Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: stayd | Results: 92

stayd (=Ir. stát) calling, circumstanced, condition, degree, domain, estate, pomp, position, situation, state, vocation: Ny share ta eshyn, ta ayns stayd injil Bible


Inexact matches:

caghlaa–stayd change of state

creearey stayd-bea quality of life survey

stayd baghee housing estate

stayd mie good order: Veih olkys t'ou sauchey dagh traa, She mysh dty stayd mie ta mee troo, Cha bee oo ayns treihys dy brâ; Ny peccagh myr ta mish ny smoo. LH

stayd noa regeneration: Yn chirveish cheddin va shassoo ny lomarcan ayns bee as jough, as ymmodee ooanlaghyn as oardaghyn foalley, kianlt orroo derrey imbagh yn stayd noa. Bible

stayd olk bad way

stayd persoonagh personality

stayd poosee marital status

Creearey Stayd-bea Ellan Vannin Isle of Man Quality of Life Survey

cur ayns stayd mie recondition

freayll stayd vie preservation

jeh lhag stayd impotent

stayd ayns gioal burdened estate

stayd foddey charrymagh long-term condition

stayd fo feeaghyn embarrassed estate

good order mayn; smaght; stayd mie: They are all in good order - T'ad ooilley ayns stayd mie. DF idiom

circumstanced stayd

condition1 (n.) doaie; stayd: The condition which prevails in France - Yn stayd ta goaill niart 'sy Rank. DF idiom; foaynoo: What condition is he in? - Cre'n foaynoo t'er? DF idiom

domain (n.) chiarnys, stayd

estate1 (n.) keim 'sy theihll; stayd: I came into possession of the estate - Haink yn stayd dy ve aym. DF idiom

marital status (n.) stayd poosee

personality persoonid; stayd persoonagh

situation (n.) soiaghey, staartey, stayd

bad way drogh-chummey er: The turf seems to be in a bad way - Ta drogh cummey er y voain. DF idiom; feer ching: He is in a bad way - T'eh feer ching. DF idiom; stayd olk: He is in a bad way - T'eh ayns stayd olk. DF idiom

burdened estate (n.) stayd ayns gioal

change of state (n.) caghlaa–stayd

embarrassed estate (n.) stayd fo feeaghyn

housing estate (n.) stayd baghee, steat-thie

long-term condition (n.) stayd foddey charrymagh

position boayl: Position in class - Boayl 'sy vrastyl. DF idiom; keim: In a high position - Ayns ard cheim. DF idiom; stayd: Cash position - Stayd yn argid. DF idiom; ynnyd: What was the ship's position at noon? - C'raad va ynnyd ny lhong ec y vunlaa? DF idiom

state (v.) abbyr, gra; (n.) ashoon; cheer: Every state was represented - Va chaghter ass gagh cheer ayn. DF idiom; state; staydoilys: We dined in state - Dee shin ayns staydoilys. DF idiom; foaynoo; stayd: I want to hear the actual state of things - Saillym clastyn stayd firrinagh ny reddyn. DF idiom; stait: Divorce church from state - Yn agglish y scarrey veih'n stait. DF idiom; steat: Weighed down with the affairs of state - Laadit lesh currymyn steat. DF idiom

transition (n.) caghlaays; ceaghlid; stayd-chaghlaaee

lhag-stayd (f.) impotence

stayd-chaghlaaee (f.) transition

impotence (n.) lhag-stayd, lhaggid bree, neuvree

pomp (n.) mooaralys, moyrn, ard-voyrn, stayd, staydoilaght, staydoilys

quality of life survey (n.) creearey stayd-bea

recondition (v.) aachliaghtey rish, cur ayns stayd mie

degree1 (n.) keim: Take a degree - Keim y ghoaill. DF idiom; stayd

regeneration (n.) aaghiennaghtyn, giennaghtyn reesht, stayd noa; bree noa reesht

vocation (n.) gerrym: Religious vocation - Gerrym crauee. DF idiom; keird; stayd; yllagh

sheeyney magh gys extend to: Stayd ta sheeyney magh gys yn aarkey. DF

calling1 geam; gyllagh: The pot is calling the kettle black - Yn oghe g'yllagh toyn losht da'n aiee. JJK idiom; keayrtey; stayd, gerrym

imposed (v.) currit er; kianlt er: imposed on them until the time of reformation - kianlt orroo derrey imbagh yn stayd noa Bible

Isle of Man Quality of Life Survey (n.) Creearey Stayd-bea Ellan Vannin

preservation1 (n.) freayll stayd vie, coadey; freayltys: Preservation of the countryside - Freayltys cheerey. DF idiom

spiritual (adj.) (ny) hanmey; anmey: Spiritual life - Bea ny hanmey. DF idiom; spyrrydoil: Our spiritual state - Nyn stayd spyrrydoil. DF idiom

west1 eear; neear: For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible

alley alley, alleyway: Nish tra va Satan ronsagh lesh e hooill trooid magh y garey, alley, bayr as cooill, honnick eh'n dooinney as [e] heshey dooie ayns stayd dy vaynrys, 'naght myr v'eh hene roie PC

Averil (=Ir. Aibreán) April: Haink y jeihoo laa jeh Mee Averil as va shin foast sy chenn stayd, myr va Jee kiarail, t'eh jeeaghyn. Carn

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

butleryn cupbearers: as myr va ny fir-oik echey nyn soie, as stayd e hirveishee, as nyn goamrey, as ny butleryn, as ny greeshyn, orroo hie eh seose gys thie'n Chiarn

chionnraa protest: ghow Terence McSweeney, ard-veoir Chorcaigh, toshiaght dy hrostey ayns pryssoon Vrixton ayns Sostyn myr chionnraa noi yn stayd jeh'n phryssoon. Carn

contoyrtagh adventurer; adventurous; critical, insecure, unsafe: Y markiagh-cabbil va feddynit ny lhie gyn mioyr er Raad Jourby moghrey Jedoonee, t'eh, ny t'ee, foast ayns stayd contoyrtagh sy thie-lheihys. BS

co-phobble community: Bentyn rish yn Vrusheyl as yn Co-Phobble Eurpoagh (EC), ta Mannin ayns stayd feer hymoil. Carn

corpoil (=Ir. corpamhuil) bodylike: ec y toshiaght, ynseydee çheet dy ve ayns stayd kiune as taitnyssagh liorish kiaull kiunaghey as roortys corpoil ta goll rish Yoga Dhoor

croym-jee incline: Ny soie-jee nyn aigney er nheeghyn ard, agh croym-jee gys deiney ta injil ayns stayd. PB1765

Delbee (f.) See Delby Dalby: Va Billy Beg as Thom Beg daa greesee cruittagh as v'ad baghey cooidjagh ayns stayd hallooin ny lomarcan er-gerrey da Delbee. GB [Scand]

deynlaght (f.) democracy: T'eh gra dy vel eh jannoo shen as eshyn çhionraa mychione y stayd jeh'n deynlaght syn Ellan. BS

dy bunneydagh fundamentally, vitally: Dy bunneydagh, ta Gorley Breinney ny stayd shicklaagagh ta jannoo arrish er doghanyn elley (corpagh ny shicklaagagh) fegooish undin erbee corpagh. Dhoor

er eam on call: Vraaraghyn, lhig dagh dooinney 'sy stayd v'eh ayn tra hie eh er eam, tannaghtyn ayn marish Jee. Bible

er nyn son hene for themselves: Huggey shegin dooin guee, cha nee er nyn son hene ny lomarcan, agh son dy chooilley stayd as aght ta sleih ayn CS

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

feer voiragh harrowing, nerve-racking: Dooyrt ad dy vel briwnys yn imraa soilshaghey 'stayd feer voiragh' bentyn rish yn aght va rheynnyn-reiltys, politickeyryn as fir-oik dellal rish y lhiasaghey. BS

fer beg small person: Son y chooid smoo, ta'n fer beg shoh geiyrt er ny polaseeyn shen ren cur er milliunyn dy ve ayns stayd treih. Carn

feyt intending: SHIUSSE ully ta puyst na ta feyt dy goyl stayd ghasserick y phusi erifs, klasti kre ta skriutyr kasserick dy raa my ghian currym ny denya pust gys an mynayn PB1610

goaill er 1 fret, fuss, lament; 2 (promise) undertake; 3 take on a: dy voddagh eh goaill er dy chooilley stayd ta dooghyssagh gys sheelnaue. CS; 4 presume

goaill niart prevail, prevailing, prevalent, strengthen: Yn stayd ta goaill niart 'sy Rank. DF

goll noon as noal come and go: Cur dou daa vee dy hraa, dy voddym goll noon as noal er ny sleityn, as dobberan stayd my voidynys, mish as my heshaghyn. Bible

gyn saase irremediable: nyn stayd dy vaynrys wooar va caillit choiee, 's dy chosney reesht eh v'ad gyn saase erbee. PC

hoght jeig eighteen: Ta'n troggal hene ayns stayd feer vie, troggit myr v'eh ec shenn-ayr Robert Louis Stevenson, Robert Stevenson, 'sy vlein hoght keead jeig hoght-jeig. Carn

imneagh anxious, careful, circumspect, concerned, diligent, doubtful, nervous, scrupulous, uneasy, uptight, worried: Bee imneagh dy hoiggal stayd dty hioltaneyn Bible; thoughtful; wistful

jin of us: Ren y dooinney briaght jin dy gyere mychione nyn stayd Bible

kyndid culpability, guilt: follym jeh foays v'ad, agh jeh olkys lane, kyndid nish gee er cooinsheanse dagh unnane; nyn stayd dy vaynrys wooar va caillit choiee, 's dy chosney reesht eh v'ad gyn saase erbee. PC

lhaggit bated, run down; relaxed: Shegin da ny studeyryn ve ayns stayd lhaggit dy gheddyn foays ass shoh. Carn

moidynys (f.) chastity, maidenhood, virginity: ren ee dobberan stayd e moidynys er ny sleityn; hymen

oor y vaaish fatal hour: smooinee dy dowin er, dy bee oo ec oor y vaaish ayns stayd nagh jed dy bragh er caghlaa CS

poosee conjugal, connubial, matrimonial, marital, nuptial: as currym poosee yn chied ven cha lhig eh sheese Bible; of marriage: Ben dwoaiagh ayns e stayd poosee. EF; of a wedding

sheshaghyn companions, fellows, partners: hie ish marish e sheshaghyn, as ren ee dobberan stayd e moidynys er ny sleityn. Bible

shicklaagagh psychological: Dy bunneydagh, ta Gorley Breinney ny stayd shicklaagagh ta jannoo arrish er doghanyn elley (corpagh ny shicklaagagh) fegooish uidin erbee corpagh. Dhoor; psychologist

strughtooroil structural: Va sleih boirit neesht kyndagh rish stayd strughtooroil ny troggalyn er Straid Skylley Chreest ny h-Ayrey BS

treih (=Ir. trua) 1 abject, deplorable, feeble, forlorn, fragile, miserable, pathetic, piteous, pitiable, pitiful, regrettable, rueful a: ghow eh chymmey jeh'n stayd treih oc Bible; 2 (of thing) wretched; 3 doughy, drawn, haggard, pale, pale-faced, pallid, pasty, sallow, seedy, sickly, wan

veihn neear from the west: Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear: ny foast veihn jiass Bible

comeliness (n.) aalid: for my comeliness was turned in me into corruption - son va my aalid shymlit ersooyl, as cha row bree faagit aynym Bible; bwoyid; stoamid: he hath no form nor comeliness - cha vel stayd ny stoamid ry-akin ayn Bible; ennoilid; grayse

from the east niar; veihn niar: Calling a ravenous bird from the east - Geamagh er eean jollyssagh veihn niar Bible For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible; lesh y shar: as they journeyed from the east - myr ghow ad nyn yurnah lesh y shar Bible

from the west neear; voish y neear: then the children shall tremble from the west - eisht been chloan er-creau voish y neear Bible; veih yn neear; veihn neear: For exaltation cometh neither from the east, nor from the west - Son cha vel stayd ard cheet veihn niar, ny veihn neear Bible; veihn sheear: Look how wide also the east is from the west - Jeeagh cre cha lhean as tan shiar veihn sheear Bible

chyndaa ergooyl volte face: hoie ad orroo lesh wheesh dy eulys as dy ren ad chyndaa ergooyl as chea ayns stayd fud y cheilley er ash gys Mannin raad varr ad paart dy 'leih voish Galloway va baghey syn Ellan Chron

drogh-choardail conspire: Boirey shee deiney mie, jarrood thurnyn dooie, tayrn anmeenyn fo peccah, caghlaa dooghys, drogh-choardail 'sy stayd-phoosee, brishey-poosey, as neu- ghlennid gyn-nearey. Apoc

shualtagh appellant, complainant, indictable, plaintiff, prosecutor: Cha ren ad red erbee lurg da boandyr v'er shirrey orroo ad dy chur fys er fer-lhee dy hessal y stayd jeh shenn surransagh, coardail rish y shualtagh ec cooish-leigh dunverys neuvyskidagh ren goaill toshiaght ayns Doolish. BS

stoamid fairness, finery, glory, good looks, gorgeousness, gracefulness, grandeur, shapeliness, stateliness, superbness: Cha vel stoamid agh son shallid, as aalid te fardail Bible; comeliness: as myr fraue ass thalloo sponkit; cha vel stayd ny stoamid ry-akin ayn Bible; beauty: as jannoo eh ayns cummey dooinney, cordail rish stoamid dooinney Bible; comely: Cha jean-ym keiltyn e oltyn, ny e hroshid, ny stoamid cummey e niart. Bible; portliness

tullagh1 (f.) 1 See tullogh instant, moment, second a: cooinee dy nee Jee hug y kerragh shoh ort, as foddee eh ayns y tullagh y chur ayns y stayd cheddin oo, ny gys yn oaie, fegooish y raaue graysoil v'ayd roie. CS; 2 little height, low hill, mound, tumulus

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog