Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: sleih | Results: 215 (first 200 shown)

sleih (=Ir. slua) commonalty, crowd, family, inhabitants, people, populace, public, relations: haink yn sleih cheddin dy ve deiney niartal Bible; masses; persons


Inexact matches:

gyn sleih uninhabited

mooarane sleih much people: Son ta mish mayrt, as cha soie-ee dooinney erbee ort dy yannoo aggair dhyt: son ta mooarane sleih aym's 'syn ard-valley shoh. Bible

niart sleih lot of people, much people, powerful lot of people: dirree eh magh noi, ayns cur e haghteryn reeoil gys Egypt, son cabbil, as niart sleih Bible; manpower

ram sleih lot of people: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laaghyn seyrey. Carn; numerous people

shenn sleih old folks, old people: V'ee er choayl yn sleih aeg as er chur yn olk er shenn sleih. Carn

sleih aegey minors, young people, young persons, youth, young ones: Myrgeddin shiuish sleih aegey Bible

sleih beggey fairies; little people

sleih boghtey poorer classes: lurg v'eh er ny seyrey; ny 'n aght gastoil aynsyn haink eh dys cooney ny sleih boghtey ayns traa y gortey mooar. Coraa

sleih cairal righteous: Heeyn sleih cairal shoh myrgeddin, as gowee ad aggle: as nee ad craidey mysh as gearey Bible

sleih chingey (the) sick: As hug eh ad magh dy phreacheil reeriaght Yee, as dy laanaghey sleih chingey Bible

sleih coshey infantry

sleih eiyrit following

sleih gerrym slogan

sleih imlee humble: neen sleih imlee clashtyn jeh shen, as bee ad gennal. Bible

sleih mooar numerous people: Va sleih mooar ny lhie jiass voin. DF

sleih mooinjerey cousins

sleih mullee élite, upper crust: my t'ad libraalagh t'ad cheet dy ve imneagh tra ta sleih elley gra dy vel ny scoillyn Vretnish ayns shen son y ''sleih mullee''. Carn

sleih neuchommeeagh neutrals

sleih noa replacements

sleih ooasle upper class: Honnick ny Britaanee ny rinkaghyn shoh goll y yannoo ec yn sleih ooasle, as v'ad smooinaghtyn dy row ad nyn ayrn jeh'n vea berchagh. Carn

sleih ooasley gentlefolk, gentry

sleih reiht elect

sleih shillagh sighted people

sleih shinney elders: Er lhiam dy bee coorse CCSE jannoo foays da'n Ghailck er y fa dy bee lheid y coorse cooie da feallagh aeg as da sleih shinney neesht. Carn

sleih toshee advance party

sleih ynrick righteous: Nee cairys sleih ynrick geddyn feaysley daue: agh bee drogh-yantee goit 'sy volteyrys oc hene. Bible

troggal sleih levy

weight sleih much people: As haink Edom magh n'oï lesh weight sleih, as lesh laue lajer. Bible

ymmodee sleih horde: as dy jean ymmodee sleih mie nyn lhaih ad dauesyn nagh vod lhaih ad hene CS; much people

Balley ny Sleih Farm of the People

Cairys Sleih Aegey Youth Justice

Chaghteryn Sleih Aegey Youth Ambassadors

Coarys-ynsee Sleih Cosoylagh Peer Education System

cooilleeney son skielley da sleih (legal) damages for personal injury

Croit Valley ny Sleih People's Farm Croft

Curragh Valley Sleih People's Marshy Farm

cur sleih ayn people

fo lane sleih fully-manned

Garee Valley ny Sleih People's Farm Shrubbery

Keirdlannyn son Sleih-aasit Adult workshops

Lioaryn son Sleih Aegey Young Adult Reading

ronsaghey callin sleih dy geyre body searches

Shirveishyn son Sleih Aasit Adult Services

Slattys Cloan as Sleih Aegey Children and Young Persons Act

sleih elley harrish others besides

sleih er yn raad passer-by

sleih fo eash minors

sleih goll shaghey passer-by

sleih gyn oik private persons

thie cour shenn sleih nursing home

Bree - Gleashaght Chiaull Tradishoonagh son Sleih Aegey Bree - Youth Traditional Music Movement

cur conaant-dellal nyn lhie er sleih (people) regulate

Gleashaght Chiaull Tradishoonagh son Sleih Aegey Youth Traditional Music Movement

much people (n.) niart sleih: horses and much people - cabbil, as niart sleih Bible; mooarane pobble: to save much people alive - dy hauail mooarane pobble bio Bible; weight sleih: And Edom came out against him with much people - As haink Edom magh n lesh weight sleih Bible; ymmodee sleih: And they went out, they and all their hosts with them, much people - As hie ad magh, ad-hene as ooilley ny deiney caggee oc mâroo, ymmodee sleih Bible; earroo mooar dy leih: much people gathered unto him - va earroo mooar dy leih er nyn jaglym cooidjagh huggey Bible; mooarane sleih: with horsemen, and companies, and much people - lesh markee, as sheshaghtyn-caggee, as mooarane sleih Bible; ymmodee dy leih: and much people followed him - as deiyr ymmodee dy leih Bible; shiartanse mooar dy leih

lot of people (n.) ram sleih; niart sleih

minors (npl.) sleih fo eash; sleih aegey; mooinjer aegey

numerous people (n.) sleih mooar; ram sleih

passer-by (n.) sleih er yn raad, sleih goll shaghey, troailtagh

people (n.) ashoon; feallagh; feallee; kynney; mooinjer; pobble; sleih: I'm sure few people can have slept - Ta mee shickyr nagh vod monney sleih er chadley. JJK idiom; ashoonee; (v.) cur cummaltee ayn, cur sleih ayn; persoonyn: This bed has been slept in by many notable people - Ta ymmodee persoonyn ardghooagh chadley 'sy lhiabbee shoh. JJK idiom

righteous (adj.) cairal, cairoil, ynrick, feoiltagh; crauee; (npl.) sleih cairal, sleih ynrick

gentry (n.) sleih ooasley: Landed gentry - Sleih ooasley thallooinagh. DF idiom

old people (npl.) shenn sleih: Old people are like that - Ta'n shenn shenn sleih myr shen. DF idiom

geeasaght lend: ta eer drogh-sleih geeasaght da drogh-sleih Bible; borrow

planaid planet: Ta sleih ayns Surrey coontey sleih ayns Cashtal Noa myr cretooryn voish cheer (planaid?) elley. Carn

advance party (n.) sleih toshee

elders (npl.) shanstyryn: Elders of the village - Shanstyryn y valley veg. DF idiom; shendeeaght; shenndiaght: Respect your elders - Cur ammys da'n chenndiaght. DF idiom; sleih shinney: Respect your elders - Cur ammys da sleih shinney. DF idiom

elect2 (npl.) (the) sleih reiht

gentlefolk (n.) sleih ooasley; sleih-seyrey

manpower (n.) fer-chummaght, niart sleih

masses1 (n.) pobble, sleih

neutrals (npl.) sleih neuchommeeagh

others (pron) feallagh elley; reddyn elley; sleih elley: She's always speaking about herself and never about others - T'ee loayrt dy- kinjagh mychione ee-hene as cha nel dy-bragh mychione sleih elley. JJK idiom

persons (npl.) feallagh, feallee; persoonyn: Person or persons unknown - Persoon ny persoonyn gyn enney. DF idiom; sleih: He is no respecter of persons - S'cummey leshyn sleih. DF idiom

poorer classes (npl.) sleih boghtey

populace (n.) pobbyl, sleih, theay

replacements (npl.) sleih noa

sick2 (npl.) (the); (ny) hasslayntee; sleih chingey

sighted people (npl.) sleih shillagh

unemployed (adj.) ass obbyr: The unemployed - Yn sleih ass obbyr. DF idiom; gyn obbyr: The unemployed - Yn sleih gyn obbyr. DF idiom; neufailt; taaue: They are unemployed - T'ad nyn daaue. DF idiom

upper class (n.) sleih ooasle

upper crust (n.) sleih mullee

anchaslyssyn differences: Fodmayd fakin y laa t'ayn jiu anchaslyssyn eddyr sleih y Twoaie as sleih y Jiass, Gaelg y Twoaie as Gaelg y Jiass. GB

ard-veoir chief steward, Lord Mayor: Tra v'eh pointit myr ard-veoir Chorcaigh, va MacSuibhne er ghra dy row yn sleih va abyl dy hurranse ny smoo na sleih elley geddyn y varriaght sy jerrey. Carn

gassyn gases: Ta sleih yn phossan fockley nyn imnea as Ynnyd y Reeriaght Unnaneyssit cour Faaishnys-Emshyr cur faaue dy nod sleih leodaghey ny gassyn thieyn-gless ta goll er livrey syn aer. BS

libraalagh liberal: Sostnee ennagh ren garraghey gys Bretin ta cummal ayns Caerdydd, my t'ad libraalagh t'ad cheet dy ve imneagh tra ta sleih elley gra dy vel ny scoillyn Vretnish ayns shen son y ''sleih mullee''. Carn

meearrymagh disobedient, disrespectful: Myr ta ny berchee shirrey tooilley argid as yn sleih boght gleck ec yn un hraa ta ymmoddee sleih cheet dy ve ny smoo meearrymagh. Dhoor

ribbanyn ribbons: Lurg tammylt haink sleih dy ve noi dewilys as va'n croan hene follym as va ribbanyn currit da sleih myr rhusag ayns ynnyd ny fedjagyn. Dhoor

scarreyderyn-cassee centrifuges: Paart jeh'n oyr dy vel sleih goaill aggle roish Saddam Hussein, shen er yn oyr dy vel sleih smooinaghtyn dy vel scarreyderyn-cassee echey dy gheddyn stoo-bleaystan. Dhoor

anti-personnel noi-sleih

census1 (n.) (of people) coontey-pobble, sleih-earroo

commonalty (n.) theo, theay, sleih, pobble

concentration camp (n.) sleih-champ

élite (n.) sleih mullee; (adj.) teiht, reiht

horde (n.) sheshaght hroailt, ymmodee sleih

horseman (n.) mark-sleih, markiagh

infantry (n.) sidooryn coshey; sleih coshey

man-eating (adj.) sleih-eeagh

old folks1 (npl.) shenn sleih; shenndiaght

others besides (npl.) sleih elley harrish

private persons (npl.) sleih gyn oik

slogan (n.) fockle arrey; sleih gerrym

team games (npl.) sleih-ghammanyn

young ones1 (n.) aeglagh, sleih aegey

young people (npl.) aegid; sleih aegey

Youth Justice (n.) Cairys Sleih Aegey

cooyl-sleih reserve

mark-sleih horseman

noi-sleih anti-personnel

Rheynn Dellal as Jeadys Department of Trade and Industry: Ta sleih ayns Rheynn Dellal as Jeadys gra nagh vel firrinys erbee sy faaue nagh vel ad er chur traenal ny culleeyn da sleih ta doal, ny dauesyn nagh vod fakin dy mie. BS

sleih-champ concentration camp

sleih-earroo (of people) census: choud's ta ny smoo na kuse dy 'ocklyn as raaghyn ayd bee yn chengey coontit dy ve ayd coardail rish yn Sleih-Earroo - ny jarrood dty phaitchyn ta'n skimmee Gaelgagh er ve ynsaghey. Dhoor

sleih-eeagh man-eating

sleih-ghammanyn team games

sleih-mooinjerey kindred: Cha row Esther foast er n'insh quoi va'n sleih-mooinjerey, ny'n kynney eck: son va Mordecai er choyrt currym gyere urree, nagh n'inshagh ee eh. Bible

sleih-seyrey gentlefolk

Adult Services (npl.) Shirveishyn son Sleih Aasit

Adult workshops (npl.) Keirdlannyn son Sleih-aasit

Farm of the People (n.) Balley ny Sleih

humble2 (npl.) (the); (ny) himlee; sleih imlee, mooinjer imlee

kindred caardjys; fuill; kynney; sleih-mooinjerey

levy (n.) cocheesh, possan; (v.) giarrey, troggal sleih

Peer Education System (n.) Coarys-ynsee Sleih Cosoylagh

People's Farm Croft (n.) Croit Valley ny Sleih

People's Farm Shrubbery (n.) Garee Valley ny Sleih

People's Marshy Farm (n.) Curragh Valley Sleih

powerful lot of people niart sleih

uninhabited (adj.) gyn cummal, gyn cummaltee, gyn sleih, neuchummaltit

Young Adult Reading (n.) Lioaryn son Sleih Aegey

young persons (npl.) aeglagh, sleih aegey; aeglee

youth (n.) aeglagh; aegid; scollag aeg; (npl.) sleih aegey

Youth Ambassadors (npl.) Chaghteryn yn Aeglagh, Chaghteryn Sleih Aegey

anwooiagh discontented: Yn sleih anwooiagh jeh'n ellan. DF

chingey sick: slaanee-jee yn sleih chingey t'ayn Bible

daa- (pref.) bi-: Ta sleih Chatalonia daa-hengagh Carn

ooasley dignified: Sleih ooasley thallooinagh. DF

body searches (intimate) ronsaghey callin sleih dy geyre, ronsaghey colbey

Children and Young Persons Act Slattys Cloan as Sleih Aegey

crowd chionnal: What a crowd! - Cre'n chionnal! JJK idiom; jingey; sleih; trouise

damages for personal injury (n.) (legal) cooilleeney son skielley da sleih

fully-manned (adj.) fo lane deiney, fo lane skimmee, fo lane sleih

little people (npl.) (ny) deiney veggey; feallagh veggey, mooinjey veggey; sleih beggey

nursing home (n.) thie boandyrys; thie cour shenn sleih; thie lheeys privaajagh

poorer (adj.) by velley; boghtey: The poorer classes - Yn sleih boghtey. DF idiom

regulate (v.) (people) cur conaant-dellal nyn lhie er sleih; curmal; curmaghey; reill, reilley; stiur, stiurey

Youth Traditional Music Movement (n.) Gleashaght Chiaull Tradishoonagh son Sleih Aegey

ayndaue in them: Foddee dy bee sym ec sleih elley ayndaue. Carn

barbaragh cruel, ruthless, uncivilized: She sleih barbaragh, almoragh t'ayn. Carn; pl. barbaree barbarian

boirrainys tumult: cha nee lesh chymsaghey sleih, ny boirrainys: Bible

er croo lesh teeming: Ta'n balley er croo lesh sleih. DF

er keayrt visiting: Ta sleih er keayrt eck. DF

focklyn stiagh bookings: Vel monney sleih er chur focklyn stiagh? DF

foshley open: Ny jean shiu foshley nyn meeal ayns folliaghtyn sleih elley. EF

Galleesh (f.) Galicia: Sy Ghalleesh, ta Galleeshish ec 2.5 milliun sleih Carn

geyshteenagh hairy: chamoo nee ad ceau garmad geyshteenagh dy volley sleih. Bible

loggyragh extra: Row ad sleih loggyragh son film? Dhoor

louranee lepers: Slaanee-jee sleih chingey, glen-jee ny louranee Bible

mayd we: Cre'n aght fod mayd greinnaghey sleih aeg dy ynsaghey Ghaelg? Carn

millaghyn thousands: Cha goym's aggle roish jeih millaghyn jeh'n sleih Bible

mooarrane much: hie ymmodee jeh e ynseydee marish, as mooarrane sleih. Bible

Oarpagh (n., adj.) European: Ayns y Voodeeys Oarpagh, ta lieh-cheead milliun sleih loayrt myn-chengaghyn. Carn

palsee palsy: hug sleih lhieu ayns lhiabbee dooinney va ching jeh'n palsee Bible

plaiyntee accusers, complainers: T'ad shoh sleih ta tollagh, plaiyntee gyn oyr Bible

shlee2 (ny) more numerous: sleih ny shlee ayns earroo na oo hene Bible

tollagh complain, murmer: T'ad shoh sleih ta tollagh, plaiyntee gyn oyr Bible

troshey stronger: Ta'n sleih ny s'troshey, as ny s'toallee na shinyn Bible

Bree - Youth Traditional Music Movement (n.) Bree - Gleashaght Chiaull Tradishoonagh son Sleih Aegey

bulk (n.) lught, mooads, thummid; (yn) chooid smoo: The great bulk of the people - Yn chooid smoo jeh'n sleih. DF idiom

bushel (n.) tubbag; saagh: Neither do men light a candle, and put it under a bushel - Chamoo ta sleih foaddey cainle, as dy choyrt ee fo saagh Bible

cousins (npl.) deiney mooinjer: Your cousins are very tall - Ta ny deiney-vooinjerey eu feer liauyr. JJK idiom; sleih mooinjerey; cosanyn

crowding jingey: The people were crowding into the hall - Va'n sleih jingey stiagh 'sy halley. DF idiom

dinner (n.) jinnair: Dinner is some peoples heaven - Ta jinnair flaunys da sleih ennagh. JJK idiom

family (n.) chymsaght, clein, kynnee, kynney, lhiannoo, lhoirran, mooinjer, sleih, sluight; lught thie: My sister is the tallest of our family - Ta'n chuyr aym y nane s'lhiurey jeh'n lught-thie ain. JJK idiom

following (n.) mooinjer eiyrtyssee, sleih eiyrit; (v.) lhiantyn: Following close behind - Lhiantyn faggys ny yei. DF idiom

heaven (n.) flaunys: Dinner is some peoples heaven - Ta jinnair flaunys da sleih ennagh. JJK idiom; flaunyss; niau: She raised her hands towards heaven - Hrog ee e laueyn hug niau. JJK idiom

ilk (n.) clein: Of that ilk - Jeh'n chlein shen. DF idiom; keint: Others of that ilk - Sleih elley jeh'n cheint shen. DF idiom

imagine (v.) sheiltyn, shein; smooinys; smooinaghtyn: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; smooinee

inhabitants (npl.) cummaltee: There are in this village one thousand -seven hundred inhabitants - Ta un thousane shiaght keead dy chummaltee ayns y valley-beg shoh. JJK idiom; ynnydee; dream, fir vaghee, mooinjer, sleih

lets lhiggey: He lets people ride over him - T'eh lhiggey da sleih markiagh harrish. JJK idiom

marvellous acts (npl.) obbraghyn yindyssagh: So that men shall speak of the might of thy marvellous acts - Myr shen dy jean sleih loayrt jeh niart dtobbraghyn yindyssagh Bible

meagre (adj.) goan, gortagh, lhome, melley, moal, moaldey, thanney; beggan: There was only a meagre attendance at the meeting - Cha row agh beggan sleih ec y chaglym. DF idiom

mighty men (npl.) treanee; deiney niartal: same became mighty men - haink yn sleih cheddin dy ve deiney niartal Bible; deiney pooaral: and the chief captains, and the mighty men - as ny ardc-haptanyn, as ny deiney pooaral Bible

over him harrish: He lets people ride over him - T'eh lhiggey da sleih markiagh harrish. JJK idiom; (emph.) harrishyn

relations1 (npl.) mooinjer: My friends and relations are coming tonight - Ta my chaarjyn as my vooinjer cheet noght. DF idiom; sleih

reserve arrey; benoilaght; cooyl-sleih; fastid; fer ynnyd; tasht; thalloo freaylt; (of money) stoyr–argid

ride (n.) cassan markee; (v.) markiagh: He lets people ride over him - T'eh lhiggey da sleih markiagh harrish. JJK idiom; markiaght; raadey; (to); (dy) varkiagh

salad (n.) glassan: Salad may have its admirers but I am not one of them - Foddee dy vel sleih ayn s'laik lhieu glassan, agh cha laik lhiam eh. JJK idiom; sallaid: Mixed salad - Sallaid meshtit. DF idiom

shall gather teiyee: and they shall gather out of his kingdom all things that offend, - as teiyee ad ass e reeriaght dy chooilley nhee ta tayrn sleih gys peccah Bible

streets (npl.) straiddyn; straaidyn: To walk the streets - Dy hooyl ny straaidyn. DF idiom; straidyn, straïdyn: Densely crowded streets - Straidyn plooghit lesh sleih. DF idiom

subverting fo-my-cheilley: but to the subverting of the hearers - agh dy choyrt sleih fo-my-cheilley Bible; cur shaghrynys er: subverting your souls - cur shaghrynys er nyn anmeenyn Bible

win1 barriaght: Win by force of numbers - Yn varriaght y chosney lesh niart sleih. DF idiom; cosney

worry1 boirey: Worry kills people quicker than work - Ta boirey marroo sleih ny s'tappee na obbyr. DF idiom; (n.) imnea: Don't worry! - Ny bee imnea ort! DF idiom; (v.) cur imnea er; (to); (dy) voirey

aae (f.) arch, archway, vault: Roish foddey, sleih vees goll dys shen, bee orroo goll trooid aae vees cronnaghey meainyn. BS; ford

aascreeu copy, rewrite, transcribe: Ta'n possan gra dy vel feme er aascreeu yn billey ry hoi un dean: coadey sleih veih jaagh aalaue. BS

aavioghit regenerated: Hooar sleih magh ny s'anmagh dy row eh ny varran mooar dy chredjal dy beagh y chengey aavioghit liorish ny scoillyn nyn lomarcan. Carn

aght erbee 1 anyhow, anyway: Aghterbee, gyn ourys, ta sleih ayn as adsyn jannoo ymmyd jeh'n 'ockle er aght slobbagh. Carn; 2 any way a: cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. Bible

an-lheiltee unhealthy: adsyn va seaghnit lesh drogh-spyrrydyn, sleih ass nyn geeayl, as an-lheiltee Bible

ard-eailley celebration, chief festival, festival: Manninee va jannoo ard-eailley jeh'n chultoor as eiraght oc ec Balley Keeill Eoin Laa Tinvaal, dod ad feddyn magh ny ta sleih voish heeraghyn elley coontey jeh Mannin. BS

ard-red main point: Ta sleih dy liooar credjal nish dy re shoh yn ard-red cheu-heear jeh'n varganey eddyr Lunnin as Divlyn. Carn

argidagh (adj.) fiscal, moneyed: Ta chengey elley cheet stiagh ec sleih t'er chosney barriaght ennagh (cultooragh, argidagh, sidooragh). Carn; (n.) financier; (the) rich; silver, silvered, silvery; argent

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog