Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: tannaghtyn | Results: 111

tannaghtyn (=Ir. fanact) abide, abiding, bide, continuance, continue, dwell, endure, lodge, remain, remanent, run on, stay, stop, tarry: myr shen ta my spyrryd tannaghtyn ny mast' eu Bible; abideth


Inexact matches:

tannaghtyn bio survive: mastey ny Manninee-cheerey mysh keead blein roish my vaik mee soilshey'n laa va traaghyn creoi agglagh ayn as beign da sleih gleck as caggey dy tannaghtyn bio. Dhoor

tannaghtyn ec remain at: As foast nee eh tannaghtyn ec Nob y laa shen Bible; stick at

tannaghtyn ergooyl hang back, stand back

tannaghtyn ersooyl stay away

tannaghtyn fo keep under: nee eh tannaghtyn fo scaa yn Ooilley-niartal. Bible

tannaghtyn foddey linger, lingering: cha jean dooinney tannaghtyn foddey ayns ooashley Bible

tannaghtyn heese keep down

tannaghtyn magh keep out, stand off

tannaghtyn ry-cheilley hang together, keep together

tannaghtyn sthie keep in, stay in

tannaghtyn voish stop away

tannaghtyn ass y lhiabbee stay up

tannaghtyn cheu mooie jeh sit out

tannaghtyn dty hoie rish wait up

tannaghtyn er ash hang back, hold back, keep back

tannaghtyn er yn raad lie off; keep on the road

tannaghtyn gyn jannoo lie over

tannaghtyn magh jeh keep away

tannaghtyn magh voish stand away; keep away

tannaghtyn ny hassoo hold up

tannaghtyn ny sodjey overstay

tannaghtyn ny sodjey jeh outlast

tannaghtyn ny sodjey na outstay

hang back (v.) feiyal, tannaghtyn er ash, tannaghtyn ergooyl

abiding (v.) farraghtyn: ye know that no murderer hath eternal life abiding in him - ta fys eu nagh vel ec dunver erbee yn vea dy bragh farraghtyn tannaghtyn ayn Bible; tannaghtyn: our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding - ta nyn laghyn er y thalloo myr scadoo, as cha vel tannaghtyn ayn Bible; shassooagh

keep away (v.) freayll ersooyl; tannaghtyn magh jeh; tannaghtyn magh voish

bide tannaghtyn; fannaghtyn; cummal

overstay (v.) tannaghtyn ny sodjey

remain at tannaghtyn ec

remanent (adj.) tannaghtyn

stay away (v.) tannaghtyn ersooyl

stay in tannaghtyn sthie

stick at tannaghtyn ec

stop away tannaghtyn voish

abideth (v.) fuirriaghtyn: He that abideth in this city shall die by the sword - Eshyn ta fuirriaghtynsyn ard-valley shoh, yiow eh baase lesh y chliwe Bible; surranse: all that abideth not the fire ye shall make go through the water - ooilley nagh vel surranse yn aile, ver shiu er dy gholl trooid yn ushtey Bible; fuirriaght: he abideth at Jerusalem - teh fuirriaght ec Jerusalem Bible; er-mayrn: thou hast laid the foundation of the earth, and it abideth - tou er hoiaghey undin ny hooirey, as te er-mayrn Bible; tannaghtyn: but the earth abideth for ever - agh tan thalloo tannaghtyn veih sheeloghe gys sheeloghe Bible

continuance (n.) farraghtyn, tannaghtyn; beaynid, sheerid

lie over (v.) tannaghtyn gyn jannoo

outlast (v.) tannaghtyn ny sodjey jeh

outstay (v.) tannaghtyn ny sodjey na

stand away (v.) tannaghtyn magh voish

stay bac; corsad; cur staiy rish; fariagh; farkaghey; farkaght; fuirraghtyn; furriaght; keayrt; lhiettalys; stad; staiy; tannaghtyn: We cannot stay any longer - Cha nodmayd tannaghtyn ny sodjey. DF idiom; tannee: Stay there - Tannee myr t'ou. DF idiom; fuirree: Stay there - Tannee myr t'ou. DF idiom

hang together (v.) roie ry-cheilley, tannaghtyn ry-cheilley

keep back (v.) freayll er ash, tannaghtyn er ash

keep down (v.) freayll sheese, tannaghtyn heese

keep in (v.) cummal sthie, freayll sthie, tannaghtyn sthie

keep on the road (v.) tannaghtyn er yn raad

keep out (v.) freayll magh, tannaghtyn magh

lie off (v.) tannaghtyn er yn raad

lingering feiyagh; foddey-hannaghtyn; smaghanagh; tannaghtagh; tannaghtyn foddey

run on (v.) goll er; lhiantyn; tannaghtyn

stand back (v.) shassoo er ash; tannaghtyn ergooyl

stand off (v.) lhie hug y cheayn; tannaghtyn magh

stay up (v.) tannaghtyn ass y lhiabbee

survive (v.) cummal magh; tannaghtyn bio; ve er mayrn

wait up (v.) tannaghtyn dty hoie rish

endure (v.) cummal magh, cummal rish, fannaghtyn, farraghtyn, fuillaghtyn, surral, surranse, ymmyrkey, tannaghtyn

hold back (v.) cummal er ash, mooghey, tannaghtyn er ash

keep together (v.) cur ry-cheilley; freayll ry cheilley; tannaghtyn ry-cheilley

keep under freayll fo; freayll fo smaght; tannaghtyn fo

sit out (v.) tannaghtyn cheu mooie jeh, tannee gys yn jerrey jeh

braaragh brotherly, fraternal: Lhig da graih braaragh tannaghtyn Bible

gruntit grounded: My nee shiu tannaghtyn 'sy chredjue gruntit as shickyrit Bible

lhiggey da allow, permit: lhiggey da ny wagaantee tannaghtyn ayns genney. Bible

abide (v.) tannaghtyn, fuirree, tannee; farkee; reaillys; fannaghtyn; farkiaght; surranse; (to); (dy) hannaghtyn: I can't abide her - Cha noddym jannoo r'ee. DF idiom To abide by a promise - Dy hassoo liorish gialdyn. DF idiom

allow1 (v.) coyrt raad da; cur kied da; cur raad da; lhiggey da: Won't you allow me to remain in bed a little longer? - Nagh lhig oo dou tannaghtyn my lhie red beg ny sodjey? JJK idiom; surral

continue (v.) beaynaghey, farraghtyn, freayll goll, goll er, marraghtyn, tannaghtyn, fannaghtyn, tuinaghey, tannee; chummys; (to); (dy) hannaghtyn; freayll: They still continue the custom - T'ad foast freayll y cliaghtey er bun. DF idiom

dwell (v.) baghey; tannaghtyn: To dwell on a note - Dy hannaghtyn er noatey. DF idiom; cum; (to); (dy) chummal

hold up cooyl-chlea; lhiettrimys; shassoo; tannaghtyn ny hassoo; troggal seose: when I hold up my hands towards the mercy-seat - when I hold up my hands towards the stoyl-y-vyghin Bible

linger1 (v.) feiyal: To linger over breakfast - Dy feiyal car anjeeal. DF idiom; tannaghtyn foddey

remain (v.) marraghtyn; (to); (dy) hannaghtyn; tannaghtyn: One cannot always remain silent - Cha nod fer dy kinjagh tannaght ny host. DF idiom; tannee: Remain behind - Tannee ayns shoh. DF idiom

scarceness (n.) dulley, gennid, goanid, goaunid, gortey, tiarkaght, tiarkid; genney: but letteth the rebellious continue in scarceness - agh lhiggey da ny wagaantee tannaghtyn ayns genney

with us lhien, lhienyn; marin, mârin, marinyn: Will you stay and have dinner with us? - Jean shiu tannaghtyn as goaill jinnair marin? JJK idiom; lhian, lhianyn; (ny) mast'ainyn

assjee out of her: Ta'n eearroo jeusyn ta loayrt assjee fud-ny-cheerey tannaghtyn ec mysh 500,000. Carn

brishtag (f.) (pl -yn) biscuit, cracker: as shimmey cappan dy hey as brishtag hug e ven Rene dooin dy voddagh shin tannaghtyn lesh yn obbyr vie! Dhoor

car pl. kyr See carr :1 1 knot, twirl, twist, vicissitude; 2 (prep.) during a: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree Bible

car y touree all summer: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree, as maase y vagheragh car y yeuree Bible

car y yeuree all winter: nee ny eeanlee tannaghtyn orroo car y touree, as maase y vagheragh car y yeuree Bible

cheu hoshtal larboard, left side, near side, port side: Tannaghtyn er y cheu hoshtal. DF

cleeau (f.) bosom, breast, brisket, chest, pectoral: ta corree tannaghtyn ayns cleeau yn ommydan. Bible

cur rish peccah sin, transgress: Quoi-erbee t'er ny ruggey jeh Jee, cha vel eh cur rish peccah ; son ta'n rass echey tannaghtyn ayn Bible

enneeyn brains, mental capacity: ec y traa cheddin ren eh tannaghtyn ayns enneeyn sleih ny sodjey na ram focklyn clouit. Carn

er eam on call: Vraaraghyn, lhig dagh dooinney 'sy stayd v'eh ayn tra hie eh er eam, tannaghtyn ayn marish Jee. Bible

etlanyn planes: Kyndagh rish y doilleeid shoh, shegin da etlanyn Skianyn Vannin tannaghtyn er y thalloo. BS

fannaghtyn COMPARE tannaghtyn abide, bide, continue, endure: ma viis Sathan niist renchiit na yoi heyn, kyns nii yn ririyght agge fannaghtyn? PB1610

feallagh ny firrinys perfect ones: Son nee deiney ynrick cummalsy cheer, as nee feallagh ny firrinys tannaghtyn ayn Bible

feill vee-lowit abominable flesh: Ta tannaghtyn fud ny oaiaghyn, as taaghey lhiaghtyn ny merriu; ta gee feill vee-lowit; as ta an-vroie cretooryn dwoaiagh ayns ny siyn oc Bible

fer kiaullee musician: va chaglym jeh'n Commeeys Celtiagh ec Purt Chiarn as va daa fer-kiaullee Kernowagh tannaghtyn ec nyn dhie. Carn

flaunys heaven, Kingdom come, paradise, Utopia, kingdom come: O Hiarn Yee dy heshaght flaunys Bible; immortality: Dauesyn, liorish tannaghtyn dy meen ayns jannoo mie, ta shirrey son gloyr, as ooashley, as flaunys; yn vea dy bragh farraghtyn Bible

fondaghey1 establishment, ground: a'n cheshaght veg jeh ny Ellanee ren tannaghtyn marish, as hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron; perfect; prove

giensal carousal, rejoicing, revel: Myr shen ren y pobble tannaghtyn giensal ayns Jerusalem kiongoyrt rish yn ynnyd casherick son choud as three meeaghyn, as duirree Judith maroo. Apoc

gowaltys (=Ir. gabhaltas) farm, rented agricultural land, smallholding: Va shin ooilley tannaghtyn ec y chenn thie gowaltys as va failt mooar currit dooin veih'n wardoon Norman as e ven Monica. Carn

lhiaghtyn ny merriu monuments: Ta tannaghtyn fud ny oaiaghyn, as taaghey lhiaghtyn ny merriu Bible

maryms with me: As dhyts Auddyn, ta mee cur lheid yn booise shen as dy derragh oo dooys yn baagh slane; jean oo tannaghtyn ayns shoh maryms? Coraa

meadar metre: Baatyn nagh vel kied er lheh oc, t'ad shirrey orroo tannaghtyn queig cheead meadar ersooyl veih'n 'Sandpiper'. BS

ooraghyn hours: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn Carn

reat rate: S'cosoylagh dy jean y reat shen tannaghtyn, er y chooid sloo son paart dy hraa. BS

rubbyr rubber: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn as ish freayll arrey er mollag ny lomarcan ayns mean y cheayn. Carn

seyraaidyn-ynsee teaching facilities: Foddee ad goaill ymmyd jeh seyraaidyn-ynsee ayns ollooscoillyn as ad tannaghtyn er yn ellan oc hene. Carn

shiaghteeyn weeks: Va'n chooish leigh tannaghtyn jeih shiaghteeyn sy whaiyl - as v'ee costal mysh milliun punt. Carn

shickyrit affirmed, assured, ensured, ratified, secured: My nee shiu tannaghtyn 'sy chredjue gruntit as shickyrit Bible

skollag (f.) dinghy: honnick eh ben aeg Yernagh tannaghtyn ayns skollag rubbyr rish ooraghyn Carn

slanee healing: Slanee ooilley doghanyn nyn anmey, as jean graih creeoil gys casherickys y chroo aynin dy vodmayd tannaghtyn dty harvaantyn, ny gialdynyn ayd y gheddyn CS

soiaghey stiagh inoculate; graff: As bee adsyn myrgeddin, mannagh vel ad dy kinjagh tannaghtyn ayns mee hredjue, er nyn soiaghey stiagh: son ta Jee abyl dy hoiaghey ad stiagh reesht. Bible

squad squad: Dy aighoil cha row peiagh erbee er ny lhottey, agh ta offishearyn veih squad ny loghtyn trome-chooishagh er ve ec y stashoon, va tannaghtyn dooint. BS

wardoon pl. wardoonee warden: Va shin ooilley tannaghtyn ec y chenn thie gowaltys as va failt mooar currit dooin veih'n wardoon Norman as e ven Monica. Carn

lodge (v.) aaghtaghey; cur aaght da; fuirree; goaill aaght: The gentleman, at whose home I lodge, always lets me see the newspapers - Yn dooinney-seyr, ec y thie echeysyn ta mee goaill aaght, t'eh dy-kinjagh lhiggey dou lhaih ny pabyryn-naight. JJK idiom; lhiabbaghey; lhiaghtey; tannaghtyn; (n.) thie giattey; bwaag: left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers - treigit myr bwane ayns garey-feeyney, as bwaag ayns garey-cucumber Bible

of the family jeh'n cheel; jeh sluight: And there was a certain man of Zorah, of the family of he Danites - As va dooinney dy row ayns Zorah jeh sluight ny Daniteyn Bible; jeh kynney: And there went from thence of the family of the Danites - As hie magh veih shen, ass Zorah as Eshtaol, jeh kynney ny Daniteyn Bible; jeh lught-thie: their inheritance remained in the tribe of the family of their father. - ren yn eiraght tannaghtyn ayns tribe lught-thie nyn ayrey Bible

stop cur stap er; scuir, scuirr: He came to a full stop - Scuirr eh ayns e vraagyn. DF idiom; shassoo; stap, sthap; stappal; tannaghtyn: To stop at home - Dy hannaghtyn 'sy valley. DF idiom; scuirrys; jeigh; tannee: Stop there! - Tannee myr t'ou! DF idiom; doon: Stop that hole - Doon y towl shen. DF idiom; (n.) stad; stoppal

tarry fuirraghtyn, fuirriaght: because they were thrust out of Egypt, and could not tarry - er-yn-oyr as row ad eiyrit magh ass Egypt ayns siyr, as cha row tra oc son fuirraghtyn Bible; tannaghtyn; terragh; fuirree: And tarry with him a few days - As fuirree mârish son earish yiare Bible; farkiaght; farkiagh: Would ye tarry for them till they were grown? - Jinnagh shiu farkiagh er nyn son derrey harragh ad gys eash? Bible

with you lhiat; lieriu, lhiu; (emph.) lieriuish, lhiuish; mayrt: Will you stay here, till I can go out with you? - Jean oo tannaghtyn aynshoh, dys oddym goll magh mayrt? JJK idiom; meriu, mêriu: I shall be with you in a minute - Bee'm meriu ayns minnid. JJK idiom; (emph.) mayrts, mayrt's; (emph.) meriuish; er nyn son eu: I do not use any ceremony with you - Cha nel mee shassoo er cliaghtey er nyn son eu. JJK idiom

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog