Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: sheshaght urryssaght | Results: 185

sheshaght urryssaght (f.) friendly society

sheshaght (=Ir. seiseacht) (f.) pl. sheshaghtyn association, company, society, multitude, fellowship, congregation: haggil Moses slane sheshaght chloan Israel dy cheilley Bible; (of people) band; troop


Inexact matches:

fer-toshee sheshaght-cheirdey union boss

gyn sheshaght unaccompanied: O dy voddin mee hene y ollagh choiee, gyn sooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie PC

sheshaght arryltagh (f.) voluntary organisation

sheshaght chaggee (f.) pl. sheshaghtyn-caggee army, cohort, host: scugh-ym foddey veue sheshaght-caggee yn twoaie Bible

sheshaght chiaullee (f.) choir, chorus: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh, eddyr piobeyr Albinagh as piobeyr Manninagh, eddyr sheshaght-chiaullee Vretnagh as sheshaght chiaullee erbee elley fegooish caggey brishey magh Carn; consort

sheshaght chochianglt (f.) affiliated society

sheshaght cho-obbragh (f.) co-operative society

sheshaght eeassee (f.) loan society

Sheshaght Ghellal (f.) Chamber of Trade

sheshaght golf (f.) golf club

sheshaght hroailt (f.) horde

sheshaght hroggee (f.) building society

sheshaght keirdee (f.) trade union

sheshaght-keirdey mooiragh (f.) maritime union

sheshaght nittal (f.) knitting circle

sheshaght recortyssit (f.) registered club

sheshaght resoonee (f.) debating society

sheshaght scarree (f.) sect

sheshaght un-oltey (f.) single member company

sheshaght varkee (f.) (of cavalry) troop

sheshaght yoinagh (f.) voluntary organisation

slane sheshaght congregation: Nee slane sheshaght Israel freayll eh. Bible

ayns sheshaght rish accompanying

Co-lught-Urrysaght Sheshaght Cheirdey ny Eirinee National Union of Farmers Mutual

freayll sheshaght rish accompany, associate, consort

Sheshaght Ardjynagh Vooar Ellan Vannin Provincial Grand Lodge of the Isle of Man

Sheshaght Ard-Ynseyderyn ny Scoillyn Ard (f.) Secondary Head Association

Sheshaght Caarjyn Cronk y Berree (f.) Friends of Cronk y Berry Association

Sheshaght chaggee flaunyssagh (f.) Sabaoth

sheshaght chaggee toshee (f.) van of the army

Sheshaght-Cheirdee ny Fir-vooghee (f.) Fire Brigades' Union

Sheshaght-cheirdey Ashoonagh Eirinee Vannin (f.) Manx National Farmers' Union

sheshaght-cheirdey ny h-immanee-varroose (f.) bus drivers' union

Sheshaght-cheirdey son Gerrymee (f.) Trade Union for Professionals

Sheshaght Cloieyn-kiaullee Vannin (f.) Manx Operatic Society

Sheshaght Co-earrooder Goaldagh British Computer Society

Sheshaght cour Livrey Lhongaghyn Meals on Wheels

sheshaght dy gheiney-caggee troop

Sheshaght Eddyrashoonagh Gammanyn ny h-Ellanyn (f.) International Island Games Association

Sheshaght Eeastee Ardjyn Ghoolish (f.) Douglas and District Angling Club

Sheshaght Eeastee Vannin (f.) Mannin Angling Club

Sheshaght Eeasteyryn Vannin (f.) Isle of Man Fishermen's Association

Sheshaght Fir-Oik y Reiltys Government Officers' Association

Sheshaght Ghareydys Rhumsaa (f.) Ramsey Horticultural Society

Sheshaght Lheiltee Ghoolish (f.) Douglas Athletics Club

Sheshaght Lhiass Doail Vannin (f.) Manx Blind Welfare Society

Sheshaght Lught-dellal Vannin (f.) Isle of Man Chamber of Commerce

Sheshaght Lught Traghtee (f.) Chamber of Commerce

Sheshaght ny Gaarjyn (f.) Society of Friends

Sheshaght ny Nooghyn (f.) communion of saints: Cre ta toiggit liorish Sheshaght ny Nooghyn? CS

Sheshaght Oarpagh yn Eiraght Cheltiagh (f.) European Celtic Heritage Association

Sheshaght Rollageydys Vannin (f.) Isle of Man Astronomical Society

Sheshaght Roortaghys Heear (f.) Western Athletics Club

sheshaght son troggal thieyn (f.) building society

Sheshaght Taekwondo Ellan Vannin (f.) Isle of Man Taekwondo Association

Sheshaght Troaryn-Eeastee Vannin (f.) Manx Fish Producers Association

Sheshaght Vanninagh y Theihll (f.) World Manx Association

Sheshaght Victorianagh Vannin Isle of Man Victorian Society: Fosley Halley ny Seyr-Vasoonee, ta shoh er ny reaghey liorish ny Masoonee as liorish Sheshaght Victorianagh Vannin. BS

Banglane Vannin Co-lught Urrysaght Sheshaght Cheirdey ny Eirinee Isle of Man Branch of NFU Mutual

Eaghtyrane jeh Sheshaght Leigh Ellan Vannin President of the Isle of Man Law Society

Sheshaght Cheirdee ny h-Obbreeyn Arraghey as Obbreeyn Cadjin (f.) Transport and General Workers' Union

Sheshaght cour Lheihys Aeragh Ellan Vannin (f.) Isle of Man Aero-Medical Society

sheshaght-ghellal veih cheu-mooie jeh'n Ellan (f.) non-resident company

Sheshaght son Tushtey Dooghys as Graihderyn Shenn Reddyn Ellan Vannin (f.) Isle of Man Natural History and Antiquarian Society

Sheshaght Vannin son Coadey Bea ny Marrey Manx Society for Marine Conservation

Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn (f.) Manx Society for the Prevention of Cruelty to Animals

consort (v.) freayll sheshaght rish; (n.) sheshaght chiaullee; sheshey

voluntary organisation (n.) sheshaght arryltagh; sheshaght yoinagh

building society (n.) colught troggal, sheshaght son troggal thieyn, sheshaght hroggee

congregation (n.) chionnal, cohionnal, cruinnaghey, pobble; agglish; chymsaghey; sheshaght, slane sheshaght

troop1 (v.) cruinnaghey; (n.) troop: And Leah said, A troop cometh - As dooyrt Leah, Ta troop jeu cheet Bible; sheshaght-chaggee: a troop shall overcome him - nee sheshaghtchaggee Bible; sheshaght dy gheiney-caggee; sheshaght: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim - as ren sheshaght ny Philistinee campal ayns coan Rephaim Bible; troop-caggee: when thou shalt bring a troop suddenly upon them - tra ver oo lhiat troop-caggee doaltattym orroo Bible

band4 (n.) (of people) possan; sheshaght: they spied a band of men - honnick ad sheshaght dy gheiney Bible

affiliated society (n.) sheshaght chochianglt

cohort (n.) sheshaght chaggee, sheshey

company sheshaght-ghellal; colught: They wound the company up - Hug ad jerrey er y cholught. DF idiom; complaght; sheshaght: Do you expect company? - Vel shiu jerkal rish sheshaght? JJK idiom; skimmee: The ship's company - Yn skimmee. DF idiom

co-operative society (n.) sheshaght cho-obbragh

debating society (n.) sheshaght resoonee

friendly society (n.) sheshaght urryssaght

knitting circle (n.) sheshaght nittal

loan society (n.) sheshaght eeassee

registered club sheshaght recortyssit

Sabaoth (n.) Sheshaght chaggee flaunyssagh

troop2 (n.) (of cavalry) sheshaght varkee

association (n.) cooidjaght; copharteeys; cumraagys; sheshaght

Chamber of Trade (n.) Sheshaght Ghellal

choir (n.) cor, kior, sheshaght chiaullee

horde (n.) sheshaght hroailt, ymmodee sleih

maritime union (n.) sheshaght-keirdey mooiragh

sect (n.) sheshaght scarree; shaghrynys credjue

single member company (n.) sheshaght un-oltey

society (n.) (the); (yn) chommynaght, cheshaght; co-voodeeys, sheshaght

union boss (n.) fer-toshee sheshaght-cheirdey

sheshaght-chaggee troop

sheshaght-cheirdey (f.) trade union: Ayns shid, ren fir-toshee sheshaght-cheirdey meeiteil rish lught-reirey Phost Reeoil syn eab s'jerree dy haghney stholk. BS

sheshaght-flaunys (f.) heavenly host: as ooilley sheshaght-flaunyss nyn shassoo er e laue yesh Bible

sheshaght-ghellal (f.) company

sheshaght-ghiastyllagh (f.) charity

British Computer Society (n.) Sheshaght Co-earrooder Goaldagh

bus drivers' union (n.) sheshaght-cheirdey ny h-immanee-varroose

Chamber of Commerce (n.) Sheshaght Lught Traghtee

chorus aaraa; cochiaull; corys; sheshaght chiaullee

communion of saints (n.) Sheshaght ny Nooghyn

Douglas Athletics Club (n.) Sheshaght Lheiltee Ghoolish

fellowship (n.) coheshaghtys, commee; co-ayrn; co-olteynys; sheshaght

Fire Brigades' Union (n.) Sheshaght-Cheirdee ny Fir-vooghee

golf club (n.) maidjey golf; sheshaght golf, club golf

Government Officers' Association (n.) Sheshaght Fir-Oik y Reiltys

host (n.) chionnal mooar, sheshaght chaggee; cuirreyder, olteyr; oalan

Isle of Man Astronomical Society (n.) Sheshaght Rollageydys Vannin

Isle of Man Fishermen's Association (n.) Sheshaght Eeasteyryn Vannin

Isle of Man Victorian Society (n.) Sheshaght Victorianagh Vannin

Mannin Angling Club (n.) Sheshaght Eeastee Vannin

Manx Blind Welfare Society (n.) Sheshaght Lhiass Doail Vannin

Manx Fish Producers Association (n.) Sheshaght Troaryn-Eeastee Vannin

Manx Operatic Society (n.) Sheshaght Cloieyn-kiaullee Vannin

Meals on Wheels (n.) Sheshaght cour Livrey Lhongaghyn

Ramsey Horticultural Society (n.) Sheshaght Ghareydys Rhumsaa

Secondary Head Association (n.) Sheshaght Ard-Ynseyderyn ny Scoillyn Ard

Society of Friends (n.) Sheshaght ny Gaarjyn

trade union (n.) sheshaght-cheirdey, keird-chummyn, keird-heshaght, sheshaght keirdee

unaccompanied (adj., adv.) gyn sheshaght, gyn sheshaghtys, lomarcan

Western Athletics Club (n.) Sheshaght Roortaghys Heear

World Manx Association (n.) Sheshaght Vanninagh y Theihll

Douglas and District Angling Club (n.) Sheshaght Eeastee Ardjyn Ghoolish

European Celtic Heritage Association (n.) Sheshaght Oarpagh yn Eiraght Cheltiagh

Friends of Cronk y Berry Association (n.) Sheshaght Caarjyn Cronk y Berree

International Island Games Association (n.) Sheshaght Eddyrashoonagh Gammanyn ny h-Ellanyn

Isle of Man Aero-Medical Society (voc.) Sheshaght cour Lheihys Aeragh Ellan Vannin

Isle of Man Chamber of Commerce (n.) Sheshaght Lught-dellal Vannin

Isle of Man Taekwondo Association (n.) (n.) Sheshaght Taekwondo Ellan Vannin

Manx Loaghtan Marketing Co-Operative (n.) Sheshaght Cho-obbragh son Margeeys y Loaghtan Manninagh

Manx National Farmers' Union (n.) Sheshaght-cheirdey Ashoonagh Eirinee Vannin

Manx Society for Marine Conservation (n.) Sheshaght Vannin son Coadey Bea ny Marrey

National Union of Farmers Mutual (n.) Co-lught-Urrysaght Sheshaght Cheirdey ny Eirinee

non-resident company sheshaght-ghellal veih cheu-mooie jeh'n Ellan

Provincial Grand Lodge of the Isle of Man (n.) Sheshaght Ardjynagh Vooar Ellan Vannin

Trade Union for Professionals (n.) Sheshaght-cheirdey son Gerrymee

Transport and General Workers' Union (n.) Sheshaght Cheirdee ny h-Obbreeyn Arraghey as Obbreeyn Cadjin

van of the army (n.) leeideilee; sheshaght chaggee toshee; toshiaght yn armee

chaggee of war: sheshaght vooar, as fir-chaggee niartal. Bible

chymmyltagh (adj.) (male) uncircumcised: Ren oo sheshaght rish deiney chymmyltagh Bible; preputial; (n.) pl. chymmyltee Gentile

gannidee mockers: Cha hoie mee ayns sheshaght ny gannidee Bible

maarderee fornicators: Hug mee screeuyn hiu, dyn dy reayll sheshaght rish maarderee. Bible

streebee harlots: agh eh ta freayll sheshaght streebee, t'eh jummal e chooid Bible

ynseyderyn learners: Cur er bun ny aa-vioghey Sheshaght ny Ynseyderyn Gaelgagh. Dhoor

accompany (v.) co-chloie marish, freayll sheshaght rish, goll marish; bentyn gys: and things that accompany salvation - as reddyn ta bentyn gys saualtys Bible

accompanying ayns sheshaght rish; goll marish: accompanying the ark of God - goll marish arg Yee Bible; cooidjagh

army (n.) armee: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom; sheshaght chaggee

associate1 sheshaghtagh; (pref.) co-; coheshaghtagh; (v.) cosoylaghey, cur ry-cheilley, freayll sheshaght rish, goll ry-cheilley; jannoo conaant ry-cheilley

fornicators (npl.) maarderee: I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators - Hug mee screeuyn hiu, dyn dy reayll sheshaght rish maarderee Bible

harlots (npl.) oainjyryn; streebee: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance - agh eh ta freayll sheshaght streebee, teh jummal e chooid. Bible; streebeeyn

Isle of Man Branch of NFU Mutual (n.) Banglane Vannin Co-lught Urrysaght Sheshaght Cheirdey ny Eirinee ; Banglane Vannin NFU Mutual

Isle of Man Natural History and Antiquarian Society (n.) Sheshaght son Tushtey Dooghys as Graihderyn Shenn Reddyn Ellan Vannin

Manx Society for the Prevention of Cruelty to Animals (n.) Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn

multitude (n.) chionnal, cochruinnaght, mooarane, ymmodee dy leih, grih vooar, feieys, thummyd; weight: there is a multitude of waters in the heavens - ta weight ushtey 'syn aer Bible; sheshaght

President of the Isle of Man Law Society (n.) Eaghtyrane jeh Sheshaght Leigh Ellan Vannin

proceedings (npl.) daaltyn; immeeaghtyn: Proceedings of the Manx Gaelic Society - Immeeaghtyn ny Sheshaght Gailckagh. DF idiom; daltyn

anveagh discordant, disquieted, troublesome, uncomfortable, unquiet, upsetting: ny jean sheshaght rish fer anveagh Bible

ard-ynseyder authority, head teacher: Sue Moore, Ard-ynseyder Scoill Ard Phurt ny h-Inshey as y çhaghter ynnydagh jeh Sheshaght Ard-ynseyderyn ny Scoillyn Ard, BS

awane (of thought) foul; immodest, obscene, unchaste: lhieu shoh ren Abimelech failley sheshaght dy gheiney awane as eddrym Bible

beckyn benches: ta sheshaght ny Ashuriteyn er n'yannoo ny beckyn ayd jeh ivory, veih ellanyn Chittim. Bible

cheshaght See sheshaght (f.) (yn); (the) society, company: My hig Esau gys y derrey heshaght, as tuittym orroo, eisht nee yn cheshaght elley ta faagit cosney roue Bible

cliaghtaghey accustom, exercise, practise: Ny jean cliaghtaghey sheshaght ben rouanagh, er-aggle dy bee oo goit ayns ny ribbaghyn eck. Apoc

Doon Edin Edinburgh: ec co-haglym jeh Sheshaght Ardwhaiyllagh y Cho-unnaneys ayns Doon Edin. BS

drogh-naight bad news: Huitt trimshey vooar er dy chooilley oltey ny Sheshaght Ghailckagh tra haink yn drogh-naight dy row baase er n'ghoaill ersooyl nyn garrey deyr Coraa

dy-breeoil cogently, expressively, vigorously: Shoh sheshaght ta gobbraghey dy-breeoil son y Ghaelg Albinagh, ny Albinish. Carn

eddyr-Cheltiagh inter-Celtic: Son yn trass keayrt, ta'n "URDD GOBAITH CYMRU," ta shen dy ghra Sheshaght yn Aeglagh Vretin, er chummal chaglym Eddyr-Cheltiagh ec Thie mooar "Pantyfedwen," ec Borth, er-gerrey da Aberystwyth Coraa

er n'yannoo committed: As my nee slane sheshaght Israel jannoo peccah trooid mee-hushtey, as y red er ny cheiltyn veih sooillyn y phobble, as t'ad er n'yannoo red ennagh noi veg jeh annaghyn y Chiarn Bible

gheiney2 (dy); (of) men: kiongoyrt rish thie Yee, haggil huggey ass Israel sheshaght feer vooar dy gheiney, as mraane Bible

Greagagh Grecian, Greek, Hellene, Hellenic: Haghyr shoh er y laa va Gammanyn Daa Veeilley as Shiaght er nyn stowal er yn ellan Greagagh liorish Sheshaght Eddyrashoonagh Gammanyn ny h-Ellanyn. BS

gyn jerkalys desperate, unexpected, unforeseen, unhoped: Skimmee Sheshaght Cloieyn-kiaullee Vannin, hug rollage Hollywood Patrick Swayze shilley orroo gyn jerkalys oie Jesarn. BS

gyn sooill eyeless: O dy voddin mee hene y ollagh choiee, gyn sooill dy m'akin, gyn sheshaght laa ny oie PC

labreeyn (force) labour: Va'n Cheshaght Obbree cheu-heear jeh Sheshaght ny Labreeyn as Sinn Fein neesht. Carn; husbandmen: eirrinnee neesht, as labreeyn gour ny biljyn-feeyney hoie eh ayns ny sleityn Bible; workers

lonteyr pl. lonteyryn lantern: Hooar Yuaase eisht sheshaght dy gheiney, as sidooryn veih ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn, as haink eh ayns shen lesh lonteyryn, as torchyn, as armyn. Bible

margeeys marketing: V'eh inshit da Sheshaght Margeeys Bainney ny smoo na kiare bleeaney er dy henney nagh dod ad geddyn rey rish meaig liorish skeym IRIS. BS

marishyn (emph.) with him: Vel uss marishyn er skeayley magh yn aer Bible agh my ta shuin giymmiaght ayns soilshe, gy jaru mar ta aeshyn ayns soilshe, aeish ta sheshaght ain marishyn PB1610

Mee Houney (=Ir. na Samhna) (f.) November: Ayns Mee Houney, ta Sheshaght Connolly as y Choonseil cour Seyrsynys Theayagh Carn

nagh jinnagh wouldn't: son va sheshaght dy hidooryn oardrit dy reaylley e chorp, nagh jinnagh e gheiney mooinjer lhieu ersooyl eh CS

preachooryn preachers: Ren y Chiarn yn fockle y choyrt: s'mooar va sheshaght ny preachooryn. Bible

scooirt scrubbed: nyn armyn scooirt, culleeyn ard ren craa, 's kiaull myr roish cah noa fud dagh sheshaght va. PC

shamyr-aarlee kitchen: Hed y çhaglym jeh Sheshaght Phenshyneyryn Vannin er cummal ec Shamyr-aarlee Molly ec jees er y chlag fastyr jiu. BS

sthap pause, stop: hug reiltys Hostyn sthap er yn argid (mysh 90,000) v'ad cur da Glór na nGael, sheshaght feer heelt ta gobbraghey son y chengey. Carn; stopped

thurrys (f.) See turrys expedition: va shen y thurrys jeh Sheshaght Shennaghys O Fiaich veih Nerin gys Mannin ec y Chaisht. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog