Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shooyl | Results: 141

shooyl (=Ir. siúl) See shooyll ambulatory, gait, itinerant, pace, perambulate, perambulation, promenade, traverse, traversing, tread, treading, vagrant, walk, walking: Ren oo shooyl trooid y cheayn lesh dty chabbil Bible; walks


Inexact matches:

bieauid shooyl walking pace

braagyn shooyl (f.) walking boots, walking shoes

eean shooyl bird of passage, straggler

fer shooyl hobo

Juan shooyl cheapjack

keckey shooyl (yn) dysentery

maidjey shooyl walking stick

obbree shooyl hobo

ratch shooyl walking race

shooyl cabbil paces of a horse

shooyl cheu-ry-heu walking abreast

shooyl croobagh hobble

shooyl harrish range: Ta daa ghooinney ynnydagh kiarail shooyl harrish ny kiare mulleeyn as feed syrjey ayns Mannin. BS

shooyl leaystey waddle

shooyl magh walk out: My nee eh girree, as shooyl magh er e lorg, cha bee cooilleeney er ny ghoaill er (myr dunver:) Bible

shooyl mygeayrt walk about, walk round: Bee-jee sheelt, bee-jee er nyn arrey; er-yn-oyr dy vel y noid eu yn drogh-spyrryd, myr lion buirroogh, shooyl mygeayrt, shirrey quoi oddys eh y stroie Bible

shooyl oie noctambulism

shooyl roish walk along, walk away, walk off: V'eh shooyl roish dy baccagh. DF

shooyl stiagh walk in: Yn ellan lieh-varbaragh shoh, raad va riftanyn garroo shooyl stiagh sy thie gyn reaghey red erbee rolaue as gyllagh magh 'Kys t'ou uss, ven?' SF

shooyl tessen step across

shooyl trooid roam: myr v'eh shooyl trooid ny magheryn arroo er laa'n doonaght Bible

turrys shooyl walking tour

fer shooyl ny dhieyn mendicant

shooyl dy baccagh hobbling, limp

shooyl dy croobagh limp

shooyl dy trome tramp

shooyl er y chocheim keep step

shooyl gollrish thunnag waddle

shooyl magh marish take about: Ta mee shooyl magh marish caillin. DF

shooyl ny chadley sleepwalking

shooyl ny dhieyn beg: Been chloan echey nyn gercheenyn, as shooyl ny dhieyn son jeirk Bible

shooyl ny sodjey na outmarch

shooyl stiagh ayns walk into

shooyl 'sy cheayn (in sea) wade

shooyl tessen er aah ford

shooyl trooid ushtey wade

hobo (n.) fer shooyl, obbree shooyl

waddle leaystey; shooyl gollrish thunnag; shooyl leaystey; sprangagh; sprangaghey

limp (n.) baccid, croobid, lheim; (v.) shooyl dy baccagh, shooyl dy croobagh; (adj.) bog

walking gimmeeaght, raghidey; shooyl: He is in the habit of walking - Ta'n cliaghtey echey shooyl. DF idiom; walkal; shooyllagh

shooyl-jee walk: Reue-jee, as shooyl-jee noon as noal trooid y theihll.

cheapjack (n.) Juan shooyl

gait (n.) cosheeaght, shooyl

noctambulism (n.) shooyl oie

perambulate (v.) keimnaghey, shooyl

perambulation (n.) keimnaghey, shooyl

roam (v.) shooyl trooid

sleepwalking shooyl ny chadley

step across (v.) shooyl tessen

straggler (n.) eean shooyl, trudleyder

wade1 (v.) shooyl trooid ushtey

wade3 (v.) (in sea) shooyl 'sy cheayn

walk1 (n.) cosheeaght, immeeaght, walk; (v.) shooyl, shooyll: We can walk there - Fodmayd shooyl dys shen. JJK idiom; walkal: It's only half-an-hour's walk - Cha nel eh agh walkal lieh-oor. JJK idiom; (impv) immee, shooill, shooyl-jee

walk along (v.) shooyl roish

walk in (v.) shooyl stiagh

walking abreast (v.) shooyl cheu-ry-heu

walking boots (npl.) braagyn shooyl

walking pace bieauid shooyl

walking shoes (npl.) braagyn shooyl

walk off (v.) shooyl roish

walk out (v.) shooyl magh

walk round (v.) shooyl mygeayrt

sooillyn rouanagh wanton eyes: Er-y-fa dy vel inneenyn Zion mooaral agh, as shooyl dy ard-wannallagh, as lesh sooillyn rouanagh, shooyl as keimyragh myr t'ad goll Bible

bird of passage (n.) eean shooyl

duck boards (npl.) claareyn-shooyl

hobbling (v.) shooyl dy baccagh; staagagh

outmarch (v.) shooyl ny sodjey na

walk into (v.) shooyl stiagh ayns

walks (npl.) walkalyn: They are fond of long walks - Shynney lhieu walkalyn liauyrey. JJK idiom; shooyl: He walks on the brink of a precipice without feeling giddy - T'eh shooyl er eaynin fegooish g'ennaghtyn tollaneagh. JJK idiom; hoolys: He who walks at night - Eshyn hoolys er oie. DF idiom

claareyn-shooyl duck boards

ambulatory (adj.) raghidagh, shooyl; (n.) cassan killagh, ynnyd lheeys

itinerant fer troailt; rouaillagh; rouailtagh; shaghrane; shooyl; troailtagh

keep step (v.) co-cheimnaghey, shooyl er y chocheim

mendicant (n., adj.) arkyssagh, jeirkagh; (n.) fer shooyl ny dhieyn

paces of a horse (n.) immeeaght; shooyl cabbil

take about (v.) gow mygeayrt, shooyl magh marish

tramp2 (n.) (walk) troagyraght; (v.) shooyl dy tome, sthampey

vagrant cartage; shaghrane; shaghraneagh; shooyl; shooyllagh; trudlym; wagaantagh

walk away (v.) fow roish, goll roish, shooyl roish

walking race (n.) ratch cosheeaght, ratch shooyl

walking stick (n.) bock Yuan Fannee, maidjey shooyl

walking tour turrys cosheeagh; turrys shooyl

dysentery (n.) buinnagh mooar, chingys mooar y yiarrey, giarrey folley; (yn) gorley gastey; (yn) keckey shooyl

hobble (v.) cur langeid er; shooyl croobagh; (n.) doilleeid; (n.) hobbyl, langeid

dy baccagh limpingly: V'eh shooyl roish dy baccagh. DF

feai-ny-cruinney ends of the earth: shooyl huggey as veih er feaï-ny-cruinney Bible

keimyragh 1 canter, pace; 2 mincing a: shooyl as keimyragh myr t'ad goll Bible

meechoardail 1 (n.) disagreement, dissent, dissention a: Vod jees shooyl cooidjagh ayns mee-choardail? Bible; 2 (v.) disagree

neuchorragh immobile, stable, unshakeable; steadily: Shooyl dy neuchorragh. DF; mute

Yeesey (=Ir. losa) Jesus: honnick ad Yeesey shooyl er y cheayn Bible

bad luck (n.) donnys: Bad luck to them! - Donnys orroo! DF idiom; drogh oor: Bad luck to them! - Drogh-oor orroo! DF idiom; drogh-aigh: I am beset with bad luck - Ta drogh aigh shooyl marym. DF idiom

feeling ennaghtyn; gennaghtyn: He walks on the brink of a precipice without feeling giddy - T'eh shooyl er eaynin fegooish g'ennaghtyn tollaneagh. JJK idiom; loaghtey

ford aah: Better to change horses in mid ford than to drown - Share chyndaa cabbil ayns mean ny h-aah na goll er vaih. DF idiom; (n.) aae, crossag; (v.) goll tessen er aah, shooyl tessen er aah

giddy (adj.) cur thollaneys er; thollaneagh: He walks on the brink of a precipice without feeling giddy - T'eh shooyl er eaynin fegooish g'ennaghtyn tollaneagh. JJK idiom

pace bieauid: Gather pace - Bieauid y hroggal. DF idiom; colheimyragh; keim: At a walking pace - Er keim hooyl. DF idiom; keimyragh; kesmad; lurgey; (v.) giarrey y vieauid da, kesmadey, shooyl; coskeim

precipice (n.) eaynin: He walks on the brink of a precipice without feeling giddy - T'eh shooyl er eaynin fegooish g'ennaghtyn tollaneagh. JJK idiom; marroo-lhieggey; thoagh; fanys

promenade cosheeaght, shooyl; shooylaghan: To walk along the promenade - Dy hooyl y shooylaghan. DF idiom

range1 (n.) aber; rheamys; cleeauraght, fodjeeaght; sorn; roie: He has free range of the house - Ta roie yn thie echey. DF idiom; straih; (v.) cur ayns straih, roie harrish, sheeyney, shooyl harrish, reaynal

steadily (adv.) dy corrym, dy rea, gyn stad, neuchorragh; dy neuchorragh: Walking steadily - Shooyl dy neuchorragh. DF idiom

traverse cheufort; goll harrish; goll tessen; jannoo tessenid; jiooldey; joltaghey; shooyl; tesmad; tessenid; troailt; troailtagh; troailtaghey

traversing joltagh: thou art a swift dromedary traversing her ways - tou myr dromedaree bieau joltagh er y raad Bible; shooyl

tread1 cass-cheim; cur y chass er; keimnaghey; shooyl: To tread in the steps of - Dy hooyl ayns braagyn. DF idiom; sthampey

treading (v.) saayltrey; shooyl; stampey: He's always treading on my feet - T'eh dy-kinjagh stampey er my chassyn. JJK idiom

walk about (v.) shooyl mygeayrt; (impv) Shooill-jee mysh: Walk about Sion, and go round about her - Shooill-jee mysh as immee-jee mygeayrt-y-mooee Bible

aittinagh (n.) gorse fence; (adj.) gorsy: Ish, e moir, e braar as e shuyr, v'ad shooyl ec y jerrey twoaie jeh'n ghiau fo'n eaynyn aittinagh, as va çhionnal mooar aynshen jeeaghyn seose. CL

Balley Moddey Farm of Dogs: Eisht v'eh orrym shooyl er y raad seose dys Balley Moddey. Dhoor

boayl ennagh somewhere: Boayllagh shin goll shooyl boayl ennagh dagh Ghoonaght, foddee gys Langness Coraa

broigh dirty, filthy, mucky, nasty, soiled, unclean: Quoi va shooyl harrish y laare glen shoh as braagyn broigh eck? Coraa

caillin (=Ir. cailin) (f., m.) colleen, damsel, girl, lass, maid, young woman: Ta mee shooyl magh marish caillin. DF; waitress

chionnit blown, inflated, pressurized, ransomed, redeemed, straightened, tightened: Tra t'ou shooyl, cha bee dty chesmadyn chionnit, Bible

clinkeragh jingle, jingling, tinkle: shooyl as keimyragh myr t'ad goll, as clinkeragh lesh nyn gassyn Bible; ringing

cretooryn animals, creatures: Ta ayn three cretooryn ta shooyl dy mie; as eer yn chiarroo ta stoamey ayns gimmeeaght: Bible

dreig forsake: My haghyrys oo ayns drogh heshaght, shegin dhyt çhelleeragh cosney voue, as gyn shooyl ayns y raad maroo, er aggle dy dreig Jee oo. CS

Fo Ghlion Near the Glen: Harlheim mee veih'n varroose faggys da Los Tilos, as ghow mee toshiaght shooyl rish y raad fo ghlion. Dhoor

goll er y cheer go into the country: Ny lurg shen hoilshee eh eh-hene ayns cummey elley da jees jeu, myr v'ad shooyl er y raad, as goll er y cheer. Bible; landing

gollrhyt-hene like you: she Breeshey ta cheet, agh t'ee shooyl ny raaidyn gollrhyt-hene as bee oo kiart dy liooar lhie er y lhiabbee derrey vees yn fliaghey ersooyl. Coraa

grindyragh mock: Ta coamrey yn dooinney, as garaghtee grindyragh, as shooyl staydoilagh soilshaghey cre te. Apoc

gyn reaghey undesigned: Yn ellan lieh-varbaragh shoh, raad va riftanyn garroo shooyl stiagh sy thie gyn reaghey red erbee rolaue as gyllagh magh 'Kys t'ou uss, ven? SF; without purpose, without intent

huggey as veih hither and thither, to and fro: shooyl huggey as veih er feaï-ny-cruinney Bible; hurly-burly

jeirk (prep.) 1 alms, largesse a: Been chloan echey nyn gercheenyn, shooyl ny dhieyn son jeirk Bible; 2 devotion

jiarg-rooisht stark naked: Va shey meeghyn ain roie as shooyl harrish sleityn Vannin, snaue 'sy cheayn as shinyn jiarg-rooisht, brishey yn rio er dubbaghyn GK

joanit powdered: Va mee shooyl yn ughtagh, g'ollish joanit lheeah, as paays y theihll orrym Coraa

kione ny bleeaney end of the year: Kione ny bleeaney veh shooyl ayns thie-reeoil reeriaght Vabylon Bible

Moscow (f.) Moscow: Cha leah as va my heshaghyn abyl shooyl, hie ad er coyrt gys Moscow CnyO

rehollys (f.) moonlight, moonshine: va ben enmyssit Nora Inney Caine shooyl er y traie mârish yn dooinney va sooree urree as va rehollys vooar yn 'ouyir ry 'akin er nyn skyn GB

rish y traie alongshore: Tra va mee shooyl rish y traie, honnick mee shirragh y ree getlagh dys claghyn mooarey ennagh. Dhoor

roayrt lhieent high tide: Tra nagh vel yn roayrt lhieent, fodmayd shooyl rish yn traie dys yn eaynin ec Gob y Deigan. Dhoor

s'aaley finer: Shoh'n cubbyl s'aaley ren laue Yee y chroo fud e chretooryn; cha row veg gollroo, shooyl laue ry laue v'ad glen, ny[n] aigney seyr veih dagh failleil ta cur er graih gaase PC; finest

sprangagh asymmetric, disproportionate, irregular, knock-kneed, leggy, non-uniform, shuffling, waddle, waddling: V'eh shooyl dy sprangagh. DF

staydoilagh ceremonial, stately: Raad haink eh dy ve shenn as ooasle, as doanluck eh e ayr as e voir-'sy-leigh dy staydoilagh Apoc; vulgar; pompous: Ta coamrey yn dooinney, as garaghtee grindyragh, as shooyl staydoilagh soilshaghey cre te. Apoc; pompous person

trooid y theihll through the earth: shooyl noon as noal trooid y theihll Bible

beg (v.) caayney; guee er: I beg you not to go so far - Ta mee guee ort dyn dy gholl choud. JJK idiom; jeirkal; shirrey jeirk; hirr; shooyl ny dhieyn; (to); (dy) chaayney; shirrey: I beg your pardon - Ta mee shirrey yn phardoon eu. JJK idiom

comely (adj.) aalin: For our comely parts have no need - Son cha vel ny oltyn aalin ain feme er shoh Bible; bwaagh: Thy cheeks are comely with rows of jewels - Ta dty cheeillyn bwaagh soit magh lesh roaghyn dy yewellyn Bible; bwoyagh; cooie: but for that which is comely - agh son shen ny ta cooie Bible; feudagh: it is good and comely for one to eat and to drink - te mie as feudagh son peccagh dy ee as dy iu Bible; fakinagh, graysoil; jesh: is it comely that a woman pray unto God uncovered? - vel eh jesh da ben dy yannoo padjer gys Jee as y kione eck gyn coodagh? Bible; stoamey: There be three things which go well, yea, four are comely in going - Ta ayn three cretooryn ta shooyl dy mie; as eer yn chiarroo ta stoamey ayns gimmeeaght Bible; stoamid: I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion - Cha jean-ym keiltyn e oltyn, ny e hroshid, ny stoamid cummey e niart. Bible

line coyrd, skeog; craplag; keird; lineal; linney: Line that links up two towns - Linney ta ny kiangley eddyr daa valley. DF idiom; rann; rimmeigey; scheimmeig; scheimmeigey; sheeynag: Horizontal line - Sheeynag chochruinnagh. DF idiom; sliught; snaie; strane: Walk in line - Shooyl rere strane. DF idiom; strap; streng; tead; thow; line

through the earth trooid y theihll: walk to and fro through the earth - shooyl-jee noon as noal trooid y theihll Bible

wanton gaddeeagh; gimmanagh; gyn fa; gyn oyr; rouanagh: walk with stretched forth necks and wanton eyes - shooyl dy ard-wannallagh, as lesh sooillyn rouanagh Bible; rouanys: Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton - Ta shiu er vaghey ayns soailid as rouanys er y thalloo; Bible

guail 1 (nyn) towards us a: Quoi yn dooinney shoh ta ayns y vagher shooyl nyn guail? Bible; 2 towards them a: tra honnick eh ad, roie eh nyn guail veih dorrys y chabbane Bible; 3 (npl.) towards you a: Cren monney dy ghooinney veh haink seose nyn guail, as dinsh diu ny goan shoh? Bible; 4 met

heise elevator; hoist: Tra va shin shooyl er ash thie va "Kione Doo" shirrey "heise" y chur da Caesar tra v'eh drappal harrish cleigh ennagh LTQ; lift: Va Mnr Jumbo gee e chirbyl ec yn thie bee, fuirraghtyn er Noddee dy heet as cur heise da. Dhoor

ry laue nearby; to hand: Shoh'n cubbyl s'aaley ren laue Yee y chroo fud e chretooryn; cha row veg gollroo, shooyl laue ry laue v'ad glen, nyn aigney seyr veih dagh failleil ta cur er graih gaase feayr; va'n graih oc dooie, sheshoil, meiygh PC

Skylley Chreest Rushen Kirk Christ Rushen: Archibald Cregeen(1774-1841) Ruggit as troggit 'sy Skylley Chreest Rushen, gobbraghey myr masoonagh feiy'n laa, as rish feed vlein shooyl ny raaidyn 'syn oie, shirrey fockleyn as raaghyn 'sy Ghailck veih meillyn ny shenn Vanninee Coraa

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog