Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: sollys | Results: 102

sollys 1 (adj.) bright, brilliant, clear, resplendent, shining, shiny, transparent a: va skell sollys er e eddin Bible; 2 (n.) brightness, lamp, light [L. sol]


Inexact matches:

boayl sollys flare

cassan sollys flare path

cochaslys sollys photograph

dy sollys brightly: Va ny cainleyn lostey dy-sollys JJK

fainey sollys (f.) aureola, halo

goaill sollys luxuriate

Grunt Sollys Bright Ground

gyn sollys aphotic, unlit

jannoo sollys burnish, burnishing, illuminate

kione sollys headlamp

soilshey sollys shining light: Agh ta raad y vooinjer chrauee myr yn soilshey sollys Bible

sollys chiollee firelight

sollys eayil limelight

sollys jerree rear light

sollys lectragh electric light

sollys pannyl dash board light

sollys straiddey street lamp

ceau sollys er illuminate

sollys ny heayst moonshine

sollys yn laa daylight

illuminate (v.) ceau sollys er, cur baght er, jannoo sollys, jeshaghey lesh daahghyn, soilshaghey

aureola fainey sollys

Bright Ground (n.) Grunt Sollys

burnish gloassey; jannoo sollys

burnishing gloassey; jannoo sollys

firelight (n.) sollys chiollee

flare path (n.) cassan sollys

headlamp (n.) kione sollys; kione-soilshey

resplendent (adj.) loandyragh, sollys, sullyr

shining gial; goulragh; sollys: as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain - myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn Bible

shining light (n.) soilshey sollys: But the path of the just is as the shining light - Agh ta raad y vooinjer chrauee myr yn soilshey sollys Bible

shiny (adj.) soilsheanagh; sollys

transparent (adj.) sollys, tarhoilshagh

unlit (adj.) gyn sollys

ray-sollys light, brightness, ray of light: nee'n ghrian girree ayns dorraghys, as cha jean yn ray-sollys soilshean. Bible

aphotic (adj.) gyn soilshey; gyn sollys

dash board light (n.) sollys pannyl

lamp lamp, lampey, lostan, sollys

light-year (n.) sollys-vlein

moonshine (n.) rehollys; sollys ny heayst

ard-sollys glare

sollys-vlein light-year

bright bio, bioyr, gial, lonragh, lossanagh, sollys, sullyr

brightness (n.) bioyrid, gastagh, gillid, lonnyr, sollyssid, sollys; ray-sollys

brilliant (adj.) ard-inchynagh, soilsheanagh, sollys; (n.) clagh yiarrit, kiare-phoynt

electric light (n.) soilshey lectragh, sollys lectragh

glare1 ard-sollys; blakey fargagh; gleamey

halo (n.) bwoaillee, fainey noo, fainey sollys

limelight (n.) roish yn phobble, sollys eayil

luxuriate (v.) aase dy rank; goaill sollys

street lamp (n.) londeyr straiddey, sollys straiddey

photograph (n.) co-chaslys, caslys-soilshey, cochaslys sollys, foto, fotograf, jalloo-shamraig; cochaslys-soilshey; (v.) jannoo fotograf jeh

ray of light (n.) gah sollysh, scell, ray-sollys

rear light (n.) londeyr jerree, soilshey cooyl, soilshey jerree, sollys jerree, uinnag chooyl

beadyn beads: Ny chainyn sollys, as beadyn ny roihaghyn, as ny breidyn Bible

bolg-side (=Ir. bolgan-saghaid) quiver: Tan bolg-side feiyral n, yn shleiy sollys as yn eilley-caggee Bible

chainyn chains: Ny chainyn sollys, as beadyn ny roihaghyn, as ny breidyn Bible

cullyr pl. cullyryn colour, dye, hue: myr cullyr crystal yindyssagh sollys Bible

sapphireyn sapphires: ta e challin myr ivory sollys soit lesh sapphireyn Bible

skell (=Ir. sgail) gleam, glimpse, instant, lustre, shimmer: va skell sollys er e eddin Bible

brightly (adv.) dy sollys: The candles were burning brightly - Va ny cainleyn lostey dy-sollys. JJK idiom

candles (npl.) cainleyn: The candles were burning brightly - Va ny cainleyn lostey dy-sollys. JJK idiom

clear1 baghtal: That's clear enough - Ta shen baghtal dy liooar. DF idiom; cleeir, gial, glen, hollys, leayr, sollys, sullyr, chiarrey, rea, seyrey, seyr veih gioal, sheeley; neuvodjallit, sheelit; cur baght er, eeck custym, giallaghey; feayshlit

daylight (n.) keeiragh yn laa, soilshey yn laa, sollys yn laa; soilshey laa: It's daylight - Ta soilshey laa ayn. JJK idiom

flare boayl sollys, lossag, lossey; lheanaghey, londyrnee; lossan: Solar flare - Lossan greiney. DF idiom

aasoil growing: Ta'n ghrian corp aileagh sollys gial gloyroil breeoil as cheh, cur niart aasoil da'n theihll chammah 's soilshey. PC; vegetative

ainle (=Ir. aingeal) pl. ainleyn angel: honnick ee daa ainle nyn soie ayns coamraghyn sollys Bible

Aless (intj) 1 Alas a: Aless, my inneen! t'ou er my injillaghey dy treih Bible; 2 (intj) Ah: Aless, te er ny yannoo sollys Bible

baney white: ayns ynnyd yn askaid, ta att baney as spot sollys baney Bible

beadyn ny roihaghyn bracelets: Ny chainyn sollys, as beadyn ny roihaghyn, as ny breidyn Bible

boayn environ; flank: skeayl dty skianyn sollys lhean as leah myr smooinaght getlagh gys dagh boayn jeh m' armee lhean PC; (of party) wing

calamus calamus: Dan neesht as Javan goll huggey as veih, ren dellal ayns dty vargaghyn: va yiarn sollys, cassia, as calamus ayns dty vargaghyn. Bible

car ny bleeaney all the year round, perennial: Ta daa ghooinney cummal ec yn thie sollys car ny bleeaney as shen yn slane pobble ta beaghey er yn ellan. Carn

chagglit gathered: Nish gys yn armee chagglit er y voayl fo armyn sollys haink y general, Satan, myr ree ard, Beelzebub waiteil - eshyn va'n prince by-niessey da va reill ree ard PC

clane (f.) See slane :1 (yn); (the) total, whole: ayns slane soilshey, gyn dorraghys ayns ayrn erbee, bee yn clane sollys Bible

cron 1 blemish, scar, speck, spot, stain, stigma a: ayns yn eill vio loshtee cron sollys Bible; 2 draw, job lot, lot, portion: reynn eh yn thalloo oc orroo liorish cron Bible; 3 frame

cronnalys distinctness, notability, obviousness, publicity: Ta'n rollagyn trooid yn aer lunjean, Fee'n eggey lhean, neuyerrinagh, jeh'n oie, As cronnalys ny Aalid ayns nyn vean Soilshit tra madran cur da'n sollys bree. Coraa

er fys da known to: Agh bee eh un laa vees er fys da'n Chiarn, cha nee laa ny oie: agh hig eh gy-kione, dy bee eh sollys 'syn astyr. Bible

fo arrey under surveillance: Tooryn ard niau ta seyr sthill veih danjeyr y noidys ain; t'ad freilt fo arrey gyere dy ainleyn sollys, eillit lesh pooar nyn ree. PC

frassyn showers: myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn Bible

garey glass green garden: Shoh ooilley jeant, va'n garey glass soilshean lesh ainleyn sollys myr veagh ee slane ny ghrian. PC

gell proceeding: awin glen dy ushtey yn vea, sollys myr crystal, gell magh ass stoyl-reeoil Yee Bible

general general: Nish gys yn armee chagglit er y voayl fo armyn sollys haink y general, Satan, myr ree ard, Beelzebub waiteil PC

goaill greme (f.) 1 engaged, engagement a: Ren yn obbyr echey goaill greme er. DF; 2 take hold a: My ver-ym foyr er my chliwe sollys, as my nee my laue goaill greme er briwnys Bible

gooillian (as bird) climb, soar: Rish shoh va Satan gooillian lesh y ghrian, ny goullyn sollys n'oi e vaaish soilshean, as ayns shoh v'echey oyr dy yindys mooar PC; glide

goull pl. goullyn beam, dart, ray: ta goull beg sollys skeayley magh er my chree dy voddym's gynsagh da ny Manninee PC; pillar; (of lightning) fork

grih (f.) breeding stud; herd: Datt eh ayns moyrn dy akin lheid y grih dy ainleyn sollys chagglit gys e hie as fo e reill, goaill boggey sthie ayn hene dy row'n chied chrout er hayrn ad ayns y lieen. Bible

irree ny greiney sunrise: As bee eh myr soilshey'n voghrey, ec irree ny greiney, eer myr moghrey gyn bodjallyn; myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn. Bible

jalloo mooar colossus, great image: Honnick uss, O ree, as hug oo my-ner jalloo mooar; va'n jalloo mooar shoh as erskyn-towse sollys, ny hassoo kiongoyrt rhyt, as va'n cummey echey atchimagh. Bible

looking-gless (pl -yn) looking glass: as e stoyl fo dy phrash, jeh ny plaityn prashey sollys va son looking-glessyn ec ny mraane Bible

paart beg somewhat: myr ayns oie aalin ta shiu cur-my-ner ny cainleyn sollys lossey ayns yn aer, paart beg, paart mooar, cur soilshey er dagh laue rere towse y phooar ta Jee er yeeasaght daue PC

pooaryn powers: haink fodd' as gerrid veih dagh boayn jeh'n reill, seraphim gial as pooaryn ard leeideil ny troopyn sollys PC

ray See re, COMPARE eayst moon: cha der yn eayst magh e ray-sollys Bible [O.Ir. ]

scoill souree (f.) summer school: V'eh g'insh dooin dy row eh geearree kied dy chiartaghey fer jeh ny shenn thieyn sollys t'aynshen myr Scoill Souree Gaelgagh. Carn

skellal 1 die away, disappearance: Marish yn chengey va palchey dy arraneyn skellal ersooyl, dy-jarroo ta chengey undin jeh kiaull as persoonaght ashoonagh. Carn; 2 (dy); (to) glisten; 3 (dy); (to) beam a: coodagh dy hoilshey sollys v'er e skyn as goullyn greiney skellal magh veih 'vun PC

spot spot: ayns ynnyd yn askaid, ta att baney as spot sollys baney Bible

uinnagyn (npl.) windows: casley rish uinnagyn y vadyran ta 'hooillyn sollys lossey ayns e chione PC

walker tucker; fuller: As haink y coamrey echey dy ve sollys, erskyn towse gial myr y sniaghtey; nagh row walker er y thalloo oddagh jannoo cha gial roo. Bible

burning foaddey; jiarg, jiarg loshtee, jiarg-cheh, jiarg-lossey; loshtagh; lossey; scoaldee; lostee: The burning fiery furnace - Yn coirrey aileagh lostee. DF idiom; lostey: The candles were burning brightly - Va ny cainleyn lostey dy-sollys. JJK idiom

light1 1 (adj.) eddrym: Light soil - Thalloo eddrym. DF idiom; 2 (v.) foaddey; 3 gillid; 4 glonney; 5 lampey; 6 leayrtys; 7 (n.) londeyr; 8 (n.) lonnyr; 9 (n.) lossan; 10 lossey: Light up - Soilshaghey y lossey. DF idiom; 11 soilshagh; 12 soilshaghey; 13 (n.) soilshey: We have electric light - Ta soilshey electragh ain. JJK idiom a sollys; 14 (n.) uinnag; 15 (n.) ray-sollys; 16 soilshee: Light me to my room - Soilshee mee gys my hamyr. JJK idiom; 17 (v.) foad: Don't light the fire yet - Ny foad yn aile foast. JJK idiom; 18 eddrymee; 19 neu-hrome

gillid brightness, clearness, light, lustre: son ta dty ghoullyn sollys moom soilshean goltooan mee lesh y ghloyr va keayrt aym pene; my phooar v'er dty skyn, my ghloyr as gillid neesht, gys liorish moyrn ardalagh va mee brisht PC; (of snow) white, whiteness; cleanliness

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog