Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: stiurey | Results: 91

stiurey (=Ir. stiúradh) 1 administration, command, control, controllability, direct, direction, guidance, guide, handle, handling, helm, lead, manage, manipulate, manipulation, navigate, navigation, pilot, piloting, regulate, regulation, rudder, steer, steering, superintendence, supervise, supervision a: Ta ny ymmyrtee ayd's er dty stiurey fud tonnyn gaueagh Bible; 2 (as team) captain


Inexact matches:

ass stiurey out of control

balloon yn-stiurey dirigible

fo stiurey under control: Y laa lurg yn çhaglym, hug ny h-Albinee as y Britaanagh shilley er thie Duke Video, fo stiurey Charles Guard. Dhoor

gyn stiurey pilotless, undirected, unsteered; (as ship) uncontrollable

rollage stiurey (f.) guiding star

stiurey oaseiragh supervisory management

stiurey thallooin ground control

stiurey traaght-er air-traffic control

stiurey traght point duty

Binsh Aghinyn Stiurey Failley Control of Employment Appeals Tribunal: Ta Binsh Aghinyn Stiurey Failley er nyiooldey aghin y Rheynn dy chur kied-obbyr da Elliott Crosier, yn offishear-rheynn shinsharagh BS

fo stiurey yn reiltys under government control

Oaseirys Stiurey Carrooagh Gambling Control Commission

shirveishyn stiurey traaght-er (f.) air-traffic control services

stiurey raad dty vea hene controlling your own destiny

Undinys Oaseirys as Stiurey Institute for Supervision and Management

dirigible (n.) balloon yn-stiurey; (adj.) yn-stiurey

helm stiurey: Starboard the helm - Yn stiurey y chur gys y yesh. DF idiom

campaign caggey: They led a campaign against me - Ren ad stiurey caggey my oi. DF idiom; cahnys; faghtys; magher; troddan: They led a campaign against me - Ren ad stiurey troddan noi aym. DF idiom

captain2 (v.) (as team) leeideil; stiurey

control1 gurneil; cramman; smaght; niart-stiuree; (v.) jean gurneil, freayll fo, smaghtey, streeaney; stiurey: Under government control - Fo stiurey yn reiltys. DF idiom

controllability (n.) stiurey, yn-smaghtey

ground control (n.) stiurey thallooin

handling1 (v.) obbraghey; stiurey

manage (v.) reirey, smaghtey, stiurey

manipulate (v.) laueaghey, stiurey

manipulation (n.) laueaghey, stiurey

navigate (v.) shiaulley; stiurey

piloting (v.) stiurey

point duty (n.) stiurey traght

rudder (n.) stiur; stiurey

supervise (v.) oaseiraghey, stiurey

supervision (n.) oaseirys, stiurey

supervisory management (n.) stiurey oaseiragh

uncontrollable2 (adj.) (as ship) gyn stiurey, neustiuragh

undirected (adj.) gyn stiurey

unsteered gyn stiurey

controllable (adj.) yn-smaghtey; yn-stiurey; yn-streeaney

co-piloting (v.) co-stiurey

guidance (n.) coyrle; leeideilys; oayllys; stiurey

manageable (adj.) reiragh, so-stiurey

navigation (n.) lhuingysseyraght, mooir-oayllys, shiaulley, stiurey

out of control ass stiurey

pilotless (adj.) gyn stiurey, gyn stiureyder

sat-nav (n.) sat-stiurey, sat-stiureydys, sat-lhuingysseyraght

superintendence (n.) jeeaghyn harrish, oaseirys, stiurey

unsteerable (adj.) do-stiurey; neustiuragh

co-stiurey co-piloting: Va CNAG currit er bun ayns 1984 as t'eh cur Albinish er y hoshiaght liorish co-stiurey yn obbyr jeh sheshaghtyn elley as yn Oik Albinagh Carn

do-stiurey unmanageable, unsteerable

drogh-stiurey misdirection

so-stiurey manageable

yn-stiurey controllable, dirigible, navigable

administration (n.) loaghtey; stiurey; reagheydys; reirey; shirveishaght

air-traffic control (n.) reiltys gleashaght aer; stiurey traaght-er

air-traffic control services (npl.) shirveishyn stiurey traaght-er

Gambling Control Commission (n.) Oaseirys Stiurey Carrooagh

guide (v.) cur coyrle da, stiurey; (n.) oayllagh, stiurag, leeideyr

guiding star (n.) rollage oayllys, rollage stiurey

navigable (adj.) yn-shiaulley, yn-stiurey; lhuingyssagh, shiaullee

regulation (n.) anney, curmaghey, reilley, gurneil, reir, slattys, stiurey

under control fo smaght; fo stiurey

under government control fo stiurey yn reiltys

controlling your own destiny stiurey raad dty vea hene

Control of Employment Appeals Tribunal (n.) Binsh Aghinyn Stiurey Failley

Institute for Supervision and Management (n.) Undinys Oaseirys as Stiurey

misdirection (n.) drogh-reirey, drogh-stiurey, enmys aggairagh, leeideil er shaghryn

regulate (v.) (people) cur conaant-dellal nyn lhie er sleih; curmal; curmaghey; reill, reilley; stiur, stiurey

steering stiurey; (gen.) stiuree: Steering pillar - Croan stiuree. DF idiom

unmanageable (adj.) do-reill, do-stiurey, jeh raie, neughurneilagh, neureiragh

ymmyrtee rowers: Ta ny ymmyrtee ayd's er dty stiurey fud tonnyn gaueagh Bible

against me m'oi; m; noi aym: They led a campaign against me - Ren ad stiurey troddan noi aym. DF idiom

direct enmys; gurneil; jeeragh: I am a direct descendant of that man - Ta mee jeh'n sluight jeeragh jeh'n dooinney shen. DF idiom; leeideil, stiurey, jeeraghey

direction (n.) ard; genmys; gurneilys; oardagh; raad; reaylt; stiurey; troa: In the opposite direction - 'Sy troa elley. DF idiom

handle1 cass, cass doarnane, loaghtee; cleaysh; doarnane; illish; shout; holt; loaght; (v.) freayll rick er, obbraghey, stiurey

pilot (n.) leeideilagh purtey, pilot; stiureyder: Drop the pilot - Yn stiureyder y chur er cheer. DF idiom; (v.) stiurey

steer (v.) stiurey; stiur: Steer North West half North - Stiur Sheear Hwoaie lieh Hwoaie. DF idiom; (n.) stott

baneyn whites: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

cheu chlee (f.) leftwing, port side: Yn stiurey y chur gys y cheu chlee. DF

çhymmyltaght (=Ir. timpeallacht) environment: T'eh gra dy bee ayrn mooar jeh'n chiartey echey bentyn rish stiurey coorse eddyr aase tarmaynagh as fendeil y çhymmyltaght. BS

colughtyn firms: Ta gagh red goll er stiurey liorish ny baneyn as ny colughtyn eddyr ashoonagh. Carn

commishoon (pl -yn) commission: Ta'n SNP ayns foayr jeh brishey seose ny steatyn-thallooin mooarey as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

gaueagh dangerous, hazardous, jeopardous, perilous, risky, unsafe, venturesome: Ta ny ymmyrtee ayd's er dty stiurey fud tonnyn gaueagh Bible

genmyssey enumerate: as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

glassyntee grey, twilight: hilg eh 'hilley, tra honnick eh'n ard-noid Satan er heeyney 'chione stiagh veih [y]n dooid 'sy glassyntee chiune, eisht er skianyn lhean ayns yn aer hollys stiurey lesh y ghrian PC

lesh y cheayn seawards: As tra v'ad er droggal ny akeryn, lhig ad ee lesh y cheayn, as feaysley coyrdyn y stiurey Bible

sheshaghtyn fellowships, orders, societies: Rere skeeal yn SNP mychione yn thalloo, cha beagh agh sheshaghtyn Albinagh lowit dy stiurey steatyn-thallooin mooarey. Carn; courses

steatyn states: Ta'n SNP ayns foayr jeh brishey seose ny steatyn-thallooin mooarey as cur er bun commishoon-thallooin noa veagh genmyssey steatyn nagh vel goll er stiurey dy mie. Carn

torchit anguished, tormented, tortured: Shoallyn myr eeanlee getlagh er nyn skian stiurey trooid aer ghoo torchit lesh plooghane PC

command (n.) anney, mainshtyraght; sarey: He disregarded the command - Cha dug eh geill da'n sarey. DF idiom; smaght: He had complete command over himself - Va lane smaght echey er e hene. DF idiom; kioneys: The High Command - Yn ard chioneys. DF idiom; (v.) cur sarey da, goardaghey, oardaghey, stiurey; (impv) oardee

lead1 (v.) coyrt, cur, leeideil, leeideill, lhomey laue, scair, shiaullee, stiurey, toshiaght, reaghey; leeid: Lead the way, please, and I will follow you - Leeid yn raad my sailliu, as eiyrym erriu. JJK idiom; cur er: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; (n.) caabyl, streir, yeeal, ard-ayrn; (suf.) -toshee

oiys opposition: Bee yn vote imraagh coontit dy ve ard-obbyr jeant ec Steve Rodan, oltey son Garff, ren stiurey yn Billey trooid noi oiys lajer. BS tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog