Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shickyr | Results: 112

shickyr ANTONYM neuhickyr certain, confident, definite, fast, firm, fixed, impregnable, positive, secure, stable, steadfast, steady, sure, unflinching, unquestionable, unshaken, unwavering, valid: as lhig dooin ynnyd vaghee shickyr y yannoo dooin hene Bible [M.E. sicker, sikkar]


Inexact matches:

bee shickyr rest assured: bee shickyr dy nymmyrk oo oo hene lesh injillid as craueeaght wooar CS

dy shickyr See gy shickyr definitely, surely, undoubtedly: bee'n dunver dy shickyr er ny choyrt dy baase. Bible

eiyrit shickyr fastened: Ta goan deiney creeney myr lorg-immanagh, as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght Bible

gy shickyr yea: Gy sickyr ghanie yn dorghys erbi mayrts, agh ta yn yi gho solys ass y la : ta yn dorghys as y soilshe duitch ully mar anayn. Psalm1610

jannoo shickyr secure: as jannoo shickyr dorryssyn y chiamble Bible

jeant shickyr fastened: As va'n magher, as yn ooig ayn jeant shickyr da Abraham, myr cairys grunt oanluckee, liorish mec Heth. Bible

monney shickyr sure sign: Ta shen monney shickyr. DF

slane shickyr unambiguous: Eisht bee yn cashtal Europagh slane shickyr noi ny Rooshee agglagh shen. Carn

unnid shickyr secure unit

dy moal as dy shickyr slowly and surely

loayrt dy shickyr speak constantly: agh eh ta geill echey dan irriney, teh loayrt dy shickyr. Bible

fastened (v.) chrogh; sniemmey: And the two ends of the two wreathen chains they fastened in the two ouches - As daa chione y daa link feeit ren ad sniemmeysy daa socket Bible; kianlt: a sword fastened upon his loins - fine kianlt er e veeghyn Bible; jeant shickyr: with a footstool of gold, which were fastened to the throne lesh stoyl-coshey dy airh, va jeant shickyr gys y stoyl-reeoil Bible; shickyraghey: Whereupon are the foundations thereof fastened? - Cre er ta ny undinyn echey er ny hickyraghey? Bible; eiyrit shickyr: and as nails fastened by the masters of assemblies - as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght Bible; lhian: there came a viper out of the heat, and fastened on his hand - haink ard-nieu ass y chiass, as lhian eh rish e laue. Bible

confident (adj.) daaney, shickyr, treishtagh

definite (adj.) kinjagh, kioneagh, shickyr

impregnable (adj.) fondagh, neughowallagh, shickyr

positive crooagh; jarrooagh: Positive sign - Cowrey jarrooagh. DF idiom; jarroochlou; shickyr: I am positive - Ta mee shickyr. DF idiom

rest assured bee shickyr

secure dooney; glassey; jannoo shickyr; kiangley; sauchey; shickyr: His position is none too secure - Cha nel eh soit ro hickyr er chor erbee. DF idiom; shickyraghey; urrysagh

secure unit (n.) unnid shickyr

steadfast (adj.) jeelys, shassooagh, shickyr

steady beayn; jeenys; jeenysal: Steady a table leg - Cass buird y yeenysal. DF idiom; jeenysey; kinjagh; rea; shickyr: Steady your hand! - Cum dty laue shickyr! DF idiom

sure (adj., adv., v.) shickyr: He won't lend them to them, you may be sure - Cha n'eeasagh eh daue ad, foddee oo ve shickyr. JJK idiom

sure sign monney shickyr

valid (adj.) breeoil; fondagh, shickyr

gyn smooinaght automatic, automatically, mechanical, unthinking: Shickyr cha nod fer gyn smooinaght er, as shickyr ta dy chooilley unnane ta jannoo shen treishteil dy ve sauçhey. CS

certain1 (adj.) ennagh: A certain Mr Quilliam - Mnr Quilliam ennagh. DF idiom; shickyr: I am virtually certain of it - Ta mee bunnys shickyr jeh. DF idiom; reygyryn, reyggyryn; cooid; er lheh: On a certain day - Laa dy row. DF idiom

firm (adj.) beayn, fondagh, gloo, jeelys, roauyr, shassooagh, trean; chionn: Stand firm - Shass dy chionn. DF idiom; shickyr: To hold firm - Dy hassoo dy shickyr. DF idiom; (n.) colught: We do business with that firm - Ta shin dellal rish y cholught shen. DF idiom

speak constantly (v.) loayrt dy shickyr

unflinching (adj.) gyn lhiggey lesh, shickyr

definitely (adv.) dy shickyr, gyn ourys, son shickyrys

slowly and surely (adv.) dy moal as dy shickyr

unambiguous (adj.) cruinn, gyn aacheeal, slane cronnal, slane shickyr

undoubtedly (adv.) dy shickyr, gyn dooyt, gyn ourys

unquestionable (adj.) gyn feysht, gyn keisht, gyn ourys, shickyr

unwavering (adj.) beayn, gyn leaystey, kinjagh, neuchaghlaaee, shickyr

surely (adv.) dy shickyr; dy firrinagh; dy feer; son shickyrys

unshaken (adj.) gyn imnea; neuchrieit, neucraait, neuskahit, neuvoirit, neuchorragh; shickyr

yea (intj) She, leer; dy-feer, dy firrinagh focklagh, dy jarroo; gy shickyr

cumm hold: Cumm shickyr gys y Chiarn as farkee dy surransagh ersyn Bible

dooishtit aroused, awakened, wakened, wakened up: Bee shickyr dy bee'm dooishtit dy-moghey. JJK

ranteenys suretiship: as eh ta shaghney ranteenys, t'eh shickyr Bible

rhyt's to you: Agh rhyt's nee'm my chonaant shickyr y yannoo Bible

stockyn stocks: ren eh ny cassyn oc shickyr ayns ny stockyn Bible

trogym I will build: trogym dhyt thie shickyr Bible

fast1 chionn, shickyr; dain; er hoshiagh, tappee; (v.) trosht, trostey; (adv.) (dy) tappee: I think so, too, the glass is going down fast - Ta mish credjal myrgeddin, ta'n gless tuittym dy-tappee. JJK idiom

fixed anchorragh; do-arraghey; gyn scughey; shickyr; soit: Seven days fixed - Soit rish shiaght laa. DF idiom

sealing (adj.) sealagh; (v.) sealal: So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone - Myr shen hie ad, as ren ad yn oaie shickyr, sealal y chlagh Bible; (v.) shelg raunyn

shall hold cummee: My hand shall hold him fast - Cummee my laue eshyn dy-shickyr Bible

stable (adj.) anchorragh, fondagh, neuchorragh, shassooagh, shickyr; (n.) marklann, thie ny gabbyl; stabyl: The stable is built on to the house - Ta'n stabyl cheet ass yn thie. DF idiom

we shall die yiow mayd baase: We shall surely die, because we have seen God - Yiow mayd dy shickyr baase, son dy vel shin er vakin Jee Bible

aahley fishery, fishing ground, marine habitat: As laa-ny-vairagh hie Juan gys yn eeastagh ayns y baatey beg echey, as tra v'eh er- jeet dys yn aahley-eeastee, cheau eh yn aker magh as ren eh yn chord shickyr Dhoor; (at sea) location

arraght (f.) 1 apparition, spectre a: Dy shickyr ta Jee aynyd's, as cha vel fer arraght Bible; 2 laughter

ayd (=Ir. agat) 1 at you, thine, your a: cha nod oo ve shickyr vees y stoo ayd lowit Carn; 2 have

blod pl. bluit (pl -yn) blade, knife blade, propeller blade: agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr er Beelzebub loayrt ny goan mollaghtagh as roie eh'n blod gyere ayns e scoarnagh stiagh. PC

builley baaish coup de grace, death blow, mortal blow: Eshyn ta cur builley baaish da dooinney, bee eh dy shickyr er ny choyrt gy baase. Bible; lethal blow

cha jed shall not go: Hed ny Caldeanee dy shickyr ersooyl voïn: son cha jed ad roue. Bible

Cholloo (f.) (Yn); (The) Calf, Calf of Mann: Dy shickyr, ta'n Cholloo ny boayl yindyssagh son kione shiaghtin Gaelgagh Carn

choodaghey (y) cover: nee eh dy shickyr deayrtey magh yn uill echey, as shen y choodaghey lesh joan Bible

cliwe gyere shortsword: cha hurr ny sodjey, agh lesh cliwe gyere glackit dy shickyr, vrish stiagh trooid y vayr PC

coyrlaghyn counsels, motions: Hie shen er jannoo dy phrowal ny kiare coyrlaghyn hug m'ayr dou," as Flaaree, "as nish ta mee braew shickyr dy nee creeney ta ny kiare coyrlaghyn shoh. Bible

creddal cough: Ren Shimmin creddal dy cooyrtoil as ren eh gra: 'Vel shiu shickyr, Venainshtyr?' SF

cummit artificial, fashioned, hewn, made, planned: ta shiu er droggal thieyn dy chlaghyn cummit Bible; stopped, held: Ta mee cummit shickyr ayns y laagh dowin Bible; celebrated; sustained; kept; featured

daa chione two ends: As y daa chione elley jeh'n daa link nee oo shickyr ayns y daa hocket, as ver oo ad er shligganyn yn ephod cheu-veealloo. Bible; accoladed

Dar ny niaughyn (intj) By heavens: va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo, as dar ny niaughyn, ghow ad greim shickyr er nane jeusyn as va'n dooinney boght er ny choyrt stiagh ayns pryssoon. Dhoor

drogh hraghtey smuggle, smuggling: Haink ny fir-chustym lesh shilley orrin son dy yannoo shickyr nagh row shin son drogh hraghtey red erbee ass y cheer ocsyn. GK

dunver pl. dunveryn assassin, killer, manslayer, murderer: bee'n dunver dy shickyr er ny choyrt dy baase. Bible

dy beign if I were: son y beign shickyr jeh, dy beagh mayr soit er olk dt, eisht vel oo smooinaghtyn dy geillin voïd eh? Bible; (that) would I be

dy chadjin generally: S'cummey yn jalloo, ta mee lane shickyr nagh bee eh aght erbee ta sleih coamrit dy chadjin ny laghyn t'ayn jiu ayns Ellan Vannin. Carn

eiraghey inherit: Nish mac shiaulteyr mish as ga nagh vel mee shickyr mychione reddyn bentyn rish yn keayn, shegin dou er n'eiraghey lurgaghyn my ayrey. Dhoor

faasechredjuagh superstitious: Ny bee-jee er-y-fa shen faasechredjuagh, agh dy shickyr credjal, dy jean eh myrgeddin dy foayroil goaill yn Oikan shoh kionfenish; dy gow eh stiagh eh ayns roihaghyn e vyghin PB1765

freill-ym I shall keep: Freill-ym my vyghin er e hon son dy bragh: as shassee my chonaant shickyr mârishyn. Bible

Gaelgagh Gaelic, Manx, Scottish Gaelic: Eer ayns scoill-cloie Gaelgagh, cha nod oo ve shickyr dy loayragh paitchyn Gaelg Carn; highland people

geddyn ass derive: Cre'n cheeayll t'ou geddyn ass shoh? DF; get out, get forth: Ta mee cha shickyr ayns pryssoon: nagh voddym geddyn ass. Bible

giarrag (f.) (of paper) clipping: Hooar mee yn skeeal shoh veih lioar giarrag Markys Braide, agh ta mee bunnys shickyr nish t'eh clouit ayms dy vel mee er lhaih eh boayl ennagh elley. Dhoor; cutting, scrap, snippet

glashtin goblin, sprite; hulking boy: Agh ta mish slane shickyr dy ren ny shenn Vanninee credjal ayns lheid ny cretooryn as ferrishyn, y phynnoderee, y buggane, y glashtin, y dooinney-oie a. LC

goaill ayrn jeh partake: dy der Jee dauesyn ghrayse spyrrydoil er çheu-sthie, cha shickyr as t'ad goaill ayrn jeh'n cowrey CS

hanmey (ny) spiritual; of the soul: Yn treishteil shen t'ain myr aker ny hanmey, shickyr as gyn scughey Bible

jannoo faghid er insult, scoff: Shickyr t'eh jannoo faghid er ny craidoilee: agh t'eh coyrt grayse da ny imlee. Bible

jarroodit forgotten: lhig dooin lhiantyn gys y Chiarn ayns conaant shickyr nagh bee jarroodit. Bible

jeantagh (n.) doer, fabricator, maker, manufacturer, performer, producer; (adj.) practical: t'eh braew shickyr bunnys nish nagh bee eh jeantagh da dooinney erbee syn Ellan shoh aghin erbee y chur roish y Cho-chruinnaght ayns Strasbourg Carn

keck crap, droppings, dung, excrement, faeces, ordure, shit: Nish ta deiney y vrialtys neu-oikoil gra dy vel ad shickyr dy row ny meoiryn-shee prowal ceau keck harrish Mnr Thomas. Carn

lhiaseyder amender, atoner, corrector, cultivator, curer, improver, manurer, propitiator, recompenser, repairer, revisionary, rewarder: nee yn Chiarn Jee, yn Lhiaseyder, dy shickyr cooilleeney Bible

lhiat hym eh fetch him to me: cur fys er, as lhiat hym eh, son bee eh dy shickyr er ny choyrt gy-baase Bible

lhieeney magh balloon, crowd out: Nee mayd dy shickyr cooilleeney ny breearraghyn ta shin er n'yannoo, dy lostey incense gys queen yn aer, as dy lhieeney magh ourallyn-feeyney gys yn ooashley eck Bible

lhiggey'n raad da let go: Agh nee oo dy shickyr lhiggey'n raad da'n chenn ushag, as nee oo goaill ny hein, dy vod eh ve mie mayrt, as dy vod dty laghyn 've beayn. Bible

looyr husky; stalwart; strong bodied: Va'n maynagh jeeaghyn sunt, roauyr as looyr; va e hooillyn soilshean, yn aght echey shickyr, e ymmyrkey jeeragh, as e hooyl moyrnagh. CnyO

lossanyn flames: my reih ad berreen meinn-ghone v'eh orroo lheimmey three keayrtyn erskyn ny lossanyn, ny roie trooid ny lossanyn three keayrtyn dy ve shickyr jeh troar mie. Dhoor

maarderagh 1 adulterous, immoral, lascivious, unchaste; 2 lecher, libertine, whoremonger a: bee'n maarderagh as y streebagh dy shickyr er nyn goyrt gy-baase Bible; 3 strumpet; 4 lewd

mayrnaght (f.) duration, remainder, survival: Jannoo shickyr mayrnaght jeh'n chengey as cultoor Gaelgagh ayns Oirr ny Gaeil Meanagh. Dhoor

meecheeayllagh absurd, half-witted, mad, nonsensical, silly, simple, unadvised: Shickyr ta princeyn Zoan meecheeayllagh Bible; indiscreet; idiot, imbecile

nymmyrk (dy); (to) bear: As bee shickyr dy nymmyrk oo oo hene lesh injillid as craueeaght wooar CS

Oirr ny Gaeil Argyll: Jannoo shickyr mayrnaght jeh'n chengey as cultoor Gaelgagh ayns Oirr ny Gaeil Meanagh. Dhoor

prios mooar high price: V'eh jerkal dy beagh yn mooadaghey-prios mooar dy liooar da costyssyn-troarey brash eddyr nish as jerrey yn gheurey, agh cha dod eh ve shickyr mychione shen. BS

raaue alert, caution, danger signal, notice, premonition, warning: cur raaue shickyr daue Bible; notification

seyrlan-fillym film studio: Ta'n Ard-Hirveishagh gra dy vel eh shickyr dy ren rheynnyn-reiltys gobbraghey ry cheilley bentyn rish cur er bun seyrlan-fillym ayns twoaie yn Ellan. BS

Shass (impv) Halt; Stand: Shass-jee shickyr er-y-fa shensy reamys ta Creest er chosney dooin Bible; (to horse) Whoa

skeogyn locks: My nee oo rheynn folt my ching ayns shiaght skeogyn, as fee ad dy cheilley, as jannoo ad shickyr lesh kibbin 'sy gharmin [hed my niart voym]. Bible

stiagh ayns into: Agh rhyts neem my chonaant shickyr y yannoo, as hig oo stiagh ayns yn arg: uss as dty vec, as dty ven Bible

taa (=Ir. tath) 1 sodering, soldering a: Te aarloo son taa: as ren eh shickyr jeh lesh treinaghyn Bible; 2 dung

toshiagh (=Ir. toiseach, tosach, Sc. toiseach) 1 chief, chieftain, leader, premier; 2 offset; 3 toe; 4 forepart a: roie ad y lhong er grunt; as va'n toshiagh eck soit cha shickyr, nagh row ee scughey Bible; 5 first a: As dy jinnagh shin lhien yn toshiaght jehn theayst Bible

ynesteeaght investment: Veagh shellooderyn joarree ceaut magh marish colughtyn ta coontey yn thalloo y ve ny ynesteeaght shickyr . Carn

ynnyd vaghee domicile, dwelling place, habitation: lhig dooin ynnyd vaghee shickyr y yannoo dooin hene Bible

goodness1 (n.) mie, mienys; foayr: Lord, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant - uss y Jee, ter yialdyn y foayr shoh da dty harvaant Bible; foays; kenjallys: but that I believe verily to see the goodness of the Lord - agh dy vel mee dy shickyr credjal dy akin kenjallys y Chiarn Bible; mieys: love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith - graih, boggey, shee, surranse- foddey, ymmyrkey meiygh, mieys, firrinys Bible

I shall give ver-yms: I will give you the sure mercies of David. - Ver-yms diu myghinyn shickyr Ghavid Bible; ver-ym: Desire of me, and I shall give thee the nations for thine inheritance - Shirr orrym, as ver-ym dhyt ny ashoonyn son dty eiraght Bible

people (n.) ashoon; feallagh; feallee; kynney; mooinjer; pobble; sleih: I'm sure few people can have slept - Ta mee shickyr nagh vod monney sleih er chadley. JJK idiom; ashoonee; (v.) cur cummaltee ayn, cur sleih ayn; persoonyn: This bed has been slept in by many notable people - Ta ymmodee persoonyn ardghooagh chadley 'sy lhiabbee shoh. JJK idiom

sign1 cowraghey; cowreydagh; monney: That's a sure sign - Ta shen monney shickyr. DF idiom; cowrey: They say it's a sign of fine weather, in the morning - Ta feallagh gra dy nee cowrey emshir aalin eh, ayns y voghrey. JJK idiom

stuck fest; festit; pohllit; lhiantyn: I have stuck unto thy testimonies - Ta mee er lhiantyn gys dty recortyssyn Bible; soit: they ran the ship aground; and the forepart stuck fast, and remained unmoveable - roie ad y lhong er grunt; as van toshiagh eck soit cha shickyr, nagh row ee scughey Bible

builley bash, bump, cast, clap, hit, impact, knock, pulsate, punch, slam, slap, strike, stripe, stroke, sweep, thump, whack: 2 ¦ Eshyn ta cur builley baaish da dooinney, bee eh dy shickyr er ny choyrt gy baase. Bible; (as pulse) beat, pulsation; (of voice) cadence; (on horn) toot; choosing; fervour, fit, frenzy, madness

cum sojourn, dwell: Cum 'sy cheer shoh, as beem's mayrt Bible;: Cummee my laue eshyn dy-shickyr: as nee my roih eh y niartaghey. Bible Cum shickyr huggey, as ny scugh dy lhiattee, dy vod oo ve er dty  vishaghey ec y jerrey. Apoc

cummee shall hold, will hold: Cummee my laue eshyn dy-shickyr Bible; will dwell, shall inhabit: troggee ad thieyn, as cummee ad ayndoo Bible; designing

nyn gour for them, prepared for them: Coyrt seose ayns stoyr nyn gour oc hene undin mie ry-hoi yn traa ta ry-heet Bible; for you, towards you: Gys eiraght shickyr as casherick, as nagh vel lheie ersooyl, kiarit ayns niau nyn gour euish Bible; for us

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog