Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: row | Results: 270 (first 200 shown)

row (v.) boirey; caggey rish; (n.) coorse: And the third row a ligure, an agate, and an amethyst - As been trass choorse ny figure, as agate, as amethyst Bible; jastan; linney; musthaa; rhenk; roa; straih; strane; roaghey; troiddey; ymmyrt

row (=Ir. raibh) (interrog.) was: Row nearey orroo tra v'ad er n'yannoo yn peccah dwoaiagh? Bible


Inexact matches:

Chapel Row (n.) Strane y Chabbal

cha row was not, were not: Cha row agh mysh three feed kiaulleyderyn foast er-mayrn, as cha row agh three jeig jeu dod foast cloie. Carn

dy row 1 certain a: hie eh stiagh ayns thie dooinney dy row va ooashlaghey Jee, enmyssit Justus Bible; 2 that was a: tra hoig eh dy row eh jeh Cilicia Bible; 3 may be a: scuirr shin, gra, Aigney yn Chiarn dy row jeant. Bible

nagh row (interrog.) 1 was not a: Nagh row my chree er dteiyrts, tra hyndaan dooinney reesht veihn ainagh echey dy heet dty whail? Bible; 2 were not

b'leayr dy row clearly: myr shen nagh bleayr da dy mie Bible

cha row jalloo there was nothing

dy row mie erriu adieu

Grayse dy row hiu (intj) Grace be unto you: Grayse dy row hiu, as shee dy row. Bible

laa dy row (a) day; (a) certain day; one day: As haghyr eh er laa dy row, dy daink eh gys shen Bible

myr dy row as if: lhig Joshua as ooilley Israel orroo myr dy row ad er choayl yn laa Bible

myr shen dy row eh amen, so be it, so may it be: Cordail rish ny goan eu hene myr shen dy row eh. Bible

nagh row goll ry-cheilley diverse one from another: As haink kiare beishtyn mooar seose veih yn aarkey, nagh row goll ry-cheilley. Bible

Nar row noauyn dhyt (intj) Perdition seize you

shee dy row mayrt adieu: As dooyrt y chenn ghooinney, Shee dy row mayrt Bible

Shee dy row meriu (intj) Peace be with you: Shee dy row meriu ooilley tayns Creest Yeesey Bible

was not1 cha row: The child was not tired - Cha row yn lhiannoo skee. JJK idiom; nagh row: Plainly I was not wanted - Chronnee mee nagh row mee laccalit. DF idiom

Lerpoyll (=Ir. Learpholl) Liverpool: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn

red quaagh oddity: As t'eh sheiltyn dy row lught "Nationwide" coontey eh myr red quaagh dy row club ayns Caernarfon raad nagh row Baarle lowit Carn

streppey noi wrestle: Keayrt dy row dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

were not1 cha row: But the wheat and the rie were not smitten - Agh cha rown churnagh nyn shoggyl naardey Bible; nagh row: that they might be made manifest that they were not all of us - dy voddagh enney ver ny choyrt orroo, nagh row ad ooilley jinyn Bible

fer-screeuee secretary: Va'n fer-screeuee gra dy row eh er chlashtyn dy row brastyl Yernish aym ayns Lerpoyll as dy row eh er ngeddyn yn enmys ayms voish Conradh an Gaeilge ayns Divlyn. Carn; writer: Nane jeh ny reddyn smoo trimshagh ren mee rieau fakin, va shen screeut liorish y fer-screeuee mooar Máirtín Ó Cadhain. Carn

screeuit written: V'ad gaccan nagh row yn lioar feer screeuaght er-yn-oyr nagh row ee screeuit ec-hene. Carn

adieu (n.) bannaght ayd; bannaght eu; bannaght lhiat; bannaghtyn ort; dy row mie erriu; shee dy row mayrt; slane ayd: To bid someone 'adieu' - Dy 'aagail 'slane ayd' ec fer ennagh. DF idiom

as if (conj.) myr dy row: And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them - As lhig Joshua as ooilley Israel orroo myr dy row ad er choayl yn laa Bible; myr yien

bill3 (n.) (account) screeuyn coontee: She hadn't paid the bill, had she? - Cha row ee er n'eeck yn coontey, row? JJK idiom; coontey: We should pay our bill - Lhisagh shin eeck nyn goontey. JJK idiom

day2 (a) laa dy row

may be dy row

that was dy row

was2 (interrog.) row

was not2 (interrog.) nagh row: Was not the little girl very ill? - Nagh row yn neen veg feer ching? JJK idiom

were not2 (interrog.) nagh row: Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host? - Nagh row ny Ethiopianee as ny Lubimee, sheshaght-caggee mooar? Bible

bardyn poets: Agh, er yn oyr nagh row bardyn oaylagh 'syn Ellan, 'scosoylagh dy row yn daane chyndaait ny veggan as ny veggan choud as v'eh coyrt, 'sy chenn-laghyn. Coraa

berrish (f.) pl. berrishyn berry, currant: Va fys aym dy row berrish ayn roish thammag, As va fys aym dy row ooh ayn roish kiark GB

bleaysteyder detonator, shot firer: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

bleaysteyderyn bombs: dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

cooid y veggan (f.) little: As tra howse ad eh lesh omer, cha row veg harrish echeysyn ren mooarane y haglym, as ersyn haggil cooid y veggan, cha row dolley Bible

daahagh coloured: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn; stainable

ec yn chooid smoo at the very most: Ga nagh row fys ec yn chooid smoo jeh Aeg Threshlyn er bun ny fockleyn tra v'ad goaill arrane cha beagh fys orroo va clashtyn roo nagh row. Carn

feayree cooling: T'eh jeeaghyn dy row ad geearree feddyn magh row ad abyl jannoo fegooish y gas feayree dy jinnagh drogh-haghyrt cur orroo dooney sheese y stashoon dy doaltattym. Carn

fo laue at hand; by the hand, in the hand, under the hand: As daag eh ooilley ny v'echey fo laue Yoseph; as cha row kairail erbee er son nhee erbee dy row echey Bible; underhand; read

Gothagh Goth; Gothic: Ren mee lhaih dy row y Moir-agglish shen y Moir-agglish Gothagh jerrinagh dy row troggit sy Spaainey as syn Europey hene. Dhoor

jastan course, layer, row

jeebin (f.) fishing net, net: dy row yn voayl marroo, er-lhimmey jeh nane ny jees baatey-eeastee beg, as nagh row fer erbee gobbraghey ayns shen nish, troggal baatyn, jannoo jeebin as y lheid Coraa

killey (gen.) near the church; of a church: Fy yerrey hooar ad magh liorish peeikearyn dy row Gorree er ellan dy row enmyssit Ellan Cholumb Killey marish kuse dy gheiney, gyn goaill aggle roish gaue erbee. Chron

laa souree summer's day: Agh, yn laa souree shen, atreih, ve jeeaghyn dou nagh row monney sleih goll er y chassan shen, er yn oyr dy row ee coodit harrish lesh drineyn as freoaie. Coraa

Loghlinagh (=Ir. Lochlannach) Scandinavian: Dy cadjin tashin sheiltyn dy row eh ny ree loghlinagh-Godred-as foddee dy row Loghlinee ayn ayns laghyn Finn. Coraa

Mee s'jerree yn ouyir October: Ayns mee s'jerree yn Ouyir, tra d'aase ny laghyn ny s'girrey, feayr as fliugh, cha row mee dy mennick ec y Whallag as cha row monney obbyr goll er ec Ballaskeig Dhoor

moir-agglish (=Ir. mathair-eaglis) (f.) cathedral, mother church: Ren mee lhaih dy row y Moir-agglish shen y Moir-agglish Gothagh jerrinagh dy row troggit sy Spaainey as syn Europey hene. Dhoor

mooinjeryn peoples: cha row ad abyl dy loayrt rish mooinjeryn ny cheerey er-yn-oyr nagh row ad toiggal chengey ny cheerey Dhoor

mynlee minorities: Ta mee credjal dy vel yn chooid smoo dy leih (Sostnagh as Celtiagh) smooinaght dy row Baarle rieau goll er loayrt dy chooilley voayl as dy row mynlee quaagh loayrt nyn jengaghyn aitt ayns poggaidyn Celtiagh. Carn

obbreeaght (f.) operation: Ga dy row yn obbreeaght kiarit dy ve ny 'olliaght, va pobble ny Brooghyn er n'gheddyn raaue voish caarjyn ayns Glaschu dy row ny meoiryn shee brash er y raad. NNS

ooilley- (pref.) all: bannit dy row uss jeh'n Chiarn Ooilley-niartal son dy bragh farraghtyn; as dooyrt ooilley'n pobble, Myr shen dy row eh. Apoc

pargys-keesh tax haven: Coardail rishyn, cha row ny Goaldee arryltagh dy chur urryssaght da etlanyn Skianyn Vannin er y fa dy row ad corree mychione Mannin as ee ny pargys-keesh. BS

reihyssagh electioneering, electoral, optional: Roish my row Nerin rheynnit, va'n reiltys Sostnagh er vockley magh dy row Yernish ry-gheddyn myr cooish reihyssagh ayns ooryn reiltagh y laa-scoill. Carn

resoonaghtyn debates: Dooyrt Mainshtyr Delaney dy row eh er chur bree da'n chooish sy vlein daa veeilley as tree, as dy dinsh yn Ard-shirveishagh v'ayn eisht da dy row resoonaghtyn fo raad. BS

ronsaght (f.) investigation, quest, scrutiny; (v.) search: V'ad ronsaght son Juan as cha row eh ry-gheddyn, as v'ad ayns aggle dy row eh ersooyl harrish boayrd. Coraa

shual prosecute, sue: Vrish nane jeu shoh e raane, va nane er ny heyrey lesh coardailys y lught- shual, dooyrt nane dy row bleaysteyderyn echey as va fer elley faagit mooie er y fa dy row bleaysteyderyn echey. Carn

s'liklee assumable: Agh s'liklee dy row armee Hostyn laccal soilshaghey magh dy row fys oc er my vrastyl Yernish ayns Lerpoyll. Carn

Sostnaghey Anglicanisation, Anglicise, Anglicize: dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

Sulby Soli's Farm: Va bwoirrinagh baghey ayns Sulby mârish e sheshey as laa dy row hooar eh baase, as cha row ee son eshyn y oanluckey agh dy ve loshtit syn aile ec y chrematorium ayns Doolish. GB [Scand]

taishbyney argue, demonstrate, display, evidence, evince, exhibit, exposure, feature, manifest, parade, produce, production, reveal, revelation, show, show down, show off, sport: she red mie dy row ny scannaneyn goll er taishbyney as dy row sleih dy liooar jeeaghyn orroo. Carn

teks text: Ayns 1956, dooyrt reiltys Nerin Twoaie nagh row lioar teks Yernish cooie er y fa dy row brattagh beg tree-daahagh ry-akin cheu-sthie jeh! Carn

thooit thatched: Cha row ad kiart gollrish ny thieyn thooit 'syn Ellan ain, son nagh row ad troggit ass claghyn. JG

veih'n fraue fundamentally: Va bun yn choloayrtys ain dy row eh boirit dy row bing ny fainaghyn cur magh fainaghyn myr v'ad taffeeyn, as va dooghys y Ghaelg loayrit caghlaait veih'n fraue. Dhoor

tarry fuirraghtyn, fuirriaght: because they were thrust out of Egypt, and could not tarry - er-yn-oyr as row ad eiyrit magh ass Egypt ayns siyr, as cha row tra oc son fuirraghtyn Bible; tannaghtyn; terragh; fuirree: And tarry with him a few days - As fuirree mârish son earish yiare Bible; farkiaght; farkiagh: Would ye tarry for them till they were grown? - Jinnagh shiu farkiagh er nyn son derrey harragh ad gys eash? Bible

were v': So after he had washed their feet - Myr shen erreish da v' er niee ny cassyn oc Bible; va: Thus the heavens and the earth were finished - Myr shoh va ny niaughyn as y thalloo er nyn groo Bible; (interrog.) row: Were they ashamed when they had committed abomination? - Row nearey orroo tra vad er nyannoo yn peccah dwoaiagh? Bible

currit ersooyl dismissed; put away: Haink yn caggey as cha row yn obbyr shoh jeant, agh cheayll mee dy row ny rhollanyn currit ersooyl ec Marstrander dys boayl chemmyrk ayns Dublin son sauchys. MB; sent away: Cha leah's ren y laa toshiaght soilshaghey, va ny deiney currit ersooyl, ad hene as nyn assylyn. Bible

kindagh rish because; because of: Er-aggle dy jed y cooilleeneyder-folley er eiyrt y varrooder, ayns chiass e chorree, as berraghtyn er, kindagh rish lhiurid y raad, as eh y varroo, ga nagh row eh toilchin baase, myr nagh row eh ayns goanlys rish roish shen. Bible

maynagh (=Ir. manach) monk: honnick eh dy row peiagh elley er y negative nagh row eh er vakin ec y traa, as v'eh caslys jeh maynagh as v'eh ceau goon doo gys ny boynyn echey as bayrn-bussallagh er y chione. LC [L. monachus]

Strane y Chabbal Chapel Row

certain3 (adj.) (some) shiartanse; shiartanse dy; dy row

certain day (a) laa dy row; laa er lheh

diverse one from another nagh row goll ry-cheilley

Grace be unto you (intj) Grayse dy row hiu

Peace be with you (intj) Shee dy row meriu

so be it myr shen dy row eh

there was nothing cha row jalloo

peintal (f.) paintwork; depict; painting: Row uss peintal? MasJ

roaghey line up, row, set in rows

amen (intj) amen; myr shen dy row eh, myr shoh lhig eh

Perdition seize you (intj) Nar row noauyn dhyt; Nara 'n yioin dhyt

slippers (npl.) carraneyn: We had no slippers - Cha row carraneyn ain. JJK idiom

so may it be myr shen dy row eh

ammyssagh admiring; respectful: Cha row ee ammyssagh da'n goo Bible; worshipful; obeisant person

ardey high: cha row ny ynnydyn ardey er nyn scughey Bible

ard-ynnydyn high places: Agh cha row ny ard-ynnydyn er nyn goyrt sheese Bible

arrit offered, proffered: Cha row rieau cooid arrit mie. DF; removed; translated

arryssagh contrite, penitent, regretful, sorry: Ny-yeih cha row aggle arryssagh orroo Bible

brilleen sheet: nagh row monney agh brilleen mysh e chorp Bible

cleiyt digged; cut out: Er-lhiat dy row clagh cleiyt fegooish laueyn Bible; quarried

coaïr near: Agh cha row Abimelech er jeet ny coaïr Bible

cooid vooar number: Cha row cooid vooar dy chloan ec e vraaraghyn Bible

cultooragh cultural: cha row monney caghlaaghyn cultooragh currit stiagh voish cheeraghyn elley. carn

cummaltee inhabitants: cha row beaghey son ny cummaltee Bible

curleid (f.) counterpane, coverlet, eiderdown, quilt: Nagh row curleid er y lhiabbee? JJK

dooyteilagh 1 doubtful a: Cha row eh dooyteilagh mychione gialdyn Yee trooid mee-chredjue Bible; 2 doubter

Egypt1 Egypt: cha row un locust faagit ayns ooilley ardjyn Egypt. Bible

erbee (=Ir. ar bith) any, so ever: cha row fer erbee dy livrey ad Bible

erbey dy were it not: Erbey dy row eh er ve marin. DF

fuinnit baked, overdone: son cha row eh slaue fuinnit Bible

greeasaghey motivate: t'ad feer trimshagh nagh row ad abyl greeasaghey ny rouanyn. Carn

jaggad (=Ir. seacéad) (f.) coat, jacket, short coat: Cha row jaggad aym. JJK

laccal desire, want: cha row ad laccal nhee erbee. Bible; deficient; deficiency; wanted

laccalit wanted: Chronnee mee nagh row mee laccalit. DF

lhiuish with you: Nagh row ny pabyryn shen lhiuish? JJK

loggyragh extra: Row ad sleih loggyragh son film? Dhoor

my my chione of me: Row shiu loayrt my my chione. JJK

naaragh ashamed: cha row ny eddinyn oc naaragh Bible

nearey er 1 mortified; 2 ashamed a: cha row nearey er jeh my gheuley. Bible

raa dorraghey conundrum, riddle: cha row shiu er gheddyn magh my raa-dorraghey Bible

ry chur wherewith: Cha row freegyrt erbee aym ry chur er. DF

S'aighoil fortunately: S'aighoil nagh row eh ec y thie. JJK

scanjoon (f.) apparition: V'ad gra dy row scanjoon 'sy thie. DF; very thin person

sheil suppose: Ny sheil dy row hood hene yn raa shen. DF

shinney2 (ny) senior: er-yn-oyr dy row adsyn ny shinney na eh. Bible

sonsheragh whisperer, whispering: honnick David dy row e harvaantyn sonsheragh Bible

strointeeyn (f.) headlands; noses: Cha row nyn strointeeyn gollrish strointeeyn Spaainagh. Dhoor

teayst (=Ir. taos) (f.) dough, pastry: Row shiu cloie lesh teayst? MasJ; paste

toiggyl understanding: As cha row toiggyl oc jeh'n raa loayr eh roo Bible

accomplishment1 (n.) jannoo; cooilleeney: to signify the accomplishment of the days of purification - dy row ad mysh cooilleeney laghyn y ghlenney Bible

as before myr bollagh: that it is not toward me as before - nagh vel eh lhiam myr bollagh eh Bible; myr ve roïe: it was not toward him as before - cha row eh lesh myr ve roïe Bible

bat2 (v.) (as eye) kyaghey sooill: He didn't bat an eyelid - Cha row kyaghey sooilley jeant echey. DF idiom

battle (n.) caggey: The battle was drawn - She caggey gyn barriaght v'ayn. DF idiom; cah: The battle wasn't decisive - Cha row yn cah reaghyssagh. JJK idiom; (gen.) caggee

blur1 cummey do-akin; mee-chummey: It was just a blur - Cha row eh agh meechummey. DF idiom; (v.) cur kay er, dolley

child1 (n.) lhiannoo: A burnt child dreads the fire - Ta lhiannoo scoaldit goaill aggle roishyn aile. JJK idiom; paitchey: I was yet a child - Cha row mee agh paitchey. JJK idiom; ponnair

confess (v.) goaill rish: I confess to you that I suspect you a little - Ta mee goaill-rish dy row ourys beg aym erriu. JJK idiom; feysht; eaishtagh

counterpane (n.) curleid: Had the bed no counterpane? - Nagh row curleid er y lhiabbee? JJK idiom

courteous (adj.) bwaagh; cooyrtoil: They were not very courteous - Cha row ad feer chooyrtoil. JJK idiom

creek (n.) branlaig, giau, glion, gullad, strooan; injeig; guag, giuag; purt; ooig: but they discovered a certain creek with a shore - agh chronnee ad ooig dy row lesh traie Bible

damage foudaghey; foudid; jeeill; jeeilley; jeeyl: There was no great damage done - Cha row monney jeeyl jeant. DF idiom; jeeyllal; jeeylley; coayll

decisive (adj.) briwnyssagh, reaghee, reiltagh; reaghyssagh: The battle wasn't decisive - Cha row yn cah reaghyssagh. JJK idiom

deny (v.) jiooldey, staayney, obb; obbal: I don't deny that that has been said - Cha nel mee g'obbal nagh row shen er ve grait. JJK idiom

dish (n.) jyst: Had the dish a crack? - Row scoltey ayns y jyst? JJK idiom; claare; skalley

do3 (to); (dy) yannoo: Was I not ready to do it? - Nagh row mee aarloo dy yannoo eh? JJK idiom; (dy) jannoo

earth1 cruinney: Children of earth - Cloan ny cruinney. DF idiom; coair thallooin; gei; kiangley thallooin; ooir; ooiraghey, thallooinaghey; thalloo: Before heaven or earth existed - Roish myr row ayn niau ny thalloo. DF idiom; towl; dowan

emerald (n.) emerald: And the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond - As ayns y nah choorse, va emerald, sapphire, as diamond. Bible; emmerod; smaragaid

entire (adj.) ooilley; slane: There wasn't an entire window in the house - Cha row uinnag slane 'sy thie. DF idiom

exorbitant (adj.) roud; ro gheyr: Were we exorbitant? - Row shin ro gheyr? JJK idiom

faithful (adj.) credjoil, credjallagh; firrinagh: Never was dog more faithful - Cha row rieau moddey cha firrinagh. JJK idiom; jeelys; jeeragh; ynrick

fancy er lheh; fillosheragh: Fancy goods - Cooid fillosheragh. DF idiom; jesh; mian; mianey; sheiltyn; sheiltynys: It was all fancy - Cha row ayn agh sheiltynys. DF idiom; teiyt; thollane; yeearree

fleeces (npl.) loamraghyn: if he were not warmed with the fleece of my sheep - mannagh row eh jeant souyr lesh loamraghyn my chirree Bible

forasmuch as (conj.) ayns dy vel; son wheesh: Forasmuch as ye know that ye were not redeemed - Son wheesh as dy vel fys eu nagh row shiu er nyn gionnaghey Bible

fortunately (adv.) dy fortanagh; S'aighoil: Fortunately he wasn't at home - S'aighoil nagh row eh ec y thie. JJK idiom

from her voee: I learned from her that the husband was dead - Hooar mee fys voee dy row yn dooinney eck marroo. DF idiom; vo-eeish

fuller (n.) gialleyder; leaddan; leaddanagh; mwyllar walkee; tucker, walkeyder; walker: so as no fuller on earth can white them - nagh row walker er y thalloo oddagh jannoo cha gial roo Bible

Gentiles (npl.) ashoonee: that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel - dy row ny Ashoonee veih my veeals dy clashtyn goo yn tushtal Bible

girl (n.) ben aeg, bwoirrinagh, caillag, caillin, doodee, inneen, yah; 'neen: Was not the little girl very ill? - Nagh row yn neen veg feer ching? JJK idiom

goat (n.) goar; goayr: Hadn't you a goat? - Nagh row goayr eu? JJK idiom; goair: Going to the goat's house for wool - Goll gys thie yn goair dy hirrey ollan. JJK idiom

good luck (n.) aigh mie: Good luck have thou with thine honour - Aigh mie dy row lhiat lesh dty ooashley; aigh vie; raah; rah; sonnys; slane imraa

good tidings (npl.) naightyn mie: thinking to have brought good tidings - smooinaghtyn dy row eh cheet lesh naightyn mie Bible; slane imraa; naightyn bannee; naightyn eunyssagh; coontey mie

greatest (adj.) smoo: He was reckoned among the greatest princes - V'eh coontit mastey ny prinsyn smoo. JJK idiom; syrjey: The greatest Manxman that ever was - Yn Manninagh s'yrjey dy row rieau ayn. DF idiom; s'urrymee

hallowed noo; sheeant; casherick: Hallowed be thy name - Casherick dy row dty ennym Bible

honest (adj.) firrinagh, jeeragh, oney, ynrick, onnoragh; onneragh: Were you not always honest? - Nagh row shiu dy-kinjagh onneragh? JJK idiom; seyragh

honoured onnorit; onnor currit da: Never was a man so much honoured as he - Cha row rieau dooinney as onnor currit da myr va currit dasyn. JJK idiom

householder (n.) fer thie: There was a certain householder, which planted a vineyard - Va fer-thie row ren garey-feeyney y hoiaghey Bible; kione thie; shellooder thie

How (adv., interrog.) Cre'n aght, Kanys; Cammah: How wast thou not afraid to stretch forth thine hand - Cammah, nagh row aggle ort dy heeyney magh dty laue Bible

huge (adj.) foawragh; mooadys; mooar: Were not the Ethiopians and the Lubims a huge host - Nagh row ny Ethiopianee as ny Lubimee, sheshaght-caggee mooar Bible; mooar ass towse

innocent gyn loght; mecaintagh; neuchyndagh; neufoiljagh; neuloghtagh; oney: I do not think that they were innocent - Cha nel mee smooinaghtyn dy row ad oney. JJK idiom

jacket1 (n.) beggon; jaggad: I hadn't a jacket - Cha row jaggad aym. JJK idiom; jackad, jaddag

lack dolley: There was no lack of money there - Cha row dolley argid ayns shen. DF idiom; feme, ymmyrçh, genney, gortey

leader ard-art; ard-reiltagh; fer toshee: He was leader in deed though not in name - V'eh yn fer toshee dy feer, ga nagh row yn ennym er. DF idiom; kione toshee; kione-fenee; leadeilagh, leeideilagh; leeideiltagh; oayllagh; toshiagh

lineage (n.) clein, fuilleeaght, linneeaght, sheel, sluight; kynney: because he was of the house and lineage of David - son dy row eh jeh thie as kynney Ghavid Bible

market (v.) cur er y vargey; geddyn margey; margey: There was no fish in the market - Cha row eeast erbee 'sy vargey. JJK idiom; (n.) marger

meagre (adj.) goan, gortagh, lhome, melley, moal, moaldey, thanney; beggan: There was only a meagre attendance at the meeting - Cha row agh beggan sleih ec y chaglym. DF idiom

naught (n.) dyn ymmyd, gyn veg; neunhee: It came to naught - Haink eh gys neunhee. DF idiom; veg: There was naught to be seen - Cha row veg ry akin. DF idiom

never (adv.) chioee; rieau: Never was dog more faithful - Cha row rieau moddey cha firrinagh. JJK idiom; dy bragh: He said he'd never forgive me - Dooyrt eh nagh leihagh eh dy-bragh mee. JJK idiom; dy bra

not (adv.) cha: I am not at home - Cha nel mee ec y thie. JJK idiom; nagh: Was I not ready to do it? - Nagh row mee aarloo dy yannoo eh? JJK idiom; ny

notion (n.) conrieught, smooinaght; teaym: I took the notion - Haink yn teaym orrym. DF idiom; eie: She had no notion of it - Cha row eie erbee eck er. DF idiom

offered arrit, heb; chebbit: Offered wares were never good - Cha row rieau cooid chebbit mie. JJK idiom; d'arr: She offered me a seat in her carriage - D'arr ee dou soiag ayns e carriads. JJK idiom

of me jee'm; jeem: He'll take care of me - Gowee eh kiarail jeem. JJK idiom; jeem's; my my chione: Were you speaking of me? - Row shiu loayrt my my chione. JJK idiom

one day (n.) laa dy row; laa er dy henney; un laa: why should I be deprived also of you both in one day? - Cren fa veign er my roostey jeu nyn neesht ayns un laa? Bible

on the earth er y thalloo: And it repented the Lord that he had made man on the earth - As ghow yn Chiarn arrys dy row eh er chroo dooinney er y thalloo Bible

prince (n.) flah, prince; prinse: No sooner had the prince arrived, than the ministers waited upon him - Cha row yn prinse agh er roshtyn, tra d'ark ny shirveishee er. JJK idiom; reejerey; kiannoort

remark (n.) raa: Don't take that remark personally - Ny sheil dy row hood hene yn raa shen. DF idiom

resort couyr: It was the only resort - Cha row couyr erbee elley ayn. DF idiom; oayll; taaghey; ynnyd: Holiday resort - Ynnyd seyrey. DF idiom

said dooyrt: He said it between his teeth - Dooyrt eh trooid ny feeacklyn echey. DF idiom; grait: I don't deny that that has been said - Cha nel mee g'obbal nagh row shen er ve grait. JJK idiom

saint (n.) noo: Eisht cheayll mee noo loayrt, as dooyrt noo dy row rish yn noo shen ren loayrt - Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake Bible

school1 (n.) scoill: He distinguished himself at school - Hayrn eh ooashley er e hene ec y scoill. DF idiom; schoill: The girls had not been at school - Cha row ny neenyn er ve ec y schoill. JJK idiom

schooling scoill: They hadn't much schooling in those days - Cha row monney scoill oc ayns ny laghyn shen. DF idiom

son (n.) mac: I didn't think your son was so tall - Cha ren mee smooinaghtyn dy row nyn mac cha liauyr. JJK idiom; vac: Is his son quite blind? - Vel e vac dy-slane doal? JJK idiom

spoke (n.) doarnane; spake; loayr: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom

stealing maarleeys; geid: It came to my notice that she was stealing - Hooar mee fys dy row ee geid. DF idiom

stolen (adj.) bredagh; callit; geidit, geiddit; er ny gheid; er gheid: He had stolen ten pounds, hadn't he? - V'eh er gheid jeih puint, nagh row? JJK idiom

stout (n.) bainney ny baa doo, lhune doo; (adj.) chiu, lajer, loor, poinnee, stuitt, tramylt, trean; stuittey; roauyr: Was he very stout? - Row eh feer roauyr? JJK idiom

stump bun: only the stump of Dagon was left to him - cha row agh bun Dagon er-mayrn Bible; bwon; cutt; cuttag; brishey; stumpal; stumpey

suspect fo ouyrys; ouyrys: I confess to you that I suspect you a little - Ta mee goaill-rish dy row ourys beg aym erriu. JJK idiom

tall1 (adj.) ard, mooar; liauyr: I didn't think your son was so tall - Cha ren mee smooinaghtyn dy row nyn mac cha liauyr. JJK idiom; toallee; thollee

temper2 (of person) tappey: Were you not in a bad temper ? - Nagh row tappey olk eu? JJK idiom

think smooinagh: One might think he was mad - Smooinagh fer dy row eh keoi. JJK idiom; smooinaghey; smooinaght; smooinaghtyn: I think we shall - Ta mee smooinaghtyn dy bee. JJK idiom

thought smooinaght; smooinaghtyn; smooinit; smooinnee: I thought she had been at the concert - Smooinee mee dy row ee er ve ec y chonsert. JJK idiom

thrust out (v.) deamey; seiy magh; jiooldey; eiyrit magh ass: because they were thrust out of Egypt - er-yn-oyr dy row ad eiyrit magh ass Egypt Bible

tired skee: The child was not tired - Cha row yn lhiannoo skee. JJK idiom; skeeagh

troubled1 (of water) seiyt, faitagh; seiy; seaghnit: they were troubled, because there was no shepherd - vad seaghnit, er-yn-oyr nagh row bochilley erbee harrystoo Bible

uttered focklit: There wasn't a word uttered by them - Cha row fockle focklit oc. DF idiom

venture (v.) ventreil; (n.) ventyr: And a certain man drew a bow at a venture - As ren dooinney dy row tayrn bow er ventyr Bible

violent1 (adj.) elgyssagh: After a violent quarrel, they embraced each other, as if nothing had happened - Lurg tuittym-magh elgyssagh, ren ad nuiddragh y cheilley, myr nagh row red erbee er d JJK idiom; raghtal

waited (v.) d'ark: No sooner had the prince arrived, than the ministers waited upon him - Cha row yn prinse agh er roshtyn, tra d'ark ny shirveishee er. JJK idiom

warned as raaue currit da: By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet - Liorish credjue, Noah, myr va raaue er ny choyrt da liorish Jee mychione reddyn nagh row foast ry-akin Bible; raauit

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog