Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ren | Results: 296 (first 200 shown)

ren (=Ir. rinne) 1 made a: ren eh eh ny chiannoort er Egypt, as ooilley e hie. Bible; 2 did: Ren dy chooilley ashoon cheet mygeayrt-y-moom Bible


Inexact matches:

cha ren did not: Nish cha ren Sarai ben Abram cloan y ymmyrkey da Bible

glackanyn brakes: Haink daa ghleashtan ren scuirr cheu-mooie lesh glackanyn ren screeagh. SF

did (v.) ren: I did my best - Ren mee my chooid share. JJK idiom

caslys cheerey map: ren ad jeeaghyn caslys-cheerey dooin ren soilshaghey magh raad ta ny Celtiee ec y traa t'ayn Carn

creddal cough: Ren Shimmin creddal dy cooyrtoil as ren eh gra: 'Vel shiu shickyr, Venainshtyr?' SF

spooilleyderyn spoilers: ren eh ad y livrey gys laueyn ny spooilleyderyn ren ad y roostey Bible

Voir1 (voc.) See moir Mother: Ren y neen veg keayney dy-sharroo as ren ee geamagh "Voir, Voir! Dhoor

campaign caggey: They led a campaign against me - Ren ad stiurey caggey my oi. DF idiom; cahnys; faghtys; magher; troddan: They led a campaign against me - Ren ad stiurey troddan noi aym. DF idiom

did not cha ren: I did not sleep a wink all night - Cha ren mee cadley meekey fud ny hoie. JJK idiom

diminished charbaait: They diminished the supply of his milk - Ren ad eh y harbaa. DF idiom; leodit; leodee: It diminished - Leodee eh. DF idiom; parail: It diminished - Ren eh parail. DF idiom

made cummit; jeant; ren

Aaue (f.) Eve: O Yee Ooilley-niartal, ren ec y toshiaght croo nyn ghied ayr as moir, Adam as Aaue, as ren casherickey as ad y choyrt cooidjagh ayns poosey PB1765

cha myn as joan as small as dust: Eisht cha myn as joan y thallooin ren mee ad y woalley; myr laagh ny straidyn ren mee ad y stampey, as skeayley ad dy lhean. Bible

charvaal (f.) abyss, bottomless pit, chasm, divide, gulf: Creenaght wooar Yee, nagh ren veg ayns fardail, doardee'n dowin wooar shoh [dy] v'er ny aagail ayns charvaal agglagh, ghrouw, eajee, as doo, erskyn dagh seihll as nhee dy ren eh 'chroo PC

cleigh (f.) pl. cleighee, cleiyee, cleighyn, cleiyn embankment, fence, hedge: Va fer-thie dy row ren garey-feeyney y hoiaghey, as ren eh cleigh y yannoo mysh, as chleiy eh press-feeyney ayn Bible; mound

coarys-coadee protection system: Dooyrt yn Ard-Reiragh Mike Proffitt dy ren coarys-coadee ayns Blackpool ayns Sostyn giarrey yn lectraghys, er y fa dy ren eh gaghtey ny smoo tappee na'n coarys-coadee ayns Mannin tra haink foill rish ayn BS

cooney lesh aid, facilitate, help: ren ad y varroo, as er deiney Shechem, ren cooney lesh dy stroie e vraaraghyn. Bible; succour

crankal bang, knock, tap: Tra nagh ren Mnr as Bnr Jones cheet neose dy gheddyn anjeeal haink mee neese as ren mee crankal er y dorrys. SF; rap

cur cuirrey da feast; invite: Agh fy yerrey v'ad jeant as ren ad cur cuirrey da Maxen dy heet stiagh dy ghoaill yn ardvalley voue, as ren ad giootal yn ardvalley er. GB

curn can; milk can: As ren ee craa e kione ayns cordailys rish e smooinaghtyn, as ren yn curn bainney tuittym gys y thalloo as va ooilley e smooinaghtyn scarrit ayns tullagh. EF

dy noa newly: Ren eirinagh skeayl lieenteenyn er e halloo dy noa cuirrit as ren eh tayrtyn shiartanse dy coar-ny-hastanyn v'er jeet dy gheid yn rass echey. EF

fannag (f.) crake; crow: Va fannag çherraghtyn lesh paays, dy row fakin cruishtin, as ren ee jerkal dy gheddyn ushtey, ren ee getlagh huggey lesh boggey mooar EF

fir-lhee doctors: T'ad ny smoo oolee na ny fir treih ren yn torchagh hene as ny fir lhee ren cooney lhieu - fir-lhee lhisagh ve ceaut magh ass nyn obbyr. Carn

fockley articulate, express, mouth, pronounce, utter, vocalize: As ren Aaron fockley magh ooilley ny goan va'n Chiarn er loayrt rish Moses, as ren eh ny mirrillyn ayns shilley'n pobble. Bible; announcement, articulation, statement, utterance, vocalization

Greekyn Greeks: As ren paart jeu credjal, as lhiantyn gys Paul as Silas: myr ren earroo mooar jeh ny Greekyn crauee Bible

gymmydey using: Ga dy ren ny paitchyn toiggal dy chooilley nhee ayns Gaelg as ga dy row ad gymmydey Gaelg nish as reesht, cha ren ad rieau loayrt ee car y traa. Carn

homeryn homers: haggil ad ny quaylyn: eshyn sloo ren chaglym, haggil eh jeih homeryn: as ren ad skeayley ad dy lhean daue hene mygeayrt y champ. Bible

iightyr bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

iyghtyr COMPARE eaghtyr :1 bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

Jee ooilley niartal Almighty God: As ren Abraham keyll y hoiaghey ayns Beer-sheba, as ayns shen ren eh geamagh er ennym y chiarn, yn Jee ooilley niartal. Bible

jymmoogh angry, displeased, offended, wroth: Yn gheay ren sheidey, taarnagh ren buirroogh, liorish va fys oc dy row Jee jymmoogh PC

-lhee (suf.) clinical: T'ad ny smoo oolee na ny fir treih ren yn torchagh hene as ny fir lhee ren cooney lhieu - fir-lhee lhisagh ve ceaut magh ass nyn obbyr. Carn

lheimmey seose shoot up; jump up: Eisht ren y kayt lheimmey seose er e glioon as ren eh mooar jee, as va fys oc dy nee Peddyr v'ayn dy jarroo. CL

mraane-reaylt midwives: Ren Jee, er-y-fa shen ny mraane-reaylt y vannaghey; as ren y pobble bishaghey, as daase ad feer phooaral. Bible

Myrchaagh (intj) Of course: agh myrchaagh haink lesh dy yannoo ashoon ren goll dy cheeill, as ren arrym y choyrt dys ny leighaghyn Yee, ayns eash aynsyn va lhied ny reddyn goan. Coraa

pardoonit pardoned: Tra ren yn ree clashtyn jeh, ren eh goardrail yn lion dy ve soit ec rheamys reesht, as yn bochilley dy ve pardoonit, as currit thie reesht gys e chaarjyn. EF; remitted

priseil pricing: v'eh er ny ruggyr daa-cheead blein ny s'moghey as s'feer eh dy ren eh bio dy 'akin yn treigeil jeh ymmodee ardsmooinaghtyn ren eh priseil er lheh Coraa

saasaghey contrive: ren yn shynnagh leeideil yn assyl gys ooig dowin, as ren eh saasaghey dy jinnagh yn assyl lhieggey sheese ayns shen. EF; remedy, satisfy

soiagh jeh approbation; acknowledge: Cha ren my hooill cassey ayns briwnys, chamoo ren eh soiagh jeh e vraaraghyn, ny geill y choyrt da e chloan hene Bible

Sostynagh (=Ir. Sagsonagh, Sacsunach) English, Englishman, Englishwoman, Sassenach, Saxon: Ren shin eeastagh rish tammylt dy hraa, as hooar un Sostynagh kiare boaddee mooarey; v'eshyn yn ynrican dooinney 'sy vaatey ren tayrtyn eeast erbee. Coraa

'sy laa by day, in the daytime:Sy laa ren Jee dooinney y chroo, ayns caslys Yee ren eh eshyn y chroo: Bible

taal adze; secretion, flowing: daue shoh ren y Chiarn breearrey nagh jinnagh eh shilley dauesyn jeh'n cheer ren y Chiarn loo da ny ayraghyn oc dy choyrt daue, cheer taal bainney as mill. Bible

troggal jeh 1 bring off; 2 taken up a: As tra ren y bodjal troggal jeh'n chabbane; eisht lurg shen, ren cloan Israel goaill nyn yurnah Bible

veih'n traa shen thence: cha ren oo clashtyn, chamoo ren oo toiggal; er veihn traa shen cha row dty chleaysh foshlit Bible; from that time; from thenceforth

ymsynyn foundations: va yn talu er kreau as ren e kra : ren ny fiir ymsynyn niist ny gnuick kra, as vayd er nan arraghy, erson gy rou e korri. Psalm1610

decree (n.) sarey, slattys; oardagh: So they established a decree - Myr shen ren ad oardagh Bible; decree: the same king Cyrus made a decree to build this house of God - ren y ree Cyrus cheddin decree, dy hroggal y thie shoh dy Yee Bible; (v.) oardaghey

fainted (v.) fioghey: and all the trees of the field fainted for him - as ren ooilley biljyn y vagheragh fioghey er e hon Bible; gannoonaghey: And Jacob's heart fainted - As ren cree Yacob gannoonaghey Bible; huitt my-neealloo: and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted - as cha lajer shen va chiass ny greiney er kione Yonah, dy huitt eh my-neealloo Bible

halt1 (v.) cur stadd er, cur sthap er; shassoo: It came to a halt - Ren eh shassoo. DF idiom; scuirr: They called a halt - Ren ad scuirr. DF idiom; (n.) hault; croobagh; stadd: Ten minutes' halt - Stadd jeih minnid. DF idiom

spite (v.) cur olk er: She did it to spite him - Ren ee eh dy chur olk er. DF idiom; (n.) elgys, gallvarg, gallverg, myskid, roon, venee, vint; goanlys: He did it from spite - Ren eh ass goanlys eh. DF idiom

unto me dou: where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me - raad ren oo ooillaghey yn phillar, as raad ren oo breearrey dou: Bible; dooys: thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life - dty vyghin tou er hoilshaghey dooys ayns sauail my vioys Bible; hyms: the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground - ta coraa fuill dty vraarey geamagh hyms veihn ooir Bible; rhym: What is this that thou hast done unto me? - Cre shoh tou er nyannoo rhym? Bible; rhym pene

wasted (v.) er ny juail; er ny uail; juaillit; jummalit; jummit; streelit; spooilley: Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon - dy ren Joab leeideil magh ny reih deiney caggee, as ren eh spooilley cheer cloan Ammon bible; naardey: and they are wasted and desolate - as tad naardey as mow Bible

birragyn fangs: Eisht y slane assag buinnaght foawragh, cho gial as sniaghtey er y clieau, lesh sooillyn jiargey as birragyn oarlagh er lhiurid, ren ee lheimmey magh grinderagh er yn inneen, ren corlheimyraght ergooyl voish. CL; points, spikes: she reih v'ayn eddyr baase ec birragyn yn assag buinnaght, ny baase ec birragyn ny creggyn geyre foee. CL

dooinney creoi austere man, hard case, toughman: Agh y fer v'er gheddyn yn un talent haink eh, as dooyrt eh, Hiarn, va fys aym's dy nee dooinney creoi oo; buinn raad nagh ren oo cuirr, as chaglym raad nagh ren oo skeayley. Bible

loghtagh (incorrect) bad, defective, faulty, unsatisfactory: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS; blameworthy, culpable, defaulter, delinquent, fault-finding, ill-gotten, iniquitous, offending, vicious: Ren eh geddyn shoh son aggyrtys noi yn eear-skimmee echey, lurg smoash kyndagh rish queeyl loghtagh. BS

shesheree of a team: 1 As hie eh roish back voish, as ghow eh cubbyl jeh ny dew, as varr eh ad, as ren eh yn eill oc y aarlaghey lesh ny greinyn shesheree as hirveish eh er y pobble, as ren ad gee ; eisht dirree eh. Bible; belonging to a plough

shualtagh appellant, complainant, indictable, plaintiff, prosecutor: Cha ren ad red erbee lurg da boandyr v'er shirrey orroo ad dy chur fys er fer-lhee dy hessal y stayd jeh shenn surransagh, coardail rish y shualtagh ec cooish-leigh dunverys neuvyskidagh ren goaill toshiaght ayns Doolish. BS

cherubim cherubim: ren eh daa cherubim d'airh Bible

cockal cocked: Ren eh cockal y gunney. DF

consent consent, covenant: ren David consent roo Bible

cooagey mourn: ren mee cooagey myr calmane Bible

Egypt2 (f.) (Yn) Egypt: ren Joseph beaghey ayns Egypt Bible

gengal gang up: Ren ad gengal moom. DF

ghyndyr fed: ren ad ghyndyr ayns lheeannee.

oonlagh wash: ren oo oo-hene y oonlagh Bible

rhym's to me: Rhym's ren deiney geaishtagh Bible

shar east: ren Lot troailt lesh y shar

holes (npl.) tuill: It wore into holes - Ren ceau tuill jeh. DF idiom

shivered speiltagh: I shivered - Ren mee bibbernee. DF idiom

adamant adamant: ren ad nyn greeaghyn [cha creoi] as y chlagh adamant Bible

aghtey act, behave, conduct: Ren eh aghtey er yn aght cheddin nurree. JJK

ardvaljagh citizen: Cha ren rieau ardvaljagh ourallyn ny smoo son e heer. JJK

ard-valjyn cities: ren Lot cummal ayns ardvaljyn yn strah Bible; capitals

armeyder armourer, herald, squire: Eisht ren yn armeyder fockley-magh eam dy ard Bible

ass cliaghtey obsolete; out of habit: Ren mee eh ass cliaghtey ynrican. DF

assdoo out of them: agh assdoo ooilley ren y Chiarn m'y livrey. Bible

aynsyn in him, in it: Aynsyn ren shiuish myrgeddin treishteil Bible

aynym in me: Ren my chree pandoogh, hug aggle atchim aynym Bible

bailloo they would wish: ren ad cre bailloo rish nyn noidyn Bible

barnaghey breach, breakthrough, broach: Ren ad barnaghey y noid. DF

bason pl. basonyn bason: ren eh keead bason dy airh Bible

berraghtyn er overhaul, overtake, pass: nagh ren ad berraghtyn er nyn ayraghyn? Bible

bieauid (f.) (pl -yn) pace, promptness, rapidity, speed, tempo, velocity: Ren yn etlan coayl bieauid. DF

b'inshley lowest: ren ad jeh'n vooinjer b'inshley jeu saggyrtyn ny ard-ynnydyn Bible

boarder border: ren eh rimmey airh son y boarder Bible

boayllyn places: ren eh Israel y vriwnys ayns ooilley ny boayllyn shen Bible

boltal bolt: Ren ad boltal stiagh eh. DF; key

bolvane blockhead, idiot, simpleton, stupid person: Ren eh bolvane jeem. DF; dumb

caayney 1 chant; 2 drawl, whine; 3 bray a: Mastey ny tammagyn ren ad caayney Bible; 4 beg

caitnys (f.) 1 common, desert a: ren eh caitnys jeh ny ard-ynnydyn Bible; 2 (garden) wilderness

carrickyn strongholds: As ren David taaghey ny carrickyn lajersyn aasagh Bible; rocks

cassaghtee cough, coughing: Ren eh cassaghtee fud ny hoie. DF

ceaghley change, commute, modify, mutate: Ren eh ceaghley y clag. DF; mutation

charbaa alienate, separate; (from mother) part, wean: ren Tahpenes charbaa ayns thie Pharaoh Bible

chea voish flee: ren ad chea voish deiney Ai. Bible

cheer rea (f.) plain: ren eh cummal ayns cheer rea Mamre Bible; flatness

cheughey align, ally: Ren eh cheughey eh hene marym. DF; alignment

chiaghtyn (yn) week: As ren Jacob shen, as chooilleen eh yn chiaghtyn mâree Bible

chymmyltagh (adj.) (male) uncircumcised: Ren oo sheshaght rish deiney chymmyltagh Bible; preputial; (n.) pl. chymmyltee Gentile

ciellal ceiled: y thie-mooar hene ren eh eh y ciellal lesh fuygh-juys Bible

cleiyht digged: chibbraghyn cleiyht nagh ren uss y chleiy Bible

cleunys (f.) affinity: As ren Solomon cleunys rish Pharaoh ree Egypt Bible

clistal bounce, gambol, spring: Ren eh clistal stiagh 'sy chamyr DF; jerk, start

coayl bieauid stall: Ren yn etlan coayl bieauid. DF

costys cost, expenditure, outlay, upkeep: Cha ren eh spaarail costys erbee. DF; expense

crooinaghey coronation, crown: Ren ad crooinaghey eh ny ree. DF

cuirraghyn feasts, feasting: ren ad eh laa son cuirraghyn as gien mie Bible

curtan pl. curtanyn curtain, veil: ren eh curtan son dorrys y chabbane Bible

dy agglagh deucedly: Ren eh dy my hroiddey dy agglagh. Bible

dy dunnal bravely: ren eh gymmyrkey eh dy dunnal Bible

dy surransagh patiently: Ren mee farkiaght dy surransagh er y Chiarn

earishyn times: Ren ny Emimee cummal ayn rish earishyn foddey Bible

eilley chaggee (f.) armour: ren David e chliwe y chryssey gys e eilley-caggee Bible

eiyrt (f.) drive, follow, pursuit: ren ad y eiyrt magh rhymbiu Bible; emulation; bolster

ennymoilagh celebrity: Ren Mannin goltaghey ennymoilagh ny scaanyn jea. BS

fassaghey browse, feed, graze, pasture: ren mee fassaghey yn chioltane Bible; feeding

fed (on whistle) blast, toot: Ren fed bingys. DF; pant; swish, zip

feoiltaghey bestow, endow, endowment: Ren Jee feoiltaghey schleighyn mooarey er. DF

foddid (=Ir. faid) distance, remoteness: Ren eh troailt yn foddid ayns laa. DF

fo-reihys bye-election, by-election: cha ren Margo MacDonald ro olk ayns fo-reihys Hamilton. Carn

froggyn frogs: Ren y cheer oc gymmyrkey magh froggyn Bible

fuinney bake, baking, bakes: ren eh fuinney arran millish Bible; knead

gannoonaghey faint, growing weak, weakening; fainted: As ren cree Yacob gannoonaghey Bible

genmys appointing, appointment, direction: As ren Jee genmys yn aer Niau Bible

getlagh (=Ir. eitleach) airborne, fly: As er cherub varkee eh, as ren eh getlagh Bible

glassaghey greying, pale: Ren y chenn vooa glassaghey. DF

gleck strive, struggle, wrestle: ren ny oikanyn gleck cheu-sthie j'ee Bible; seized

goanluckey buried: ren eh goanluckey e chorp 'syn oaie echey hene Bible

gourd gourd: woaill eh yn gourd, dy ren eh fioghey. Bible

hammarit hammered: lesh obbyr hammarit ren eh yn kainlere Bible

harragh would come: ren oo smooinaghtyn cre'n jerrey harragh er. Bible

harroo See harrystoo over them: ren yn pobble eh ny ard-chaptan harroo Bible

hene (=Ir. féin) actual, even, own, self, very: Ren shin myrgeddin oardaghyn dooin hene Bible

hionn urged: hionn eh er, as ren eh goaill eh. Bible

hoght (=Ir. ocht) eight, octuple: ren eshyn briwnys Israel hoght bleeaney Bible [L. octo]

jee beg idol: Ren ad jee beg jeh. DF

jeeish hers, to her: bee oo gerjagh jeeish ren oo y ymmyrkey. Bible

jeih-bleeaney decade: ren ad cummal ayns shen mysh jeih bleeaney. Bible

jetlagh flew: Eisht ren fer jeh ny seraphim jetlagh hym Bible

joarrey term; mixed: ren ad ooilley'n sluight joarrey y scarrey veih Israel. Bible

jyst (pl -yn) dish: Ren eh folmaghey y jyst echey. DF

kialteenyn 1 churches; 2 synagogues a: ren eh preacheil ayns kialteenyn Ghalilee Bible

leeideil magh lead out: ren Joab leeideil magh ny reih deiney caggee Bible

lheeannee (f.) pl. lheeantyn mead, meadow: ren ad ghyndyr ayns lheeannee Bible

lhuss-ny-moal-moirrey mallow: Ren ad lhuss-ny-moal-moirrey y yiarey sheese liorish ny tammagyn Bible

loauee decaying: ren yn veishteig-loauee ad y stroie Bible

loopey coupled: ren eh loopey queig curtanyn dy cheilley Bible

marchal march: Ren oo marchal trooid y cheer ayns jymmoose Bible

mooar as maddin hospitably: Ren ad mooar as maddin jeem. DF

mortis socket: ren eh da-eed mortis argid fo ny feed buird Bible

musteral mustered, numbered: ren eh musteral ny deiney aegey princeyn y rheam Bible

mygeayrt about, around, roundabout, surrounding: ren eh leeideil eh mygeayrt Bible; round about

my hiar easterly: ren y Chiarn Jee soiaghey garey my-hiar ayns Eden Bible

neugheyr (=Ir. neamhdhaor) cheap: Ren shin eh er y phing neugheyr. DF

niau (=Ir. neamh) pl. niaughyn heaven: ren Jee genmys yn aer Niau Bible [O.Ir. nem]

noï against: Dy ren ny reeaghyn shoh caggey noi Berah ree Sodom Bible

oanlucky buried: Dy nee deiney Yabesh-gilead ren Saul y oanlucky Bible

oonlaghey bathe, purify, wash: as ren eh eh-hene y oonlaghey Bible

orrinyn on us: ren ny Egyptianee tranlaase orrinyn, as er nyn ayraghyn Bible

osnaghyn groanings, sighings: ren mee gannooinaghey ayns my osnaghyn Bible

ouralley 1 sacrifice a: ren y pobble foast ouralley ayns ny ard-ynnydyn Bible; 2 victimization

paagey (=Ir. pogadh) kiss, kissing, osculate, osculation: ren ad paagey y cheilley Bible

pannyn pans: vroie ad eh ayns pannyn, as ren ad berreenyn jeh Bible

pastit past: Dy vel eshyn ren 'sy traa pastit tranlaase orrin Bible

phaderys prophecy: ren ooilley ny phadeyryn phaderys y yannoo kiongoyrt roo Bible

pianyn pains: Haink pianyn niurin mygeayrt-y-moom: ren ribbaghyn y vaaish berraghtyn orrym. Bible

plate plate: As ren ad plate y crown casherick dy glen airh Bible

preacheil preach, preachify, preachifying, preaching: ren eh preacheil ayns ny synagogueyn oc Bible

raaidyn mooarey highways: ren ad jeelym jeu ayns ny raaidyn-mooarey Bible

reilltys rule, dominion: ren ny Edomiteyn girree-magh noi reilltys Yudah Bible

reilt 1 normal; 2 (v.) rule a: ren eh reilt daa vleïn ayns Jerusalem Bible

ronsagh search, seek: cha ren fer erbee ronsagh ny briaght nyn-yeï Bible

roosyn to them: nee'n Chiarn roosyn, myr ren eh rish Sihon Bible

rowllal tumble: ren berreen dy arran-oarn rowllal stiagh ayns camp Vidian Bible

sarit decreed, enjoined: Er shoh ren mee phadeyrys, myr va mee sarit Bible

scarleod scarlet: ren eh curtan dy ghorrym, as purple, as scarleod Bible

sceabey swept: Ren awin Kishon sceabey ad ersooyl Bible

scoylgernee (f.) chirp, cluck: Ren y kiark scoylgernee. DF; clucking, chirping

scughey marranyssyn debug: Ren mee scughey marranyssyn ass y cho-earrooder CL

sdoccarree (ny) more abundantly: agh ren mee laboragh ny sdoccarree na ad ooilley Bible

sealal seal: ren y ree sealal eh lesh e chowrey hene Bible; sealing

sharvaantyn servants: as shen y raad ren sharvaantyn Isaac chibbyr y chleiy Bible

shellanyn bees: ren ad shiu y ghah myr shellanyn Bible

shiartanse dy certain, some: Ny-yeih ren shiartanse dy gheiney lhiantyn huggey Bible

shiauley sail: ren yn arg shiauley er eaghtyr ny ushtaghyn Bible

shioon (pl -yn) bulrush: ren ee da clean dy hioonyn Bible

signyn signs: ren ad signyn gys e ayr Bible

s'inshley2 (ny) inferior: Ren oo eh ny sinshley na ny ainlyn Bible

skeabey magh brush out: Ren ad skeabey magh ass yn thie eh. DF

skellal roish 1 disappear, vanish a: Ren eh skellal roish mygeayrt y chorneil. Bible; 2 (as speed) whip

skinney shoot: Ren eh skinney roishyn dy valley. DF

slashal lash: Ren y fliaghey slashal yn uinnag. DF; whip; splice

sleaghtey bow, get down, kneel, kneeling: Ren eh sleaghtey roee. DF

sneeu spin, spinning: ren dy chooilley ven schleioil sneeu lesh e laueyn Bible

spiceal embalm: ren ny fir-lhee corp Israel y spiceal Bible

spooillee shall spoil: spooillee eh yn annym ocsyn ren adsyn y spooilley Bible

spyrrydyn-faishnee familiar spirits: ren eh dellal rish spyrrydyn-faishnee, as rish fir-obbee Bible

stockyn stocks: ren eh ny cassyn oc shickyr ayns ny stockyn Bible

streghernee sneeze: ren y lhiannoo streghernee shiaght keayrtyn Bible

stronnal grunt, snufflle: ren ad yn gheay y stronnal myr dragonyn Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog