Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: tammylt | Results: 83

tammylt (=Ir. tamall) space, span, spell, time, while: Lhig da'n ven aeg fuirriaght marin tammylt sodjey Bible; (distance) way


Inexact matches:

rish tammylt awhile, for some time past: T'eh er ve aynshen rish tammylt liauyr. DF

tammylt beg short time: Nish va fys ec Yeesey dy row ad aignagh dy enaght jeh, as dooyrt eh roo, Vel shiu briaght nyn mast' eu hene, er-y-fa dy dooyrt mee, Tammylt beg, as cha vaik shiu mee: as reesht, tammylt beg as hee shiu mee? Bible; shortly

tammylt feayr cold snap

faagit rish tammylt in abeyance

rish tammylt beg briefly: Rish tammylt beg dy chorree hyndaa mee son shallid my eddin void Bible

tammylt beg ny yei shortly after

tammylt er dy henney some time ago: Dy jarroo, she yindys eh nagh haghyr shoh tammylt er dy henney. Carn

tammylt feer yiare very little while: Nagh vel eh foast tammylt feer yiare, as bee Lebanon er ny hyndaa gys magher messoil Bible

tannee tammylt elley stay on

short time (n.) fhyt, gerrid, traa giare; tammylt beg: For a short time - Rish tammylt beg. DF idiom

very little while tammylt feer yiare: For yet a very little while - Son foast tammylt feer yiare Bible

briefly (adv.) ayns beggan focklyn; rish tammylt beg: I was there briefly - Va mee ayns shen rish tammylt beg. DF idiom

cold snap (n.) tammylt feayr

way2 (distance) tammylt

stay on (v.) tannee tammylt elley

for some time past rish tammylt

in abeyance currit ry-lhiattee; faagit rish tammylt; (ny) lhie

shortly after tammylt beg ny yei

some time ago tammylt er dy henney

wait a while (v.) fuirree dreayst; fuirree tammylt

surr suffer: Surr dou son tammylt Bible

awhile (adv.) dreayst: Wait awhile - Fuirree dreayst. DF idiom; rish tammylt

beiyhaghey feeding: As tammylt voue va beiyhaghey griagh mooar dy vuckyn. Bible

Cum ort (impv) Hang on, Patience: Cum ort rish tammylt. DF; Forbear

er-dy-henney ago: Honnick mee earish-liooar Yernagh tammylt beg er-dy-henney. Carn; since, since then

griagh (f.) stud, herd: As tammylt voue va beiyhaghey griagh mooar dy vuckyn Bible

crocus (n.) crocys; crocus: The crocuses have been in bloom for some time - Ta'n crocus er ve my vlaa rish tammylt JJK idiom

shortly (adv.) dy gerrid; gerjey: More or less - Fo ny harrish DF idiom; tammylt beg

space1 (n.) barney, space, tammylt, thammylt; (v.) scarrey veih my cheilley; spoar; feaynid: Intergalactic space - Yn feaynid mooar. DF idiom; reamys: We haven't much space - Cha nel monney reaymys ain. DF idiom

spell garrey; grash; guess; lettraghey; oalys; pishag; shayll: Long spell of cold weather - Shayll liauyr jeh emshir feayr. DF idiom; tammylt; druight: The spell of the sea - Druiaght ny marrey. DF idiom

time am, em; earish, emshyr, emshir, lhing, tammylt; traa: Time is short: Eternity is long - S'giare traa: S'foddey beaynid. JJK idiom; keayrt: I'll stay longer next time - Tanneeym ny sodjey yn keayrt sniessey. JJK idiom; (v.) towse

trumpet1 (n.) cayrn: And the sound of a trumpet - As feiyr y chayrn Bible; trumpet: when the trumpet soundeth long - Tra vees y trumpet er ny heidey son tammylt mie Bible; (v.) cayrnal, cur buirroogh ass

while choud: Make hay while the sun shines - Jean traagh choud as ta'n ghrian soilshean. JJK idiom; chouds: Don't shake the table while she's drawing - Ny crie yn boayrd choud's t'ee caslyssagh. JJK idiom; gresh; tammylt; tra; gerrid

Americaanee Americans: Va claare ayn er y radio tammylt beg er-dy-henney mychione chaglym mooar jeh Americaanee dooie jeh'n chlein Navajo. Carn

Aspickys Vannin Diocese of Sodor and Man: Shoh ny h-Aspickyn reill aspickys Vannin veih traa Ghorree Crovan as tammylt beg roish shen. Chron

barbaree barbarians: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

boiddagh cod: va'n fer boght shoh ceau tammylt beg mastey ny barbaree er y fa dy vel y "caggey boiddagh" fo raad eddyr yn Eeslyn as Sostyn. Carn

brebbyn kicks: Va ny heiyrtyssyn atçhimagh; begin dou faagail y cashtal tammylt beg dy hraa erreish da'n Baron v'er neiyrt shiu magh lesh brebbyn mooarey er y thoyn. CnyO

caffee (=Ir. caife) coffee: Lurg tammylt beg va cappanyn dy caffee ain, bine dy yough neesht, as aile fuygh lostey dy gennal 'sy chiollagh. Carn

cheet neese ascend, come up: Ec y traa t'ayn, ta Albinish (Gaelg Albinagh) cheet neese as, er aghtyn ennagh, oddagh oo gra dy vel ee ny stroshey nish na t'ee er ve rish tammylt, ga dy vel ee (myr gagh chengey Cheltiagh) foast ayns gaue Carn

claare (=Ir. clár) (f.) 1 batten, board, stave; 2 bar counter; 3 charger, dish, platter a: hoie ee roish eeym ayns claare stoamey Bible; b pl. claareeyn; 4 playbill, programme, program: Va claare ayn er y radio tammylt beg er-dy-henney Carn; 5 (list) table

dooar (=Ir. d'fhuair) (interrog.) got: Dooar oo red erbee ersooyl; t'ou uss tammylt liauyr goll? GB Dooar oo yn unnysup ayd? DF

dy gennal blithely, cheerfully: Lurg tammylt beg va cappanyn dy caffee ain, bine dy yough neesht, as aile fuygh lostey dy gennal 'sy chiollagh. Carn

earish miolagh time of temptation: son tammylt tad credjal, agh ayns earish miolagh ta nyn gredjue failleil Bible

Eearvooir (f.) (Yn) Atlantic, Western Ocean: Tammylt beg er dy-henney, haink Nicky Keig dy ve ny Ghoaldagh lieh harrish Yn Eearvooir. Carn

Fuirree ort (intj) Patience, wait, hang on, hold on: eisht dooyrt eh, Fuirree ort rish tammylt, y charrey, bee yn maarliagh ny gheddyn-magh ayms roish my vees yn chiaghtin shoh ec jerrey. Coraa

funnyl funnel: lurg tammylt choud's lhie mee my chadley cheayll mee ec mean oie screeaghyn giarey cheet veih'n feddan bree er y funnyl. Dhoor

gass (f.) 1 bunch, sprig, stalk, stem a pl. gish :1; 2 (canine) bitch; 3 gas: Ta'n colught goll er baggyrt lesh immeeaghtyn-leigh liorish Oik Dellal Cairagh, kyndagh rish ymmodee plaiyntyn veih ymmydeyryn-gass ta er ve fegooish gass rish tammylt liauyr. BS

gyn oanluckey unburied: yeeagh eh er magher y chaggee, raad va ny Manninee er n'yannoo caggey tammylt giare roish shen, as raad va ymmodee kirp varroo foast nyn lhie gyn oanluckey. Chron

jiassagh southerner, southsider: dooyrt ad dy screeu schoillar scanshoil tammylt roish shen dy row Ghailck "ny chengey fo deyrey - cronk rioee snaue stiagh ayns dowanyn-lheead Jiassagh". Carn; southern

keiltagh secret: jarrood ny v'er haghyrt ayns Nerin tammylt beg er dy henney, raad va Commeeys y Thallooin reaghey çhaglymyn foawragh er fud ny çheerey as sheshaghtyn keiltagh, myr sampleyr, ny Guillyn Baney as ny Fir Rybban NNS

keimeragh amble, ambling: Faagail yn thie oast, gyn arrys er cho erbee Keimeragh noon as noal rish tammylt liauyr. GB; step

Laa Tinvaal Tynwald Day: Laa Tinvaal shoh chaie - shoh yn chruinnaght, rere shennaghys as beeal-arrish, s'cliaghtey lesh ny Manninee veih lhing Ree Ghorree Crovan as tammylt roish shen Carn

lane-yerkallagh optimist, optimistic: Va skeeal screeuit tammylt beg er-dy-henney liorish fer jeh ny loayrtee shinney ayns nyn lhing-hene ta smoo lane-yerkallagh as t'eh soilshaghey magh dooin nyn gurrymyn. Carn

lesh kied under licence, with permission: Son cha jig-ym dy yeeaghyn shiu nish er my yurnah, agh ta mee treishteil dy vaarail tammylt dy hraa mêriu, lesh kied y Chiarn. Bible

Lhig fea dou (intj) Leave me alone: scuirr eisht voym, as lhig fea dou dy voddym tammylt dy gherjagh y gheddin Bible

Loghlyn (f.) Norway: Cha nel skeddanyn erbee ry gheddyn faggys da Loghlyn rish tammylt foddey. Carn

lught thie pl. lughtyn-thie family, household, household members: Haink e lught-thie dys Sostyn tammylt beg ny s'anmey ayns bleeantyn ny feedyn. Carn

lurg munlaa afternoon, p.m.: er-yn- oyr nagh voddagh ad lhaih yn Vaarle, yinnagh Eleanor lhaih eh tra veagh shin ooilley ayns y thie lurg munlaa goaill aash rish tammylt lurg obbyr chreoie Dhoor

lurg shoh hereafter: Tammylt lurg shoh, hooar mish magh dy re boghtynid y skeeal mysh Conradh na Gaeilge. Carn; after this

maclioar (f.) copy, duplicate, imitation: d'eeassee Julian Edwards maclioar j'ee chionnee eh ayns Kernow tammylt beg er-dy-henney dou. Carn

nuyad ninety: Ta reiltyssyn Vannin as Nerin er ve caggey noi lhiggey çheghnaiçhum-nuyad-nuy stiagh sy cheayn rish tammylt liauyr. BS

pabyryn papers: Tammylt beg er dy henney, va pabyryn follit Clement Attlee clouit dy foshlit son y chied cheayrt. Carn

ribbanyn ribbons: Lurg tammylt haink sleih dy ve noi dewilys as va'n croan hene follym as va ribbanyn currit da sleih myr rhusag ayns ynnyd ny fedjagyn. Dhoor

s'anmey (ny) later, later on: Haink e lught-thie dys Sostyn tammylt beg ny s'anmey ayns bleeantyn ny feedyn. Carn; latest

s'cosoylagh likely, probably: S'cosoylagh dy bee Border creeley stoo ayns Albinish lurg tammylt. Carn

seose ny greeishyn upstairs: Eisht ghow mee my chaa dy chosney seose ny greeishyn, as duirree mee rish tammylt liauyr (dyn cur jeem my eaddagh!) JG

shaghrane delusion: Va mee fo'n shaghrane shen rish tammylt. Bible; itinerant, tramp, vagabond, vagrant

shassoo son stand for: Eisht lhig da shassoo son tammylt; eisht lhieen seose y claare lesh vroit gys t'eh thanney dy liooar dy ve shirveishit magh ayns plateyn er y voayrd. Dhoor

slane doal stone-blind: As er hoh eh-hene jiu, beggan bouyr, slane doal, agh gennal erskyn towse as lane dy chenjallys; ayns tammylt beg bee eh keead as tree bleeaney dy eash. Coraa

Sostynagh (=Ir. Sagsonagh, Sacsunach) English, Englishman, Englishwoman, Sassenach, Saxon: Ren shin eeastagh rish tammylt dy hraa, as hooar un Sostynagh kiare boaddee mooarey; v'eshyn yn ynrican dooinney 'sy vaatey ren tayrtyn eeast erbee. Coraa

surranse baase die: Agh ta shin fakin Yeesey, va jeant son tammylt ny s'inshley na ny ainleyn, liorish surranse baase, coamrit lesh gloyr as ooashley Bible

tostid dowin heavy silence: Harry son tammylt ny host, as dy chooilley nane foast briaght jeh, c'raad va'n aile, as fy-yerrey hrog Harry seose e laue, as huitt dagh unnane ayns tostid dowin. JC

troggit seose 1 elated; 2 lifted up a: dymmyrk ad seose yn arg, as ve troggit seose erskyn y thalloo Bible; 3 exalted a: Tad troggit seose son tammylt, agh tad goit ersooyl, as lhie dy injil Bible

ymmydeyryn users: Ta'n colught goll er baggyrt lesh immeeaghtyn-leigh liorish Oik Dellal Cairagh, kyndagh rish ymmodee plaiyntyn veih ymmydeyryn-gass ta er ve fegooish gass rish tammylt liauyr. BS

disease1 (n.) asslaynt, chingys, doghaney, gorley; aacheoid; doghan: My aunt has been ill for some time; she suffers from a disease the cause of which is unknown - Ta my naunt er ve rish tammylt beg; t'ee surral lesh doghan, nagh nhione daue yn oyr jeh. JJK idiom

drink iu: Finish your drink - Iu dty yough. DF idiom; giu: Will you have a drink? - Jean oo giu jough? DF idiom; (v.) oyl; (n.) bine: Would you like a little drink? - By vie lhiat bine beg? DF idiom; jough: Drink tells upon you in time - Faagee yn jough e cowrey ort lurg tammylt. DF idiom

rest aash: Change of work is rest - Caghlaa obbyr aash. JJK idiom; aashagh: It's at rest now - T'eh aashagh nish. DF idiom; cagh elley; (yn) chooid elley; cur aash da; fea: She is at rest now - T'ee ec fea nish. DF idiom; fieau: Let's rest here a while - Lhig dooin fieau ayns shoh rish tammylt. DF idiom; goaill fea, jannoo fea; scuirr: The waves never rest - Cha nel ny tonnyn rieau scuirr. DF idiom; taggey; (to); (dy) hannaghtyn

span1 goll harrish; oor; reaish, reish: a span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof - bee eh reaish er lhiurid, as reaish er lheead Bible; reaysh: Shall the women eat their fruit, and children of a span long? - jean ny mraane gee mess nyn gorp hene, as cloan jeh lhiurid reaysh? Bivle; seihll: Our mortal span - Yn seihll ain. DF idiom; tammylt; towse ayns reishyn

stand still er-troggloo; er troggloo; shassoo sthill: When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan - Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan BNible; (impv) shass-jee: stand still, and see the salvation of the Lord - shass-jee, as cur-jee my-ner yn saualtys neen Chiarn soilshaghey diu Bible; fuirree-jee: Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you - Fuirree-jee tammylt, as neem clashtyn cre neen Chiarn sarey mychione eu. Bible; shass raad tou: stand still, and consider the wondrous works of God - shass raad tou, as smooinee dy dowin er obbraghyn yindyssagh Yee Bible

chaglym ry cheilley muster: s'cliaghtey lesh ny Manninee veih lhing Ree Ghorree Crovan as tammylt roish shen chaglym ry cheilley dy chlashtyn ny leighyn noa er nyn loayrt magh as aghinyn as neuaashidyn er nyn gur roish y Chooyrt dy gheddyn couyr Carn

tost muteness, speechless: Vrie mee j'ee mychione y dooinney eck, as dy beagh paitchyn elley marish Hommy Beg; v'ee ny tost rish tammylt beg, eisht yeeagh ee orrym dy hrimsagh gra dy row Robin Gorry e dooinney-heshey, ny hiaulteyr er lhong- hiaullee vooar Dhoor; mute; silent

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog