Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: screeu | Results: 143

screeu (=Ir. scríobh) 1 (n.) document, writing: Quoi gys ta'n cowrey as y screeu shoh bentyn?; 2 (v.) inscribe, pen, scribe, write a: Hiarn jean myghin orrin, as screeu ooilley dty leighaghyn shoh ayns nyn greeaghyn CS; 3 signed


Inexact matches:

cullee screeu (f.) stationery

gyn screeu unwritten

screeu coip transcribe

screeu coontee (financial) account

screeu eddyr-linnaghyn interline

screeu er superscribe: T'eh er ny screeu er cheu tree as feed. DF

screeu harrish make over

screeu lesh write in: Screeu lesh doo. DF

screeu rish write in, write to: Screeu rish Walter son sampleyryn. Coraa

screeu sheese (as letter) take down; minute, write down: Dy screeu sheese e smooinaghtyn. DF

screeu stiagh book, check in, clock in, write in

freggyrt y screeu (to) answer in writing

lhaih screeu as earrooagh (the) three R's

screeu coontey jeh write up

screeu dy daa cheayllagh equivocate

screeu dy tappee dash off

screeu er ash write back

screeu er caartyn card

screeu er duilleen docket

screeu laa yn vee rolaue (cheque) antedate

screeu lesh king lettyr capitalize

screeu myr feanish documentation

screeu 'sy lioar sign on

write in (v.) screeu lesh, screeu rish, screeu stiagh

signed cowrit, signit; fo-screeuit; signal; screeu: He signed with a cross - Screeu eh e chowrey. DF idiom

writing (n.) screeudeyrys; (v.) screeu: Don't disturb me while I'm writing - Ny boir mee choud's ta mee screeu. JJK idiom

wrote (v.) screeu: He wrote that himself - Screeu eh shen eh-hene. JJK idiom; scrieu

document (n.) screeuyn; docamad, documad: He set his hand to the document - Screeu eh e ennym rish y docamad. DF idiom; (v.) screeu, niartaghey lesh docamad

inscribe (v.) grainnaghey, grainney, screeu

interline (v.) screeu eddyr-linnaghyn

scribe (v.) screeu, scrudeyr; (n.) screeudeyr

take down3 (v.) (as letter) screeu sheese

write (v.) screeu: Did anybody ever write more eloquently than he? - Ren pagh erbee rieau screeu ny s'jesh-focklee na eshyn? JJK idiom

write to (v.) screeu rish

chalcography (n.) prash-screeu

circumscription (n.) cheorey, limistyr, ym-screeu

context (n.) co-hecks, co-lhaih, co-screeu

correspond by letter (v.) co-screeu

countersign (v.) co-screeu; (n.) cowrey ainjys

docket duilleen; screeu er duilleen

longhand (n., adj.) liauyr-screeu

scribble drogh-screeu; drogh-screeuyn

shorthand (n., adj.) giare-screeu

stationery (n.) cullee screeu, pabreydys, staishoneyraght

stenography (n.) giare-screeu

transcribe (v.) aascreeu, mac-screeu, screeu coip

transcript (n.) aascreeuyn, mac-screeu

unwritten (adj.) beeal, beill, gyn screeu

write back (v.) screeu er ash

co-screeu context, countersign; correspond by letter: Eer 'sy cheer foddey shen, cha jagh y Ghailck er jarrood lesh, son rish y daa vlein yeig shoh chaie, t'eh er ve co-screeu rish earroo dy studeyryn ayns Mannin, as er-lheh rish Mainstyr Juan y Geill. Coraa

dreeym-screeu endorse

drogh-screeu scribble

fo-screeu subscribe

giare-screeu shorthand, stenography: Choonseil Boandyrys as Freealtys ayns Lunnin Jelune, cha dod ad goll er oi lesh y chooish jea, er y fa nagh row cleragh oikoil ayn dy yannoo notyn giare-screeu jeh ny h-immeeaghtyn. BS

liauyr-screeu longhand

mac-screeu copy, transcribe, transcript

prash-screeu chalcography

roon-screeu cipher

ym-screeu circumscription

answer in writing (v.) (to) freggyrt y screeu

antedate (v.) (cheque) screeu laa yn vee rolaue

check in (v.) cheet stiagh; coontey stiagh; screeu stiagh

clock in (v.) coontey stiagh, screeu stiagh

documentation (n.) docamadys, niartaghey myr feanish, screeu myr feanish

endorse (v.) cordail rish, cordail; dreeym-screeu; pohlldal

make over (v.) cur seose da, screeu harrish

minute (adj.) feer veg, myn-; (n.) minnid; mynimmeeaght; (v.) screeu sheese

sign on (v.) cur staartey da; screeu 'sy lioar

subscribe (v.) fo-screeu; cur laue dys

superscribe (v.) cur screeuyn er, screeu er

three R's2 (npl.) (the) lhaih screeu as earrooagh

write down (v.) lhaggaghey, lughtaghey, screeu sheese

write up (v.) cur coontey er; screeu coontey jeh

earrooaght (f.) arithmetical; calculation: Lhaih, screeu as earrooaght. DF

capitalize (v.) gow ymmyd jeh bun-argid; screeu lesh king lettyr

card1 caart, kaart, kaart olley, screbban; (v.) caartey, kaartey; screeu er caartyn

cipher far-heean; far-heeaney; neunhee; roon-screeu; screeueyrys ghorraghey; (v.) jannoo earrooaght

dash off (v.) jannoo dy tappee, screeu dy tappee, tayrn dy tappee

equivocate (v.) loayr dy daa cheayllagh, screeu dy daa cheayllagh

aaronsey research: va schoillaryn (J.J.Kneen er-lheh) aaronsey, screeu as cur magh lioaryn. Carn

docamad document: Screeu eh e ennym rish y docamad. DF

figgyr figure, number: Screeu y figgyr er y lhiehnagh. DF

lhaihys shall read: Quoi-erbee lhaihys yn screeu shoh Bible

reeshtagh (=Ir. arís) again: Shen y fa dy vel mee screeu mychione Nerin reeshtagh! Carn

scoaldagh boiling hot: Screeu mee screeuyn scoaldagh rish. DF

accordingly (adv.) 'naght, reir shen, rere shen; myrgeddin; myr shen: Accordingly I wrote to him - Myr shen screeu mee rish. DF idiom

account (n.) coontey: I cannot give an account of it - Cha noddym coontey 'choyrt jeh. DF idiom; (financial) screeu coontee

accounts (npl.) coontaghyn; coontyssyn: He's fiddling the accounts - T'eh screeu coontyssyn breagagh. DF idiom

answered ansoorit; dansoor: The man I wrote to hasn't yet answered me - Yn dooinney huggeysyn screeu mee, cha nel eh foast er n'ansoor mee. JJK idiom; dreggyr; freggyrit

anybody (pron) fer erbee; pagh erbee: Did anybody ever write more eloquently than he? - Ren pagh erbee rieau screeu ny s'jesh-focklee na eshyn? JJK idiom

clever (adj.) aghtal: He is clever at writing - T'eh aghtal ec screeu. DF idiom; gastey, glick, kioot, tushtagh

disturb (v.) anveaghey; boirey: Don't disturb me while I'm writing - Ny boir mee choud's ta mee screeu. JJK idiom

every day dagh laa: She writes to him every day - T'ee screeu huggey dagh laa. JJK idiom; gagh laa

I will read lhaih-yms: I will read the writing unto the king - lhaih-yms yn screeu dan ree Bible

midnight (n.) mean oie, main-oie; meanoie: He's been obliged to burn the midnight oil, in order to write his book - Beign da lostey yn ooil meanoie dy voddagh eh screeu e lioar. JJK idiom

oil (n.) ooill: He's been obliged to burn the midnight oil, in order to write his book - Beign da lostey yn ooil meanoie dy voddagh eh screeu e lioar. JJK idiom; (v.) ooillaghey

pen croa; cur 'sy phaal; fedjag screeuee; ollay woirrin; paal; penn, pen: She has lent me her inkstand, her pen and her scissors - T'ee er n'eeasaghey dou e dooagan, e penn as e shuddyryn. JJK idiom; penney; screeu

shall read lhaihys: Whosoever shall read this writing - Quoi-erbee lhaihys yn screeu shoh Bible

too close ro hionn: You write too large, too small, too close - T'ou screeu ro vooar, ro veg, ro hionn. JJK idiom

too large ro vooar: You write too large, too small, too close - T'ou screeu ro vooar, ro veg, ro hionn. JJK idiom

too small (adj.) ro veg: You write too large, too small, too close - T'ou screeu ro vooar, ro veg, ro hionn. JJK idiom

arraghey-chengey language shift: ta Fishman screeu dy vel eh doillee agglagh dy chur ergooyl arraghey-chengey. Carn

beashnys biography: Ta Desmond ard ghooagh myr yn dooinney ren screeu beashnys Yames Connolly as beashnys Liam Mellows Carn

breeaghys invigoration, inspiration: Foddee dy der eh breeaghys da as eshyn screeu sy traa ry heet, t'eh gra. BS

Bretnaghys Welshness: Jones as eh screeu mysh Bretnaghys as spyrryd y Thalloo Bretnagh. Carn

Bretonagh Breton: t'eh er screeu mooarane ayns v ghlare ghooie echey-hene, yn Ghailck Albinagh as ny glaraghyn Cornach as Bretonagh. Coraa

cour shen to that intent: T'eh er screeu gys y Rheynn Arraghey shirrey er studeyrys cour shen. BS

craidagh jeering, mocking, sarcastic, sneering: Va drane-craidagh er ny screeu, as er ny choyrt ayns y pabyr-naight laa chaie. Dhoor

credjit believed: Ny jean uss craid moom son dy vel mee screeu jeh red ve credjit er-lhiat nagh vel feeu PC

daaneyn poems: Va Illiam ny Vard cheerey, as screeu eh lioar elley jeh daaneyn chroo eh car ny mlein enmyssit, 'The Manxland Muse. Dhoor

dy meeaighar unfortunately: Dy meeaighar, cha dinsh Paayl dou, cre mychione lhisin screeu as myr shen, shegin dou yn chooish y reih my lomarcan. Dhoor

earishlioar (=Ir. irisleabhar) (f.) magazine, periodical, review: Chionnee mee pabyr Baarlagh veih Ynys Mon as mish treishteil dy beagh skeeal ny ghaa ayn veagh cooie dy screeu mychione ayns Gailck ayns earishlioar Celtiagh. Carn

er chee geddyn baase fey; about to die: Screeu eshyn: 'T'eh doillee son dooinney dy yannoo e chooid share ayns chengey ta sheiltyn dy ve er chee geddyn baase roish y dooinney hene'. Carn

Gailck (f.) Gaelic, Manx: Ta shin laccal lioar erbee ayns Gailck, agh dy firrinagh bare lhiam my lioaryn aym pene y screeu ayns Gailck veih'n toshiaght. Carn

geddyn baase roish predecease: Screeu eshyn: 'T'eh doillee son dooinney dy yannoo e chooid share ayns chengey ta sheiltyn dy ve er chee geddyn baase roish y dooinney hene'. Carn

jeh'n vee shoh chaie ultimo: Tra va mee ayns Derrybeg (Doon ny Ghoal) ec jerrey jeh'n vee shoh chaie, vrie Alan Heusaff jeem dy screeu red ennagh mychione lioar screeuit ec Polig Monjarret (Toniou Breiz-Izel) jeh kiaull Britaanagh. Carn

jiassagh southerner, southsider: dooyrt ad dy screeu schoillar scanshoil tammylt roish shen dy row Ghailck "ny chengey fo deyrey - cronk rioee snaue stiagh ayns dowanyn-lheead Jiassagh". Carn; southern

laue-screeuyn manuscript, MS, script: Ta'n sambyl shynney jeh yn teks ayns laue-screeuyn "Peniarth 16" hie er screeu mysh y vlein 1250. GB

leaghteyr lecturer: ta paart dy Hostnee er ve feer wooiagh dy lhaih lioar er ny screeu liorish John Grant, leaghteyr ayns leigh ec Ollooscoill Ghlaschu. Carn

Lerphoyll (f.) Liverpool: Screeu eh (er pabyr oikoil) dy row eh cheet gys Lerpoyll dy yannoo studeyrys Celtiagh ec yn ollooscoill. Carn

leshtallagh apologetic, apologist, excuser, extenuating, mediatory: Ta mee screeu reeshtagh mychione Nerin dy leshtallagh bunnys. Carn

linney (=Ir. líne) (f.) pl. linnaghyn line, row: Screeu y bard y linney shoh: "As eer ny Sostnee hene, foddee dy vow adsyn hene baase laa ennagh". Carn; assembly line

meevaynrey dismal, infelicitous, miserable, unhappy: Ghow Locket Somerville toshiaght dy screeu tra v'eh ayns Hong Kong, raad haink eh dy ve jeant meevaynrey ec aght-beaghee yn cherroo- argidys as y sleih va gobbraghey ayn. BS

mrastyr beg afternoon snack, afternoon tea, lunch: 'Nish ta'n screeu red beg ny share,' dooyrt Eleanor, 'agh ta palchey ny smoo ry lhaih foast; er-lhiams dy bare dooin faagail eh derrey nyn mrastyr beg. Dhoor

obbreyder operator: Agh nish, Nick Black, Ard- offishear Slaynt as Sauchys y Reiltys, t'eh er screeu gys Mainshtyr Cretney as gys obbreyder y loghan lesh coyrle neuchramp dy chur er y loghan dy ve sauchey. BS

ogham ogham: Ayns ny eashyn roish yn Chreestiaght cha row ny Celtiee screeu monney cha nel claghyn as kuse veg dy enmyn scruit orroo ayns Ogham monney ymmyd da sleih ta shirrey fys mychione cliaghtaghyn ny Celtiee. Dhoor

polasee pl. polaseeyn policy: Va'n politickeyr Sostnagh er screeu dy ren Sheshaght-Obbree Hostyn e polasee y chaghlaa tra daag Pobblaght ny hErin Co-unnanys ny Goal ayns 1948. Carn

politickeyr politician: Va'n politickeyr Sostnagh er screeu dy ren Sheshaght-Obbree Hostyn e polasee y chaghlaa tra daag Pobblaght ny hErin Co-unnanys ny Goal ayns 1948. Carn

recortysey record: guee er dagh dooinney, ben as paitchey vees ayns Mannin er oie 29oo Averil ta coontey dy vod ad loayrt, lhaih ny screeu ayns Gaelg, shoh y recortysey 'sy Sleih-Earroo. Dhoor

reesht as reesht repeated, repeatedly: Agh cha nel mee goaill leshtal erbee son screeu reesht as reesht mysh y lheid. Carn

roie-raa foreword, preamble, preface: sy roie-raa ta'n ughtar soilshaghey magh dy vel eh jannoo ymmyd jeh'n ockle "Britain" as eh screeu mychione ny chengaghyn ta (ny va) goll er loayrt Carn

shillab (f.) syllable: Va ny Shapaanee screeu daan giare as treead-nane shillab ayn v'ad gra 'tanka' rish. Dhoor

slane coardailys unison: Ta mee ayns slane coardailys riu mychione shen, ta mish hene er ve screeu ta mee er neddin as ta mee er noll son she shen yn aght ta shin fockley magh ad Dhoor

treead thirty: Va ny Shapaanee screeu daan giare as treead-nane shillab ayn v'ad gra 'tanka' rish. Dhoor

address1 (v.) cur hug; (n.) oraid; enmys: Now I've only the address to write - Cha nel aym agh yn enmys dy screeu nish. JJK idiom; ynnyd-vaghee: Will you give me your sister's address? - Der shiu dou ynnyd-vaghee nyn shuyr? JJK idiom

book1 (v.) cur fockle er, cur magh tiggad da, cur sheese, kionnaghey tiggad, screeu stiagh, kionnaghey er daayl; (n.) lioar: The first book, the sixth chapter, the ninth section - Yn chied lioar, yn cheyoo cabdil, yn nuyoo ayrn. JJK idiom; lioar ghiallyn

copy aascreeu; aascreeuyn; coip; jannoo coip jeh; jannoo maclioar jeh; mac-screeu; maclioar; sambyl; copy; jannoo arrish er; (impv) jean arrish er

me (pron) mee: The man I wrote to hasn't yet answered me - Yn dooinney huggeysyn screeu mee, cha nel eh foast er n'ansoor mee. JJK idiom; mish: Happy am I, for the daughters will call me blessed - Smaynrey ta mee, son nee ny mraane genmys mish bannit Bible

to2 (motion) dy: I will do my best to meet your kind wishes - N'eem my chooid share y yannoo dy huittym stiagh lesh nyn yeearreeyn kenjal. JJK idiom; dys: Don't go to the left - Ny immee dys y cheu toshtal. JJK idiom; gys: To whom are you writing? - Quoi gys t'ou screeu? JJK idiom; hug

to him da: I was sitting next to him - Va mee my hoie ny sniessey da. JJK idiom; dasyn; huggey: She writes to him every day - T'ee screeu huggey dagh laa. JJK idiom; huggeysyn; rish: I shall speak to him about the matter - Loayrym rish mychione yn chooish shen. JJK idiom

colloo (=Ir. colpa) (f.) column: Va mee er my vriaght liorish Paayl dy screeu red ennagh, dy ve currit magh ayns colloo jeh Coraa ny Twoaie. Dhoor; pillar: Ta Scrudeyr Eiraght Valley Chashtal, Andrew Kewley, gra dy jagh cooinaghtane y Chiannoort Smelt er troggal myr colloo chlassicagh, gyn sthowran er y vullagh. BS

Kione Doo Black Head: Ta seaghyn mooar orrym nagh row greie-recortys ayn ayns ny laghyn shid hug Caesar orryms as er my vraar "Kione Doo" dy screeu sheese yn sheean hene jeh'n Ghaelg echey as cha nee yn aght screeuee ta ry-geddyn ayns Gaelg screeuit. LTQ

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog