Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: queig | Results: 134

queig (=Ir. cúig) five: queig cubityn er lhiurid, as queig cubityn er lheead Bible [, O.Ir. cóic, L. quinque]


Inexact matches:

queig jeig fifteen: Hug ad queig jeig thousane punt dou er eeasaght. DF

queig sheeanagh pentatonic: Eer nagh vel agh shey carryn Manninagh queig-sheeanagh ayn Carn

queig thousaneyn five thousand: As nee shiu soiaghey magh thalloo yn ard-valley, queig thousaneyn er lheead, as queig thousaneyn as feed er lhiurid Bible

gagh queig blein quinquennially

lus ny queig duillagyn (f.) cinquefoil, shrubby cinquefoil

noatey queig puint fiver

pabyr queig punt five pound note

queig cheead punt five hundred pounds, monkey: Y daa chuirrey-chiaullee ayns garaghyn y Villa Marina, chaill ad hoght meeilley as queig cheead punt ooilley cooidjagh. BS

queig dy lieh stundayrtyn pole

queig jeh'n un' chennar quintuplet

queig punt as feed (money) pony

queig y pheesh deuce

heurinyn he goats: As son ourallyn shee, daa ghow, queig reaghyn, queig heurinyn, queig eayin jehn vleïn shen Bible

heurin he-goat: son oural-shee, daa ghow, queig reaghyn, queig heurinyn Bible

lhiurid (=Ir. leabhair) (f.) length, procerity, tallness: queig cubityn er lhiurid, as queig cubityn er lheead

five (n., adj.) queig: We shan't dine before five o'clock - Cha nowmayd jinnair roish queig er y chlag. JJK idiom

kainlereyn candlesticks: As ny kainlereyn dy airh ghlen, queig er y cheu yesh, as queig er y cheu chiare Bible

fiver (n.) noatey queig puint

five thousand (n.) queig thousaneyn

pentatonic (adj.) queig sheeanagh

quinquennially (adv.) gagh queig blein

aachouyral restore: va ny daa irree-magh Albinagh enmyssit y "Queig jeig " as y " Queig as daa-eed," er son aachouyral ny Stewarts Coraa

cinquefoil (n.) lus ny queig duillagyn

fifteen queig jeig; (his); (e) whueig jeig

five-fold (adj.) queig-filley

pentagon (n.) queig-lhiatteean; queigin

pentagonal (adj.) queig-lhiatteeagh

pentasyllabic (adj.) queig-heelagh

pony2 (n.) (money) queig punt as feed

quintuple queig-filley

queig-filley five-fold, quintuple

queig-heelagh pentasyllabic

queig-lhiatteeagh pentagonal

queig-lhiatteean pentagon: Un vlein er dy henney, hoie atchimeryn er Ynnyd-Dellal y Teihll ayns York Noa as y Queig-Lhiatteean ayns Washington, marroo ny shlee na tree meeilley dy 'leih. BS

deuce (n.) daa; daeed y pheesh; queig y pheesh

five hundred pounds (n.) queig cheead punt

five pound note (n.) pabyr queig punt

monkey (n.) apag; queig cheead punt; (v.) cloie

quintuplet (n.) queig jeh'n un' chennar; queigane

shrubby cinquefoil (n.) lus ny queig duillagyn

loaghee See lughee mice: queig loaghee airhey Bible

chrogh fastened, hanged: chrogh eh ad er queig biljyn Bible

eiyrt ersooyl expulsion: As nee queig jiuish keead y eiyrt ersooyl Bible

frameyn frames: Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF

galloon gallon: Queig meeillaghyn as feed noi'n galloon. DF; gimp

jeig (=Ir. deig) COMPARE yeig teen: three-feed as queig anmeenyn jeig. Bible

kentimeadar centimetre: Va mysh queig kentimeadar eddyr y daa howl sy wannal. SF

loopey coupled: ren eh loopey queig curtanyn dy cheilley Bible

loopit coupled: Bee queig jeh ny curtanyn loopit dy cheilley Bible

obbyr-attee (f.) chapiter: va'n obbyr-attee v'er mullagh dagh pillar jeu queig cubityn Bible

puint pounds: ta dty phunt er chosney queig puint. Bible

sperriu sparrows: Nagh vel queig sperriu er nyn greck son daa farling? Bible

stuill seats, stools: hug eh queig stuill er cheu-yesh y thie Bible

tullagh2 ('sy ) per second: Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF

bid1 cheb, doardee, oardraghey, oardreil, poinsheil; chebbal; oardee; oardaghey; hebb: I bid five pounds - Hebb mee queig punt. DF idiom

discount (n.) argid brishee; dooraght: Price subject to five percent discount - Leagh as queig 'sy cheead dooraghtry gheddyn. DF idiom; (v.) cur dooraght er, jannoo beg jeh

emission (n.) brooightey; cur magh: Emission at twenty-five frames per second - Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF idiom

fathoms (npl.) feiyn: they sounded again, and found it fifteen fathoms - hug ad magh yn leoaie reesht, as hooar ad eh queig feiyn jeig

frames (npl.) clowanyn; frameyn: Emission at twenty-five frames per second - Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF idiom

gallon (n.) galloon: Twenty-five miles to the gallon - Queig meeillaghyn as feed noi'n galloon. DF idiom

jubilee (n.) blein feayslee, traa ardvoggey; jubilee: Silver jubilee - Jubilee queig bleeaney as feed. DF idiom

monument (n.) clagh cooinaghtyn, cowrey cooinaghtyn, leac cooinaghtyn, lhiaght cooinaghtyn; lhiaght: This monument was erected one thousand and twenty-five years ago - Va'n lhiaght shoh er ny hroggal thousane blein queig as feed er dy henney. JJK idiom

owe (v.) fo lhiastynys; lhiastyn: We owe him five pounds - Ta shin lhiastyn queig puint da. JJK idiom

parish (n.) skeerey: There are a thousand and five houses in our parish - Ta thousane as queig dy hieyn 'sy skeerey ain. JJK idiom; skyll, skylley

passengers (npl.) troailtee: Five of the passengers are unaccounted for - Ta queig jeh ny troailtee foast ass yn choearroo. DF idiom

pole ard; croan: Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole - Jean ard-nieu ailagh, as soie seose eh er croan Bible; lhoo; lorg; luir; maidjey; poull; sthouyr; sthowyr; queig dy lieh stundayrtyn

pounds (npl.) puint: We owe him five pounds - Ta shin lhiastyn queig puint da. JJK idiom

thousand (n.) jeih keead, meeilley; milley; thousane: There are a thousand and five houses in our parish - Ta thousane as queig dy hieyn 'sy skeerey ain. JJK idiom

wall1 (n.) boalley: Wall five feet high - Boalley queig trie er yrjid. DF idiom; (n.) boal, voalley; (v.) cur boalley mygeayrt er

yards (npl.) stundayrtyn: Five yards away from us - Queig stundayrtyn voin. DF idiom; slattyn: To man the yards - Dy gholl er ny slattyn DF idiom

aachroo recreate, reform, restoration, retrace: Aachroo 'Aeglagh Vannin' fastyr beg ny ghaa dagh shiaghtin son paitchyn eddyr queig as daa vlein yeig dy eash. Dhoor; (to be) fly-blown

arraneyn songs: As loayr eh three thousaneyn dy raaghyn creeney: as va e arraneyn thousane as queig. Bible

assyllyn asses: Ny camellyn oc, kiare cheead queig jeig as feed: nyn assyllyn, shey thousaneyn shiaght cheead as feed. Bible

bleaystan chesh-veanagh nuclear bomb: Roish my ren ny Americaanee yn bleaystan çhesh-veanagh ayns y vlein nuy cheead jeig queig as daeed Dhoor

bleeaney dy eash years of age: ta mee yn laa jiu kiare-feed as queig bleeaney dy eash Bible

boiranys agitation: ghow ad ny queig deiney v'ad shirrey çheu sthie jeh lieh-oor, gyn boiranys erbee. NNS

bolgey-argid inflation: Bee raaytyn-lectraghys ny shlee na'n raayt bolgey-argid gys y vlein daa veeilley as queig-jeig. BS

bonney bond: Deeassee y Lught-Reill Lectraghys nuy feed as queig millioon punt ec use injil liorish bonney lesh y Reiltys. BS

buinn cut, cut down, harvest, lift, mow, mowing, reap, reaping, shear, shearing: as foast ta queig bleeaney, ayndoo, cha bee traaue ny buinn Bible

bun-argid capital, floating capital, principal: Yn chhiaghtin shoh cheet, bee shirveishee shirrey er Tinvaal kied y chur daue dy cheau bunnys queig millioon punt myr bun-argid. BS

cheu elley jeh trans, trans-: As queig barryn son buird y cheu elley jeh'n chabbane Bible

cleaynagh (adj.) attractive, circumventory, coaxing, inclinable, inclining, slopewise, witching: Beign daue cur nyn enmyn gys conaant dy hirveish rish queig bleeaney, as eisht veagh ad seyr dy gholl boayl erbee ballloo; cheb cleaynagh rish deiney debejagh! Dhoor; (n.) addict, deviationist, pervert, tempter

crackan keyrragh sheepskin, wool-fell: Neayr's va mee ayn va'n crackan keyrragh v'ec Juan dy chur mygeayrt y chiarkyl freayllt ayns ushtey as eayl ayns poagey plastagh sy chamyr echey as v'eh freayllt aynshen rish queig laghyn. GB

cubityn cubits: Queig cubityn jeig ren ny ushtaghyn lhieeney, as va ny sleityn er nyn goodaghey Bible

daa housane two thousand: ren ad jeelym jeu ayns ny raaidyn-mooarey, queig thousaneyn dooinney; as deiyr ad dy creoi geiyrt orroo gys Gidom, as varr ad daa housane dooinney jeu. Bible

dollar dollar: Adsyn va baih argid, v'ad geeck seose gys queig millioon dollar dy roshtyn sym-glout dy ghaa cheead villioon dollar. BS

drogh aghtalys (f.) misbehaviour, misconduct: Lurg bunnys queig laa dy eanish, hoshiaght, jir y ving ny ta soilshit dy ve firrinagh sy chooish as nee drogh aghtalys va jeant. BS

er cheeid thick: va voalley yn vuildal queig cubityn er cheeid ooilley mygeayrt, as y lhiurid echey kiare-feed as jeih cubityn Bible

er liurid at length, lengthways, longways: Ta'n chosheeaght kiare feed as queig meeiley er liurid, goll trooid ny shiaght skeeraghyn jeig syn Ellan. BS

er y cheu chiare on the left side: as queig er y cheu chiare kiongoyrt rish yn ynnyd casherick Bible

er y cheu yesh on the right side: As ny kainlereyn dy airh ghlen, queig er y cheu yesh Bible

feiyn fathoms: hug ad magh yn leoaie reesht, as hooar ad eh queig feiyn jeig Bible

gleashtaneyr motorist: Ny shlee na meeilley gleashtaneyr, t'ad er ve deyrit son gimman fegooish urryssaght ayns Mannin ayns ny queig bleeaney shoh chaie. BS

hendeil 1 (dy); (to); (at table) wait; 2 wait upon a: Shoh currym ny Leviteyn, veih queig bleeaney as feed dy eash as erskyn, hed ad stiagh dy hendeil er shirveish chabbane-agglish y cheshaght Bible

jeh reih preferably; pure, choice: Gow myrgeddin ard-spiceyn, jeh reih myrrh queig cheead shekel Bible

keeir (f.) blackish, cud, dark, darkish, darkly dull, dull grey, dusky, sable: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

kiarkyl (=Ir. cearcal) (pl -yn) pl. kiarkil circle, coterie, O, rim, ring: as ayns tostid oie chiune, lhunn ad queig baatyn veih traie mysh kerroo meeilley veih Ellan Cholumb Killey, as cheau ad kiarkyl mygeayrt yn ellan. Chron; circuit

kiaulley (=Ir. ceol) sing, sing out, sing up: Ta wheesh ny feaillaghyn ayn ny laghyn t'ayn jiu veagh caa ec kiare ny queig possanyn kiaulley as rincey goll dys jees jeu dagh vlein. Carn; singing

leighdaragh statutory: Ta'n Billey treeal coonseil lesh hoght olteynyn, goll er reih ec y theay son queig bleeaney, lesh currymyn screeut sheese ayns docamad leighdaragh. BS

lheead (=Ir. leithead) amplitude, breadth, broadness, expansiveness, spread, wideness, width: as lheead yn space foshlit va queig cubityn veih cheu dy cheu Bible

loop 1 coupled a: as ny queig curtanyn elley loop eh dy cheilley Bible; 2 ring: sheeynt er coyrdyn dy heeidey purple, lesh loopyn argid Bible

meadar metre: Baatyn nagh vel kied er lheh oc, t'ad shirrey orroo tannaghtyn queig cheead meadar ersooyl veih'n 'Sandpiper'. BS

meeyllagh insectlike, pedicular; lousy, verminous: Va mee hannah er ve gys yn Egypt as gys y Cheayn Doo rish  queig marrinyssyn as va mee skee jeeaghyn er ny hEgyptee meeyllagh breinn as ny  sooillyn doghanit ocsyn JC

moggyl (=Ir. mogall) grid, mesh, network: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row eh jerkal dy beagh moggyl dy skeymyn myr shoh currit er bun feiy'n Ellan ayns ny queig bleeaney ta roin. BS

moghrey jiu this morning: V'ad kiarail dooney ny raaidyn ec jeih er y chlag moghrey jiu as fosley ad ec queig er y chlag, my va gagh red goll dy mie. BS

nyn gour hene for themselves: As ny queig thousaneyn as feed dy lhiurid as ny jeih thousaneyn dy lheead vees myrgeddin ec ny Leviteyn, shirveishee yn thie, nyn gour hene Bible

pingyn (f.) pence, shekels: va'n derrey yeh lhiastyn queig cheead ping, as y jeh elley jeih pingyn as da-eed. Bible

pornograafaght (f.) pornography: T'eh oolit dy vel queig persoonyn as feed ayns Mannin prowal geddyn pornograafaght-phaithey er yn eddyr-voggyl gagh laa. BS

scoillarys pupilage; study: Cha bee ooilley ny lioaryn jeant son kuse dy vleeantyn, agh ta cur magh Lioar Queig coontit dy ve ny red mooar son scoillarys Manninagh. BS

scollag pl. scollagyn 1 boy, lad, stripling, youngster a: Ta scollag ayns shoh ta queig bwilleenyn oarn echey Bible; 2 scholar

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

shamyryn-lhiattee side chambers: As va dorryssyn ny shamyryn-lhiattee jeeragh er y space foshlit, dorrys gys y twoaie, as dorrys elley gys y jiass, as lheead yn space foshlit va queig cubityn veih cheu dy cheu. Bible

shickyrys y theay social security: Agh queig cheead dy 'leih aeg ayns Mannin, sy traa ry heet bee ad ayns feme jeh shickyrys y theay. BS

skian (=Ir. sciathán, Sc.G. sgiathan) (f.) pl. skianyn 1 baffle, mudguard, pinion; 2 wing a: As queig cubityn va'n derrey skian y cherub Bible; 3 aegis [O.Ir. scíathán]

Skyll Vreeshey Bride: Ta'n aghin noi 'n Rheynn Arraghey as ad cur kied tarchuirreyder y hroggal queig kilomeadar mooie veih'n clyst-marrey ec Skyll Vreeshey. BS

slane lhiurid whole length: bee yn slane lhiurid queig thousaneyn as feed, as yn lheead jeih thousaneyn Bible

slumm coagulum, jelly, mucus: Sheil-jee nish, yn anchaslys, chyndaa er toght queig oarlee as jeih er cheeid, ta lunjean gollrish slumm. Dhoor; jellyfish

space foshlit open space: As va dorryssyn ny shamyryn-lhiattee jeeragh er y space foshlit, dorrys gys y twoaie, as dorrys elley gys y jiass, as lheead yn space foshlit va queig cubityn veih cheu dy cheu. Bible

Stanlagh Stanley: Va mac ec my naim enmyssit Stanlagh va mysh queig bleeaney ny shynney na mish, as v'eh goll gys yn schoill grammadys ayns Rhumsaa. GB

'sy lieen netted; in the net: Hooar shin shiaght braddanyn 'sy lieen as ren shin creck ad gys y marchan son queig skillinyn as daeed - va shen leagh feer vie neesht. Coraa

sym-glout lump sum: Adsyn va baih argid, v'ad geeck seose gys queig millioon dollar dy roshtyn sym-glout dy ghaa cheead villioon dollar. BS

thollee athletic, beefy, big, brawny, burly, hefty, robust, stocky, strapping, strong bodied, tall, well-built: varr eh Egyptian, dooinney feer thollee, queig cubityn er yrjid Bible; valiant

troosyn (=Ir. triús) knickers, slacks, tights; pants, trews, trouser: Va'n shenn ghooinney mysh queig trieyn as reaish er yrjid as v'eh ceau bayrn keeir, cooat feer liauyr as troosyn gorrym lhean. MB

whueig jeig See queig jeig (e); (his) fifteen: As va thousane dy gheiney Venjamin mârish, as Ziba sharvaant dy hie Saul, as e whueig mec jeig Bible

engagement (n.) co-chaggey; currym; failley; gialdynys; goaill greme; naishtey; cah: Two thousand five hundred and thirty-four men were killed in this engagement - Va daa housane queig keead as tree jeig as feed dy gheiney er nyn marroo ayns y chah shoh. JJK idiom

round about2 mygeayrt: the food of the field, which was round about every city - arroon vagher, va mygeayrt dagh ardvalley Bible; cruin mygeayrt: But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony - Agh nee ny Leviteyn goaill grunt cruin mygeayrt cabbane y chonaant Bible; ooilley mygeayrt: your sheaves stood round about - hass ny bunneeyn euish ooilley mygeayrt Bible; runt mygeayrt: and the wall of Jerusalem round about - as voalley Yerusalem runt mygeayrt Bible; slane mygeayrt: it had a wall round about, five hundred reeds long - van voalley echey slane mygeayrt, queig cheead cron er lhiurid Bible

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

cochaarjagh allied: She yn laa jiu yn tree feedoo laa-bleeaney as queig-jeig jeh'n laa tra hoie thousaneyn dy hidooryn cochaarjagh er y clyst-marrey twoaie jeh'n Rank. BS; mutual

erskyn shen additionally: Shegin dou cur my wooise da'n ving son ooilley yn obbyr vie jeant oc, agh erskyn shen as ooilley lhig dooin cur nyn mwooise da Audrey ta cur seose obbyr y Scrudeyr lurg mysh queig bleeaney as feed. Dhoor

kishan peck, skep; skip: Ta Mainshtyr Young cur sannish dy jean y costys jeh failley kishan getlagh seose dys foddey ny smoo na queig ny shey cheead punt, tra vees orçh costal keead punt y thunney ec yn ynnyd lhieeney thalloo. BS

sheeanagh (=Ir. sianach) blissful, buzzing, clamorous, phonetic, sonant, sonic, sonorous, sounding, vociferous: Shegin dou soilshagey magh dy vel ny carryn ymmyrchagh da'n saase shoh nyn garryn queig-sheeanagh Bible

Skeeyll (f.) Kirk: Shen yn un skeeal lesh yn trass coontys boayl ta shiaght enmyn recortyssit, agh ayns y nah choontys, ta dellal rish thallooinyn ayns Skeeyll Chreest ny hAarey, ta queig enmyn jeig recortyssit as Gaelgagh yn chooid smoo jeu. GB

tree feedoo sixtieth: She yn laa jiu yn tree feedoo laa-bleeaney as queig-jeig jeh'n laa tra hoie thousaneyn dy hidooryn cochaarjagh er y clyst-marrey twoaie jeh'n Rank. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog