Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: ram | Results: 89

ram1 (v.) broojey; (n.) rea, rea beg

ram2 (n.) (undescended) conrea

ram lot, many, much, plenty, umpteen: Hooar ad ram aittys ass y skeeal. DF; gang


Inexact matches:

battering ram (n.) greie bwoailtagh, rea caggee

half-castrated ram (n.) riggyl

ram home (v.) cur dy valley; jingey; pronney

ram argid pots of money: Hooar mee ram argid trooid eiraght. DF

ram ayn abounding; tons of it, bags of it

ram sleih lot of people: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laaghyn seyrey. Carn; numerous people

flesh of the ram (n.) feill y rea

improperly castrated ram (n.) riggyl

riggyl half-castrated ram, improperly castrated ram

cummallyn rea flats: Ga dy vel ram thieyn as cummallyn rea goit hannah, ta ram jeu faagit. Carn

gang (n.) geng, skimmee; possan dy leih; ram: There was a gang of them their - Va ram jeu ayns shen. DF idiom

umpteen (adj.) dy liooar; ram

conrea (undescended) ram; tup

greie bwoailtagh battering ram

lhuneyn beers: Ta ny Germaanee giu ram lhuneyn as gee ram pronnagyn as sahllyn as t'ad surranse jeh ny sloo teaymyn-cree na ny Goaldee ny ny Americaanee. Dhoor

rea beg ram

rea caggee battering ram

bags of it ram ayn

lot lab, lansh; cronchor, cronney; cuht; ronney, cron; lot: The whole bag of tricks - Yn clane job-lot. DF idiom; ram: He has a lot of money - Ta ram argid echey. DF idiom; mooarane: The engine consumes a lot of oil - Ta'n greie ceau mooarane ooill. DF idiom; lane: There is a lot lost between the hand and the mouth - Ta lane caillit eddyr y laue as y veeal. DF idiom; skyoll: They got a lot of herring last night off the Shoulder - Hooar ad skyoll dy skeddan riyr mooie jeh'n Gheaylin. DF idiom

pots of money ram argid

ram-lamb (n.) eayn firryn

lot of people (n.) ram sleih; niart sleih

numerous people (n.) sleih mooar; ram sleih

tons of it palchey ayn; ram ayn

cur dy valley plug in, ram home

eayn firryn he-lamb, ram-lamb, tup-lamb

S'bastagh shen (intj) That's a pity: S'bastagh shen-ta shen ram Baarle! Dhoor

symoil interesting: Ta ram reddyn veagh y vea symoil dy loayrt. Carn

Vritaan (f.) (Y) Brittany: Ta ram ynnydyn chesh-veanagh (cahnagh as theayagh) ec ny Frangee sy Vritaan. Carn

abounding (adj.) lhieenagh; ram ayn; bishaghey: abounding therein with thanksgiving - bishaghey ayn lesh toyrtbooise Bible

amusement (n.) aittys: They got a lot of amusement out of the story - Hooar ad ram aittys ass y skeeal. DF idiom; gamman

boss (n.) ard-er, ard-ghooinney; mainshter, mainshtyr: He stands well with the boss - Ta'n mainshtyr coontey ram jeh. DF idiom; mainshytyragh; (n.) aashag, pollag, bolg streeaney; (v.) ymmyrkey chiarnys er

Latin (n.) Ladjyn: Low Latin - Ladjyn ny mean Eashyn. DF idiom; Ladjin: He is well up in Latin - Ta ram ladjin echey. DF idiom; Latin; (adj.) Ladjynagh

plenty palchey: He has plenty of drive - Ta palchey greesaghey ayn. DF idiom; palchid; palchys; ram; soogh: Plenty never felt for want - Cha dennee rieau yn soogh y shang. JJK idiom

Albinee Scottish people: ta ram Sostnee treishteil nagh bee yn ooill mygeayrt y mysh ny hellanyn shen fo reill ny Albinee. Carn

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

argid bea pension, living expense: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih Carn

brastyl (=Ir. freastal) class, standard: Va'n brastyl coontey ram jeh'n tape, ga dy nee bun-vrastyl t'ayn Carn

broojey bruise, compound, compress, cram, crunch, crush, mash, pound, press, pulverize, push, ram, squash, squelch, stamping; pulverization

cahnagh militant, military: Ta ram ynnydyn chesh- veanagh (cahnagh as theayagh) ec ny Frangee sy Vritaan. Carn

chengaghey (v., n.) tongue: Cha nel shen red noa, son shicherys, tra ram lioaryn er nyn screeuit ayns ny chengaghey celtiaghey. Carn

clou edition, print, printed matter, printing press, publication, type: v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

co-eiraght (f.) co-heirship, parcenary, common heritage: Donald Gelling, yn Ard- shirveishagh ain, t'eh jerkal dy jean y cheayrt mooadaghey yn co- obbraghey eddyr daa ashoon as ram co-eiraght oc. BS

covestey admixture, amalgamate, blend, coalesce, co-mix, compound, concoct, conglomerate, incorporate, intermingle, merge, merger, mingle, mix, temper: By vie lhiam covestey y yannoo jeh stoo screeut ec ram screeuderyn anchasley; stoo bunneydagh, ny çhyndaaysyn jeh bardaght ayns çhengaghyn elley. Dhoor; mixture

Doolish Douglas: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih Carn

eaishtaght (f.) audience, hearing, listening, reception: Red elley, ta'n chooish shoh soilshaghey magh dy vel ram eaishtaght-follit goll er gyn kied erbee veih reiltys Lunnin. Carn

eginagh compelling, compulsive, compulsory, needy, obligatory, rapist: Ta'n Dr Marek gra dy vel eh geddyn ram screeunyn veih sleih ta feer voirit mychione Bretnish 'eginagh' as ta baggyrt cur nyn baitchyn gys scoillyn ayns Sostyn my hig Bretnish eginagh. Carn

enneeyn brains, mental capacity: ec y traa cheddin ren eh tannaghtyn ayns enneeyn sleih ny sodjey na ram focklyn clouit. Carn

er feie ny cruinney pandemic, universally, worldwide: Mleeaney, ren yn fillym feanishagh, You've Been Trumped, cosney ram aundeyryn ec feaillaghyn er feie ny cruinney. NNS

farrar death-watch, vigil, wake for the dead, wake: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn; roost

feill y rea flesh of the ram: As nee Aaron as e vec gee feill y rea as yn arran t'ayns y vaskad, ec dorrys y chabbane-agglish. Bible

focklagh declaratory, diffuse, expansive, garrulous, loquacious, oral, verbose, voluble, wordy: Dy firrinagh focklagh, ta sleih heet dy hoiggal dy vel ny Americanee cheu-heear jeh ram jeh ny cooishyn shoh. Carn

froaish (f.) brag, egotism, panache, swagger, swank: As lhig dauesyn jannoo ram froaish as ard-haggloo Mychione nyn Giannoortys, nyn Jeer as e foaynoo Coraa

graih cheerey patriotism: Myr ta fys mie ec ny Manninee, stroshey argid na graih cheerey mastey ram jin. Carn

guilley drid bellboy, boots, buttons, errand boy, fag, flunkey, footman, message boy: Ren lught-reill Hostyn coayl impiraght vooar as ta ram Sostnee as guillyn-drid Celtiagh foast dobberan mysh shen Carn

hymn hymn: Va ram deiney geiyrt er y choir-verriu, as fer lurg fer aaloayrt ny kiaulleeaght hymn ny salmyn derrey rosh ad thie saggyrt Malew. Dhoor

jeelane (n.) diary: Va mee lhaih er ynnyd-eggey Phil Kelly art screeut mychione 'Marstrander's Dagbok' shen dy ghra 'Jeelane Marstrander' er y gherrid as va mee coontey ram jeh. Dhoor; (f.) delaine

jingey cram, crowd, crowd up, crush, embed, indentation, jam, let in, press, quoin, ram home, shove, throng, wedge: Moylley as soylley, jingey as pronney daue, JK; crowding, shoving, thronging, wedging; gorge

kiartey chore, job, task: Ta ram sleih credjal nagh vod oo geddyn kiartey mie ayns Bretin mannagh vel Bretnish ayd as mannagh vel oo ayns foayr jeh'n phossan shoh. Carn

lectraneagh electronic: Nish ta shin cummal ayns eash lectraneagh, ta ram greieyn niartal dy chooney sleih dy ynsaghey, my t'ou toiggal yn aght t'ad gobbraghey! Dhoor

lhaggan depression: Va meain ayns shen bleeantyn as bleeantyn er dy henney, agh huitt ram jeh veih my cheilley, ren faagail lhaggan mooar sy thalloo as cummey echey ta goll rish cughlin ta bun ry skyn. Carn; dimple

lught-jeeaghyn viewers: shoh yn chied cheayrt ren lught-jeeaghyn eddyr-ashoonagh fakin scannaneyn jeant ayns chengey Celtiagh as coontey ram jeu. Carn

mitchoorys mischief, villainy, knavery, roguery, roguishness: ta mee er rouail mygeayrt y Twoaie Vooar jannoo ram jeeil as mitchoorys marish Coraa

Mylvoirrey Myles: Ayns ny pabyryn faagit ec Sophia Mylvoirrey ta ram screeunyn soilshaghey magh ny cologidyn as boiraghyn beggey v'ayn eddyr Manninee va geearree cummal seose y Ghaelg. Dhoor

neuchasley rish unlike, different: Agh neuchasley rish Mannin va ram bratteeyn ny çheerey hene ry akin GB

Niar Foddey (Y); (The) Far East: Ta mee er ve shiaulley mygeayrt y theihll rish ny smoo na daeed vlein, son y chooid smoo 'sy Niar Foddey, as ta mee er n'akin ram buill foayssagh. JC

noiys (f.) opposition, prejudice: Cha d'imraa ad noiys reiltys Vannin, reiltys Nerin, as noiys voish ram sleih elley. Carn

oijys recipe: Va oijys ny h-ooir feer folliaght as deearree ram slieh fys er oijys er-lheh follit ny h- unnishyn mooarey. Dhoor

Oik Skimmee (Yn); (The) Personnel Office: ta'n Ard-Hirveishagh Richard Corkill gra dy vel ram obbyr jeant hannah ec yn Oik Skimmee. BS; Office of Human Resources

pihtt (f.) (pl -yn) vagina, vulva: Ta ny mraane shoh freayll foshlit ny pihttyn oc er aght veagh cur yn olk er ram sleih. Carn; (vulgar) fanny, pussy

Purtree (f.) Portree: Va'n emshir feer fliugh ayns Purtree myr t'ee dy mennick as va shin bunnys baiht ec y fiiaghey, agh foast er y cheiy va ram sleih fuirraghtyn rooin, fliaghey ny dyn. GK

rea (=Ir. réidh) (adj.) 1 even, facile, flat, horizontal, level, plain, plane, sleek, smooth, steady a: ren eh cummal ayns cheer rea Mamre Bible; 2 (as water) clear; 3 (of manner) easy; 4 (adv.) continuously, regularly; 5 (n.) pl. reaghyn male sheep, ram, tup: rea three bleeaney dy eash Bible; 6 flatness [O.Ir. réid]

rullick (=Ir. reilig) (f.) (pl -yn) churchyard: Va ram sleih ec y rullick as ec y farrar syn Ynnyd Yernagh. Carn

scuirr caggee truce: hooar ad magh nagh row ram sleih ayns shid toiggal dy noddagh caghlaa mooar cheet ayns Nerin ooilley kyndagh rish y scuirr caggee. Carn

Shapaanish (f.) (language) Japanese: Ga dy vel ram ry chlashtyn ayns Sostyn ec y traa t'ayn dy nhegin da ny Sostnee gynsaghey chengaghyn elley goll rish Giarmaanish, Frangish as Shapaanish Carn

skibbyltee boghtey visitors: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laghyn seyrey. Carn

smuggleyr contrabandist: Ta ram jeu cosney palchey argid ass smuggleyr, as baarail ooilley er lhune as liggar, gyn smooinaght er gerjagh as foays nyn mraane as cloan Dhoor

traa dy liooar time enough: Neemayd gee beggan, agh cha nel traa dy liooar ain son ram bee. Dhoor

many1 (adj.) mooaran; mooarane: I have a great many recommendations to you - Ta mooarane moyllaghtyn aym diu. JJK idiom; ram; shimmey; shymmey; ymmodee: Many sheep were lost in the snow - Va ymmodee kirree er nyn goayl 'sy sniaghtey. JJK idiom

much kuse vooar; lane: Shouldn't we have much pleasure? - Nagh beagh lane taitnys ain? JJK idiom; monney: Have you lost much money? - Vel shiu er choayl monney argid? JJK idiom; mooaran; mooarane: With much pleasure - Lesh mooarane taitnys. JJK idiom; mooarrane; niart; ram; weight: And Edom came out against him with much people - As haink Edom magh n'oï lesh weight sleih Bible

rump (n.) bun yn arbyl: Also thou shalt take of the ram the fat and the rump - Nee oo goaill myrgeddin jehn rea yn eeh, as bun yn arbyl Bible; curp; curpin: fat thereof, and the whole rump - yn eeh echey, as yn slane curpin Bible; toinn: Daubing grease on a fat pig's rump - Slaa saill er toinn muc roauyr. JJK idiom; kease

thicket (n.) croanane, garee; thammag: a ram caught in a thicket by his horns - rea goit ayns thammag er e eairkyn Bible; keyll: The lion is come up from his thicket - Tan lion er jeet seose veih e cheyll Bible

cur ayns clou set up; put in print: Ga dy ren yn Ayr Peadar O Laoire obbyr ass towse dy aa-vioghey Yernish, v'eh noi cur ayns clou ram jeh ny shenn arraneyn as skeealyn er y fa dy row ad 'sollagh'. Carn

currit da liable, susceptible, tendency: Gleashtan currit da chyndaa harrish. DF; given to, put to: Va bree currit da'n clattys shoh sy vlein 1974 erreish da'n thie lhionney shid ve sheidit seose ayns Birmingham as ram sleih marrooit. Carn; partial to, subject to; addicted: Ta mee currit da'n jough. DF; fond of

pronney cram, fill, press, ram home, stuff: Glen, screeb as niee yn eeast; jean pronney marish y chooid elley jeh ny reddyn er- lhimmey jeh'n eeym, as cur shoh stiagh 'syn eeast as whaal seose eh. Dhoor; eating greedily, filling, overcrowding, stuffing; gorge

turrysagh (=Ir. turasóir) See turryssagh pl. turryssee holiday-maker, tourist, tripper, visitor: Goll rish ram Manninee, va mee moyrnagh dy liooar ass turrysaght Vannin, agh ec y traa cheddin va mee slane skee jeh'n aght va'n turrysaght cur er Manninee dy liooar y ve myr guillyn-drid. Carn; journey; journeying

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog