Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: pooar | Results: 121

pooar2 authority: Eisht scrieu Esther yn ven-rein, inneen Abihail, as Mordecai yn Ew, lesh slane pooar, dy choyrt ayns bree yn screeuyn elley shoh son Purim Bible


Inexact matches:

cur pooar authorize: As Jee ta cur pooar da dooinney dy ghoaill soylley jeh ny t'er er gheddyn. CS

erskyn pooar ultra vires, beyond power: Dorryssyn dy bragh beayn Nee goaill ny nooghyn stiagh, Erskyn pooar ny ainleyn Ayns gloyr dy reill dy bragh LH

goaill pooar assumption of power

gyn pooar powerless: Chretoor millish, cha vel ayns shen agh scaa, dty scaa faase hene, nee kinjagh lhiantyn dhyt agh gyn pooar mie ny sie y yannoo rhyt. Bible

kishtey pooar battery, electric accumulator

pooar aigney mental power

pooar gioal execute

pooar kionnee spending power

pooar seihll world power

pooar ushtey water power

pooar ushtey-lectragh hydroelectric power

skelf pooar power-rail

Stashoon Pooar-ushtey Hydro Station

treeoo pooar cube

cur ayns pooar vest, place in control

cur pooar ayn power

cur pooar da authorise, empower, enable: As Jee ta cur pooar da dooinney dy ghoaill soylley jeh ny t'er er gheddyn. CS

pooar er baase as bea power of life and death

pooar yn ynnydagh power of attorney

cube (n.) (n.) kioob; (v.) kioobey; kiap-cherrin; treeoo pooar: The cube of x - X gys y treeoo pooar. DF idiom

power bree; cummaght; errear; lheihll; niart; pooar; reir; reirid; (v.) breeaghey, cur cummaght ayn, cur niart ayn, cur pooar ayn

beyond power erskyn pooar

electric accumulator (n.) kishtey pooar

mental power (n.) pooar aigney

power-rail (n.) skelf pooar

puissance (n.) pooar, cummaght

spending power (n.) pooar kionnee

ultra vires (adj., adv.) erskyn pooar

assumption of power (v.) goaill pooar

authority (n.) lught-reill; torrity, currym; eaghtyrys: I am under his authority - Ta mee fo'n eaghtyrys echey. DF idiom; pooar: He went beyond his authority - Hie eh erskyn y pooar echey. DF idiom; ard-ynseyder: He is an authority on Manx - She ard-ynseyder ny Gaelgey eh. DF idiom; ard-reill

battery (n.) battree, kishtey pooar; bwoailtys

empower (v.) cur pooar da, pooaraghey

Hydro Station (n.) Stashoon Pooar-ushtey

motor boat (n.) baatey-pooar

province (n.) cummaght, mooar-rheynn, pooar, rheam

transmission (n.) pooar-hoyrt, toyrt, ym-skeaylley

warrant barrant; pohlldal; pohlley; pooar

baatey-pooar motor boat

pooar-greiney solar power

pooar-hoyrt (f.) transmission

authorise (v.) cur kied da; cur pooar da

execute (v.) cooilleeney; cur gy baase; jannoo; pooar gioal

place in control (v.) cur ayns pooar

powerless (adj.) gyn cummaght, gyn pooar, neuchummaghtagh, neuphooaral

power of attorney (n.) cummaght hurneyr, pooar yn ynnydagh

solar power (n.) niart ny greiney, pooar-greiney

vest1 (n.) perree, vest; fo-lheiney; (v.) cur ayns pooar, coamraghey

water power cummaght ushtey; pooar ushtey

world power (n.) cummaght seihll; pooar seihll

enable (v.) cur cair da, cur ablid da, gaashaghey, cur pooar da

hydroelectric power (n.) niart ny glionteenyn, niart ushtey-lectragh, pooar ushtey-lectragh

power of life and death (n.) pooar er baase as bea

dewilley terrible: nee'm oo y eaysley veih pooar ny tranlaasee dewilley. Bible

harrishdiu over you: Son cha bee pooar ec peccah harrishdiu Bible

onnor (f.) honour, tribute: ta pooar as onnor ayns ynnyd e chasherickys. Bible

ooillit anointed, oiled: troggee eh dy ard eairk [Pooar] e er ooillit. Bible

pasheyder ceramist, potter: Nagh vel pooar ec y pasheyder harrish y chray Bible

treoghit widowed: Ny lhie treoghit jeh yn pooar ayns e hooillyn Dhoor

authorize (v.) cur eaghtyrys da; cur kied da; cur pooar; cur ughtarys da; oardaghey; pooaraghey

charging1 (v.) lughtaghey; tromaghey: They are charging the batteries - T'ad tromaghey ny kishtaghyn pooar. DF idiom

faculty (n.) ablid: The faculty of speech - Yn ablid dy loayrt. DF idiom; fondid; kied; olloo-rheynn; pooar

highest (adj.) b'yrjey; syrjey: The highest one - Y fer syrjey. DF idiom; s'ardjey: The highest power - Y pooar s'ardjey. DF idiom

influence (v.) cleayney, kiangley; obbraghey: Under the influence of drink - As yn jough gobbraghey er. DF idiom; (n.) obbragh, pooar; cummaght: Under the influence of republicanism - Fo cummaght poblaghteyrys. DF idiom

principality (n.) ard-ooashley: Far above all principality, and power - Foddey erskyn dy chooilley ard-ooashley, as pooar Bible; ard-reill: which is the head of all principality and power - ta kione dy chooilley ardreill Bible; prinsaght

aahirrey research: Ren ny Sostnee cur ersooyl nyn aa-hirrey ayns pooar-marrey da ny Loghlynnee. Carn

aigney (=Ir. aigne) (f.) pl. aignaghyn accord, bent, mind, purpose, psyche, volition, will: ta pooar echey harrish e aigney hene Bible; (of mind) frame; intention

ardcheim (f.) pre-eminence: she sorch dy red eh shoh vees cur siyr er y laa tra choaylys Tinvaal e pooar as e ardcheim Carn

ard-vaynrys bliss; great glory: Tra ta deiney ynrick ayns pooar, te ard-vaynrys: agh tra ta ny mee-chrauee troggal, ta dooinney mie goll dy lhiattee. Bible

ass bree null, null and void, void: Agh s'leah t'eh cur yn baase ass bree, Soilshean ayns gloyr as pooar; O quoi hur pian myr ren Eayn Yee? LH

baljagh civic, municipal, townsman, urban, urbane: Oddagh yn cheshaght geddyn yn chormid jeh pooar er coonseilyn baljagh elley sy twoaie. Carn

Balley Mooar Big Homestead, Big Farm: lesh mooads nyn gooid as pooar, nyn argid, airh, nyn goyrle dowin, as nyn geeayll, dy hroggal balley mooar son ooashley'n theihll PC

bioys being, existence, life-saving, lifetime; life: Ta baase as bioys ayns pooar y chengey, as nee dooinney farrail rere myr t'eh jannoo ymmyd jeh. Bible

bwoid pl. bwid membrum virile, penis, phallus: Bleaystan çhesh- veanagh, shen smaght, pooar, niart as bwoid mooar. Dhoor; cock, tool

cho (=Ir. chomh) as, so: Cho leah as hoig mee dy kiart dy nee Manninagh mish, hoig mee dy row mee eginit dy yannoo caggey noi pooar erbee ta jannoo tranlaase er sleih. Carn

creeghyn hearts: ta mee toiggal y pooar t'ec yn impiraght foast harrish creeghyn ny Goaldee. Carn

cur stiagh plaiynt accuse: Tra nagh vel ny ainleyn ta ny syrjey ayns pooar as niart, cur stiagh plaiynt oltooanagh nyn 'oï oc kiongoyrt rish y Chiarn.

dooyt doubt, dubiety: ta shoh fegooish dooyt soilshagh dy vel pooar Yee echey. CS

dy foslit frankly: Cha firrinagh as ta shin nish bio, nee shin girr ee reesht, ta Jee dy foslit er ghra eh as ta pooar echey dy yannoo eh. CS

eaghtyrys ascendancy, authority: hug eh daue pooar as eaghtyrys harrish dy chooilley ghrogh-spyrryd Bible

eishtagh audio; (emph.) then: Eishtagh dagh pooar hayrn seose e heshaght reesht va fo ayns niau roish my row'n magher brisht PC

eiyrt da persist: Son cha vel shin er n'eiyrt da skeeallyn troggit dy croutagh, tra ren shin soilshaghey dm pooar as cheet nyn Jiarn Yeesey Creest, agh va shin feanishyn sooilley jeh e ard-ooashley. Bible

er ny chrossey crucified: Son ga dy row eh er ny chrossey trooid annooinid, ny-yeih t'eh bio liorish pooar Yee Bible

fer-chassid accuser: Nish ta er jeet saualtys, as niart, as reeriaght yn Jee ain, as pooar yn Creest echey: son ta fer-chassid nyn mraaraghyn tilgit sheese, ren adsyn y chassid fenish yn Jee ain oie as laa. Bible

fo arrey under surveillance: Tooryn ard niau ta seyr sthill veih danjeyr y noidys ain; t'ad freilt fo arrey gyere dy ainleyn sollys, eillit lesh pooar nyn ree. PC

fooillagh deposit, garbage, left over, oddments, remainder, remains, remnant, scraps, surplus, wastage, leftover: shen gaase gyn bree, as falleays hene failleil, ta pooar y dor'ghys ayns y fooillagh reill. PC; scrap

Frangagh (=Ir. Francach) (adj.) French, Gallic: ta'n reiltys Frangagh ayns foayr mooar jeh pooar chesh- veanagh. Carn; (n.) Frenchman, Frenchwoman

Gaelgeyryn Gaelic speakers: Mannagh vees pooar politickagh ec ny Gaelgeyryn hene, bee yn chengey brisht dy bollagh ayns sheeloghe. Carn

ga ta albeit, although, be it as it may, howbeit, however, nevertheless, notwithstanding: Ga ta niau sauchey veih dy chooilley ghaue oddys pooar iurin noidagh 'hebbal daue PC

ghoaill (dy); (to) take: As Jee ta cur pooar da dooinney dy ghoaill soylley jeh ny t'er er gheddyn. CS

goaill aggle roish fear: Son ta sleih t'ayns pooar as goaill aggle roish Jee bannaght feer wooar CS

Irree Seose Reesht (f.) Resurrection: Freill mee veih pooar as goanlys y Drogh-spyrryd, giall dou cadley feagh, baase bannee as irree seose reesht gerjoilagh, son graih Yeesey Creest. CS

jannoo craid er mock: Hoig Manninee dooie ny lettyryn shen va jannoo craid er aght cho glen jeh deiney berchagh, creoi as jooigh, lurg pooar as argid v'ad pandoogh. Carn

kiangltys connection: my tamain geearree geddyn reh rish pooar ny Sostnee dy reayll arrey orrin syn aght shoh, shegin yn kiangltys shoh y vrishey. Carn

laaoil (=Ir. laethúil) daily, diurnal, everyday, workaday: va pooar-caggee er ny choyrt da noi yn oural-laaoil Bible

leaghyn prices: ceau sleih my vow ad nyn gair, ny leodagh nyn gooid liorish leighderaght gyn feme, liorish pooar, caardys, leaghyn ny croutyn CS

leeidagh insinuative; would lead: Son marish nyn greeaghyn moaldey hene, leeidagh shin gys peccah, ta drogh spyrrydyn ayn ta kinjagh aarloo dyn miolagh gys olk, as jin hene cha vel pooar ain dy haghney yn goanlys oc. CS

leighoil lawful, legal, legislative, legitimate: Son shickyrys cha nel pooar leighoil erbee ec y Cho-chruinnaght shoh. Carn

liorish Jee by God: son cha vel pooar ayn agh veih Jee: ta ny pooaraghyn t'ayn er nyn bointeil liorish Jee. Bible

mooarane pobble much people: nee eh creenagh ayns ooilley ny duillagyn ver eh magh, eer fegooish pooar niartal, ny mooarane pobble, dy astyrt eh ass ny fraueyn. Bible

mreih (gen.) of a woman: as pooar y noid vees brisht, caillee'n baase 'ghah, yn leigh chaillys e vree, sheelnaue sauit vees, gyn pian, gyn guin, ayns shee; rass feer ny mreih ver ooilley shoh gys kione Bible

Noid ny h-Anmey (f.) Belial, Devil, Evil One, Satan: t'ad livreit veih pooar Noid ny hanmey CS

obbrinagh mechanic, mechanical: Agh va failleil obbrinagh ayn, marish thooilley sy stashoon-pooar hene. BS

ooashlid (f.) fineness, gentility, illustriousness, majesty, nobility, nobleness, peerage: Agh cha row rieau pooar ny argid ny ooashlid kianlt lesh yn chengey sy lhing jeianagh. Carn

ooillian push forward: agh mirrilagh chyndaa jeu hene gyn tayrn, dy ooillian ad v'ayndoo sp'ryd niartal bio, myr pooar y Chroodagh noo PC

plannal plan, planning: Erskyn ooilley, cha bee pooar-plannal ec yn Udaras Carn

roishyn before him: Gow-jee aggle roishyn, echey ta pooar, erreish da v'er varroo dy hilgey ayns niurin; dy jarroo ta mee dy ghra riu, Gow jee aggle roishyn. Bible

Romaan (Y) Romania: gaccan dy vel ny treealtyssyn shoh goll rish red sy Romaan tra va Ceaucescu foast ayns pooar ayns shen. Carn

sheelnaue human being, humanity, humankind, mankind: Myr t'ou er chur da pooar harrish ooilley sheelnaue Bible

slane shickyrys full assurance: Slane shickyrys nagh shir Jee orrin ny smoo y yannoo na ver eh hene pooar dooin dy chooilleeney. CS

son graih Yeesey Creest for Jesus Christ's love: Freill mee veih pooar as goanlys y Drogh-spyrryd, giall dou cadley feagh, baase bannee as irree seose reesht gerjoilagh, son graih Yeesey Creest. CS

spooillit jeh bereaved: t'eshyn sthill ayns pooar as uss as shin nish spooillit jeh nyn ghloyr PC

tooilliu more: Tra skeayl y choonceil, aash er-lhieu va oc dy voghe ad pooar dy yannoo tooilliu olk, veih'n treisht fardalagh hug nyn mainshter daue dy chur gys kione yn eilkin v'ayns e laue. PC

towl doo black hole: fow uss voym, son ta mish kiarit, as nee'm ny ta roym; tilgym uss jiu as ooilley pooar dty Yee ayns y towl doo shen jeh t'ou branlaadee! PC

ughtarys authorization, authorship, sanction: Ta ny treealtyssyn noa kiarail cur tooilley pooar da lughtyn-reill ynnydagh liorish fo-leighaghyn oc hene, as bree currit daue liorish fir-oik as ughtarys oc. BS

ventreil venture: agh ta 'ghoan ayns bree ny smoo cur coyrle dooin dy reayll foast ayns shee - lheid y shee as t'ain - as gyn ventreil reesht [n]oi pooar cho niartal lurg dooin ve cho brisht. PC

greatness (n.) ardys, mooarid; modiyght; mooadys: For the greatness of thy mercy reacheth unto the heavens; mooads: according unto the greatness of thy mercy - cordail rish mooads dty vyghin Bible; pooar: his greatness, his mighty hand, and his stretched out arm - e phooar, e laue niartal, as e roih sheeynt magh Bible

currit fo smaght repressed: she sorch dy red eh shoh vees cur siyr er y laa tra choaylys Tinvaal e pooar as e ardcheim, tra vees ny Manninee currit fo smaght ny Sostnee, dy slane; as ta sooillyn ny Sostnee chyndaait rooin dy neu-ymmyrchagh. Carn

hoal (=Ir. thall) across, beyond, come over, hence, opposite, overleaf, reverse, yonder: Cha row ayn hiar ny heear ny twoaie ny jiass chamoo v'ayn heese ny heose ny hoal ny wass PC; over here: foddey 's gerrit ec e reayrt va pooar dy akin seose, sheese dagh boayl, hoal as wass - fegooish scadoo va hiar, heear, twoaie as jiass PC

noi ry hoi against one another, contrariwise, contrasting: Tra va daa vulk ny ainleyn noi ry hoi heill Satan nish dy chur e phooar 'sy veih noi pooar y Chroodagh, as dy ve'n chooid sloo ayns corrnys rish, mannagh beagh eh ny smoo. PC

Poyll Roish Pulrose: Ayns y jerrey, nee yn piob-linney livrey gas gys y stashoon-pooar noa ayns Poyll Roish. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog