass neuarryltys yn Kianoortys dy loayrt rish lughtyn-reill ny theay cheumooie yn chryss veanagh. Dhoor; indisposition

neugheynlagh undemocratic: Ta bing-choyrlee noa neugheynlagh, laadit noi'n gherrym-lhee, as kiaddit dy ve ayns foayr jeh Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay BS

noanee new boy, newcomer, novice, recruit: Ghow yn cooish shoh toshiaght sy vlein 1977 tra va sleih choyrt duillageenyn da'n theay noi noanee sidooryn ec yn un cheayrt as va'n armee Sostnagh jannoo taishbynys er y chooylaghyn. Carn

Orkagh Orcadian: Ny s'anmey hug eh dou lioar dy chiaull Orkagh as hug mee dasyn myr coonrey y lioar ain "Kiaull Yn Theay" as bione dasyn shiartanse dy charryn 'sy lioar scanshoil shen ainyn. GK

Rheynn Jeadys Department of Industry: Ta Mainshtyr Downie gra dy vod Mainshtyr Karran shirrey er y Rheynn Jeadys dy yeeaghyn nyn goontyssyn da'n theay, my t'eh laccal shen y yannoo. BS

rooymoil large, roomy: cre cho rooymoil 's ta cooyrtyn y Jee mooar dy vow'n theay ooilley ayndoo rooym dy liooar. Bible

sharaghey slaynt health promotion: Cha nel eh sharaghey slaynt y theay, red ta ny reiltyssyn geearree jannoo, t'ee gra. BS

shellooghys property: Verragh y slattys cairyn leighagh da cubbil lesh y cheintys cheddin, cairyn bentyn rish penshynyn, shellooghys, shickyrys y theay as thieys. BS

Thalloo Noa New Ground, New Land: Veagh yn Boayrd abyl dy chur yn thalloo noa chionnee eh er maayl da'n theay, son, er y chooid s'moo, bare lesh ny croiteyryn ve nyn dannyssyn na myr shellooderyn er y thalloo. NNS

Vlein Noa (f.) See blein (Yn); (The) Hogmanay, New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo Carn

public (adj.) foshlit, er fys; cadjinagh; theayagh: Is there a public convenience here? - Vel premmee theayagh ayn ayns shoh? DF idiom; pobbylagh: Public works - Obbraghyn pobbylagh. DF idiom; (n.) seihll, sleih, theay; (y) phobble: Public holiday - Laa seyr y phobble. DF idiom

subject biallagh, biallagh da, fo-reill da, fo-viallys da: I beg you to give the subject a moment's consideration - Ta mee guee erriu dy chur da'n chooish geill shallid. JJK idiom; kione y raa; theay; (v.) cur fo smaght, injillaghey, smaghtaghey; cooish: I beg you to give the subject a moment's consideration - Ta mee guee erriu dy chur da'n chooish geill shallid. JJK idiom

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog