Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shaghryn | Results: 50

shaghryn error, transgression: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn


Inexact matches:

er shaghryn (=Ir. seachran) adrift, astray, betrayed, bewildered, deviating, erring, erroneous, lost, stray, strayed: ta gioot cur yn cree er-shaghryn Bible

shaghryn er-jerrey last error: naggy derre yn tress la, er agyl y austylyn y hiit as eshyin y gedg er shiul, as ra rish y phobyl, te ern' irri vei ny meriu, as bii yn shaghran arjere nasmassey na yn tossiagh. PB1610

chyndaa er shaghryn pervert: as duyrt e riu, ta shiu er doyrt yn duyne shanoni huyms, mar anayn ta tynda er shaghran yn pobyl PB1610

cur er shaghryn bewilder, daze, disorientate, mislead: Ta mee goll er cur er shaghryn. Dhoor

cur shaghryn er pervert: as ren ayd tossiagh da ghassaid, gra, heyr shuin y fer shanoni kurr shaghran er y phobyl PB1610

goll er shaghryn aberrate, blundering, divagate, err, stray, straying: as nagh jed shiu lurg nyn gree hene, as ny sooillyn eu hene, myr bollagh shiu goll er shaghryn Bible; (make mistake) blunder

leeideil er shaghryn misdirect, misdirection, mislead: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

mislead (v.) cur er shaghryn, leeideil er shaghryn

stray (adj.) er shaghryn, shaghrynagh; (v.) goll er shaghryn

astray (adv.) chailjey; er shaghryn: Do not lead me astray - Ny chur er shaghryn mee. DF idiom; shaghrynys

pervert (v.) cammaghey, cassey, chyndaa er shaghryn, cur gyn vree, cur shaghryn er, cur shaghrynys er; (n.) cleaynagh

aberrate (v.) goll er shaghryn

bewilder (v.) cur er shaghryn

bewildered (adj.) er shaghryn

blunder2 (v.) (make mistake) goll er shaghryn

deviating anyeeragh; er shaghryn

disorientate (v.) cur er shaghryn

divagate (v.) goll er shaghryn

erroneous (adj.) er shaghryn, meechiart

last error (n.) shaghryn er-jerrey

strayed (adj.) cailjey, er shaghryn

straying (v.) goll er shaghryn, rouail

fer-shaghryn foreigner

fir-shaghryn foreigners: NISH ghanel shiu nan iorin, na nan firr shaghran: agh muinjer yn ayrd valley marish ny nuaghyn, as dy hyeius iih. PB1610

blundering goll er shaghryn; lutchey; lutchynagh; lutchynys; staghyllagh

err (v.) goll er shaghryn, jannoo marranys

erring (adj.) er shaghryn; meechiart; peccoil; rouaillagh

misdirect (v.) cur enmys meechiart er, leeideil er shaghryn

misdirection (n.) drogh-reirey, drogh-stiurey, enmys aggairagh, leeideil er shaghryn

transgression (n.) loght, foilljagh, meeviallys; mee-viallys; shaghryn; drogh-yannoo

wandering1 rouail: He is wandering about - T'eh rouail mygeayrt. DF idiom As the bird by wandering, as the swallow by flying - Myr tan ushag ayns rouail, as y ghollan-gheayee ayns getlagh Bible; rouailtagh; shaghraneys; shaghranys; shaghrynagh; shaghrynys: Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire - Ny share ta shen ta roish dty hooillyn, na shaghrynys yn yeearree; stravaagey: She is wandering about - T'ee stravaagey mygeayrt. DF idiom; wandreilagh; wandreilys; rouaillagh; er-shaghryn: he was wandering in the field - veh er-shaghryn fud y vagher Bible

voyd (=Ir. uait) from you: Ta dty cheeayll er shaghryn voyd. DF

adrift (adj., adv.) er shaghryn: I went adrift there - Hie mee er-shaghryn ayns shen. DF idiom; gimmee lesh yn troa, lesh y gheay, rouaillagh

betrayed brahit; er shaghryn; mollit; vrah: They betrayed their king - Vrah ad nyn ree. JJK idiom

daze1 cur er shaghryn; dallaghey; doalgaanee: I was in a daze - Va doalgaanee orrym. DF idiom

error (n.) neuchiartys, shaghrynys, sponnag; marranys: Very popular error - Marranys feer chadjin. DF idiom; shaghryn

agglit ass appalled, frightened, startled, terrified: myr ushag er-shaghryn agglit ass yn edd Bible

chailjey astray, lost, scattered: Ta mee er n'gholl er-shaghryn myr keyrrey chailjey Bible

connaasagh contemptuous: T'ad jannoo briwnys row Allan Bell connaasagh mychione y Chiare as Feed as eshyn cur ad er shaghryn ayns nuy cheead jeig, kiare feed as daa- yeig, coardail rish Commishoon Brialtys Chronk Murray BS; scoff, sneer

keyrrey (=Ir. caora) (f.) pl. kirree sheep: Ta mee er n'gholl er-shaghryn myr keyrrey chailjey Bible

torchaghyn sorrows, torments: t'ad er n'gholl er shaghryn veih'n chredjue, as er vroddey ad-hene trooid lesh mooarane torchaghyn. Bible

foreigner (n.) fer-shaghryn; fer quaagh; Goal, gynoayltagh; joarree: Of a foreigner thou mayest exact it again - Jeh joarree foddee oo troggal eh Bible

foreigners (npl.) deiney quaagh: and foreigners entered into his gates - as hie deiney quaagh stiagh er e yiattyn Bible; joarreeyn; fir-shaghryn

lost cailjey; cailt, caillit, caillt: There is much lost between the hand and the mouth - Ta lane cailt eddyr y laue as y beeal. JJK idiom; chaill: You lost your temper - Chaill shiu nyn dappey. JJK idiom; chailjey; er shaghryn

lost sheep (n.) keyrrey chailjey: I have gone astray like a sheep that is lost - Ta mee er ngholl er-shaghryn myr keyrrey chailjey Bible; (npl.) kirree cailjey: My people hath been lost sheep - Ta my phobble er ve kirree cailjey Bible

geiyrt da walk after, go after, follow, seek after, pursue, obey, mind: Teh er dreigeil yn raad cair, as er ngholl er-shaghryn, geiyrt da raad Balaam mac Bosor Bible

goll ass y raad deviate: Fakin nish dy vel ooilley fo mollaght (myr ta'n phadeyr David gymmyrkey feanish) ta goll ass y raad as er-shaghryn veih annaghyn Yee PB1765

mooadys amount, amplitude, artificialness, augmentation, capacity, dimension, extravagance, greatness, huge, hugeness, increase, largeness, magnitude, size, stature: ayns mooadys e ommijys hed eh er-shaghryn. Bible; portliness; grossness

Shirveishagh Tashtee Treasury Minister: Lhisagh y Reiltys goaill rish dy bollagh ny reddyn hooar Brialtys Chronk Murray magh - goaill stiagh y briwnys dy dug Allan Bell, y Shirveishagh Tashtee nish, dy dug eshyn y Chiare as Feed er shaghryn. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog