Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shirveishagh | Results: 87

Shirveishagh Servite

shirveishagh pl. shirveishee 1 ancillary, attendant, clergyman, minister, ministerial, ministering, ministration, officiator, predicant, servant, serve, server, serviceable, serving, subservient, vassal a: lhig da ve nyn shirveishagh. Bible; 2 (wait on) attend; 3 useful


Inexact matches:

eaddagh shirveishagh livery

guilley shirveishagh waiter

Shirveishagh Arraghey Transport Minister: Ta'n Shirveishagh Arraghey, John Shimmin, boirit ec ny caghlaaghyn syn emshyr feiy ny cruinney, as y gaue smoo dy bee thooillaghyn ayn kyndagh rish shen. BS

Shirveishagh Bun-troggalys Infrastructure Minister

shirveishagh cappan cupbearer: Son va mish shirveishagh cappan y ree. Bible

Shirveishagh Tashtee Treasury Minister: Lhisagh y Reiltys goaill rish dy bollagh ny reddyn hooar Brialtys Chronk Murray magh - goaill stiagh y briwnys dy dug Allan Bell, y Shirveishagh Tashtee nish, dy dug eshyn y Chiare as Feed er shaghryn. BS

Shirveishagh Tashtey Treasury Minister: Chammah as shen, hoilshee yn Shirveishagh Tashtey dy bee aa-reayrt mooar jeant jeh leigh-cholught Vanninagh. BS

Shirveishagh Turrysid Tourism Minister: Ta David Cretney, yn Shirveishagh Turrysid, gra dy vel fir-lhiasee goll er greinnaghey dy chroo tooilley lhiabbaghyn son turrysee. BS

Shirveishagh Ynsee Minister for Education: Dooyrt y Shirveishagh Ynsee, Steve Rodan, dy vel y chooish shoh goll er resooney sy Reeriaght Unnaneyssit lurg da tuarystal çheet magh v'ayns foayr jeh shey imbaghyn. BS

thie shirveishagh manse

ayns eaddagh shirveishagh liveried

Oik yn Ard-shirveishagh Office of the Chief Minister

Shirveishagh Chiarail y Theay Social Care Minister

Shirveishagh Chymmyltaght, Bee as Eirinys Minister for the Environment, Food and Agriculture

Shirveishagh Cooishyn Sthie Home Affairs Minister: Hug Shirveishagh Cooishyn Sthie, Phil Braidwood, shilley er Jourby riyr d'eddyn magh c'red ta sleih ynnydagh coontey jeh ny treealtyssyn. BS

Shirveishagh Kiarail Heshoil Social Care Minister

Shirveishagh Lhiasaghey Tarmaynagh Minister for Economic Development; economic development minister

Shirveishagh Polasee as Lhiasaghey Minister of Policy and Reform

Shirveishagh Tashtee Sostnagh Chancellor

Treasury Minister (n.) Shirveishagh Tashtee, Shirveishagh Tashtey

Social Care Minister (n.) Shirveishagh Kiarail Heshoil; Shirveishagh Chiarail y Theay

ancillary (adj.) shirveishagh

attend2 (v.) (wait on) shirveishagh

cupbearer (n.) butler; shirveishagh cappan

Infrastructure Minister (n.) Shirveishagh Bun-troggalys

liveried (adj.) ayns eaddagh shirveishagh

livery (n.) eaddagh shirveishagh

manse (n.) thie shirveishagh

ministerial (adj.) agglishagh, aireydagh, shirveishagh

ministering (v.) shirveishagh

ministration (n.) shirveishagh; shirveish

officiator (n.) shirveishagh

predicant preacheilagh; preachoor; shirveishagh

server (n.) reireyder, shirveishagh, tendeilagh

serviceable (adj.) claghtagh, shirveishagh

Servite Shirveishagh

subservient (adj.) shirveishagh

Tourism Minister (n.) Shirveishagh Turrysid

Transport Minister (n.) Shirveishagh Arraghey

attendant1 farkiagh; fieaumanagh; shirveishagh; taagheyder

Chancellor UK Shirveishagh Tashtee Sostnagh

Defence Minister (n.) Shirveishagh-Coadee

hodman (n.) fer tubbag, shirveishagh-vortar

Minister for Education (n.) Shirveishagh Ynsee

Minister of Health (n.) Shirveishagh-Slaynt

prime minister (n.) ard-vinishter; preeu-shirveishagh

vassal (n.) bondagh, jiulean, sharvaant, shirveishagh

Ard-Shirveishagh Chief Minister: As eshyn goaill toshiaght dy loayrt mychione y chooish, vrie eh strane d'eyshtyn jeh'n Ard-Shirveishagh, Donald Gelling. BS

preeu-shirveishagh prime minister

Shirveishagh-Coadee Defence Minister

Shirveishagh-Slaynt Minister of Health: Hirr ad çhaglym marish y Shirveishagh-Slaynt, Clare y Christeen, lurg da fir-lhee-coyrlee Thie-Lheihys Noble gra nagh noddagh y thie-lheihys noa livrey shirveish veagh mie dy liooar. BS

shirveishagh-vortar hodman

Chief Minister (n.) Ard-Choyrlagh, Ard-Hirveishagh, Ard-Shirveishagh

Home Affairs Minister (n.) Shirveishagh Cooishyn Sthie

Minister for Economic Development (n.) Shirveishagh Lhiasaghey Tarmaynagh

waiter (n.) farkeyder, fieauder, guilley shirveishagh, tendeilagh, waiteilagh

economic development minister (n.) (the); (yn) eear-hirveishagh son lhiasaghey tarmaynagh; Shirveishagh Lhiasaghey Tarmaynagh

Minister for the Environment, Food and Agriculture (n.) Shirveishagh Chymmyltaght, Bee as Eirinys

Minister of Policy and Reform (n.) Shirveishagh Polasee as Lhiasaghey

Office of the Chief Minister (n.) Oik yn Ard-shirveishagh

clergyman (n.) jed: There is a clergyman aboard - Ta jed er board urree. DF idiom; coillar bane, saggyrt, shirveishagh

servant (n.) geaman, shirveishagh, stuirt, fer-mooinjerey, mooinjer; sharvaant: Your most humble servant - Yn sharvaant s'imlee eu. JJK idiom

serve reirey; shirveish: Serve in the army - Shirveish yn armee y yannoo. DF idiom; shirveishagh; tendeil: To serve at table - Dy hendeil. DF idiom; lheimmey

serving shirveish: Serving soldier - Sidoor er shirveish. DF idiom; shirveishagh; (v.) tendeil; lheim er: Stallion serving the mare - Collagh lheim er y laair. DF idiom; lheimmey: Stallion serving the mare - Collagh lheimmey y laair. DF idiom

useful (adj.) lauee: He is useful with a paintbrush - T'eh lauee lesh skeaban peint. DF idiom; ymmydoil: It's a very useful language - T'eh ny chengey feer ymmydoil. JJK idiom; ymmydagh; shirveishagh; femoil; vondeishagh; saasagh

ard-phooar supreme power: O Uriel gial, ayd ta lheid y ghloyr dy ve shirveishagh treishtit fo'n ard-phooar PC

co-eiraght (f.) co-heirship, parcenary, common heritage: Donald Gelling, yn Ard- shirveishagh ain, t'eh jerkal dy jean y cheayrt mooadaghey yn co- obbraghey eddyr daa ashoon as ram co-eiraght oc. BS

crimmey ooirey soil erosion: Ta John Rimington, y Shirveishagh Eirinys, gra dy vel fys ec e rheynn er y doilleeid jeh crimmey-ooirey ayns ny crink BS

formoil (=Ir. foirmiúil) ceremonious, formal, full dress, stiff: Yn Chied Shirveishagh jeh Quaiyl Vretin shilley er yn Arjenteen as ny baljyn ayns Patagonia, dy hoiaghey ny kianglaghyn eddyr y daa heer ny smoo formoil. Dhoor

freggyrtys accordance, accountability, accountableness, answerableness, aptness, responsibility: Ta shoh myr eiyrtys jeh scughey'n Çhiarn Bassam magh ass e chiartey myr Shirveishagh Oik Sthie lesh freggyrtys son Coloinyn Barrantagh y Chrooin, as yn Ellan myr nane jeu. BS

laadagh burdensome, heavy, onerous: Ta'n Shirveishagh Ynsee David Anderson credjal dy bee yn coarys noa sloo laadagh da olteynyn y Voayrd Ynsee. BS

maroosyn with them: v'ad shirveishagh da choud's v'eh ayns Galilee as maroosyn ymmodee mraane elley v'er jeet seose marish gys Jerusalem. Bible

moirys (f.) maternity, motherhood: Yn Shirveishagh, Alex Downie, t'eh gra dy vel y Rheynn echey laccal cur er bun cairyn-moirys fondagh dy phohlldal lughtyn-thie as ny paarantyn gobbraghey BS

postal post: Stoo hie er postal ayns Lerpoyll jea dy ve currit gys Mannin, foddee dy jed eh er livrey dy h-anmagh er y fa dy row ny shirveishagh postagh dooint ayns Lerpoyll BS

minister (n.) airey, cooat-doo, jed, minishter; shirveishagh: And Moses rose up, and his minister Joshua - As hrog Moses er, as e hirveishagh Joshua Bible; (v.) shirveish: unto the priests that minister in the house of our God - gys ny saggyrtyn, ta shirveish ayns thie yn Jee ain Bible

ambassadeyr ambassador: Ta Mainshtyr Moffatt er chremmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil (human rights). BS

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

cairyn dooinnoil (f.) human rights: remmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil. BS

cohaggloo comment, commune, confer: Shoh yn chied cheayrt hie yn cohaggloo er cummal ayns Mannin, agh dooyrt y reagheyder, y Shirveishagh-coonee jeh Cultoor sy Chroaish (Croatia), dooyrt eh dy row fys ennagh ec haghteryn BS; conference, interlocution, dialogue, symposium

fakider bystander, fortune teller, observer, seer, spectator: Nish va Achiacharus yn shirveishagh-cappan, as tashteyder yn cowrey, as stiurt, as fakider harrish ny coontaghyn Apoc

lhiassit alleged: Ta ny screeunyn bentyn rish haglym lhiassit eddyr yn Ard-scrudeyr as yn Ard-veoir- shee, lurg da'n eear-Ard-shirveishagh, Richard Corkill, v'er ny ghoaill ec ny meoiryn-shee. BS; contrived: Ta'n mess soilshaghey kys va'n billey lhiassit: myr shen ta raa cooishagh veih cree yn dooinney. Apoc; preserved; potted

mianagh appetible, inclination, solicitous, wishful, wistful, yearning: dooyrt eshyn nagh dod yn Ard-Shirveishagh as e cho-obbreeyn cur ersooyl yn imraa as ny va feddynit magh liorish shenn raaghyn follym as smooinaghtyn mianagh. BS

neuchroghagh independent: dooyrt yn Ard-Shirveishagh, Donald Gelling, rish Peddyr Karran, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, dy vel imraa neuchroghagh fondagh er ve jeant hannah BS

resoonaghtyn debates: Dooyrt Mainshtyr Delaney dy row eh er chur bree da'n chooish sy vlein daa veeilley as tree, as dy dinsh yn Ard-shirveishagh v'ayn eisht da dy row resoonaghtyn fo raad. BS

rheynn (f.) pl. rheynnyn allocation, bill, class, compartment, dichotomy, dismemberment, dissection, distribution, divide, division, form, graduation, partition, portion, quota, ration, rationing, resolution, resolve, section, segmentation, share, sphere; (of land) parcel, precinct; bureau, department: Shirveishagh Cooishyn Sthie, Phil Braidwood, dooyrt eh dy row eh currym e Rheynn dy chur kiartaghyn shinsharagh da ny yeearreyderyn smoo cooie BS; mountain ridge; (v.) break up, classify, dispense, distribute, graduate, measure out: Rheynn ad my gharmadyn ny mastoc Bible; divided; dividing

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog