Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: shaghey | Results: 104

shaghey 1 See shiaghey bye, bygone, past; 2 delay, prolong a: cha lhig mee shaghey yn traa Bible; 3 neglected


Inexact matches:

cur shaghey lead away, parry, put off, refer back

etlagh shaghey fly by

feddanagh shaghey zipping past

goll shaghey elapse, get beyond, go by, miss, pass by, roll by, slip by: ta e hraa goll shaghey myr y scado Bible; pass

immee shaghey go past, pass by

lhiggey shaghey defer, indolence, neglect, omit, postpone: ta shiuish cur orroo lhiggey shaghey nyn obbyr Bible; condone

lhiggit shaghey postponed, procrastinated: Ta'n treishteil ta lhiggit shaghey jannoo ching jeh'n chree Bible

markee shaghey ride by

roie shaghey 1 fly by; 2 pass away a: Son nee oo dty heaghyn y yarrood, as gimraa orroo myr er ushtaghyn ta roie shaghey. Bible

rowlal shaghey roll by

skeabey shaghey sweep by

lhiggey shaghey yn traa procrastinate

sleih goll shaghey passer-by

traa hie shaghey elapsed time, past time: Dooyrt eh dy vel yn Cheshaght Obbree ayns Nalbin yn cheshaght jeh'n traa hie shaghey. Carn

traa t'er n'gholl shaghey yesterdays: Son cre-erbee ny reddyn v'er nyn scrieu 'sy traa t'er n'gholl shaghey, v'ad scruit son yn ynsagh ain Bible

va goll shaghey passed: As doltooan y vooinjer va goll shaghey eh, craa nyn ghing. Bible

yn traa t'er n'gholl shaghey voin all our yesterdays

fly by (v.) etlagh shaghey; roie shaghey

pass by (v.) goll shaghey; (impv) immee shaghey

roll by (v.) goll shaghey; rowlal shaghey

bygone ceaut; harrish; immeeit; shaghey: In bygone days - Ayns ny laghyn t'er n'gholl shaghey. DF idiom

go by (v.) goll shaghey

go past immee shaghey

neglected (adj.) naggyr; (v.) shaghey: In the King's absence the ministers have neglected their duties - Tra va'n ree ersooyl lhig ny shirveishee shaghey nyn gurrymyn. JJK idiom

parry (v.) cur shaghey

pass barney, cherraghtyn; berraghtyn er; ceau; cheet lesh; cur mygeayrt; cur stiagh; keyllys; kied; shagheydey; sheeyney; goll shaghey: I've seen him pass twice during the day - Ta mee er n'akin eh goll shaghey daa cheayrt feiy'n laa. JJK idiom

procrastinated lhiggit shaghey; shlearit

put off (v.) cur shaghey

refer back (v.) cur shaghey

ride by markee shaghey

slip by (v.) goll shaghey

sweep by (v.) skeabey shaghey

zipping past (v.) feddanagh shaghey

bye bai; cloie seyr; shaghey

condone (v.) lhiggey shaghey, maihaghey, pardooney

defer (v.) injillaghey; lhiettal: For my name's sake will I defer mine anger - Er graih my ennym neem my yymmoose y lhiettal Bible; lhiggey shaghey: defer not, for thine own sake - ny lhig shaghey, er dty ghraih hene Bible; shaghney

elapse (v.) goll harrish, goll shaghey

elapsed time (n.) traa hie shaghey

past shagh; shaghey, shiaghey; pastit

past time (n.) traa hie shaghey

separately (adv.) er lheh, fer as fer, fer ny yei fer, 'nane lurg 'nane; ry-shaghey: You, separately from him - Uss ry-shaghey eshyn. DF idiom

yesterdays (n.) traa t'er n'gholl shaghey

ry-shaghey in turns, separately

get beyond goll harrish; goll shaghey

in turns ry-shaghey; ayns shayllyn

lead away (v.) cur shaghey; leeideil ersooyl

passed er ngholl voish; va goll shaghey

postpone (v.) cur jeh, lhiggey shaghey, shlearaghey

postponed currit jeh; lhiggit shaghey; shlearit

procrastinate (v.) feiyal, lhiggey shaghey yn traa, shlearaghey

prolong (v.) liuraghey, sheeyney magh, beaynaghey, shaghey

gyn doolane unchallenged: Lhiggey shaghey gyn doolane. DF

all our yesterdays yn traa t'er n'gholl shaghey voin

indolence (n.) drollaneys, lhiastid, lhiggey shaghey, litcheraght, litcherys, neuvree, soaillaght

omit (v.) cur shlee er, cur shleh er, lhiggey shaghey

pass away1 (v.) hooar baase; phaart; roie shaghey; lheie ersooyl

passer-by (n.) sleih er yn raad, sleih goll shaghey, troailtagh

baagh oaldey brute, wild animal: hie baagh oaldey v'ayns Lebanon shaghey Bible

doolane challenge: Lhiggey shaghey gyn doolane. DF; dare, defiance, gauntlet; (football) tackle

spotch (=Ir. spoch) (f.) jest, joke: Lhig eh shaghey myr spotch eh. DF

yindyss wonder: bee yindyss mooar er dy chooilley unnane hed shaghey Bible

delay cumrail: Send them to me without delay - Cur hym ad fegooish cumrail. JJK idiom; feiyal; fuirraght; lhiggey; moalys; shaghey; shaghney; shlearaghey

during car; er; er feiy; er fud; feiy: I've seen him pass twice during the day - Ta mee er n'akin eh goll shaghey daa cheayrt feiy'n laa. JJK idiom; fud; rish; trooid

duties (npl.) curmyn: In the King's absence the ministers have neglected their duties - Tra va'n ree ersooyl lhig ny shirveishee shaghey nyn gurrymyn. JJK idiom; currymyn

merchantmen (npl.) onneryn lhuingey; marchanyn: Then there passed by Midianites merchantmen - Eisht va Midianiteyn goll shaghey, marchanyn Bible

ministers (npl.) shirveishee: In the King's absence the ministers have neglected their duties - Tra va'n ree ersooyl lhig ny shirveishee shaghey nyn gurrymyn. JJK idiom

miss cor-vuilley, missal; cronnaghey; cur cor-vuilley er; drogh-orraghey; faagail magh; goaill foddeeaght son; goll shaghey

neglect cur shleh er, jannoo meerioose er, lhiggey shaghey; meechurrym; meehastey; meerioose: It suffers from neglect - Ta meerioose er. DF idiom; neurioose; neuyeadid; neuyeadys; shleh

unchallenged1 (adj.) gyn doolane: Let pass unchallenged - Lhiggey shaghey gyn doolane. DF idiom; gyn obbal

Agh atreih But alas: Agh atreih! Cha row shen dy ve derrey va ymmodee bleeantyn elley er n'gholl shaghey. JG

almorys ignorance: t'ad gra dy vel y Ghailck bentyn rish ny ferrishyn, ny mooinjer veggey, rish obbeeys as almorys jeh ny laghyn t'er n'gholl shaghey Coraa

bassey applause, clap, clapping: Ta ooilley ta goll shaghey bassey nyn laueyn ort Bible; (gen.) of a palm: va croaganeyn lheead bassey soit runt mygeayrt Bible

caghlaaghyn dy aghtyn different ways, divers manners, various ways; sundry times: Jee, ren ec ymmodee earishyn, as ayns caghlaaghyn dy aghtyn, loayrt ayns y traa t'er n'gholl shaghey rish ny ayraghyn liorish ny phadeyryn Bible

cleih embankment: S'coon va'n bayr er yn ynnyd shen, as hass eh ry-lhiattee ayns baarney 'sy cleih choud's veagh y chionnal goll shaghey LC

craid (f.) derision, irony, jeer, mock, mockery, scoffing: nee dagh fer hed shaghey thassane ayns craid Bible; jesting

dolteynys adoption, wardship: Ta shoh enmyssit dolteynys, liorish ta shickyrys ayd d y jean Jee er son graih Chreest mee-reiltys y dooghys ayd y lhiggey shaghey CS

dy lunagh contemptuously: As loayr yn vooinjer va goll shaghey dy lunagh n'oi Bible

er aght ny ghaa diversely: LOYR jih ayns ny heirishyn ta ern 'oll shaghey er aght na ga, as ymmydi dy raydjyn rish ny haeraghyn liorish ny phaderyn PB1610

falleays glimmer, glimpse, quick flash: ga t'eh lostey dewil, cha vel fordrail mooar soilshey da ny jouyil, agh myr falleays beg, dy chur dauesyn fys cre'n stayd treih, boght as piandagh t'ad ayn nish shaghey v'ad roie PC

fargoil fierce, wrathful: hugg qualtys dasyn jiish ayns rou jeoulyn, haink magh as ny hyiaghyn, as va ayd fergul gyn towys, marshen nagh vodagh duyne erbi goll shaghey yn rayd sheneni. PB1610

Fow thie (impv) Get home; reach home: Trog ort ayns traa mie, as ny bee yn er s'jerree, agh fow thie fegooish lhiggey shaghey. Apoc

gagh ooilley all: Ta three-feed bleeaney er ngholl shaghey neayr's va 'Finn as Oshin" prentit as foddee nagh vel gagh ooilley lhaider er nakin yn daane. Coraa

garey-feeyney yn ommydan fool's vineyard: Hie mee shaghey magher y litcher, as liorish garey-feeyney yn ommydan. Bible

glion (=Ir. gleann) (m., f.) pl. glionteenyn creek, glen, vale, valley: eisht cluinnee oo'n lhon kiaulleeaght bingys ayns dagh broogh as glion; yn kellagh ooasle gynsagh dooin kys ta yn oie goll shaghey PC

glooid (f.) closeness, compactness, congestion, density, size; (of people) jam: Ayns ny laghyn t'er ngoll shaghey er y gherrid, ta glooid er ve ayn ec traaghyn tarroogh. BS

hashoonee (ny); (the) peoples: Son s'lioar dooin son y traa jeh nyn mea t'er n'gholl shaghey dy ve er n'yannoo aigney ny Hashoonee Bible

Injebreck Ingi's Slope: Ayns ny shey mee jeig t'er ngoll shaghey, cha nel doour Injebreck er ngeddyn agh tree feed as jeih sy cheead jeh'n ushtey t'eh cliaghtey geddyn sy traa shen. BS

jannoo ching indispose: Ta'n treishteil ta lhiggit shaghey jannoo ching jeh'n chree: agh tra ta'n yeearree jeant-magh, te eer billey dy vea. Bible

kiarkylagh circular: Agh v'eh orrym drappal seose reesht, shaghey yn shenn woaillee kiarkylagh as Sniaul hene dys Park ny Eairkan. Dhoor

Lonnan Lonan: Cheet shaghey Keil Lonnan, cha blaik lhaim eh chamma as Keil Conaghyn. Dhoor

magher y litcher field of the slothful: Hie mee shaghey magher y litcher, as liorish garey-feeyney yn ommydan. Bible

moaneeyn turbaries: Hie mee marish harrish ny cruink sheese coan ennagh, shaghey moaneeyn as fy-jerrey raink shin y scoill veg. GK

noa-emshiragh latter-day, modern, modernistic, new-style, up-to-date: ta'n sleih aeg er ny choyrt shaghey yn kiaull noa emshiragh voish America Carn

preish press, busy: Son va Paul kiarit dy hiaulley shaghey Ephesus, er-y-fa nagh row eh booiagh yn traa y vaarail ayns Asia; son v'eh ayns preish siyr. Bible

raghtal impatient, impetuous, obstinate, rash, stubborn; violent: t'eh so-hoiggal dy vel boirey ayn er y fa dy row dooinney abyl dy yannoo yn loght cheddin reesht lurg da v'er soie er mraane dy raghtal sy traa hie shaghey. BS; unruly

scadooyn shadows: son ta'n laa goll shaghey, son ta scadooyn yn astyr er ny heeyney magh. Bible

screeuys (n.) signature; (v.) shall write: Cha nel blein erbee goll shaghey nagh screeuys eh hooin. DF

scughit removed, shifted: Ta my eash er n'gholl shaghey, as te scughit voym myr bwaag bochilley Bible

'syn oie at night, at night time: hed eh shaghey myr ashlish 'syn oie. Bible

traaghyn times: chamoo neen chloan dy olkys seaghney ad veg sodjey, myr ayns ny traaghyn ter ngholl shaghey Bible

ynnyd seyrey holiday resort: Va San Borondon balley beg feer chiune, er-lhimmey jeh'n traaght goll shaghey gys ynnyd seyrey er y clyst ny s'odjey er y cheu yiass. Dhoor

bwaag (f.) pl. bwaagyn booth: T'eh dy hroggal e hie myr lhemeen, as myr y bwaag ta'n bochilley dy yannoo. Bible; bower, cabin, lodge, hut, pavilion, shed; small shop; cot, cottage: Nee'n thalloo leaystey noon as noal myr dooinney meshtal, as bee eh er ny astyrt myr bwaag Bible; tent: Ta my eash er n'gholl shaghey, as te scughit voym myr bwaag bochilley Bible; round stone, cobble

craa brandish, dither, dodder, flicker, flutter, jog, jolt, judder, quake, quaver, rustle, shake, shiver, shock, tremble, vibrate; (shake) jar; (of head) toss; (of hand) wave; (as singer) trill, wobble; rent: ren yn ard-valley craa lesh y feiyr oc Bible; sprinkle; ring; warble; wag: dagh fer hed shaghey thassane ayns craid, as craa e laue urree Bible; trembling

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog