Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shin | Results: 292 (first 200 shown)

shin (n.) hough; lurgey

shin 1 we a: As hilg shin lottyn mastey ny saggyrtyn Bible; 2 us: Nee eh shoh shin y gherjaghey ayns nyn obbyr as tooilleil nyn laueyn, Bible [O.Ir. sní]


Inexact matches:

shin bone (n.) craue lurgey

shin hene ourselves, we ourselves: kys nee mayd shin hene y heyrey? Bible

raad d'eddyn shin where to find us

gyn peccah sinless: My ta shin gra dy vel shin gyn peccah, ta shin molley shin hene, as cha vel yn irriney ain. Bible

tashagh muggy: Tra daag shin Purt Le Moirrey, va'n emshyr tashagh as va shin ooilley fliugh tra raink shin yn thie eirinagh, boayl hannee shin. Carn

ghrapp climbed: Chiangle shin rish cheu y fovooirane as ghrapp shin er boayrd urree raad dee shin as diu shin marish y chaptan as y skimmee echey. GK

thie eirinagh farm house, grange: Tra daag shin Purt Le Moirrey, va'n emshyr tashagh as va shin ooilley fliugh tra raink shin yn thie eirinagh, boayl hannee shin. Carn

eirinagh (n.) agriculturalist, farmer: va'n emshyr tashagh as va shin ooilley fliugh tra raink shin yn thie eirinagh, boayl hannee shin. Carn; (adj.) agricultural

we ourselves (pron) shin hene: it is he that hath made us, and not we ourselves - eshyn ter nyannoo shin, as cha nee shin hene Bible

eiyrt da persist: Son cha vel shin er n'eiyrt da skeeallyn troggit dy croutagh, tra ren shin soilshaghey dm pooar as cheet nyn Jiarn Yeesey Creest, agh va shin feanishyn sooilley jeh e ard-ooashley. Bible

goaill seose arrest; take up: Cha nee shen ny ta shin goaill seose, agh shen ny ta shin cur seose ta jannoo shin berçhagh. EF Teh goaill seose yn fer imlee ass y joan as troggal yn ymmyrchagh veihn thorran Bible

ourselves (pron) shin hene: We refreshed ourselves in the wood - D'ooree shin shin-hene ayns y cheyll. JJK idiom; shinyn

arran corkey oat bread: Hie shin roish dys Ball-ny henshy, Hooar shin palchey arran corkey GB

Atreih (intj) 1 Alas a: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn; 2 (is me) Woe

bwoailley impinge; strike: Shymmey keayrt honnick shin eh agh cha vaik shin eh rieau bwoailley peiagh erbee. CJ

cuin when: Cuin honnick shin oo dty yoarree, as dy-ghow shin stiagh oo? Bible

dragan dragon: Woaill shin y cheiy as ren shin scoltey kione y dragan. GK

neu-frioosagh unprofitable: She sharvaantyn neu-frioosagh shin: ta shin er n'yannoo ynrycan ny va orrin dy yannoo. Bible

nurree (=Ir. anuraidh) last year: Nurree va shin ayns Keeill Airney, mleeaney ayns Galliu, as va shin jerkal rish caghlaaghlyn. Carn

ooriltagh refreshment: Hooar shin shapp ooriltagh jesh as glen as hie shin stiagh ayn. Dhoor

peint (f.) paint: V'eh yn sorch dy ar-eddin ta shin jannoo ymmyd jeh tra ta shin slaa peint. Dhoor

red beg feayr coldish: Ghow shin soylley mooar jeh'n chilley shen, agh va shin red beg feayr. Dhoor

staghylagh awkward, clumsy: Cha jean yn mainshter cur shin ass yn schooyl cre erbee cha staghylagh as ta shin. EF

tidey (f.) tide: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn

more earnest sgeyrey: Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard - Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible

us (pron) shin; (emph.) shinyn

we (pron) shin: We were not there - Cha row shin ayns shen. JJK idiom We'll carry that ourselves - Ymmyrkmayd shen shin-hene. JJK idiom; (emph.) shinyn; mainyn; mayd, mayds; (emph.) maydjyn

ard-vooaralys imperiousness: Ta shin ayns feme jeh caggey sharroo as liauyr dy woalley sheese ard-vooaralys ooilley niartal ny deiney keoi ta foast plooghey shin lesh stashoonyn chesh-veanagh. Carn

arganey noi contest, controvert, controvertion: Cha row shin son arganey noi lheid y dooinney shoh, as myr shoh diu shin beggan dy yough marish. Dhoor

beeal-arrish (=Ir. béal aithris) (f.) folklore, oral tradition: Ta shin clashtyn fockleyn as raaghyn cochianglt rish y red shen ass beeal nyn moir as ta shin jannoo beeal-arrish. Carn

brishey stiagh er encroach, intrude: Ren shin brishey stiagh er cheer jiass ny Cherethiteyn, as er ardjyn Yudah, as er y jiass jeh Caleb; as losht shin Ziklag lesh aile. Bible

Cooyrt Court: Daag shin 'sy voghrey son Cooyrt yn Aspick, as ayns shoh leeid yn Chiarn Aspick eh-hene shin trooid e gharaghyn as y cooyrt Coraa

Cooyrt yn Aspick (f.) Bishop's Court: Daag shin 'sy voghrey son Cooyrt yn Aspick, as ayns shoh leeid yn Chiarn Aspick eh-hene shin trooid e gharaghyn as y cooyrt, soilshaghey dooin shenn chooid yn Aspick ard-ghooagh Wilson. Coraa

craue lurgey shin bone

cremeydys criticism, disapprobation: My ta shin kinjagh soie er Radio Vannin ta shin cooney lhieusyn ta laccal geddyn rey rish cremeydys jeh sleih berçhagh as niartal. Dhoor

Deignee forced: Agh va'n pobble feer phaa as deignee ad shin y yannoo daue myr ta shin er loayrt, as dy ghoaill orrin-hene loo, cooid nagh jean mayd y vrishey. Apoc

derrey yeh (yn); (the) one: Da'n derrey yeh ta shin blass y vaaish gys baase; as da'n jeh elley ta shin blass y vea gys bea: as quoi ta fondagh son ny reddyn shoh? Bible

dy foslit frankly: Cha firrinagh as ta shin nish bio, nee shin girr ee reesht, ta Jee dy foslit er ghra eh as ta pooar echey dy yannoo eh. CS

dy olk wickedly: Ta shin er n'yannoo peccah marish nyn ayraghyn: ta shin er chur rish aggair, as e ghellal dy olk. Bible

fer baatey boatman: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

fockleyn words: ga dy row shin tuittym magh ny keayrtyn, ve dy leah jarroodit, as cha daink shin rieau gys streeu as fockleyn sharroo. JG

Glion Vradda Bradda Glen: Lurg shen, hie shin liorish Bayr ny Sleityn dys Glion Vradda Purt Chiarn as ayns shoh ghow shin ooridagh liorish cuirrey Barrantee y Valley Coraa

gollish exudation, perspire, sweat, sweating: ayns traa cooie va shin goaill bine dy lhune losserey cheu mooie thie-thooit 'sy valley beg Cregneash son va chiass mie ayn as va shin gollish lurg yn laboraght ain. MB

hough cliff, shin

Keayn Twoaie (Yn); (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle), faarkey feer hrong agh cha vaik shin baatey elley erbee derrey rosh shin ny magheryn ooill. GK

Kione Spaainagh Spanish Head: Tra va shin shiaulley mygeayrt Kione Spaainagh hiaull yn fer baatey cho faggys da ny carrickyn as b'lhoys da, raad honnick shin keeadyn dy idd (stronnagyn as pirree) er oirryn ny carrickyn Carn

liggar liquor, spirit, spirits: Hug shin lhien nyn greieyn-kiaullee, ny lioaryn arrane as palchey lhune as liggar, as dagh oie va shin kiaulleeaght, pynteraght as cooisheraght. Carn

lurg coyrle advisedly: Ayn myrgeddin ta shin er gheddyn eiraght, myr va shin pointit ro-laue cordail rish y chiarail echeysyn ta gobbraghey dy chooilley nhee lurg coyrle e aigney hene Bible

mooarane mooar very much: Ta shin jerkal rish mooarane mooar dy obbyr veih'n oaseir ynsee as coonee as s'liklee nagh bee dy chooilley red ta shin geearree cooilleenit echey. Dhoor

muc varrey (f.) porpoise, rorqual; whale: Mysh tree meeillaghyn voish y phurt haink shin magh ass y chay as honnick shin, myr muc varrey vooar, y fovooirane hene. GK

niessey nearer: myr ta shin gaase ayns eash dy vodmayd gaase ayns grayse, as myr s'niessey ta shin tayrn gys y jerrey ain, dy beemayd wheesh shen smoo aarloo er y hon. CS

Norlann (f.) Norway: Veeit shin rish Ree Norlann hene as hie shin lesh shilley er ny thieyn tashtee Kontiki as Gokstad. GK

obbyr laa (f.) day labour: Agh ta'n pobble ymmodee, as ta'n emshyr feer fliugh, as cha vel shin abyl shassoo mooie, chamoo ta shoh obbyr laa ny jees, son ta shin ymmodee t'er ny ve kyndagh 'sy chooish shoh. Bible

saaual sawing: Myr shen va'n obbyr er ny choyrt orrym-pene as er y gareyder as va shin saaual rish daa laa as ny smoo; va'n obbyr feer chreoie as va shin gollish dy trome. Dhoor

sgeyrey more earnest: Shen-y-fa lhisagh shin tastey sgeyreychoyrt da ny reddyn ta shin er chlashtyn Bible; more keen, more sharp: Son ta goo Yee bioal, as breeoil, as ny sgeyrey na cliwe erbee dy ghaa foyr Bible

sonsheraght (v.) speak under breath, susurrate, whisper; (f.) whispering: aghterbee, choud's va shin nyn shassoo ayns shen cheayll shin sonsheraght cheet veih cheu-mooie y chenn thie-chabbyl va eddyr y thie-cheirdey Louis Corkill, ny ghaaue-dhoo, as yn oik Yimmy Clague, marchan-geayllyn. Coraa

sushtallagh 1 evangelic, evangelical, gospel; 2 evangelist, gospeller, missionary a: hie shin stiagh ayns thie Philip yn sushtallagh (va fer jehn chiaght) as duirree shin marish. Bible; 3 preaching the Gospel

'sy lieen netted; in the net: Hooar shin shiaght braddanyn 'sy lieen as ren shin creck ad gys y marchan son queig skillinyn as daeed - va shen leagh feer vie neesht. Coraa

traih (f.) 1 abate, abatement, decrement, diminish, efflux, flow away, flow out, go down, go off, low water, ooze away, sink, subside, subsidence a: Atreih! va'n tidey cho traih tra raink shin y phurt cha dod shin cosney stiagh ayn Carn; 2 (of ebb) make

perplexed anveaghit; boirit; seaghnit: the herds of cattle are perplexed, because they have no pasture - ta ny shellooyn ollagh seaghnit, son nagh vel aber oc Bible; êginit: are perplexed, but not in despair - ta shin êginit, agh cha vel shin fo meehreishteil Bible; fud y cheilley

breagagh bogus, delusive, extravagant, feigned, fictitious, illusive, imitation, mendacious, mock, pinchbeck, spurious, untrue, untruthful; lying: Ta'n cliwe er ny fir-faishnee breagagh Bible; false: Cha jean oo troggal, ny cur mygeayrt, goo breagagh Bible; (v.) lie: ta shin breagagh, as cha vel shin gra yn irriney Bible

neufeeu (=Ir. neamhfhiú) hopeless, inadequate, meritless, paltry, undeserving, unworthy, valueless, worthless: yn currym ain eh dy ve ec e Hie roish toshiaght y çhirveish, dy hoilshaghey dy vel shin agglagh roish e ooashley, as nagh low shin oural neufeeu y hebbal da CS; frivolous

where to find us raad d'eddyn shin

mee-aighar unfortunate: Ta shin mee-aighar. JJK

Sniaull Snaefell: Tra ghrapp shin Sniaull. DF

carefully (adv.) dy kiaralagh: We should choose carefully - Reihagh shin dy-kiarailagh. JJK idiom

impoverished (adj.) kercheenagh; (v.) leodaghey: We are impoverished - Ta shin er nyn leodaghey Bible

suspicious (adj.) ouryssagh: We are suspicious - Ta shin ouryssagh. JJK idiom

aile (=Ir. aingeal) pl. aileyn fire: losht shin Ziklag lesh aile Bible [O.Ir. aingel]

Americanee Americans: Ta shin fo ordaag ny Americanee as ny Sostnee. Carn

ard-chiamble cathedral: Ta shin baghey noi yn ardchiamble JJK

ass cree dejected, discouraged: ta nyn mraaraghyn er choyrt shin ass cree Bible

ayns ayrn partial, partly: Son ta shin toiggal ayns ayrn Bible

bailliu you would wish: cre bailliu shin dy yannoo? Bible

co-hirrey competition: Cosn shin argid ayns co-hirrey ny jees Carn

cosn gained: Cosn shin argid ayns co-hirrey ny jees Carn

Cre jeh Whereof: Son shione da cre jeh ta shin jeant: Bible

Crete Crete: hiauill shin fo Crete, magh veih Salome Bible

crootagh (=Ir. cruihaigtheoir) creator; creative: ta shin laccal greeasagh cooishyn Gailckagh er aght crootagh. Carn

currit lesh brought: Shimmey gaue ta shin currit lesh ny hrooid. EF

deiney-seyrey gentlemen: Cha dug shin shilley er ny deiney-seyrey shen. JJK

dellal rish y vanc bank: Ta shin dellal rish y vanc shen. DF

Dooghys-Jee Godhead: cha lhisagh shin smooinaghtyn dy vel y Dooghys-Jee goll-rish airh Bible

d'ooree refreshed: D'ooree shin shin-hene ayns y cheyll. JJK

dy dorraghey sombrely: on nish ta shin fakin trooid gless dy dorraghey Bible

dy jarroo firrinagh indubitably, verily: dy jarroo firrinagh, ta shin niartaghey'n leigh. Bible

dy sour well: son va shin dy sour ayns Egypt Bible

er maayl chartered: Ghow shin etlan er maayl voish Runnysvaie. DF

foayroiley favourable: Ta shin er choayl yn caa s'foayroiley. JJK

Freeshlannish (f.) Frisian: Myn-chengey elley nagh vel shin clashtyn monney mychione, shen Freeshlannish. Carn

fys er (into) insight: S'maynrey shin, ain ta fys er ny reddyn shoh CS

gimmeeaght (f.) acting, walking: ta shin gimmeeaght ayns dullyr Bible

gunnaghyn artillery: Va shin fo gunnaghyn y noid. DF; guns

h-ellanee (ny); (the) islanders: Ansherbee, va boggey er ny h-ellanee dy akin shin! GK

hene (=Ir. féin) actual, even, own, self, very: Ren shin myrgeddin oardaghyn dooin hene Bible

hiauill sailed: hiauill shin fo Crete, magh veih Salome Bible

hrogh hanged: hrogh shin ad seose: er ny biljyn ta ayns shen Bible

jeelym collection, cull, gleanings, residue, selection: T'ou er n'yannoo shin myr jeelym Bible

j'in of us: hoie ad beg j'in, as va shin ayns faghid Bible

keeall (=Ir. ciall) (f.) sense, significance: derrey harragh shin gys eash keeall as tushtey

leshtallyn excuses: Reesht, vel shiu smooinaghtyn dy vel shin jannoo leshtallyn? Bible

mean oie midnight: Va shin fuirraghtyn er-y-hon eddyr hoght as mean-oie! Carn

mooirchooraghyn driftwood, jetsam: Hooar shin mooirchooiraghyn er ny traieyn. Carn; (on shore) wreckage

neuaashagh awkward, difficult; discontented, restless, uneasy: Va shin ooilley feer neuaashagh. GK

neugheyr (=Ir. neamhdhaor) cheap: Ren shin eh er y phing neugheyr. DF

nhee erbee anything: cha vel shin feme nhee erbee Bible

oltaghyn members: Shen red ta shin geearree voish oltaghyn yn Cheshaght shoh. Dhoor

pabyragh paper, papyraceous: Choard shin 'tromman pabyr' ayns ynnyd jeh 'tromman pabyragh'. Dhoor

Parick (=Ir. Pádraig) Paddy, Patrick: Dy bannee Parick Noo shin as nyn maatey BS

prayal praying: Cre son ta shin prayal ayns yn accan shoh? CS

pynteraght pinting, drinking pints: dagh oie va shin kiaulleeaght, pynteraght as cooisheraght. Carn

queen queen: tra heb shin incense da queen yn aer Bible

rasey grope: Myr ny doail ta shin rasey son y voall Bible

reayrtyn views: Honnick shin reayrtyn feer-vie jeh'n ellan as seihl ny baatyn. Carn

s'fastee more modest: Dy beagh shin ny s'fastee. JJK

'sy check in the shit: Nish ta shin 'sy check! DF

tappeeys quickness, rapidity, speed: O Yee, jean tappeeys dy hauail shin PB1765; nimbleness

toilchinys desert, merit: ta shin er gheddyn toilchinys cooie yn jannoo ain Bible

yioghe would find, would get: cre'n-fa yioghe shin baase ayns dty enish? Bible

above us er-nyn-skyn: We must accustom ourselves to see what is above us - Shegin dooin cliaghtaghey shin hene dy akin shen ta er-nyn-skynn JJK idiom

absence (n.) assaar; shaghrynys; assaaraght: We could not account for her absence - Cha dod shin cur oyr er e h-assaaraght. DF idiom

accustom (v.) cliaghtaghey: We must accustom ourselves to see what is above us - Shegin dooin cliaghtaghey shin hene dy akin shen ta er-nyn-skynn JJK idiom

affirm (v.) feerey; niartaghey; shickyraghey; liassaghey: as some affirm that we say - as myr ta paart liassaghey dy vel shin gra Bible; jeru

ago (adj., adv.) er-ash; er-dy-henney: We were at your house a week ago to-morrow - Va shin ec y thie eu shiaghtin er dy henney mairagh. JJK idiom

agree (v.) coard; coardail: We did not agree - Cha ren shin coardail. JJK idiom; coardail rish; cordail

arrived (v.) haink; raink: We had already gone out when you arrived - Va shin hannah er n'gholl magh tra raink shiu. JJK idiom

assistance (n.) couyr; cooney: We ran to their assistance - Roie shin dy chooney lhieu. JJK idiom; shirveish

astonishment (n.) ard-yindys, ardyindys: We must accustom ourselves to see what is above us, without astonishment - Shegin dooin cliaghtaghey shin hene dy akin shen ta er-nyn-skynn, fegooish ardyindys JJK idiom; thanvaanys; thanvaneys

beat1 (v.) bwoalley; yeelt, custey; custhey; geddyn laue yn eaghtyr er: We beat them! - Hooar shin laue yn eaghtyr orroo! DF idiom; yeealley; (n.) ronney: Policeman on his beat - Meoir shee er yn ronney echey. DF idiom

begin (v.) cur toshiaght er; goaill toshiaght: Where do we begin? - C'raad ta shin goaill toshiaght? JJK idiom; jannoo toshiaght; toshiaghey; iargi, jargi

bill3 (n.) (account) screeuyn coontee: She hadn't paid the bill, had she? - Cha row ee er n'eeck yn coontey, row? JJK idiom; coontey: We should pay our bill - Lhisagh shin eeck nyn goontey. JJK idiom

blasphemous words (npl.) goan-mollaghtagh: We have heard him speak blasphemous words against Moses - Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh noi Moses Bible

bless1 (v.) bannaghey, casherickee, casherickey; sheeaney: Bless me! - Sheean mie orrym! DF idiom; (to); (dy); (y) vannaghey: The Lord bless us - Dy jean yn Chiarn shin y vannaghey. DF idiom; bannee: Lord bless me - She bannee mee. DF idiom

carry ceau; cur lesh; tayrn; ymmyrkey: We'll carry that ourselves - Ymmyrkmayd shen shin-hene. JJK idiom

cathedral ard-chiamble: We live opposite the cathedral - Ta shin baghey noi yn ardchiamble. JJK idiom; keeill aspickagh; moir-agglish

chartered er maayl: We chartered a plane from Ronaldsway - Ghow shin etlan er maayl voish Runnysvaie. DF idiom; kaartit

circuit chymshal: The circuit is broken - Ta'n chymshal brisht. DF idiom; coorse; keayrt: We made a circuit of the town - Hug shin keayrt er y valley. DF idiom; kiarkyl

class (n.) brastyl: We were the first in the class - Va shin hoshiaght 'sy vrastyl. JJK idiom; keint; ran; rang; (v.) cur ayns rangyn, graadail, ran-oardraghey, sorchal; rheynn

clean out (v.) glenney magh; rooisht: We are clean out of straw - Ta shin rooisht coonlagh. DF idiom

conclude (v.) cur kione er, creaghnaghey, cur jerrey er, kiangley; briwnys: we conclude that a man is justified by faith - ta shin briwnys, dy vel dooinney er ny heyrey liorish credjue Bible

Crete (n.) (Y) Chreet; Crete: we sailed under Crete, over against Salmone - hiauill shin fo Crete, magh veih Salome Bible

darkness (n.) burgeeaght; dorraghys: Until now we have been in darkness - Derrey nish ta shin er ve 'sy dorraghys. DF idiom; dooid, dorrid; frosh; dullyr

decided briwnyssit; reaghit: Is it not yet decided? JJK idiom; reagh; reih: We decided upon a day - Reih shin laa. DF idiom

deliver (v.) livrey: Deliver us from evil - Livrey shin veih olk. DF idiom; seyrey; stowys; Livrey-jee: Deliver him from going down to the pit - Livrey-jee eh veih goll sheese gys yn oaie Bible

depressing groamey: We've received some depressing news - Ta shin er n'gheddyn naight olk. JJK idiom; olk

dine (v.) goaill jinnair: We always dine out - Ta shin goaill nyn jinnair dy kinjagh ass y thie. DF idiom

disheartening cur ass cree: We find the work very disheartening - Ta'n obbyr cur shin ass cree dy mooar. DF idiom

envy (v.) jannoo troo mysh; (n.) troo: We must accustom ourselves to see what is above us, without astonishment and without envy - Shegin dooin cliaghtaghey shin hene dy akin shen ta er-nyn-skynn, fegooish ardyindys as fegooish troo JJK idiom

evangelist (n.) sushtallagh: we entered into the house of Philip the evangelist - hie shin stiagh ayns thie Philip yn sushtallagh Bible

exorbitant (adj.) roud; ro gheyr: Were we exorbitant? - Row shin ro gheyr? JJK idiom

favourable (adj.) foayragh; foayroil; foayroiley: We've missed the most favourable opportunity - Ta shin er choayl yn caa s'foayroiley. JJK idiom; mie

friends (npl.) caarjyn: It is well for us to be friends - S'mie dy vel shin nyn gaarjyn. JJK idiom; deiney mooinjer

gentlemen (npl.) deiney-seyrey: We did not visit those gentlemen - Cha dug shin shilley er ny deiney-seyrey shen. JJK idiom

harps claasee; claasaghyn: As for our harps, we hanged them up - Er son ny claasaghyn ain, hrogh shin ad seose Bible

hourly (adj., adv.) er yn oor, ooragh, ooroil, 'sy oor; gagh oor: We expect him hourly - Ta shin jerkal rishyn gagh oor. DF idiom

impression (n.) smooinaght: We thought these words would make a deep impression on him - Smooinee shin dy jinnagh ny focklyn shoh cur er smooinaghyn dy-dowin. JJK idiom; ynnyd cowrey

more feeble (comp./sup.) smeilley: those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary - ta ny oltyn shen jehn chorp, smeilley ta shin coontey jeu foast ymmyrchagh Bible

more modest s'fastee: If we were more modest - Dy beagh shin ny s'fastee. JJK idiom

morrow (n.) mairagh: We were at your house a week ago to-morrow - Va shin ec y thie eu shiaghtin er dy henney mairagh. JJK idiom

net (v.) ceau lieen er, cur 'syn ingagh, jannoo jeebin; (n.) ingagh: Shoot the net - Cuirr yn ingagh. DF idiom; jeebin; lieen: We fished up a dead body in the net - Hrog shin corp marroo 'sy lhieen. DF idiom; (adj.) moggyllagh

news (n.) bun; naight: We've received some depressing news - Ta shin er n'gheddyn naight olk. JJK idiom; rick; skeeal; skeet

opposite hoal; hoal noi; jeeragh er; noi: We live opposite the cathedral - Ta shin baghey noi yn ardchiamble. JJK idiom; condaigys

owe (v.) fo lhiastynys; lhiastyn: We owe him five pounds - Ta shin lhiastyn queig puint da. JJK idiom

port1 (n.) purt: We called in a port - Hug shin stiagh ayns purt. DF idiom; towl, towl-uinnag; beealag

pounds (npl.) puint: We owe him five pounds - Ta shin lhiastyn queig puint da. JJK idiom

prevent (v.) cumrail; lhiettal: The evil shall not overtake nor prevent us - Cha jean yn olk berraghtyn orrin, ny lhiettal shin Bible; shaghney

priests (npl.) saggartyn; saggyrtyn: And hast made us unto our God kings and priests - As tou er nyannoo shin dan Jee ain, reeaghyn as saggyrtyn Bible

refreshed oorit; d'ooree: We refreshed ourselves in the wood - D'ooree shin shin-hene ayns y cheyll. JJK idiom

repeating (v.) aacheau: Words that don't bear repeating - Focklyn nagh vod shin aaraa. DF idiom; aaraa

reproach drogh-ghoo, goltooan; flout; floutal; floutyraght; oltooan; oltooaney: Why do you reproach us with our faults? - Cre'n oyr dy vel shiu g'oltooaney shin lesh nyn voiljyn? JJK idiom; scammyltey; tallagh; scammylt

rings (npl.) fainaghyn: We sold our rings - Chreck shin nyn vainaghyn. JJK idiom; loobyn, loopyn; linkyn; rhollanyn

seventy (n., adj.) shiaghtad; tree feed as jeih: We went round in seventy - Ren shin y cheayrt ayns tree feed as jeih. DF idiom

shy1 (v.) ceau, jonseragh; (adj.) faitagh: He avoids us because he's shy - T'eh shaghney shin, er yn oyr dy vel eh faitagh. JJK idiom; nearildagh

soberly (adv.) dy arrymagh; dy sheelt: we should live soberly, righteously, and godly - dy lhisagh shin baghey dy sheelt, dy cairal, as dy crauee Bible

stand without (v.) shassoo mooie: it is a time of much rain, and we are not able to stand without - tan emshyr feer fliugh, as cha vel shin abyl shassoo mooie Bible

straw (n.) coonlagh: We are out of straw this year - Ta shin rooisht coonlagh mleeaney. DF idiom; straue

suborned (v.) daill: Then they suborned men, which said, We have heard him speak blasphemous words - Eisht daill ad deiney dy ghra, Ta shin er chlashtyn eh shoh loayrt goan-mollaghtagh Bible

summit (n.) ard-veinn, baare, beinn; mullagh: We spent two hours on the summit of the mountain - Cheau shin daa oor er mullagh y clieau. JJK idiom; pen

talking taggloo: We had been talking - Va shin er ve taggloo. JJK idiom

terrible (adj.) agglagh: We are in terrible difficulties with this job - Ta shin ayns hobbyl agglagh lesh y staartey shoh. DF idiom; atchimagh: Terrible will that day be - S'atchimagh vees yn laa shen. DF idiom; dewiley, dewilley

turned1 deillit; chyndaait, chyndait, chyndaït; er ny hyndaa; hyndaa: We turned to the right, as you told us - Hyndaa shin dys y cheu jesh, myr dooyrt oo rooin. JJK idiom

unfortunate (adj.) donney, drogh-aighagh; mee-aighar: We are unfortunate - Ta shin mee-aighar. JJK idiom; meefortanagh; meehaghyrtagh

until now gys nish; naggey; derrey nish: Until now we have been in darkness - Derrey nish ta shin er ve 'sy dorraghys. DF idiom

upstairs heose ny greeishyn: Upstairs room - Shamyr heose ny greeishyn. DF idiom; seose ny greeishyn: We got him upstairs - Hug shin lhien seose ny greeishyn eh. DF idiom

visit1 (v.) cur keayrt er, cur my ner; cur shilley er: We did not visit those gentlemen - Cha dug shin shilley er ny deiney-seyrey shen. JJK idiom; (n.) keayrt

wanted as yeearree er; er-laccal; laccalit; laccal: And when they wanted wine - As tra vad laccal feeyn Bible; feme: we have wanted all things - ta shin er ve feme dy chooilley nhee Bible

war (n., v.) caggey: We had been wounded in the Great War - Va shin (er ve) er nyn lhottey ayns y Chaggey Mooar. JJK idiom

we shall die yiow mayd baase: We shall surely die, because we have seen God - Yiow mayd dy shickyr baase, son dy vel shin er vakin Jee Bible

Whereof (adv.) Cre jeh: For he knoweth whereof we are made - Son shione da cre jeh ta shin jeant Bible

would say1 jirragh, niarragh; yarragh; yiarragh: As we would say in Manx - Myr yiarragh shin 'sy Ghaelg. DF idiom

wrestle gleck noi: For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities - Son cha vel shin gleck noi feill as fuill, agh noi ard-reilltee Bible; gleckey noi; kestal; streppey noi; gleck

aaloayrt recite: hedmayd er ny thieyn dy aaloayrt 'Hop tu naa', agh cha nel shin ro hickyr jeh'n slane drane. Dhoor; relate, repeat

aaraa chorus, iteration, quotation, reiteration, repetition, rote, tautology: Focklyn nagh vod shin aaraa. DF; repeating

abyl (=Ir. ábalta) able: cha vel shin abyl shassoo mooie Bible; able-bodied, adroit, businesslike, capable, powerful, slick, smart: mysh shey cheead thousane coshee va deiney abyl, cheu-mooie jeh cloan. Bible

Albinagh (=Ir. Albanach) pl. Albinee Scot, Scotch, Scottish: va fys ec ny Gaeil Albinagh dy row shin nyn Gaeil jeh sorch ennagh. Carn

ard- (pref.) advanced, chief, dominant, great, prime, upgrade: Ta shin baghey noi yn ard-chiamble. JJK; arch-

ard-chiarailys providence: Raad nagh vod graase Yee freayl shin cha vel E ard-chiarailys er choyrt shiu. EF

arganeagh arguer, argumentative, contentious, debatable, remonstrative: As er shen, cur my ner, un laa haink Efnisien, y fer-arganeagh loayr shin mychione roish nish, er marklanyn ny gabbil Matholwch, as deysht, eh, "Quoi s'lesh ny cabbil shoh? Coraa

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog