Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shenn shenn-ayr | Results: 223 (first 200 shown)

shenn shenn-ayr great-grandfather

shenn (=Ir. sean) (adj.) aged, ancient, antiquarian, archaic, auld, consecrated, elderly, ex, former, historical, inveterate, longstanding, old, olden, old-established, senile, stale, fusty, veteran, vintage, worn: Ta mee shenn as er roie ayns eash Bible [O.Ir. sen]


Inexact matches:

shenn shenn shaner great-great-grandfather

shenn shenn voir (f.) great-grandmother

shenn shenn warree (f.) great-great-grandmother

feer shenn great antiquity; very old: Nish va Eli feer shenn, as cheayll eh jeh ooilley ny va e vec er nyannoo rish ooilley Israel Bible

fer shenn-eaddeeyn old-clothes man

jannoo shenn-emshiragh antiquate

red shenn-emshiragh antiquity

shenn abbyrt stock phrase

shenn ainjyssagh old comrade: Mysh tree bleeaney as feed er-ny-henney, hie mee laa dy row dy akin Yn Cholloo, marish shenn ainjyssagh haink dy yeeaghyn mee veih Lunnin. Coraa

Shenn Banejagh Old Lea Land

shenn-chaillagh ghaait (f.) Jezebel

shenn-chaillagh ghraaney beldam

shenn charnane ancient monument

shenn chayt grimalkin, old cat

shenn chennip oakum

shenn chione wiseacre

Shenn Chleigh Old Hedge

shenn chliaghtaghyn former ways: Ny-yeih cha dug ad geill da, agh ren ad lurg nyn shenn chliaghtaghyn. Bible

shenn chloodyn old clouts: hie eh stiagh gys thie yn ree fo yn thie-tashtee, raad hooar eh shenn chloodyn ceaut, as shenn frytlaggyn loau, as lhig eh sheese ad lesh coyrdyn 'sy dungeon gys Jeremiah. Bible

Shenn Chlose Old Enclosure

Shenn Chonaant (Yn); (The) Old Testament

Shenn Chonaantagh Old Testament

shenn chraader boneshaker, dodderer

shenn chretoor (of person) crock; old crock

shenn chrockan old crock

Shenn Chroit Old Croft

shenn chumraag old comrade

Shenn Croit Old Croft

shenn dooinney old man: Hie yn shenn dooinney dy lhie. DF

shenn earishyn (ny); (the) days of old: Cooinee er ny shenn earishyn, smooinee er bleeantyn ymmodee sheelogheyn Bible

shenn earroo back number

shenn eash (f.) old age: Ver ad magh neesht ny smoo dy vess ayns nyn shenn eash: as bee ad roauyr as jeeaghyn dy mie. Bible

shenn eiraght ancient heritage: As gyn dooyt, ta eu, nyn oltyn, cheeraghyn Celtiagh, mooarane jeh'n shenn eiraght eu-hene dy reayll myrgeddin. Carn

shenn 'eniagh veteran

Shenn Er (Yn) Old Nick

shenn 'er codger, forebear, old buffer: Ta'n shenn 'er marroo. DF

shenn far-ven battle-axe

shenn gheiney ancient men: ghow ree Rehoboam coyrle jeh ny shenn gheiney Bible; old men

Shenn Ghuilley (Yn) Old Nick, Satan

shenn ghuilley (=Ir. seanghille) bachelor: "Shenn ghuilley mish," dooyrt eh, "as shenn ghuilley my yishag as shenn ghuilley my yishag-vooar!" GB; geezer

shenn ghuilleydys bachelorhood, bachelorship

shenn-ghuilley noa-phoost benedick

shenn hidoor ex-serviceman, old soldier

shenn hubbag (f.) old tub

shenn laghyn lang syne; old days, old times: As cur-my-ner, dty ven-vooinjerey Elizabeth, t'eeish myrgeddin er ghiennaght yn mac ayns ny shenn laghyn eck Bible

Shenn Liargagh Old Slope

Shenn Liargee Old Hill Slope

shenn naim great-uncle: ta enn ec Jimmy Kelso er ny shenn deiney t'ayn jiu as adsyn coayl shenn naunt ny shenn naim sy schoill shen. GB

shenn naunt (f.) great-aunt: ta enn ec Jimmy Kelso er ny shenn deiney t'ayn jiu as adsyn coayl shenn naunt ny shenn naim sy schoill shen. GB

shenn phenshyn old age pension

shenn phenshyneyr old-age pensioner

shenn-raa ceaut shibboleth

shenn-raa follym platitude

shenn red1 antique

shenn red2 (yn) laziness

shenn riftan fogy: Cre'n aght veagh enney eck er gagh shenn riftan ayns Mannin, smooinee ish. SF

shenn roieder (runner) veteran

shenn shaner great-grandfather

shenn sidoor old trooper, old warhorse, veteran: Ta shenn sidoor Manninagh kiarail jannoo jesh-chliaghtey jeh Laa yn Varriaght sy Chapaan. BS

shenn sleih old folks, old people: V'ee er choayl yn sleih aeg as er chur yn olk er shenn sleih. Carn

shenn streebagh bawd

Shenn Thalloo Old Ground, Old Land

Shenn Thie Old House

shenn thie hovel, shanty: By vie lhieu cummal ayn, as t'ad kionnaghey shenn thie nagh vod Bretnee fordrail jannoo ass y noa. Carn

shenn tholtanyn old wastes: As troggee ad ny shenn tholtanyn, kerree ad traartys ny shenn earishyn Bible

shenn traaghyn old times: lhig daue gyndyr ayns Bashan as Gilead, myr ayns ny shenn traaghyn. Bible

shenn ughtaryn classics

Shenn Valley Old Homestead, Old Farm

shenn varrinagh old salt, old sea dog

shenn veaiyn (f.) scrap metal: Delleyder ayns shenn veaiyn. DF

shenn ven (f.) ancestress; crone, old woman: Cha nel eh agh fritlag voish cooat ny shenn ven, cur er yn aile eh. Coraa

Shenn Voayl Old Place

shenn voidyn (f.) old maid

shenn voidynagh spinsterish

shenn voir (f.) grandmother, grandparent

shenn voiroil grandmotherly

shenn vraane aged women: Ny shenn vraane myrgeddin, dy bee ad dy ymmyrkey-bea crauee Bible; old women

shenn vyrneen (f.) old flame, old love

shenn warree (f.) great-grandmother

shenn yiarn scrap iron

shenn yough stingo; old beer; sharp liquor; strong liquor

ceau shenn raaghyn follym platitudinize

Close y Shenn Dooinney Old Man's Enclosure

Club ny Shenn Roaryn-bree Vintage Motor Cycle Club

creckeyder shenn lioaryn second hand book seller

delleyder shenn yiarn scrap metal merchant

Feailley Chlub ny Shenn Roaryn-bree Vintage Motor Cycle Club's Festival

fer jeh'n shenn chroo antediluvian

fer shenn screeuyn palaeographer

graihder shenn reddyn antiquary

jeh shenn veays Palaeozoic

marchan shenn eaddeeyn rag merchant

margey shenn eaddeeyn rag fair

red beg shenn oldish

shapp shenn eaddeeyn old-clothes shop

Shenn agglish Casherick Old Holy church: va oardagh crauee 'sy chenn agglish Casherick, ec toshiaght y Chargys dy row lheid ny persoonyn as v'er nyn gheddyn kyndagh jeh ard pheccah erbee, er nyn goyrt fo pennys foshlit PB1765

shenn ayns caggey veteran

shenn dooinney lheeah greybeard

shenn dy mie good old age: As hooar Gideon mac Yoash baase tra v'eh shenn dy mie, as v'eh er ny oanluckey ayns lhiaght Yoash e ayr Bible

shenn eash lowal good old age: Eisht phaart Abraham, as hooar eh baase ayns shenn eash lowal, ny henn ghooinney, as lane dy vleeantyn. Bible

shenn eash vie good old age: bee oo er dty oanluckey ayns shenn eash vie Bible

shenn jarroo-enney ashoonagh historic national identity

Shenn Raad ny h-Awin Old River Road

Shenn Raad Valleychashtal Old Castletown Road

Shenn Seihll Braew Auld Lang Syne

shenn thalloo glass lea field

Shenn Thalloo Sthie Old Inner Land

Shenn Thalloo Twoaie North Old Ground

Shenn Uhllin Veg Little Old Stackyard

Shenn Uhllin Vooar Big Old Stackyard

Shenn Valley Harra Harra's Old Farm

shenn viol vooar viol

shenn vleih dy ghooinney duffer

shilley shenn eash presbyopia

Shirveish Lhiass Shenn-sidooryn (f.) Veterans Welfare Service

studeyrys shenn lossreeyn palaeontology

studeyrys shenn screeuyn palaeography

thie cour shenn sleih nursing home

Cheer Vannin, Shenn Charnaneyn as yn Cholloo Manx countryside, ancient monuments and the Calf of Man

Shenn Thie yn Chiare as Feed Old House of Keys

Shenn Vraaraght ny Masoonee Heyrey as Onnorit Ancient Fraternity of Free and Accepted Masons

Sheshaght son Tushtey Dooghys as Graihderyn Shenn Reddyn Ellan Vannin (f.) Isle of Man Natural History and Antiquarian Society

Treishteilee Thie Tashtee Vannin as Shenn Charnaneyn Manx Museum and Ancient Monuments Trustees

good old age (n.) shenn eash vie: thou shalt be buried in a good old age - bee oo er dty oanluckey ayns shenn eash vie Bible; shenn eash lowal: and died in a good old age - as hooar eh baase ayns shenn eash lowal Bible; shenn dy mie: And Gideon the son of Joash died in a good old age - hooar Gideon mac Yoash baase tra veh shenn dy mie Bible; shenn eash vie: And he died in a good old age - As hooar eh baase ayns shenn eash vie Bible

veteran1 (adj.) shenn; (n.) shenn 'eniagh, shenn sidoor; shenn ayns caggey

great-grandmother (n.) mwarree vooar; shenn shenn voir; shenn warree

old people (npl.) shenn sleih: Old people are like that - Ta'n shenn shenn sleih myr shen. DF idiom

old times (npl.) shenn laghyn: For old times' sake - Ayns cooinaghtyn jeh ny shenn laghyn. DF idiom; shenn traaghyn

great-grandfather (n.) shenn shaner; shenn shenn-ayr

great-great-grandfather (n.) shenn shenn shaner

great-great-grandmother (n.) shenn shenn warree

old comrade (n.) shenn ainjyssagh, shenn chumraag

Old Croft (n.) Shenn Croit, Shenn Chroit

Old Nick (n.) (Yn) Shenn Er; (Yn) Shenn Ghuilley

old women (npl.) cailleeyn; shenn vraane: There shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem - Nee shenn gheiney, as shenn vraane foast cummal ayns straïdyn Yerusalem Bible

ancient (adj.) shenn: In ancient times - Ayns shenn traaghyn. DF idiom; (n.) shenndeeagh

former (adj.) shenn: In former times - Ayns shenn hraaghyn. DF idiom; eear; har

old crock (n.) shenn chretoor: He's an old crock - T'eh ny henn chretoor. DF idiom; shenn chrockan

old days (npl.) shenn laghyn: The good old days - Ny shenn laghyn braewey. DF idiom

old love (n.) shenn vyrneen: An old love of mine - Shenn vyrneen aym. DF idiom

aged eashit; shenn

aged women (npl.) shenn vraane

ancestress (n.) shenn ven

ancient heritage (n.) shenn eiraght

ancient men (npl.) shenn gheiney

ancient monument (n.) shenn charnane

antiquarian (adj.) shenn

antiquary (n.) graihder shenn reddyn

archaic (adj.) shenn; shenn-emshiragh

auld (adj.) shenn

bachelorhood (n.) shenn ghuilleydys

bachelorship shenn ghuilleydys

back number (n.) shenn earroo

battle-axe (n.) shenn far-ven, teigh-chaggee

bawd (n.) shenn streebagh

codger (n.) shenn 'er

consecrated casherickit; noo; shenn

crock2 (n.) (of person) shenn chretoor

crone (n.) caillagh; shenn ven

dodderer (n.) shenn chraader

elderly (adj.) mie-eashit; shenn

ex-serviceman (n.) aahidoor; shenn hidoor

fogy (n.) shenn riftan

forebear (n.) shenn 'er, shennayr

former ways (npl.) shenn chliaghtaghyn

fusty (adj.) shenn

geezer (n.) shenn ghuilley, shenn-chaillagh

grandmotherly (adj.) mwarreeoil, shenn voiroil

grandparent (n.) shenn voir; shennayr

great antiquity (adj.) feer shenn

great-aunt (n.) shenn naunt

great-uncle (n.) shenn naim

greybeard (n.) shenn dooinney lheeah

grimalkin (n.) shenn chayt

hovel (n.) bwaane; shenn thie

inveterate (adj., adv.) oayllagh; shenn; shenn-chliaghtit

oakum (n.) calcys, shenn chennip

old-age pensioner (n.) shenn phenshyneyr

old beer shenn yough

old buffer (n.) shenn 'er

old cat (n.) shenn chayt

old clouts (npl.) shenn chloodyn

Old Enclosure (n.) Shenn Chlose

old-established (adj.) shenn

Old Farm (n.) Shenn Valley

old flame (n.) shenn vyrneen

Old Ground (n.) Shenn Thalloo

Old Hedge (n.) Shenn Chleigh

Old Homestead (n.) Shenn Valley

Old House (n.) Shenn Thie

Old Land (n.) Shenn Thalloo

old men (npl.) shenn gheiney: And king Rehoboam consulted with the old men - As ghow ree Rehoboam coyrle jeh ny shenn gheiney Bible

Old Place (n.) Shenn Voayl

old salt (n.) shenn varrinagh

Old Slope (n.) Shenn Liargagh

old soldier (n.) shenn hidoor

Old Testament2 (n.) (The); (Yn) Shenn Chonaant

old trooper (n.) shenn sidoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog