Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: syn | Results: 235 (first 200 shown)

Inexact matches:

'syn aasagh in the wilderness

'syn aer aloft: jeeagh nish seosesyn aer, as gow earroo ny rollageyn, my oddys oo ad y choontey Bible

'syn amm in season

'syn astyr p.m., post meridiem: nee oo yn eayn-caisht y varroo, 'syn astyr-ec lhie ny greiney Bible

'syn eill incarnate

'syn ingagh netted

'syn oaye under the sod: Heeyn ad magh eh 'syn oaye DF

'syn oie at night, at night time: hed eh shaghey myr ashlish 'syn oie. Bible

'syn ooh in the bud

'syn 'uill ingrained

'syn ushtey awash, in the water: As nee persoon glen goaill hyssop, as thummey ehsyn ushtey Bible

'syn yrdjey aloft

'syn yrdjid on high

syn yrjey on high: Tra ren eh meihaghey ny bodjallyn 'syn yrjey Bible

ben 'syn armee aer (f.) airwoman

bieauid 'syn aer air-speed

bwoalley 'syn ardjid sky

ceau 'syn aer throw up; (as ball) toss

cur lesh stiagh 'syn Ellan importation

cur 'syn earroo embrace, reckon in

cur 'syn ingagh net

feeuid 'syn aer airworthiness

fer doal 'syn oie nyctalope

fer-oik 'syn ardschoill procurator

floaddey 'syn aer levitation

glackit 'syn oardagh professed

goll 'syn armee join up

goll 'syn 'eill ingrowing

gyn tailley-shirveish syn earroo service charge not included

kione y vreimmey 'syn aer topsy-turvy

kione y vremmey 'syn aer upside-down

Laa'l Moirrey 'Syn Arree (The) Annunciation

lheim 'syn aer spring up

lus y chingys 'syn ollee (f.) alexanders

magh 'syn aarkey off shore

meeilley syn oor miles per hour: Ver cowraghyn fys da immanee nagh nhegin daue goll ny smoo tappee na feed meeilley syn oor. BS

seiy 'syn aarkey shove off

'syn ynnyd jeh in lieu of

tailley-shirveish syn earroo service charge included

thunnag 'syn oghe (f.) pregnant

on high ayns flaunys; ayns niau; er ardjey; 'syn yrdjid: and my record is on high - as my recortyssyn yrjid Bible; dy ard: the man who was raised up on high - y dooinney ver ny hroggal seose dy ard Bible; er yn yrjid: with a loud voice on high - lesh ard choraa, er yn yrjid Bible; syn yrjey: the host of the high ones that are on high - sheshaght ny ard-vooaraleesyn yrjey Bible

aloft (adv.) er-lout; erskyn; heose; 'sy speyr; 'syn aer; 'syn yrdjey

procurator (n.) ynnydee: fer-oik 'syn ardschoill. KellyE; leighder sy whaiyl agglish; fer-oik 'syn ardschoill

'syn in the: Cha jean-ym ad y imman royd 'syn un vlein Bible

eaynagh 1 (n.) desert, wilderness: a: nee'm raad y yannoo 'syn aasagh hene, as awinyn 'syn eaynagh. Bible; 2 (adj.) precipitous, steep; 3 (adj.) lamblike, lamb-producing

stitt bullocks: Va Fyn as e lught-thie 'syn ayrn heose, as nyn ollagh (daa vooa as troor sy stitt) 'syn ayrn heese. LTQ

air-speed (n.) bieauid 'syn aer

airworthiness (n.) feeuid 'syn aer

incarnate (adj.) corpagh; 'syn eill

in season1 'syn amm

in the wilderness1 'syn aasagh: and he grew, and dwelt in the wilderness - as daase eh, as ren eh bagheysyn aasagh Bible

knots (npl.) cruint, khyr; meeilley faarkee: Sail at ten knots - Jeih meeilley faarkee 'syn oor y hiaulley. DF idiom; meeilley marrey: The ship is making twenty knots - Ta'n lhong goll feed meeilley marrey 'syn oor. DF idiom

levitation (n.) floaddey 'syn aer

post meridiem (adj., adv.) 'syn astyr

toss5 (v.) (as ball) ceau 'syn aer

pillar pl. pillaryn pillar: As hie'n Chiarn rhymboo 'sy laa ayns pillar bodjallagh, dy leeideil y raad daue, as 'syn oie ayns pillar dy aile, dy choyrt daue soilshey; dy gholl er nyn doshiaght 'sy laa as 'syn oie. Bible

sheeanys blessedness, charm: gyn red erbee 'syn aigney echey agh sheeanys ny creggyn 'syn astyr, yn soodraght 'sy vadran, kiunid ny glionney as eshyn ny henn-ghooinney cummal 'sy waane ! Coraa

soodraght (f.) (on shore) back-wash; recussion, rolling of sea, surf: gyn red erbee 'syn aigney echey agh sheeanys ny creggyn 'syn astyr, yn soodraght 'sy vadran, kiunid ny glionney as eshyn ny henn-ghooinney cummal 'sy waane ! Coraa

at night 'syn oie: Last thing at night - Yn red jerrinagh 'syn oie. DF idiom; er oie: He who walks at night - Eshyn hoolys er oie. DF idiom; ec yn oie: and at night he shall divide the spoil - as ec yn oie, rheynnee eh yn spooilley Bible

ingrained feeit stiagh; 'syn 'uill

in the 'sy, 'syn, sy

in the bud 'syn ooh

in the water 'syn ushtey

nyctalope (n.) fer doal 'syn oie

off shore magh 'syn aarkey

professed breearrit; glackit 'syn oardagh

reckon in cur 'syn earroo

shove off (v.) seiy 'syn aarkey

at night time 'syn oie; ec yn oie

awash (adj.) er snaue, fo ushtey, 'syn ushtey

ingrowing (adj.) goll 'syn 'eill; 'sy 'eill; yn-aase

in lieu of (adv.) ayns ynnyd; 'syn ynnyd jeh

join up (v.) goll 'syn armee; kiangley ry-cheilley; listal

miles per hour (npl.) meeilley syn oor, mso

netted 'sy lieen; 'syn ingagh; tayrit

p.m. l.m., lurg munlaa, 'syn astyr

service charge included tailley-shirveish syn earroo

service charge not included gyn tailley-shirveish syn earroo

throw up (v.) ceau seose, ceau 'syn aer

under the sod fo'n 'oaid; 'syn oaye

aeraght (f.) airiness, atmosphere: Heose 'syn aeraght. DF

Berleen Berlin: V'ad gerinagh 'syn ard Berleen. Dhoor

buint mown, reaped: faiyr buint 'syn ouyr. JK

mso = meeilley syn oor miles per hour

yrdjid (f.) altitude: Syn yrdjid lesh ny slattyn! DF

airwoman (n.) ben aer, ben etlagh, ben 'syn armee aer

alexanders (n.) lus y chingys 'syn ollee; lus yn ollee

Annunciation2 (n.) (The) Laa'l Moirrey Arree; Laa'l Moirrey ny Sannish; Laa'l Moirrey 'Syn Arree

embrace clamey; cur stiagh; cur 'syn earroo; lheim; lheimmey; nuiddraghys

importation (n.) cur lesh stiagh 'syn Ellan, kionnaghey stiagh, red currit stiagh

spring up (v.) cheet er ash; gobbey neese; lheim ny hassoo; lheim 'syn aer

aagherrit crossway, abbreviated: Chamoo lhisagh oo v'er hassoo 'syn aa-gherrit Bible

aaghtee lodger: dy beagh aym 'syn aasagh boayl-aaghtee myr t'ec troailtee Bible

arg ark: Cur lhiat back arg Yee stiagh 'syn ard-valley Bible

bounsal bouncing: thousaneyn heeagh oo bounsal seose 'syn aer PC

carrickyn strongholds: As ren David taaghey ny carrickyn lajersyn aasagh Bible; rocks

chea-ys flees, fleeth: Eshyn chea-ys veih yn aggle, tuittee eh 'syn oaie Bible

chent pl. chentyn flash, flash of light: Honnick mee chent 'syn aer DF

fuirriaghtyn abideth: Eshyn ta fuirriaghtyn 'syn ard-valley shoh Bible

geiddit stolen: edyr eh ve geiddit 'sy laa, ny geiddit 'syn oie Bible

goanluckey buried: ren eh goanluckey e chorp 'syn oaie echey hene Bible

huit fell: huit ad sheese 'syn enish echey Bible

hum dipped: hum eh e vair 'syn uill Bible

hyssop hyssop: nee persoon glen goaill hyssop, as thummey eh 'syn ushtey Bible

meeilley faarkee knots: Jeih meeilley faarkee 'syn oor y hiaulley. DF

meshtey (=Ir. misge, misgead) (f.) inebriety: t'adsyn t'er meshtey, er-meshtey 'syn oie Bible; souse

ocsygien oxygen: Ta'n emshyr heh er leodaghey yn ocsygien syn ushtey. BS

pine pine: nee'm soiaghey 'syn eaynagh yn billey-juys, as y pine Bible

ribbeh snare: t'ad goit 'syn aasagh myr ayns ribbeh. Bible

riyr last night: loayr Jee dt'ayrey rhym's 'syn oie riyr Bible

skeoll splash: Huitt eh 'syn ushtey lesh skeoll. DF

toorran shock: myr ta toorran arroo cheet stiagh 'syn imbagh cooie Bible

army (n.) armee: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom; sheshaght chaggee

build (v.) croo; jannoo; troggal: To build castles in the air - Troggal cashtallyn 'syn aer. JJK idiom; hroggys; (y) hroggal: Build a house on sand - Thie y hroggal er geinnagh. DF idiom; trog-jee

carry back (v.) cur lesh er ash, ymmyrk er ash; cur lesh back: Carry back the ark of God into the city - Cur lhiat back arg Yee stiaghsyn ard-valley Bible

castles (npl.) cashtallyn: To build castles in the air - Troggal cashtallyn 'syn aer. JJK idiom

city (n.) ardvalley, ard-valley: The enemy went into the fated city - Hie y noid stiagh 'syn ard valley va briwnys vaaish er. DF idiom; caayr

cut up (v.) buinnit: as thorns cut up shall they be burned in the fire - myr drineyn buinnit bee ad er nyn losteysyn aile Bible; giarrey

desert1 (n.) caitnys; eaynagh; faasagh: and dwelt in the wilderness, and became an archer - as ren eh bagheysyn aasagh, as haink eh dy ve ny hideyr Bible; feaynid; fadaneys; ynnyd faase; toilchinys, toilchin; (v.) treigeil; (v.) neuhaaghey; (adj.) eaynnee; faasoil; toilliu

dipped hum, humm: He dipped the point of his finger in the water - Humm eh baare e vair 'syn ushtey. DF idiom; tummit; seiy

fashion cliaghtey, cummey, tuarystal; fassan; jannoo; kiaddey; oash: She dresses in the French fashion - T'ee cur moee 'syn oash Rangagh. JJK idiom; oaysh; tuarastyl; (y) chummey

flood baih; baihghey; lhieeney rour; skeaylley tooilley er; thooilley: The river is in flood - Ta thooilley 'syn awin. DF idiom

French (n., adj.) Frangagh: She dresses in the French fashion - T'ee cur moee 'syn oash Rangagh. JJK idiom; (npl.) (The); (Ny) Frangee; (npl.) Mooinjey ny Frank; (n.) Frangish: Your cousins speak French very well - Ta dty gheiney-vooinjerey loayrt Frangish feer vie. JJK idiom

go in (v.) entreil; goll stiagh: To go into the army - Dy gholl stiagh 'syn armee. DF idiom

hang out croghey magh; taaghey: Where do you hang out in the evenings? - C'raad t'ou taaghey 'syn astyr? DF idiom

hill (n.) cronk: To climb a hill in top - Dy gholl seose cronk 'syn ard ghear. DF idiom; knock; ughtagh

men2 (of); (dy) gheiney: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom

multitude (n.) chionnal, cochruinnaght, mooarane, ymmodee dy leih, grih vooar, feieys, thummyd; weight: there is a multitude of waters in the heavens - ta weight ushtey 'syn aer Bible; sheshaght

nails (npl.) treinaghyn; ingnyn: He dug his nails into the flesh - Heiy eh e hingnyn stiagh 'syn 'eill. DF idiom

net (v.) ceau lieen er, cur 'syn ingagh, jannoo jeebin; (n.) ingagh: Shoot the net - Cuirr yn ingagh. DF idiom; jeebin; lieen: We fished up a dead body in the net - Hrog shin corp marroo 'sy lhieen. DF idiom; (adj.) moggyllagh

oracle (n.) oracle; ynnyd casherick: And he made chains, as in the oracle - As ren eh linkyn airh, myrsyn ynnyd casherick Bible; ynnyd faishnagh

peel (v.) roostey, speeiney; speein: Peel those oranges and throw the peel in the fire - Speein ny horanjeyn shen as ceau ny speeineigyn 'syn aile. DF idiom; (n.) crackan, roost, scryss, sleayst uinnee, speeineig

pregnant1 (adj.) corrym, lugh 'sy chreeagh, thunnag 'syn oghe, togherys, trome; torragh: I got her pregnant - Ren ee geddyn torragh liorym. DF idiom

procession (n.) cosheeaght, immeeaght; ard-hooyl: To join the procession - Dy gholl 'syn ard-hooyl. DF idiom; mooar-hooyl: Torchlight procession - Mooar-hooyl fo doaganyn. DF idiom

sky (v.) bwoalley 'syn ardjid; (n.) speyr; aer: We may have some showers, for the sky is getting cloudy - Foddee ve frassyn ain, son ta'n aer jeeaghyn mooirjeenagh. JJK idiom

splash (n.) skeoll: He fell into the water with a splash - Huitt eh 'syn ushtey lesh skeoll. DF idiom; (v.) skeolley; spreih

thrown ceaut: Caps thrown aloft - Bayrnyn ceaut 'syn aer. DF idiom; lhieggit: He was thrown - V'eh lhieggit da'n thalloo. DF idiom; tilgit

topsy-turvy (adj., adv.) bun ry baare, bun ry skyn, fud y cheilley, kione y vreimmey 'syn aer

upside-down bun ry baare; bun ry skyn; cheu heose sheese; fud-y-cheilley; kione y vremmey 'syn aer

will see (interrog.) hee: You will see them playing in the air - Hee oo adsyn cloie 'syn aer. DF idiom; vaik

women (npl.) mraane: ten women shall bake your bread in one oven - nee jeih mraane gaarlaghey nyn arransyn un oghe Bible

aarkey vooar (f.) offing: Honnick mee ayns m'ashlish 'syn oie, as cur-my-ner, va ny kiare geayghyn yn aer, as ad streeu er yn aarkey vooar. Bible

alcoal alcohol: Slattys dy injillaghey yn cagliagh jeh alcoal syn uilll veih kiare feed gys lieh-cheead millighram ayns keead millileetyr, oddagh bree ve currit da roish jerrey ny bleeaney. BS

altan gully, mountain burn, streamlet: Shoh yn altan as shoh my ghraih Meeir e chass syn ushtey, Fockleyn skiootal magh ass e veeal, Nagh mooar e raaghyn tustagh? Dhoor

amylt swim: lurg oie gharroo gyn monney cadley ain, hie y cooinseilagh son amylt 'syn aarkey bunnys! GK; swimming

Anglo-Yernagh Anglo-Irish: Hie mee gys leaght mysh y Coardail Anglo-Yernagh va currit ec leaghteyr veih'n Rheynn jeh Politickaght syn ollooscoill Carn

ard-ennym eminence, fame, renown, title: As va'n caslys shoh troggit rish bleeantyn er y woalley syn Ollay lesh yn ard-ennym, "The Eskdale Pay-counting Machine. GB

ard-oaseiryn chief officers: Cheu-mooie jeh ard-oaseiryn Solomon va harrish yn obbyr, three thousaneyn as three cheead, va reill harrish yn pobble va laboraghsyn obbyr Bible

ard-reihys general election: As erreish da Thoreeyn Hostyn v'er ngeddyn y varriaght syn ard-reihys s'jerree, ta Bnr Thatcher abyl dy hoilshaghey magh e graih er yn phooar chesh-veanagh. Carn

ardscoill (f.) high school: T'eh jeeaghyn dy vel Gordon Wilson, ren goll dys Ardscoill Ghoolish, ny mast-oc shid syn SNP ta dy jeean ayns foayr jeh seyrsnys kiart. Carn

ardvalley (=Ir ardbhaile) city: As hooar Husham baase, as ren Hadad mae Bedad, [woaill Midian ayns magher Voab], reill 'syn ynnyd echey: as va ennym yn ardvalley echey Avith. Bible

Arg yn Eanish (f.) Ark of the Covenant: ver oo stoyl y vyghin er arg yn eanish 'syn ynnyd smoo casherick. Bible; Ark of the Testimony

arroo greddanit parched corn: ren ad gee jeh shenn arroo yn cheer er laa-ny-vairagh lurg y chaisht, berreenyn gyn soorit as arroo greddanit 'syn eer laa cheddin. Bible

Austrail (f.) (Yn) Australia: Bee hionnraaghyn elley ayn er y turrys gys Sellafield, myr sampleyr ec slystyn-marrey yn Austrail as ec Meayll ny Treisht, syn Affrick Yiass. BS

bardyn poets: Agh, er yn oyr nagh row bardyn oaylagh 'syn Ellan, 'scosoylagh dy row yn daane chyndaait ny veggan as ny veggan choud as v'eh coyrt, 'sy chenn-laghyn. Coraa

blakey gape, ogle, peer, stare: cre'n-fa ta shiuish nyn shassoo blakey seose 'syn aer? Bible

boiraghyn distruptions: Dooinney ta jannoo boiraghynsyn agglish, lurg raaue ver ny choyrt da yn nah cheayrt, lhig da ve giarit-magh Bible

Boodeeyssyn Oarpagh European Communities: Slattyssyn Vannin ta bentyn rish ny Boodeeyssyn Oarpagh, t'ad goll er caghlaa dy chooilley cheayrt ta conaant noa goll er coardail syn Unnaneys Oarpagh. BS

bun as baare both the ends: Cur-my-ner te tilgit 'syn aile dy lostey; ta'n aile dy stroie eh bun as baare, as ta'n mean echey losht. Bible

bun dy baare head and tail: Shen-y-fa nee yn Chiarn giarey jeh Israel veih bun dy baare, eer bangan as fraue syn un laa. Bible

bunneydagh authoritative, basic, elemental, firsthand, fundamental, fundamentalist, original, primitive, primordial, radical, rudimentary, underlying, vital: Ta doilleeid bunneydagh ain 'syn chooish shoh. Carn

bwoalley magh (of trail) blaze; hammer out: ta mee er chroo yn gaaue ta sheidey ny smarageyn 'syn aile, as ta bwoalley magh greie son e obbyr hene: as ta mee er chroo yn stroider dy choyrt mow. Bible; tick out

caag (f.) ingot; linchpin; stopper: Er y chiaghtyn roish shen v'ad er ve cur cheb er cur caag stiagh 'sy phiob deayrtey pishoon 'syn cheayn voish Windscale Carn

caartyn carts: Ghow dew caartyn jeant jeh bolk as daa wheeyl vooarey. Dhoor; cards: va mish as daa ny tree deiney aegey elley cliaghtit goll keayrt ny ghaa dys y thie oc 'syn 'astyr dy chloie caartyn LC

cabbyl ruy bay horse: Honnick mee 'syn oie, as cur-my-ner, va dooinney markiaght er cabbyl ruy Bible as hass eh mastey ny biljyn-myrtle va heese 'sy choan, as cheu chooylloo va cabbil ray, brack as bane. Bible

chea roish avoid; flee: and the people fled eisht ren adsyn myrgeddin chea roish Abishai, as chossyn ad stiagh 'syn ard-valley. Bible

chrackan See crackan skin: My she 'sy ghloo ny 'syn innagh te, dy lieen, ny dy ollan; ny ayns crackan, ny ayns obbyr erbee jeant dy chrackan Bible

chyndaa seose turn up: as chyndaa seose 'syn aer heaum ad dagh errey v'orroo sheese er laare PC

clabbin (of wind) bluster: Ren clabbin teaymagh dy gheay bwoalley y shiaull, as v'ee harrish 'syn ushtey, beeal fo. GK; gust, squall

clagh undinagh (f.) foundation stone: Dy vodmayds soilshaghey daue dy vel Gaelg ny clagh undinagh 'syn chooish cosneemayd barriaght scanshoil. Carn

coair y cheilley near: hug eh soilshey 'syn oie da ny Israeliteyn: myr shen nagh daink ad coair y cheilley er y slane oie. Bible

cocaine cocaine: Lurg da prowal smuggleragh cocaine as kennip va feeu daeed as hoght meeilley jeig punt stiagh syn Ellan BS

conrieugh artificial, chimerical, imaginary, unreal: Ta cooishyn syn oorskeeal nagh vod oo feddyn ayns pargys conrieugh er y cheer Yernagh. Carn; unreality

coyr-verriu coffin: ayns chengey ny mayrey myr va'n coyr-verriu ny choyrt 'syn oaie. Coraa

creenid maturity, ripeness; shrewdness: Agh t'eh credjal dy vel y Reiltys er hoilshaghey creenid syn aght t'eh er ghellal rish ny cooishyn BS

creg (f.) pl. creggyn crag, rock, tor: Raad urley 'syn aer, raad ard-nieu er creg Bible

cughlinagh conic, conical, coniform, pineal: Bee ny feddanyn shoh cughlinagh dy chur sheean dy liooar yn aght bee ad ry chlashtyn 'syn aer feayn. Carn

cullee reeoil royal standard: va'n cullee reeoil troggit seose 'syn aer dy voddagh ooilley shen y chur-my-ner PC

cur blass er flavouring, savour: Foddee dy nhegin cur tooilley cloreen syn ushtey, oddagh cur blass er-lheh da. BS

derrey raad nyn raad elley (yn) this way or that way: hie jaagh yn ard-valley seosesyn aer, as hie nyn dappee voue dy chosney roue, yn derrey raad nyn raad elley Bible

deynlaght (f.) democracy: T'eh gra dy vel eh jannoo shen as eshyn çhionraa mychione y stayd jeh'n deynlaght syn Ellan. BS

dooshtey wake, watch: Erreish da dooshtey va foddeeagh mooar echey lurg y doodee shoh v'eh er vakin 'syn ashlish. GB

dy anmagh late: Dy anmagh syn astyr ren dooinney aeg dy row, va geiyrt er Ivar yn reejerey, soie er ny noidyn marish ymmodee cummaltee ny hEllanyn. Chron

Earack (f.) (Yn) Iraq: Va shoh kyndagh rish y vaggyrt jeh caggey syn Earack, as stholk ny h-obbreeyn-ooill ayns Venezuela. BS

eddyrashoonagh (=Ir. idirnáisiúnta) multilateral: Er moghrey y Jeheiney, hug scrudeyryn ny Banglaneyn nyn soilshaghyn, as 'syn astyr, ayns Halley Noo Andreays, v'er ny chummal yn Cuirrey-Kiaull Eddyrashoonagh. DF

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

Elveeish (f.) (Yn) Switzerland: Ta shen dy ghra, va'n Ellan erskyn ny Steatyn Unnaneyssit, Canada, yn Elveeish, as ooilley ny çheeraghyn syn Unnaneys Oarpagh. BS

er fys da known to: Agh bee eh un laa vees er fys da'n Chiarn, cha nee laa ny oie: agh hig eh gy-kione, dy bee eh sollys 'syn astyr. Bible

er liurid at length, lengthways, longways: Ta'n chosheeaght kiare feed as queig meeiley er liurid, goll trooid ny shiaght skeeraghyn jeig syn Ellan. BS

farrar death-watch, vigil, wake for the dead, wake: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn; roost

feniaghtys (=Ir. fiannach) championship: T'eh goaill stiagh yn aggle ayns ny bleeantyn tree feed as jeih dy beagh yn eailley marrooit tra va sthap currit da ratçhal-feniaghtys syn Ellan. BS; chivalry, heroism

feyshteyder controversialist, examiner, inquisitive person, questioner: Hir Mainshtyr Shimmin er y feyshteyder dy ghoaill rish dy row eh freggyrt as foays ashoonagh share yn Ellan syn aigney echey. BS

foddeeagh homesick; longing: Erreish da dooshtey va foddeeagh mooar echey lurg y doodee shoh v'eh er vakin 'syn ashlish. GB; nostalgic

fograghyn notices: Ta fograghyn dy-liooar syn earishlioar noa shoh dy hoilshaghey magh coorseyn Albinish ta kianlt lesh laghyn seyrey. Carn

fosley yn raad da facilitate: Va genney dy phooar syn ard shen nish kyndagh rish baase y ghaa ree lajer Eadgar (ayns 975) as Aaloo (ayns 981), as she shoh ren fosley yn raad da sleih elley dy heiy stiagh ayn. GB

freayll arrey er 1 chaperon; 2 tend a: Nish vayns y cheer cheddin bochilley mooie er y vagher freayll arrey er nyn shioltaneynsyn oie Bible; 3 watch a: nee leopard freayll arrey er ny ard-valjyn oc Bible

gaarlaghey (=Ir. ullmhú) fits; prepare; cook: nee jeih mraane gaarlaghey nyn arran 'syn un oghe Bible

gaaue (=Ir. gobha) pl. gaauenyn blacksmith, forger, smith: ta mee er chroo yn gaaue ta sheidey ny smarageyn 'syn aile Bible

gaddee poacher, purloiner, stealer: Haghyr shoh mysh jeih minnid lurg hoght syn 'astyr, as hie yn gaddee roish lesh argid veih'n tayrnag-argid. BS; (f.) lewd woman, wanton woman; strumpet

gassyn gases: Ta sleih yn phossan fockley nyn imnea as Ynnyd y Reeriaght Unnaneyssit cour Faaishnys-Emshyr cur faaue dy nod sleih leodaghey ny gassyn thieyn-gless ta goll er livrey syn aer. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog