Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: rey | Results: 41

rey (f.) era; failure; no more: Tan voalley rey, as ny masoonee hrog eh Bible; any more: bee oo son atchim, as bee oo rey er son dy bragh. Bible


Inexact matches:

rey beg little: as ghaa eshyin schiagh ayns anayn dy ny longyn (va beneylt rish Seimon) as gui e er buttagh e magh rey beg vei yn tallu: as hyei eshyin shiis, as jynsi e yn pobyl magh as y long. PB1610

rey rish freed: son y chooid smoo, hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn

straih rey erathem

feddyn rey rish dispose

fow rey rish choke off; get rid of

geddyn rey rish choke off, dispose, rid: S'cosoylagh nagh jean ad geddyn rey rish yn Clattys shen noadyr. Carn

choke off (v.) fow rey rish, geddyn rey rish

dispose (v.) ceau ersooyl, cleayney, creck, ee, feddyn rey rish, geddyn rey rish; kiartaghey

failure1 (n.) brishey; failleil; rey: That work is a total failure - Ta'n obbyr shen rey. DF idiom

era (n.) rey

erathem (n.) straih rey

get rid of (v.) eebyrt; fow rey rish: Get rid of your inhibitions - Fow rey rish ny castaghyn ayd. DF idiom

rid (v.) cur fo chosh, glenney, reaghey; geddyn rey rish: We must rid ourselves of all emotional attachments - Shegin dooin geddyn rey rish ooilley ny hehllaghyn ain. DF idiom

no more (adv.) (ny) sodjey; sodjey; rey

plural yl-rey; ymmodagh

yl-rey plural

any more arragh; sodjey; (ny) sodjey; rey

corockle consonant: hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn

emotional (adj.) ennaghtagh, toghtagh: We must rid ourselves of all emotional attachments - Shegin dooin geddyn rey rish ooilley ny hehllaghyn ain. DF idiom

freed (v.) feayslit, rey rish; seyrit: I was freed - Va mee seyrit. DF idiom

get2 (v.) (to); (dy) gheddyn: To get out of a habit - Dy gheddyn rey rish cliaghtey. DF idiom

little2 (n.) (a) rey beg; red beg: A little rain would do good to the garden - Yinnagh red beg dy liaghey mie da'n gharey. JJK idiom

style aght: He has a free style - Ta aght rey echey. DF idiom; birran, snaid; enmys; jannoo; mod: This author's style is difficult - Ta mod yn ughtar shoh doillee JJK idiom

carboan carbon, carbon deposit: Ragh shen marish jeeanid dy chummal ayns seihll glass, yinnagh Bretyn roshtyn liorish leodaghey as geddyn rey rish croghey er connaghyn-carboan as shaleeyn glassey elley. Carn

Covargey Common Market: Oddagh oo gra nagh lhisagh shin ve boirit mysh Reiltys Hene Albinagh as y Covargey goll dy gheddyn rey rish steatyn ashoonagh. Carn

cremeydys criticism, disapprobation: My ta shin kinjagh soie er Radio Vannin ta shin cooney lhieusyn ta laccal geddyn rey rish cremeydys jeh sleih berçhagh as niartal. Dhoor

eddyr-ashoonaghys internationalism: Ta rour gombeenyn Yernagh laccal geddyn rey rish pobble as cultoor ny hErin syn ennym jeh eddyr-ashoonaghys Carn

faitchys nervousness: Cre'n fa nagh vodmayd jannoo rey rish nyn lhiastid as faitchys neu-ymmydoil er son dy bragh? Carn

feer yesh classy: Hie eh seose y clieau as lurg da cheet harrish, dod eh fakin y cheer er y cheu elley; cheer feer yesh as feer rey GB

jargal able, capable: dy vrishey ersooyl veih niart ny Sostnee dy bollagh, as my tamain laccal geddyn rey rish yn aght ta ny Sostnee jargal reill harrish ny Manninee Carn

lhiggit magh exposed: Er y chooid sloo, veagh reiltys Sheshaght-Obbree prowal geddyn rey rish ny deiney keoi er y skian jesh va lhiggit magh ass ny thieyn baanrit ec y Thooder. Carn

lioar chellvane (f.) telephone directory: Myr ta'n chooid smoo jiu er nakin hannah ren chellinsh Vannin geddyn rey rish yn ennym oc scruit ayns Gaelg veih coadey yn lioar chellvane. Dhoor

margeeys marketing: V'eh inshit da Sheshaght Margeeys Bainney ny smoo na kiare bleeaney er dy henney nagh dod ad geddyn rey rish meaig liorish skeym IRIS. BS

neuymmydoil unserviceable, unuseful; useless: Cre'n fa nagh vodmayd jannoo rey rish nyn lhiastid as faitchys neu-ymmydoil er son dy bragh? Carn

nieuagh poisonous, venomous: As cha nel shin er ngeddyn rey rish ny fallsoonyssyn nieuagh shen hie er croo mysh shey feed blein er dy henney Carn

nyn yei 1 after them, after a: hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn; 2 after us; 3 after you

skeymyn schemes: T'ee credjal dy bee skeymyn myr shoh foaysagh er aght tarmaynagh as sleih reaghey strateysh Vannin ry hoi geddyn rey rish orçh. BS

solleyder defiler, polluter, soiler: yrt magh kyndagh rish y naight y çhiaghtin shoh chaie dy bee yn Reiltys shirrey argid son geddyn rey rish orçh, coardail rish y phrinsabyl 'Eeckee yn Solleyder'. BS; sexual assaulter

thooder thatcher: Shen y red ta Bnr Thooder, gobbyr marish Mac Gearailt, laccal geddyn rey rish, t'eh jeeaghyn. Carn

drogh-aigh (f.) bad luck, misfortune: Ny cheayrtyn v'ee cur lhee drogh-aigh as va sleih prowal dy gheddyn rey-ree, keayrtyn elley v'ad jannoo cummey ven ny vabban as cur lhee dy valley lesh onnor myr 'Babban y Mhelliah' Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog