Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: seyr | Results: 214 (first 200 shown)

seyr (=Ir. saor) 1 autonomous, aweigh, complimentary, disengaged, floating, fluid, free, gratis, gratuitous, immune, independent, inexpensive, justified, unforced, unshackled a: Eisht bee'n dooinney seyr veih'n aggair Bible; 2 (n.) pl. seyir :1 See seyir carpenter, wright: Nagh nee shoh mac y teyr?; 3 joiner; 4 absolve


Inexact matches:

aigney seyr free will: Oh'n coonrey ta ro gheyr dy v'er ny hurranse liorish aigney seyr; nyn gooyl rish niau nish, niurin t'ain myr reih. PC

ben seyr (f.) dame, gentlewoman, lady: Laue y choyrt da ben seyr stiagh ayns carriads. DF

binkeyr seyr crossbencher

blein seyr (f.) sabbatical year

breear seyr autonomous verb: Coayl y breear seyr Dhoor

cloie seyr bye

dooinney seyr (=Ir. duine saor) gentleman: V'ou dty Resour Vannin, ard-ghooinney ny cheerey, v'ou gowit son dooinney seyr as dooinney creeney Trad Bal

drane seyr blank verse, free verse

dy seyr freely: t'adsyn ta ceau coamrey costal, as farrail dy seyr Bible

dy seyr-chreeagh candidly

fer seyr (=Ir. fear saor) freeman

Inneen seyr (f.) Miss

jeant seyr-obbragh automated

laa seyr (=Ir. saor) day off, dies non, holiday

leagh seyr meed

oltey seyr crossbencher

roie seyr free-wheel

ronniaght seyr free verse

seyr cairt cartwright

seyr coyr cabinet-maker

seyr ghellar free trade

seyr lhuingey ship's carpenter, shipwright

seyr queeyl wheelwright

seyr shapp shopfitter

seyr sloghey shaft timberman

seyr thie joiner

seyr yiarn iron-worker

shamyr seyr (f.) vacant room

slane seyr scot-free: Ta Mnr Boyd goll er dy ghra dy vel ashoonaghteyryn Celtiagh jannoo daa varran tra t'ad geearree y ve slane seyr veih Sostyn. Carn

theater seyr penny gaff

tiggad seyr free pass

traa seyr break, breaking up, leisure, recess, spare time: dy jarroo ta seshoon Yernagh roie bunnys car y feailley lesh sleih cheet stiagh as tuittym magh rere yn traa seyr t'oc. Carn

Balley ny Seyr Farm of the Craftsman

Ben Seyr Vannin Lady of Mann: Va Ben Seyr Vannin jeant ass y noa er y gherrid. BS

Co-heshaght Dellal Seyr Oarpagh European Free Trade Association

Co-heshaghtys Dooinney Seyr Lonan Lonan Gentleman's Fellowship

kiark my ven seyr (f.) goldfinch

Laa Seyr Banc Boaldyn May Bank Holiday

Laa Seyr Banc Luanistyn August Bank Holiday

Laa Seyr Banc yn Arree Spring Bank Holiday

Laa Seyr Banc y Touree Summer Bank Holiday

laa seyr ny bancyn bank holiday

laa seyr yn theay public holiday

laa seyr y phobble public holiday

lesh aker seyr atrip

lieh laa seyr half-holiday

lus ny ben seyr (f.) dame's violet

seyr er faill journeyman joiner

seyr 'sy phost post free

seyr veih gioal (as bank account) clear

seyr veih keesh duty free

seyr veih'n lowanse off the ration

thie oast seyr free house

Ven Seyr ain (f.) (Yn) Our Lady

Bing Er-lheh Tinvaal mychione Eeckyn-Shirveish as Cummallyn Shelloo-Seyr Select Committee of Tynwald on Service Charges and Freehold Property

joiner (n.) joyneyder, seyir, seyr thie; seyr: Journeyman joiner - Seyr er faill. DF idiom

crossbencher (n.) binkeyr seyr, oltey seyr

free verse (n.) drane seyr, ronniaght seyr

public holiday (n.) laa seyr yn theay, laa seyr y phobble

atrip (adj.) lesh aker seyr

autonomous (adj.) seyr

aweigh (adj.) seyr

cabinet-maker (n.) seyr coyr

carpenter (n.) fer milley maidjey; seyr: He is a poor carpenter - T'eh bleih dy seyr. DF idiom; seyir: You are a halfling of a carpenter - T'ou uss bleih dy seyir. DF idiom

cartwright (n.) seyr cairt

clear6 (as bank account) seyr veih gioal

complimentary (adj.) moyllee, seyr

dame (n.) ben seyr; ben-thie

disengaged follym; scarrit; seyr

freeman (n.) fer seyr; seyrsnagh

free pass (n.) tiggad seyr

free-wheel (v.) roie seyr

gratis (adj., adv.) nastee; seyr

gratuitous (adj.) nastee; seyr

half-holiday (n.) lieh laa seyr

immune coadit; seyr

inexpensive (adj.) neuchostallagh; seyr

iron-worker (n.) seyr yiarn

justified seyr

meed (n.) leagh seyr

penny gaff (n.) theater seyr

scot free (adv.) slane seyr

shaft timberman (n.) seyr sloghey

ship's carpenter (n.) seyr lhuingey

shipwright (n.) seyr lhuingey

shopfitter (n.) seyr shapp

spare time (n.) traa seyr

wheelwright (n.) queeylleyder, seyr queeyl

wright (n.) seyr

raa creeney adage, proverb: Jannoo arrish er y raa creeney Yernagh, 'Cha nel margey seyr goll rish y vargey seyr ayd hene'. Carn; parable: myr shen ta raa creeney ayns beeal ny mee-cheeayllee. Bible

automated jeant seyr-obbragh

automatic gyn smooinaght; seyr-obbragh

automation (n.) seyr-obbraghey

automaton (n.) seyr-obbree

autonomous verb seyr-vreear, breear seyr

bargain sale (n.) seyr-chreck

breaking up (v.) branley; traa seyr

bye bai; cloie seyr; shaghey

candour (n.) foshlaght; jeerid; seyr-chreeys

carriage builder (n.) carriadseyr, seyr-carriads

demonstrative seyr-chreeagh

dies non (n.) laa seyr, marroo-laa

duty free seyr veih keesh

extravaganza (n.) seyr-ghreeaght

free feaysley er, follym, seyrey; nastee: Fishing is free here - Ta eeastagh nastee ayns shoh. DF idiom; seyr: Free from worry - Seyr veih boirey. DF idiom; daaney; feoiltagh; seyrsnys: They themselves were free - Va seyrsnys oc hene. DF idiom

freeboard (n.) seyr-voayrd

freeborn (adj.) seyr-ruggit

freehand drawing seyr-linneeaght

free hit (n.) seyr-vuilley

freehold (n.) seyr-ghowaltys; seyr-ghowaltyssagh; seyr-helloo

freeholder (n.) seyr-hellooder

free house (n.) thie oast seyr

free kick (n.) seyr-vreb

freemason (n.) seyr-vasoonagh

free pardon (n.) seyr-vaihnys

freethinker (n.) seyr-inchynagh

freethinking seyr-smooinaghtyn

free trade (n.) seyr ghellar; seyr-chochionneeaght

free trader (n.) seyr-chochionneyder

freeway (n.) seyr-vollagh

freewheel (n.) seyr-wheeyl

gentlewoman (n.) ben ooasle, ben seyr

journeyman joiner (n.) seyr er faill

openhearted (adj.) seyr-chreeagh, ynrick; creeoil

open-hearted (adj.) seyr-chreeagh, ynrick

Our Lady (n.) (Yn) Ven Seyr ain

post free seyr 'sy phost

spontaneity (n.) seyr-hoill

spontaneous (adj.) arryltagh; joinagh; seyr-hoillagh

spontaneousness (n.) joinaght; seyr-hoillaght

mettey boneless, faint-hearted, shaky, supine, weak-minded, yellow: cha bee oo ny smoo enmyssit seyr as mettey Bible; delicate, prim, soft, tender: Yn ven seyr as mettey ny mast' eu nagh jinnagh e cass y choyrt er y laare son moyrn as mettey-ys Bible; frivolous

seyr-carriads carriage builder

seyr-chochionneeaght (f.) free trade

seyr-chochionneyder free trader

seyr-chreck bargain sale

seyr-chreeagh candid, demonstrative, open-hearted, openhearted

seyr-chreeaght (f.) ingeniousness

seyr-chreeys candour

seyr-ellynyn liberal arts

seyr-ghowaltys freehold

seyr-ghowaltyssagh freehold

seyr-ghreeaght (f.) extravaganza

seyr-helloo freehold

seyr-hellooder freeholder

seyr-hoill (f.) spontaneity

seyr-hoillagh spontaneous

seyr-hoillaght (f.) spontaneousness

seyr-hoyrtys free-will offering

seyr-inchynagh freethinker

seyr-linneeaght (f.) freehand drawing

seyr-obbragh automatic

seyr-obbraghey automation

seyr-obbree automaton

seyr-ruggit freeborn

seyr-smooinaghtyn freethinking

seyr-vaihnys free pardon

seyr-vasoonagh freemason

seyr-voayrd freeboard

seyr-vollagh freeway

seyr-vreb free kick

seyr-vreear autonomous verb

seyr-vuilley free hit

seyr-wheeyl (f.) freewheel

August Bank Holiday (n.) Laa Seyr Banc Luanistyn

bank holiday (n.) laa seyr ny bancyn; feailley vancagh

blank verse (n.) drane seyr, ronniaght gyn drane

candid (adj.) corrym, firrinagh, jeeragh, neuchleaynt, seyr-chreeagh

dame's violet (n.) lus ny ben seyr

day off (n.) laa jeh, laa seyr

European Free Trade Association (n.) Co-heshaght Dellal Seyr Oarpagh

Farm of the Craftsman (n.) Balley ny Seyr

fluid flaaoil; neuveayn; seyr; sheeltagh; ushlaght

freely (adv.) dy feoiltagh; dy seyr; gyn lhiettrimys

free will aigney seyr; jioinagh; jionagh

free-will offering (n.) ouaral aignagh; seyr-hoyrtys

goldfinch (n.) kiark my ven seyr, lossey ny keylley

Lady of Mann (n.) Ben Seyr Vannin

liberal arts (n.) (the); (ny) h-ellynyn ooasley; seyr-ellynyn

Lonan Gentleman's Fellowship (n.) Co-heshaghtys Dooinney Seyr Lonan

May Bank Holiday (n.) Laa Seyr Banc Boaldyn

Miss (n.) ben aeg, Inneen seyr, Inney

off the ration seyr veih'n lowanse

recess (n.) boayl fadanagh; cuilleig; far-uinnag; traa seyr; (v.) scart

sabbatical year (n.) blein habbadagh, blein seyr

Spring Bank Holiday (n.) Laa Seyr Banc yn Arree

Summer Bank Holiday (n.) Laa Seyr Banc y Touree

unforced (adj.) dooghyssagh, gyn egin, neueiginagh, seyr

unshackled feayslit; gyn geulaghyn; gyn geuley; neuyeulit; seyr

vacant room (n.) shamyr follym; shamyr seyr

absolve (v.) feaysley, feayshil, leih, maih, maihaghey, seyr, seyrey; soyliy

candidly (adv.) dy firrinagh, dy jeeragh, dy seyr-chreeagh, dy ynrick

independent (adj.) gyn eie, gyn oaie, neuchroghagh, neuchroghee, neuchrogheydagh, seyr

ingeniousness (n.) aghtallys, fiallid, jeerid, neucheiltynys, seyr-chreeaght, foshlid

gowit taken, trapped: V'ou gowit son dooinney seyr as dooinney creeney. Carn

jubile jubile: Hed eh magh seyr ayns bleïn y Jubile Bible

nastee (=Ir. aisce) 1 buckshee, gratis, gratuitous; 2 free a: hed ee magh seyr, as nastee. Bible

s'faggys closest: armeyder, yn dooinney seyr s'faggys da krink. Bible

clear1 baghtal: That's clear enough - Ta shen baghtal dy liooar. DF idiom; cleeir, gial, glen, hollys, leayr, sollys, sullyr, chiarrey, rea, seyrey, seyr veih gioal, sheeley; neuvodjallit, sheelit; cur baght er, eeck custym, giallaghey; feayshlit

floating er snaue: Floating mine - Meainagh er snaue. DF idiom; seyr; shiaulley: Floating his yacht on the pond - Shiaulley e vurling er y dubbey. DF idiom; skeaylt; snaue; so-ghleashagh

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog