Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shey | Results: 102

shey (=Ir. ) sextet, six: as son lhiattee heear y chabbane ren eh shey buird Bible [L. sex]


Inexact matches:

cro shey-lhiatteeagh hexagonal nut

shey chassagh six-footed

Shey Coonteeyn (Ny) Northern Ireland

shey filley sextuple, sixfold

shey jeig sixteen: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn

shey jeigoo sixteenth

shey keayrtyn sextuple; six times: Ta Dave Jefferies er chosney yn varriaght shey keayrtyn sy TT. BS

shey pingyn (f.) sixpence, tester: Hooar eh ushag aalin dy chur lesh thie marish, as cha ren eh geeck agh shiaght skillin as shey pingyn er y hon! JG

shey trieyn six foot: Ta'n boayrd shoh shey trieyn er lhiurid. JJK

Croit Shey Ping Six Penny Croft

gunn shey orraghey six-shooter

leagh shey pingyn sixpennyworth

shey trieyn er ardjid six-footer: T'eh shey trieyn er ardjid. DF

sextuple (adj.) shey filley, shey keayrtyn

six (n., adj.) shey: Let the dinner be ready by six - Lhig da'n jinnair ve aarloo ec shey. JJK idiom

sextet (n.) sestet, shey

sixfold (adj., adv.) shey filley

six foot shey trieyn

six-footed shey chassagh

sixpence (n.) shey pingyn

sixpennyworth (n.) leagh shey pingyn

six-shooter (n.) gunn shey orraghey

sixteen (n., adj.) shey jeig

six times (npl.) shey keayrtyn

tester (n.) shey pingyn; tester

kiare as feed twenty four: As va foast caggey elley ec Gath, raad va dooinney feer thollee, va echey er dagh laue shey meïr, as er dagh chass shey ordaagyn, kiare as feed ayns ooilley Bible

hexagon (n.) shey-lhiattaghan; sheyin

hexagonal (adj.) shey-lhiatteeagh

hexagonal nut (n.) cro shey-lhiatteeagh

hexangular (adj.) shey-uillinagh

insect (n.) shey-chassagh, beishteig, meeyl

sexennial (adj.) shey-vleinoil

six-footer (n.) shey trieyn er ardjid

sixteenth (n., adj.) shey jeigoo; (the); (yn) cheyoo yeig

shey-chassagh insect

shey-lhiattaghan hexagon

shey-lhiatteeagh hexagonal

shey-uillinagh hexangular

shey-vleinoil sexennial

Northern Ireland (n.) Nerin Hwoaie; (Ny) Shey Coonteeyn

Six Penny Croft (n.) Croit Shey Ping

armit armoured, armed: shey cheead deiney-caggee armit. Bible

loojey minus: Shey loojey tree shen tree. DF

cylinder (n.) kylinder: Six cylinder car - Gleashtan shey kylinderyn. DF idiom; rollian

goaill fastee shelter: Shey siyn as feed goaill fastee ayns Baie Ghoolish. DF

gobbraghey (=Ir. oibriú) acting, working: Shey laa nee shiu gobbraghey Bible

greeshyn steps, stairs: va shey greeshyn gys y stoyl-reeoil Bible

gunnyn guns: Ta orraghey jeh shey meilley ec ny gunnyn shoh. DF

queig sheeanagh pentatonic: Eer nagh vel agh shey carryn Manninagh queig-sheeanagh ayn Carn

army (n.) armee: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom; sheshaght chaggee

chariot (n.) fainagh: And a chariot came up and went out of Egypt for six hundred shekels of silver - As va fainagh er ny choyrt lesh veih Egypt son shey cheead shekel dy argid Bible; chariot

coach (n.) baroose, carbyd, couch; fainagh: Coach and six - Fainagh shey cabbil. DF idiom; waggyn; ynseyder; (v.) greinnaghey, ynsaghey er lheh

every morning dagh moghrey: I get up every morning at six o'clock - Ta mee g'irree dagh moghrey ec shey er y chlag. JJK idiom; gagh moghrey

feet (npl.) cassyn: She fell down at his feet - Huitt ee sheese ec ny cassyn echey. JJK idiom; trieyn: He is six feet tall - T'eh shey trieyn er lhiurid. JJK idiom; trieghyn

get up (v.) irree: I get up every morning at six o'clock - Ta mee g'irree dagh moghrey ec shey er y chlag. JJK idiom; scolbey

men2 (of); (dy) gheiney: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom

morning (n.) maddin, madran; moghrey: I get up every morning at six o'clock - Ta mee g'irree dagh moghrey ec shey er y chlag. JJK idiom; (gen.) madjin

paces (npl.) kesmadyn: when they that bare the ark of the Lord had gone six paces - tra vadsyn va gymmyrkey arg y Chiarn, er ngholl shey kesmadyn Bible

ready aarloo: Let the dinner be ready by six - Lhig da'n jinnair ve aarloo ec shey. JJK idiom; aarlooid; arryltagh; jesh; kiartaghey; mie; shiaullaghey; ullee: Are you ready? - Vel oo aarloo? DF idiom

troubles (npl.) dowrinyn: and many evils and troubles shall befall them - as nee ymmodee uilk, as dowrinyn tuittym orroo Bible; seaghyn: He shall deliver thee in six troubles - Nee eh uss y livrey ayns shey seaghyn Bible

abb abbot: V'eh abb Vanishter Rushen rish hoght bleeaney jeig as v'eh Aspick ny hEllanyn rish shey bleeaney as feed. Chron [L. abbas]

abyl (=Ir. ábalta) able: cha vel shin abyl shassoo mooie Bible; able-bodied, adroit, businesslike, capable, powerful, slick, smart: mysh shey cheead thousane coshee va deiney abyl, cheu-mooie jeh cloan. Bible

assyllyn asses: Ny camellyn oc, kiare cheead queig jeig as feed: nyn assyllyn, shey thousaneyn shiaght cheead as feed. Bible

beiyn roauyrey fat stock: As myr shen ve, tra v'adsyn va gymmyrkey arg y Chiarn, er n'gholl shey kesmadyn, dy heb eh dew as beiyn roauyrey ayns oural. Bible; fatlings

captanyn captains: ghow eh shey cheead reih fainagh as ooilley fainee Egypt, as captanyn harrish dagh unnane oc Bible

cheu-jiass southward: Er y cheu har, va shey Leviteyn, er y cheu-twoaie kiaresy laa, er y cheu-jiass kiaresy laa, as gys Asuppim jees as jees. Bible

cheyoo yeig COMPARE shey jeigoo (yn); (the) sixteenth: Yn cheyoo yeig er Hananiah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

cochadjin mutual: dy loayrt mychione ny caslyssyn eddyr enmyn-buill ny shey cheeraghyn Celtiagh enmyn haink voish focklyn cochadjin goll rish 'ross' as myr shen. Carn

cochoardail mutual: dy loayrt mychione ny caslyssyn eddyr enmyn-buill ny shey cheeraghyn Celtiagh enmyn haink voish focklyn cochadjin goll rish 'ross' as myr shen. Carn

coltar coulter, plough cutter: Nish coltar kiart, queeyl vooar shey oarleeyn, queeyl veg nuy oarleeyn kyndagh rish yn thalloo bog. Dhoor

counteeyn counties: Ayns ny hardjyn haink dy ve ny Shey Counteeyn, va'n chengey er raad y vaaish myr chengey y theay sy nuyoo cheead jeig. Carn

cron-towshan measuring reed, measuring rod: ayns laue yn dooinney cron-towshan jeh shey cubityn er lhiurid Bible

cur feanish adduce: She eshyn y chied fer ass shey feanishee jeig vees cur feanish theayagh ayns ny kiare shiaghtin ta ry heet. BS

er lheead broad, in breadth, in width, wide: van chiamyr meanagh shey cubityn er lheead Bible; abroad

feohdaghey abhor, hate: Ny shey reddyn shoh ta'n Chiarn feohdaghey as ta eer yn chiaghtoo dwoaiagh da Bible

firkinyn firkins: As va soit ayns shen shey siyn cloaie ry-hoi ushtey, lurg cliaghtey ny Hewnyn son glenney, cummal ghaa ny three dy firkinyn y pheesh. Bible

flaaoil 1 See flaoill articulate, circumfluent, eloquent, fluent, fluid a: Shegin daue goaill toshiaght ec mysh kiare ny shey jeig bleeaney d'eash dy beagh ad flaaoil ec hoght bleeaney jeig. Carn; 2 (of speech) flowing

Glaschu (=Ir. Glaschú) Glasgow: Va'n turrys yindyssagh, er-lhimmey jeh shey ooryn jeig as feed va shin ceau ec yn phurt aer Glaschu Carn

greie-chaggee slaughter weapon: haink shey deiney veih raad y yiat syrjey ta lesh y twoaie, as dy chooilley ghooinney lesh greie-chaggee ny laue Bible

Injebreck Ingi's Slope: Ayns ny shey mee jeig t'er ngoll shaghey, cha nel doour Injebreck er ngeddyn agh tree feed as jeih sy cheead jeh'n ushtey t'eh cliaghtey geddyn sy traa shen. BS

jiarg-rooisht stark naked: Va shey meeghyn ain roie as shooyl harrish sleityn Vannin, snaue 'sy cheayn as shinyn jiarg-rooisht, brishey yn rio er dubbaghyn GK

kesmadyn paces, steps: tra vadsyn va gymmyrkey arg y Chiarn, er ngholl shey kesmadyn, dy heb eh dew as beiyn roauyrey ayns oural Bible

lessoon (f.) lesson: Shoh lessoon niartal dauesyn ec y traa t'ayn ta shirrey cur y clag ersooyl as lhiggey da ny hunnaneyseyryn jannoo red erbee t'ad laccal ayns ny Shey Counteeyn. Carn

meeilaghyn miles: Lurg da roshtyn yn thie, honnick eh carrey elley ass Kilpheddyr, mysh shey meeilaghyn my yiass roish Sheadjagh. GB

moghrey mairagh tomorrow morning: Shenn Raad Valley Chashtal, faggys da Thie ny Cailleeyn Dooey, bee eh foshlit reesht veih shey er y chlag moghrey mairagh. BS

nieuagh poisonous, venomous: As cha nel shin er ngeddyn rey rish ny fallsoonyssyn nieuagh shen hie er croo mysh shey feed blein er dy henney Carn

pokyr poker: t'eh jannoo ard-eailley lurg da v'er chosney shey ard-voyllaghyn son e hirveishyn cour pokyr er-linney. BS

politickaght Vannin (f.) Manx politics: Ta'n Reejerey Çhalse er ngoaill ayrn ayns politickaght Vannin neayr's y vlein nuy cheead jeig, shey as daeed. BS

pollal 1 crop, dress, poll, prune, pruning a: as shey bleeaney nee oo pollal dty gharey-feeyney Bible; 2 (on ticket) clip

seraphim seraphim: Er-e-skyn hass ny seraphim: er dagh fer jeu va shey skianyn Bible

sheadin (f.) sheading: ga dy row ny olteynyn cheddin shassoo son ashoonaghey ayns ny Shey Sheadinyn hene! Carn

Shirveishagh Ynsee Minister for Education: Dooyrt y Shirveishagh Ynsee, Steve Rodan, dy vel y chooish shoh goll er resooney sy Reeriaght Unnaneyssit lurg da tuarystal çheet magh v'ayns foayr jeh shey imbaghyn. BS

target target: As ren ree Solomon daa cheead target dy airh hammarit: hie shey cheead shekel dy airh dy yannoo un target. Bible

towseyn measures: As tra chum ee eh, hug eh ayn: shey towseyn dy oarn, as hrog eh urree eh Bible

vlein scoill (f.) (yn); (the) scholastic year: Ta shin jerkal rish earroo dy phaitchyn eddyr shey as jeih ayns dagh vlein scoill, as yn earroo cheddin ayns ny possanyn cloie. Dhoor

gleashtaneyryn motorists: Ta ny h-earrooyn soilshaghey dy vel gleashtaneyryn eddyr shey-jeig as feed blein dy eash, dy vel ad ayns y ghaue smoo jeh drogh-haghyrtyn. BS

goaill stiagh 1 annex, comprise, contain, include, including; 2 annexation, inclusion, ingathering, intake; 3 comprehend; 4 take in, taking in a: rish shey-bleeaney nee oo cuirr dty halloo, as goaill stiagh ny messyn echey: Bible; 5 retain a: Lhig da dty chree goaill stiagh my ghoan Bible; 6 receive a: lhig dan chleaysh eu goaill stiagh goo e veeal Bible; b: cre vees yn goaill stiagh oc reesht, agh bioys veih ny merriu? Bible; 7 gather a: myr ta kiark goaill stiagh e hein Bible

keim (=Ir. céim) (f.) 1 COMPARE keym amble, caste, degree, of high rank, pace, phase, pitch, position, shortcut, stage, standard, station, step, stile; 2 (academic) degree; 3 grade a: Tra v'ad briaght jeh kiare feed scollagyn ayns yn cheyoo keim, cha row agh shey jeu smooinaghtyn er g'obbragh myr fir-ynsee kyndagh rish drogh 'aill, drogh cheimmeeaght as drogh staydyn-obbyr. Carn; 4 (of speech) register; 5 peg

kione (=Ir., Sc.G. ceann) pl. king bottom, closing, dyke, extreme, extremity, point, point of argument, poll; head, headland, top, top-end: Lhig da lhie er kione Yoab Bible; close, end, finish, termination: As tra vees dty laghyn ec kione Bible; chief, ringleader, tribune: tou er my reayll dy ve kione ny ashoonyn Bible; (of flower) top; (adv.) (y) apiece; mixed with; leading; (with expressions of time) after, in, within: As ec kione shey laa, ghow Yeesey Peddyr, as Jamys, as Ean e vraar, as hug eh lesh ad er-lheh seose er slieau ard Bible [O.Ir. cend]

kishan peck, skep; skip: Ta Mainshtyr Young cur sannish dy jean y costys jeh failley kishan getlagh seose dys foddey ny smoo na queig ny shey cheead punt, tra vees orçh costal keead punt y thunney ec yn ynnyd lhieeney thalloo. BS

smoash crash, smash, smash-up: Y markiagh, va shey bleeaney jeig as feed dy eash, hooar eh baase ayns smoash bieauid ard ayns Grand Prix Sosharagh Vannin, dy jeeragh lurg da v'er jeet dy ve yn chied dooinney dy yannoo garrey ayns Grand Prix Vannin BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog