Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: spyrryd | Results: 131

spyrryd pl. spyrrydyn 1 esprit, ghost, morale, psyche, spirit a: t'eh er lhieeney eh lesh spyrryd Yee Bible; 2 common tern [L. spiritus]


Inexact matches:

Drogh Spyrryd Evil One

drogh spyrryd demon: As tra vee er jeet thie, hooar ee e hinneen ny lhie er y lhiabbee, as y drogh spyrryd er gholl ass-jee Bible

gyn spyrryd boneless, craven, feckless

spyrryd buigh hydrochloric acid

spyrryd lhing zeitgeist

spyrryd methylagh meths

Spyrryd Noo Holy Ghost, Holy Spirit: Son v'eh ny ghooinney mie, as lane jeh'n Spyrryd Noo, as jeh credjue; as ren ymmodee sleih chyndaa gys y Chiarn. Bible

spyrryd parteeagh party spirit

eginaghey yn spyrryd inspiration: as haink e liorish egnaghy yn spyryd gys y chiampyl. PB1610

failleil ayns spyrryd quail

Giau ny Spyrryd Creek of the Spirits

jeebyrt drogh spyrryd exorcize

shirveish y spyrryd ministration of the spirit: Kys nagh bee shirveish y spyrryd ny smoo gloyroil ? Bible

lossey2 (dy); (to) take fire: liorish spyrryd dy vriwnys, as liorish spyrryd dy lossey. Bible

boneless (adj.) gyn spyrryd; mettey

craven (adj.) cowartagh, gyn spyrryd

esprit (n.) spyrryd

exorcize (v.) jeebyrt drogh spyrryd

Holy Spirit (n.) Spyrryd Noo

meths (n.) spyrryd methylagh

morale (n.) creeaght, spyrryd

party spirit (n.) spyrryd parteeagh

psyche (n.) aigney, annym, spyrryd

zeitgeist (n.) spyrryd lhing

familiar spirit (n.) lhiannan-shee; spyrryd-faishnee

feckless (adj.) gyn cooney, gyn spyrryd

spirit annym; annymoilid; bun as bree: The spirit of this law - Bun as bree yn slattys shoh. DF idiom; creeoilid; inchyn; liggar; rught; scaan: Raise a spirit - Scaan y voostey. DF idiom; spyrryd: The spirit that breathes through his work - Yn spyrryd ta ry-akin 'syn obbyr echey. DF idiom

spyrryd-faishnee familiar spirit

Creek of the Spirits (n.) Giau ny Spyrryd

Evil One (n.) Drogh Spyrryd, Noid ny h-Anmey

Holy Ghost (n.) Fer ny Gerjagh, Spyrryd Noo

hydrochloric acid (n.) geayr hiddracloaragh, spyrryd buigh

ministration of the spirit (n.) shirveish y spyrryd

quail (v.) failleil ayns spyrryd; (n.) quayl; quail

gannooinaghey faint: ta my spyrryd gannooinaghey Bible; failing

common tern (n.) gant, gant cadjin, gollan marrey, spyrryd; sternag chadjin

inspiration (n.) ardsmooinaght, breeaghys, eginaghey yn spyrryd; tayrn stiagh ennal

deayrtyms I will pour: deayrtyms magh my spyrryd Bible

dooble double: lhig da ayrn dooble jeh dty spyrryd ve orrym. Bible

letter letter: ayns spyrryd noa, as cha nee ayns y chenn letter Bible

liorym's by me: Loayr Spyrryd y Chiarn liorym's Bible

loayrtys (words) address; (by speaker) talk; vocalization: myr va'n Spyrryd cur bree loayrtys ayndoo Bible; speech

commend (v.) chymney: into thy hands I commend my spirit - gys dty laueyn ta mish chymney my spyrryd Bible; cur fo currym; moylley: I commend unto you Phebe our sister - Ta mee moylley hiu Phebe nyn shuyr Bible

demon (n.) drogh spyrryd; jouyl: He's a demon for work - T'eh ny jouyl son obbyr. DF idiom

ghost (v.) jannoo scaan; (n.) scaa goanlyssagh, scaan, scaanjoon, spyrryd; scaa: The man who was passing himself off as a ghost - Yn dooinney va son y scaa da. DF idiom; faaish; ashlins

I will pour deayrtyms; deayrt-yms: I will pour out my spirit unto you - deayrt-yms magh my spyrryd erriu Bible

proof jeen; jeeney noi; prowal; prowallys; proof: Spirit thirty percent below proof - Spyrryd jeih as feed 'sy cheead fo proof. DF idiom

unclean (adj.) broigh, broghe; neughlen, neu-ghlen: He threatened the unclean spirit - Vaggyr eh er y spyrryd neughlen. DF idiom; sollagh

adeyrys (dy) of prophecy: cur ooashley da Jee: son ta feanish Yeesey yn spyrryd dy adeyrys Bible

annooinidyn 1 infirmities a: Tan Spyrryd hene myrgeddin niartaghey lesh ny annooinidyn ain Bible; 2 passions a: Cha vel shinyn agh deiney jeh ny annooinidyn cheddin riu hene Bible

Asia Asia: vad er nyn lhiettal liorish y Spyrryd Noo dy phreacheil y goo ayns Asia Bible

aspickyn bishops: Cur neose er ny Aspickyn as ny Shirveishee ain, as er dy chooilley Heshaght t'er ny choyrt fo'n churrym oc, yn Spyrryd slayntoil jeh dty ghrayse PB1765; overseers

ass laue immediately, quickly, speedily: Ghow ad ass laue dy row eh ymmyrçhagh adsyn y vashtey lesh ushtey va dy jarroo er ny mannaghey lesh gioot y Spyrryd Noo CS

ass-y-noa afresh, anew, newly: ve dagh-laa er nyn yannoo ass-y-noa liorish dty Spyrryd Casherick PB

ayns smooinaghtyn minded: Son quoi'n dooinney ta toiggal ny reddyn ta ayns smooinaghtyn dooinney, agh spyrryd y dooinney hene? Bible

baare y chliwe point of the sword: thousane thousaneyn spyrryd roie dy chion roish baare y chliwe dy scapail nyn gione, PC

bashtee (adj.) baptismal; (v.) will baptise, shall baptize: bashtee eshyn shiu lesh y Spyrryd Noo Bible

Bretnaghys Welshness: Jones as eh screeu mysh Bretnaghys as spyrryd y Thalloo Bretnagh. Carn

caghlaaghyn dy ghiootyn diversities of gifts: Nish ta ayn caghlaaghyn dy ghiootyn, agh y Spyrryd cheddin. Bible

cairys eiraght (f.) entail; birthright: as dy chiangley yn drogh spyrryd Asmodeus; er-yn-oyr as dy row ee bentyn da Tobias liorish cairys eiraght. Apoc

cheet er-gerrey approach: Ny'n drogh-spyrryd cheet er-gerrey dy yannoo skielley da. PB1765

cleiy fo subvert, supplant, undermine authority, usurp: hug Jee spyrryd dy ghrogh choardail eddyr Abimelech as deiney Shechem; as ren deiney Shechem cleiy fo Abimelech: Bible

coe mourn, weep, weeping, woe: agh nee shiuish coe son trimshey nyn gree, as dobberan son sproght nyn spyrryd. Bible

co-ennaghtyn 1 empathy, sympathy a: Cho leah's va ny shenndaaleeyn abyl soilshaghey magh dy row ad ayns coennaghtyn marish spyrryd ny shenn chlaghyn Carn; 2 sympathize

corp Chreest sacrament: Ta shen dy ve Olt jeh'n Agglish echey ta enmyssit Corp Chreest, er yn oyr dy vel Creest y Kione dy reill ee liorish e lei ghaghyn as dy choadey ee liorish e Spyrryd. CS

cur corree er aggravate, displease, enrage: Ta ymmodee ayn ta cur corree er y Spyrryd Casherick CS

cur neose dismount; lower; send down: Cur neose dty Spyrryd casherick, as deayrt ayns ny creeaghyn ain yn gioot smoo ooasle shen dy ghiastyllys, yn eer kiangley dy hee, as jeh dy chooilley ghrays PB1765; put down

deayrt-yms I will pour: As hig eh gy-kione ny lurg shen, dy deayrt-yms magh my spyrryd er dy chooilley pheccagh Bible

dooghyssagh (=Ir. dúchasach) ancestral, congenital, heritable, idiomatic, inborn, inherent, instinctive, natural, unforced, unspiritual, untaught, untutored, vernacular: haink y Spyrryd Noo neose er, myr ayns cummey dooghyssagh calmane Bible; (adj., n.) pl. dooghyssee native; innate; indigenous; homebred

dy oalsaght false: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer Bible

dy plain expressly: Mish tan Spyrryd ginsh dy plain, dy jean paart ayns sjerree tuittym veihn chredjue Bible; plainly: Son tadsyn ta gra lheid ny reddyn, soilshaghey dy plain dy vel ad jeeaghyn son cheer elley. Bible

eaghtyr y diunid face of the deep: As va'n thalloo gyn cummey, as feayn ; as va dorraghys er eaghtyr y diunid: as ren spyrryd Yee gleashagh er eaghtyr ny ushtaghyn. Bible

eaghtyrys ascendancy, authority: hug eh daue pooar as eaghtyrys harrish dy chooilley ghrogh-spyrryd Bible

eearlys (tip) drink money; earnest, handsel, imprest: She Jee eh, ta myrgeddin er chur dooin eearlys y Spyrryd. Bible

eginaghey 1 oblige, require, compel, constrain a: ta'n spyrryd cheu-sthie jee'm dy my eginaghey. Bible; 2 rape

flaunyssee noo holy gods: er-yn-oyr dy vel fys aym, dy vel spyrryd ny flaunyssee noo aynyd's Bible

fo bree within the meaning; bound: ta mee goll fo bree yn Spyrryd gys Jerusalem Bible

fuirraghtyn rish await, wait for: Cha vod ad fuirraghtyn rish yn laa tra vees spyrryd Surbiton er ngeddyn y varriaght s'jerree er Cymru. Carn

goaill kiarail being wary: Dy vel Jee'n Spyrryd Noo goaill kiarail jeusyn ooilley ta credjal ayns Yeesey Creest CS

goan mollaghtagh blasphemy: Bee dy chooilley pheccah as raa mollaghtagh er ny leih da deiney: agh goan mollaghtagh noi yn Spyrryd Noo cha bee er nyn leih da deiney. Bible

graih firrinagh true love: Fakin dy vel shiu er chasherickey nyn anmeenyn ayns cur biallys da'n irriney trooid y Spyrryd, gys graih firrinagh jeh ny braaraghyn Bible

greesit abetted, aroused, excited, fevered, provoked, stirred: Dooyrt kuse dy ynseydee dy row ad greesit liorish spyrryd Somhairle Mac Lean as y possan kiaullee Run Rig dy ynsaghey yn chengey. Carn

greinnaghey 1 abet, activate, activation, coach, coaching, encourage, goad, incite, induce, move, prompt, provoke, stimulate, urge, urging; 2 stir up a: ren y Chiarn greinnaghey spyrryd Cyrus Bible; 3 encouragement, inducement

jough lajer (f.) liquor, strong drink: My ta dooinney gimmeeaght ayns spyrryd dy oalsaght, cur rish breagyn, gra, Nee'm phadeyrys dhyt mychione feeyn as jough lajer ; bee eshyn eer phadeyr yn phobble shoh. Bible

kiaddey 1 design, fashion, father, formation, model, shape, structure; 2 (v.) form, coining, designing, modelling a: kiaddey spyrryd dooinney cheu-sthie jeh Bible; 3 coinage

lane dy vree expressive, full of pep, full of vim, significant: Son ta mee lane dy vree; ta'n spyrryd cheu-sthie jee'm dy my eginaghey. Bible

magher messoil fruitful field: Derrey vees y Spyrryd er ny gheayrtey orrym veih'n yrjid, as dy bee yn aasagh magher messoil, as y magher messoil dy ve myr keyll. Bible

miolaghyn temptations: Niartee shin dy hassoo seose noi miolaghyn y teihll , yn eill as y Drogh- spyrryd CS

mustart mustard: agh ta obbyr y Spyrryd dy cooie er ny hoylagh gys grine dy rass mustart CS

noa (=Ir. nua, O.Ir. núa) fresh, modern, new, novel, original, recent, unused: Cree noa myrgeddin ver-yms ayndiu, as spyrryd noa ver-ym er cheu-sthie j'iu Bible [L. novus]

noi echey against him: Tra hig yn noid shagh myr thooilley, nee Spyrryd y Chiarn troggal seose mergey noi echey. Bible

osnaghey moan, sigh, sough: ren eh osnaghey dy trome ayns e spyrryd Bible; gasp; sighing; groan

Paul Paul: Agh Saul (ta myrgeddin enmyssit Paul) lhieent lesh y Spyrryd Noo, hoie eh e hooillyn er dy gyere, Bible

phadeyryn prophets: dy ballish Jee dy beagh ooilley pobble y Chiarn phadeyryn, as dy jinnagh y Chiarn cur e spyrryd orroo Bible

possan kiaullee band: Dooyrt kuse dy ynseydee dy row ad greesit liorish spyrryd Somhairle Mac Lean as y possan kiaullee Run Rig dy ynsaghey yn chengey. Carn; (small musical); orchestra

raad stiagh adit, access, way in: Yn Spyrryd Noo cowraghey liorish shoh, nagh row yn raad stiagh gys yn ynnyd smoo casherick foast jeant foshlit, choud as va'n chied chabbane-agglish foast ny hassoo Bible

raip 1 (of bull) gore; 2 rent, tore a: haink Spyrryd y Chiarn dy niartal er; as raip eh eh myr raipagh eh mannan Bible; 3 (cry) crake; 4 harsh noise; 5 tear

reaillys abide, keep: Agh t'ee ny s'maynrey ayns y smooinaght aym's, my reaillys ee myr t'ee: as er-lhiam pene myrgeddin dy vel Spyrryd Yee aym. Bible

rug 1 bore a: as haink ee dy ve e ven, as rug ee mac da. Bible; 2 born a: v'er ny yientyn liorish y Spyrryd Noo, rug jeh'n voidyn Voirrey Bible

saveenys (f.) drowsiness, lethargy, repose, somnolence: Ta Jee er choyrt daue spyrryd dy saveenys Bible

slennooit surnamed: hie yn drogh-spyrryd stiagh ayns Yuaase va slennooit Iscariot Bible

smaghtit castigated, chastened, controlled, corrected, cowed, curbed, disciplined, governed, reproved, restrained, subdued, subjected: ta dooinney tastagh jeh spyrryd smaghtit Bible

sodjey stiagh1 inmost, inner, further: Myr shen hrog y spyrryd seose mee, as hug eh lesh mee stiagh 'sy chooyrt sodjey stiagh, as cur-my-ner ren gloyr y Chiarn lhieeney yn thie. Bible

soo (=Ir. sugh) absorption, berry, blotting, exhaustion, extract, extraction, imbibe, jam, preserve, sap, sip, soak, soaking, soak up, suck, sucking, suction, tipple, tippling: ta'n pyshoon oc soo seose my spyrryd Bible; (as paper) blot; (of food) goodness; juice; marinade

strep struggle: cheau yn drogh-spyrryd sheese eh ayns strepyn Bible

strepyn struggles: As myr v'eh foast cheet, cheau yn drogh-spyrryd sheese eh ayns strepyn Bible

'sy theihll ry heet beyond the veil, in the world to come: agh quoi erbee loayrys noi yn Spyrryd Noo, cha bee eh er ny leih da, edyr 'sy theihll shoh, ny 'sy theihll ta ry-heet. Bible

tannaghtyn (=Ir. fanact) abide, abiding, bide, continuance, continue, dwell, endure, lodge, remain, remanent, run on, stay, stop, tarry: myr shen ta my spyrryd tannaghtyn ny mast' eu Bible; abideth

Tar magh (impv) Come on: Son v'eh er ghra rish, Tar magh ass y dooinney, uss spyrryd neu-ghlen Bible

tilgey magh cast forth, eject: As v'eh tilgey magh drogh-spyrryd, as v'eh balloo. Bible; ejection

torchaghey excruciate, tantalization, tantalize, torment, tormenting, torture, torturing: s'mooar ta my inneen er ny torchaghey lesh drogh-spyrryd Bible

tuittym neeal swoon, swooning: As cur-my-ner, ta spyrryd dy ghoaill eh, as doaltattym t'eh gyllagh; as tuittym neeal, t'eh keshal, as s'coan t'eh cheet huggey hene, erreish da ve dy mooar broojit. Bible

tuittym veih'n chredjue apostasy: Mish ta'n Spyrryd ginsh dy plain, dy jean paart ayns ny laghyn s'jerree tuittym veih'n chredjue Bible

tushtey discretion, judgement, interpretation, knowledge: Agh dooinyn t'eh cur tushtey jeh hene ayns persoonyn yn Ayr, y Mac as y Spyrryd Noo CS; understanding

voym's from me: Cre'n raad ghow Spyrryd y Chiarn voym's dy loayrt rhyt's? Bible

faint1 gannooinee: lest they faint in the way - er aggle dy gannooinee ad er y raad Bible; annooiney; gannooinaghey: for my spirit waxeth faint son ta my spyrryd gannooinaghey Bible; gannoonaghey: Give, I pray you, loaves of bread unto the people that follow me; for they be faint - Cur-jee, ta mee guee erriu, bwilleenyn arran dan pobble ta geiyrt orrymorrym; son tad gannoonaghey Bible; goaill neeal; goll neeal: and they shall be as when a standardbearer - as bee ad myr tra ta fer-cullee goll neeal Bible; faiynt: Esau came from the field, and he was faint - haink Esau veihn vagher, as veh faiynt Bible; traishtit, traashtit: my heart is faint in me - ta my chree traashtit cheusthie jeem Bible; naardey; neeal: She went off into a faint - Hie ee neeal. DF idiom; eighid; eigid; tooillit: and the people were very faint. - as van pobble slane tooillit Bible

groanings (npl.) osnaghyn: the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered - tan Spyrryd cheddin jannoo accan er nyn son lesh osnaghyn nagh vod glare soilshaghey Bible; soghyn: he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man - nee eh soghal kiongoyrt rish, myr soghyn dooinney ta guint gybaase Bible

knowledge (n.) enn, enney, oayllys, ynsagh; fys: The less knowledge one has, the more conceited one is - Myr sloo yn fys t'ec fer, smoo corvian t'echey. JJK idiom; fyssyree; tushtey: And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge - As teh er lhieeney eh lesh spyrryd Yee, ayns creenaght, ayns tushtey Bible; tushtagh

word (n.) fockle: In this sentence there isn't a word too much - Ayns y raa shoh cha nel fockle rouyr. JJK idiom; goo: the Holy Ghost fell on all them which heard the word. - huitt y Spyrryd Noo orroosyn ooilley va clashtyn y goo. Bible

balloo (=Ir. balbh) dumb, mute, silent, tongue-tied, unspeaking: hug ad lhieu huggey dooinney balloo va drogh-spyrryd ayn. Bible; (n.) dumb person [L. ballus]

cloie (=Ir. cluich, cluiche) pl. cloiaghyn 1 act, charade, event, game, match, pastime, performance, play; 2 (v.) boil, bubble: a: Ta'n coirrey beg cloie DF; 3 enact, extemporise, perform, represent a: hig eh gy-kione, tra vees y spyrryd olk shoh ort veih Jee, dy jean eh cloie lesh e laue, as yiow couyr Bible; b: cheayll mee kiaull claaseyderyn cloie er nyn glaasaghyn Bible; 4 monkey, skylark, sport, playing: Jean oo cloie rish myr rish ushag? Bible; 5 dally

goaill ayns laue attempt, engage, undertake: Ta'n Chiarn er heaymey ny mast' oc spyrryd dy voirraneys: as t'ad er choyrt shaghrynys er Egypt ayns dy chooilley nhee t'ad goaill ayns laue, myr dooinney meshtal gymmylt ayns e skeay hene. Bible; (ply) treat

Irree Seose Reesht (f.) Resurrection: Freill mee veih pooar as goanlys y Drogh-spyrryd, giall dou cadley feagh, baase bannee as irree seose reesht gerjoilagh, son graih Yeesey Creest. CS

kiontoyrtys contrariety, haphazardness, precipitance: Cha nee liorish arran uy lomarcan, agh liorish cumra gys as daanys ayns kiontoyrtys, shirrey as geddyn, shirveish as rheynn, cur graih as ve graihit, as erskyn ooilley liorish firrinys ayns padjer, cur geill da coyrle ny Spyrryd Coraa

ribbey (f.) pl. ribbaghyn entanglement, pitfall, snare, spring, springe, trap: As dy vod ad feaysley ad-hene ass ribbey yn drogh-spyrryd Bible; (v.) snaring, trapping

shirveish er administer, pander, tend: Eisht daag y drogh-spyrryd eh, as cur-my-ner haink ainleyn as ren ad shirveish er. Bible

shooyl mygeayrt walk about, walk round: Bee-jee sheelt, bee-jee er nyn arrey; er-yn-oyr dy vel y noid eu yn drogh-spyrryd, myr lion buirroogh, shooyl mygeayrt, shirrey quoi oddys eh y stroie Bible

son graih Yeesey Creest for Jesus Christ's love: Freill mee veih pooar as goanlys y Drogh-spyrryd, giall dou cadley feagh, baase bannee as irree seose reesht gerjoilagh, son graih Yeesey Creest. CS

streeu rish cope, encounter; strive with: Cha jean my spyrryd dy kinjagh streeu rish dooinney Bible; wrestle with: Lesh niart gleck ta mee er streeu rish my huyr, Bible; contend with: chamoo oddys eh streeu rishyn ta ny sniartal nahene Bible; contend

vaggyr testified: Eisht vaggyr mee orroo Bible; contended: Eisht vaggyr mee er ard-gheiney Yudah Bible; rebuked: As vaggyr Yeesey er y drogh-spyrryd, Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog