Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shirveishyn | Results: 103

shirveishyn (f.) 1 services: O Yee dy bragh farraghtyn, ta er n'oardaghey as er phointeil shirveishyn Ainleyn as deiney ayns order yindyssagh PB; 2 solemnities a: As ayns ny ard-feaillaghyn, as ayns ny shirveishyn casherick Bible


Inexact matches:

shirveishyn aile (f.) fire services

shirveishyn argidoil (f.) financial services

Shirveishyn Baiheyderyn-argid (f.) Investors Services

Shirveishyn Co-chorpagh (f.) Corporate Services

shirveishyn eddyr-voggyl (f.) internet services

shirveishyn gear-cheim (f.) emergency services

shirveishyn gear-ghaue (f.) emergency services

shirveishyn-gear slaynt (f.) acute health services

Shirveishyn Kahngyr (f.) Cancer Services

shirveishyn kiaddee (f.) design services

Shirveishyn Raaidey Highway Services

shirveishyn reiree (f.) management services

shirveishyn sheshoil (f.) social services

shirveishyn theayagh (f.) public services

Shirveishyn Thie (f.) Home Utilities

Billey Shirveishyn Argidoil Financial Services Bill

Fo-rheynn Shirveishyn Co-chorpagh Corporate Services Division

Forym Ymmydeyryn Shirveishyn Kahngyr Cancer Services User Forum

keesh shirveishyn ynnydagh (f.) local services tax

Lught-Reill Bun-Shirveishyn Vannin Manx Utilities Authority

Moggyl Ymmydeyryn Shirveishyn Service Users Network

Reireyder Shirveishyn Leigh as Reagheydys Manager Legal and Administrative Services

Reireyder Skimmee as Shirveishyn Cochorpagh Human Resources and Corporate Services Manager

Shirveishyn Barrooseyn Vannin (f.) Isle of Man Bus Services

Shirveishyn Bus Vannin Isle of Man Bus Service

Shirveishyn Co-rheynnit ny Steatyn Estates Shared Services

shirveishyn fo-oikyn postagh (f.) sub-post office services

shirveishyn linnaghyn soit (f.) fixed line services

Shirveishyn ny Scoillyn (f.) Schools Service

Shirveishyn son Sleih Aasit Adult Services

shirveishyn stiurey traaght-er (f.) air-traffic control services

Shirveishyn Theayagh Ellan Vannin (f.) Isle of Man Public Services

shirveishyn y reiltys government services

Shirveishyn y Theay (f.) Social Services: v'eh grait dy vel feme er barrantagh çhymnit dy yeeaghyn harrish shirveishyn y theay as ny shirveishyn-gear-cheim, dy hickyraghey nagh jean y lheid taghyrt reesht. BS

Slattys Shirveishyn Kiarail y Theay Social Services Act

Stiureyder Shirveishyn Reiree Director of Management Services

Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin Manx National Heritage Public Services Division

emergency services (npl.) shirveishyn gear-cheim; shirveishyn gear-ghaue

services (npl.) shirveishyn: Social services - Shirveishyn sheshoil. DF idiom

Cancer Services (npl.) Shirveishyn Kahngyr

Corporate Services (npl.) Shirveishyn Co-chorpagh

design services shirveishyn kiaddee

financial services (npl.) shirveishyn argidoil

fire services (npl.) shirveishyn aile

Highway Services (npl.) Shirveishyn Raaidey

Home Utilities (npl.) Shirveishyn Thie

internet services (npl.) shirveishyn eddyr-voggyl

Investors Services (npl.) Shirveishyn Baiheyderyn-argid

management services (npl.) shirveishyn reiree

public services (npl.) shirveishyn theayagh

social services (npl.) shirveishyn sheshoil

solemnities (npl.) shirveishyn

air services (npl.) shirveishyn-aer

business services (npl.) shirveishyn-dellal

core services (npl.) shirveishyn-cree

government services (npl.) shirveishyn y reiltys

mobile services (npl.) shirveishyn-shooylagh

network services (npl.) shirveishyn-moggyl

school services (npl.) shirveishyn-scoill

Schools Service (npl.) Shirveishyn ny Scoillyn

Social Services (npl.) Shirveishyn y Theay

shirveishyn-aer (f.) air services

shirveishyn-cree (f.) core services

shirveishyn-dellal (f.) business services

shirveishyn-moggyl (f.) network services

shirveishyn-scoill school services

shirveishyn-shooylagh (f.) mobile services

acute health services (npl.) shirveishyn-gear slaynt

Adult Services (npl.) Shirveishyn son Sleih Aasit

air-traffic control services (npl.) shirveishyn stiurey traaght-er

Cancer Services User Forum (n.) Forym Ymmydeyryn Shirveishyn Kahngyr

Corporate Services Division (n.) Fo-rheynn Shirveishyn Co-chorpagh

Director of Management Services (n.) Stiureyder Shirveishyn Reiree

Estates Shared Services (npl.) Shirveishyn Co-rheynnit ny Steatyn

Financial Services Bill (n.) Billey Shirveishyn Argidoil

fixed line services (npl.) shirveishyn linnaghyn soit

Isle of Man Bus Services (npl.) Shirveishyn Barrooseyn Vannin

local services tax (n.) keesh shirveishyn ynnydagh

Manx Utilities Authority (n.) Lught-Reill Bun-Shirveishyn Vannin

Service Users Network (n.) Moggyl Ymmydeyryn Shirveishyn

Social Services Act (n.) Slattys Shirveishyn Kiarail y Theay

sub-post office services (npl.) shirveishyn fo-oikyn postagh

Human Resources and Corporate Services Manager (n.) Reireyder Skimmee as Shirveishyn Cochorpagh

Isle of Man Public Services (npl.) Shirveishyn Theayagh Ellan Vannin

Manager Legal and Administrative Services (n.) Reireyder Shirveishyn Leigh as Reagheydys

Manx National Heritage Public Services Division (n.) Fo-rheynn Shirveishyn Theayagh Eiraght Ashoonagh Vannin

barelyn y theay public consultation: T'eh traa dy hirrey barelyn y theay mychione doilleeidyn lesh shirveishyn Raaidyn Aer Goaldagh gys as voish Mannin, coardail rish Bill Henderson, oltey jeh'n Chiare BS

chronnag (f.) (yn); (the) round top; pulpit: Haink eh-hene dy ve ny phreachoor Saasilagh as v'eh mie d'ockley magh ass y chronnag ec shirveishyn Gailckagh. Dhoor

contraartys (pl -syn) contradiction, opposition: Va'n Commishoon-brialtys er gheddyn contraartys sy feanish va currit ec Richard Kneen, y fer hug Shirveishyn Lughtyn-thie Manninagh er bun. BS

docamadyn documents: Bentyn rish shirveishyn theayagh, oddagh reiltys Vannin lowal da Gaelgeyryn dy chur docamadyn ayns Gaelg da sharvaantyn theayagh. Carn

ennaghtagh emotional: Nee ayrn jees dellal rish shirveishyn ta ry gheddyn son paithyn lesh doilleeidyn aghtyssagh as ennaghtagh. BS; sentimental; sensitive, sentient

gerrym-lhee medical profession: Hirr sleih ass gerrym-lhee yn Ellan er Mainshtyr Cannan eh dy chur faaue da Tinvaal dy lhisagh ad cur sheear resooney mychione Bing- Choyrlee ny Shirveishyn Slaynt BS

h-Ellanyn Asoar (f.) (Ny); (The) Azores: y shirveishyn shoh goaill toshiaght ayns Mee Houney lesh y lhong 'Ben Seyr Vannin', vees heet erash veih shirveish- souree ayns ny h-Ellanyn Asoar roish foddey. BS

jeianaghey modernize; modernising, updating: t'eh gra dy bee livrey-ys shirveishyn theayagh as co-obbyr eddyr rheynnyn-reiltys er nyn sharaghey liorish jeianaghey faill sharvaantyn theayagh Vannin. BS

leeaght (f.) disquisition: Bee daunsin ceili ayn Feer Cheiliyn, leeaght, shirveishyn crauee as coorse ynsee dauesy ta geearree ve nyn ver ny mraane ynsee. Dhoor

meefoayroil adverse, unfavourable: Ayns y screeuyn echey ta Michael Grade cur e laue gys cremeydys y Chommeeys Celtiagh mychione shirveish y BBC da Mannin, as y soylaghey meefoayroil lesh ny shirveishyn da ny h-Ellanyn Vooir Eeaght. BS

Ookraanagh (n., adj.) Ukrainian: Ec y traa t'ayn, ta claare slattyssagh y Reiltys Ookraanagh goaill stiagh slattyssyn bentyn da shirveishyn argidoil, chammah as leigh dy chur dellal lectraneagh er e hoshiaght. BS

ouyragh (of colour) creamy; (of colour) dull: V'eh smooinaghtyn dy beagh ad mie-er-baghtal ayns y cheeill ec ny shirveishyn ouyragh. CJ; dunnish

preevaadjaghey privatise: My hed ny shirveishyn shoh er preevaadjaghey, bee eh jannoo er yn Ellan dy çhelleeragh, coardail rish Stiureyder Purt-Aer Roonysvaie, Philip Pain. BS; privatisation

scrutaghey audit, checking, check over, examine, inspect, revision, vet, vetting: Lurg shen, nee ad scrutaghey yn earroo dy leih ta goaill ymmyd jeh ny shirveishyn. Dhoor

shappal (=Ir. siopáil) shop, shopping: Ta Mynjeig 4 bentyn rish ynsagh as obbyr, as ta Mynjeig 5 dellal rish shirveishyn goll rish arraghey, slaynt, bree, çhellinsh, shappal as argidys. Dhoor

shirveish (=Ir. seirbhís) (f.) pl. shirveishyn attendance, office, service, servitude: dy yannoo shirveish 'syn ynnyd casherick Bible; (v.) employ, minister, officiate, serve, serving, subserve: bee yn derrey phobble ny stroshey na yn pobble elley as nee yn fer shinney shirveish yn fer saa. Bible; ministration, assistance

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog