Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: pl | Results: 300 (first 200 shown)

Inexact matches:

glass (=Ir. glas) pl. glassey (adj.) pale, verdant: ta'n vee-chrauee glass myr y faiyr Bible; unfledged, raw; (of youth) callow; pasty, sappy, soft; (colour) ashen; (of nature) green; (of animal) grey; (f.) stream; (n.) pl. glish pl. glassyn bond, iron, lock, trigger: Hug my ghraih e laue stiagh er glass y dorrys Bible; grisled [O.Ir. glas]

mee (=Ir. , ) (pron) I, me: Honnick ny deiney aegey mee Bible; (f.) pl. meeghyn :2 loin: chryss ad aanrit-sack mysh nyn meeghyn Bible; pl. meeghyn pl. meeaghyn month: Mee er dy henney, hug mish shilley er ny hEllanyn Sheear son y chied cheayrt. Carn [O.Ir. ]

assyl (f.) pl. assylyn pl. assyllyn ass, donkey: harlheim ee veih e assyl Bible [L. assellus]

feh (f.) pl. fehyn pl. fehghyn nerve, sinew, tendon: yiare eh feh yskid nyn gabbil Bible

leigh (f.) pl. leighaghyn pl. leighyn 1 enactment, law a: Ren Moses leigh y harey dooin Bible; 2 respect

leshtal (=Ir. leithsgeal) pl. leshtallyn pl. leshtalyn allegation, apology, excuse, mitigation, plea, pretence, pretext: ta mee guee ort jean my leshtal

marchan pl. marchanyn pl. marchannyn merchant: ta reeriaght niau dy ve soylit rish marchan va shirrey pearlyn costal Bible

scrudeyr pl. scrudeyryn pl. scruderyn scribe, secretary: v'eh ny scrudeyr slane ynsit ayns leigh Voses Bible

seihll (=Ir. saol) pl. seihill pl. seihllyn age, existence, life, lifetime, span; public, world: ta mee nish goll raad ooilley'n seihll Bible

abbane pl. abbaneyn ankle

allerjee pl. allergaghyn allergy

anchreest pl. anchreesteenyn antichrist

ape pl. apeyn ape

balley (=Ir. baile) pl. baljyn pl. ballaghyn base, farmstead, home, town, urban: t'eh jeight stiagh ayns balley lesh giattyn as boltyn. Bible [L. ballivum]

billey pl. billaghyn bank bill: Billey y 'aagail gyn eeck DF; (proposed law) bill: Hug eh lesh stiagh billey ayns Y Chiare as Feed DF; pl. biljyn :1 big bush, tree: Ta mess y dooinney cairagh billey dy vea Bible [O.Ir. bile]

boand pl. boandyn bond

bod pl. buid point

bootys pl. bootsyn boot

breear pl. breearyn verb

broach pl. broachyn tablet

cappagh pl. cappeeyn captive

carbyd pl. carbid pl. carbydyn bus, coach, vehicle; bier, hearse: haink eh, as venn eh rish y carbyd Bible; stretcher; cabin

cheel (f.) pl. cheelyn tile

claaseyder pl. claaseyderyn minstrel

coonceilagh pl. coonceilee councillor

cor-whuaillag pl. cor-whuaillagyn fly

craider pl. craideryn mocker

cree (=Ir. croí, Sc.G. cridhe) pl. creeaghyn pl. creeghyn 1 bud, button, centre, core, crux, ganglion, heart, hub, palm, pith a: er-yn-oyr dy row cree ooilley'n pobble trimshagh Bible; 2 boundary; 3 encouragement; 4 (of story) hinge [O.Ir. cride]

deyll2 pl. deyil beetle

farane pl. faraneyn spring

feaylley pl. feayllaghyn eave

feeagh pl. fiee 1 raven, crake a: As hug eh magh feeagh, dettyl noon as noal Bible; 2 pl. feeaghyn value, worth, worthwhile: vad dyn greck ad, as cur lhieu feeagh yn chooid vad er chreck Bible; 3 (debt) claim, liability

fer-jannoo pl. fir-jannoo doer

fout pl. foutyn fault

gleeb pl. gleebyn suburb

grindeyr pl. grindeyryn grinner

gutter pl. gutteryn gutter

Injinagh pl. Injinee Indian

jeushan pl. jeushanyn hinge

keays (f.) pl. keaysyn buttock

kiap pl. kip :1 pl. kiapyn 1 (for burning) block, butt, log a: Tra ta kiap [cainle] lostey ec dagh kione cha jean ee shassoo agh tra gherrid. EF; 2 pad, pillow, snag, socle, stock; 3 (of tree) trunk, tree stump

killag (f.) pl. killagyn cell

kippeen pl. kippeenyn cilium

ladee pl. ladeeyn lady

laggan (=Ir. logán) pl. Lagganyn hollow

lossey1 See lossyr pl. lossaghyn pl. lossyryn ablaze, afire, aflame, blaze, blush, burn, burning, flame, flame up, flare, ignition, kindle, light: cre'n lossey mooar ta drillin dy aile foaddey Bible; (in fever) flush; blushing

maarderer pl. maarderyn adulterer

maggle pl. maggleyn testicle

molt (=Ir. molt) pl. muilt wether

mooirchooir pl. mooirchooraghyn shipwreck

Moslymagh pl. Moslymee Moslem

ooyl (=Ir. ubhall) (f.) pl. ooyllyn pl. ooylyn apple: ayns shen ny biljyn-orange, lemon, ooyl, peeyr, plum, fig, shillish, streeu gyn ve ergooyl Bible; pommel

paartee pl. paarteeyn partner

pillagh pl. pillaghyn pillow

piper pl. piperyn piper

planet pl. planetyn planet

publicaanagh pl. publicanee publican

quaiyl (f.) pl. quaiylyn pl. quaiyllyn assembly, court, guild, legislature, meeting, parliament, session, tribunal: Myr tan ard-saggyrt hene gymmyrkey feanish lhiam, as slane quaiyl y chanstyr Bible Haink shin nyn quaiyl er y cheiy. GK

quayl pl. quaylyn quail

raa (=Ir. radh) pl. raaghyn pl. raghyn 1 dictum, expression, phrase, preface, remark, saying, sentence a: Jir shiu ayns shickyrys yn chenn raa shoh rhym Bible; 2 vallum

rubie pl. rubieyn ruby:

scarroo pl. scarrooyn cormorant

scowan pl. scowanyn lung

sheent pl. sheentyn (of animal) teat

skimmeig pl. skimmeigyn stripe

skor (f.) pl. Skoryn rift

staag pl. staagyn post

sterym pl. sterymyn storm:

thalloo (=O.Ir. talam. Ir., Sc.G. talamh) (f.) 1 pl. thallooyn pl. thallooinyn country, land, shore, terrain, territory; 2 clod, earth, ground, soil a: As dy chur lhien yn chied-vess jeh'n thalloo ain Bible [L. tellus]

trumpeter pl. trumpeteryn trumpeter

waggon pl. waggonyn wagon

wagon pl. wagonyn wagon:

wier pl. wieryn wire

aerag (f.) pl. aeragyn aerial, antenna

apag (f.) pl. apaghyn jackanapes, monkey

arc pl. arcyn arch; arc

ber pl. bir roasting spit

bleayn pl. bleaynyn haemorrhoid, pile

coloin (f.) pl. coloinyn colony, dependency

coshal (f.) pl. coshallyn pedal, treadle

crockanagh pl. crockanee earthenware dealer

crub 1 coffin; 2 hoof a pl. crubbyn

dowrin pl. dowrinyn (congenital) disease; trouble

draght pl. draghtyn draft; link

drunt (f.) pl. druntyn gingiva, gum

gaih pl. gaihghyn plaything, toy

mair choshey (f.) pl. meir-choshey toe

mart pl. muirt beef, store

neucharrey 1 foe a pl. neuchaarjyn; 2 untwist

pinjoor pl. pinjooryn tenace, nipper

sideyr pl. sideyryn archer, bowman

baarn 1 (n.) bonnet a pl. baarnyn; 2 (impv) breach, broach, tap

bad pl. baddyn bat, club, cudgel, stave, truncheon

beark pl. birk (f.) cone; grain of corn

bher pl. bhir broach, roasting spit

blean (f.) pl. bleanyn flank; groin; loin

braddag pl. braddaggyn See praddag caterpillar:

bun-earroo pl. bun-earrooyn digit, radix, root number

cadjer pl. cadjeryn hawker, pedlar, stallholder

carrane (=S.G. cuarain) (f.) pl. carraneyn hide sandal, sandal, slipper

carroo (pl -yn) pl. kerriu bream, sea bream; carp

clesp (f.) pl. clespyn clasp, hasp; holdfast

croagan pl. croaganyn (creditor) bloodsucker; gadfly, horsefly; pork crackling

daiman pl. daimanyn diamond: Daiman neuyiarrit. DF

deyll1 (f.) beetle, coleopter, weevil; pl. deyill flax bundle

deyrsnagh pl. deyrsnee addict; bondage, slavery, thrall

faghider pl. faghideryn despiser, contemner, derider, taunter, wag

fairaig (f.) pl. fairaigyn gland, struma; pimple

fallogyssagh pl. fallogosee, fallogyssee diviner, soothsayer

gannider pl. gannidee buffoon; mocker; despiser; abuser

garee (f.) pl. Gareeyn thicket, wasteland; marsh

gedjey pl. gedjaghyn foster-father, godfather, godparent, guardian, sponsor

goaldagh pl. goaldee boarder, guest, lodger; lowland; strange

grainneyder pl. grainneyderyn carver, engraver, graver; statuary

guess pl. guessyn charm, spell, taboo; soothsayer

ingin (f.) pl. ingnyn claw, hoof, nail, talon

kease (f.) pl. keaseyn buttock, quarter, rump

kiartag (f.) pl. kiartagyn chore, fatigue, job, task

lhuingys aer (f.) pl. lhuingyssyn-aer air-fleet, airline, airway; (air) armada

looder pl. looderyn attestor, oath-taker, swearer

magher golf pl. magheryn golf golf course

mamm (f.) pl. mammyn blain, blister, boil; knob; nipple

martar pl. martaryn cripple, lame fellow

miljan pl. miljanyn bonbon, comfit, confection

pishag (f.) pl. pishaggyn, pishagyn charm, incantation, spell, witchcraft

plaiyntagh pl. plaiyntee objector, plaintiff; (adj.) objectionable

raantagh pl. raanteenyn (adj.) accountable, cautionary; (n.) slave

rollag (f.) pl. rollagyn roll, stele; rowlock

scrobbag (f.) pl. scrobbaghyn crop, gizzard, maw

shawm pl. shawmyn bombarde, cornet, shawm

slogh (=Ir. sloc) pl. sloghyn hollow, mine, pit, shaft

slouree (f.) pl. slourin back bar, chain, jellyfish, pot-hanger

soarey pl. soaraghyn psora, smell; smelling

spuir (=Ir. spor) pl. spuirryn claw, dew-claw, spur

sthowyr pl. sthewir pole, sapling, staff

stuckan pl. stuckanyn COMPARE stuggey :5 piece

taggad (f.) pl. taggadyn collar stud, stud, tack

aanrit pl. aanrityn dowlas, towel: cheayll mee yn dooinney coamrit ayns aanrit Bible

accryssagh 1 starving, underfed a: Cha bee ad accryssagh arragh Bible; 2 (n.) pl. accryssee hungry person

agg pl. aggyn nick, notch, score, step: Cur agg 'sy gharmin. DF

aile (=Ir. aingeal) pl. aileyn fire: losht shin Ziklag lesh aile Bible [O.Ir. aingel]

aird pl. airdyn compass point, quarter: Cre'n aird t'ou uss ass? DF

ark (f.) pl. irk See urk piglet, sucking pig, young pig

arrane (=Ir. amhrán) pl. arraneyn lyric, song: loayr eh ooilley goan yn arrane shoh Bible

ashleyder pl. ashleyderyn daydreamer, dreamer, revealer, visionary: Jeduthun ashleyder y ree Bible

awin (=O.Ir. ab. Ir. abha, abhainn, Sc.G. abhainn) (f.) pl. awinyn river: nee ooilley diunidyn yn awin chyrmagh Bible [L. amnem]

barbaragh cruel, ruthless, uncivilized: She sleih barbaragh, almoragh t'ayn. Carn; pl. barbaree barbarian

baskad pl. baskadyn basket: cre-woad baskad hrog shiu? Bible

bason pl. basonyn bason: ren eh keead bason dy airh Bible

block pl. blick block, log, paving set; (of soap) cake; (of paper) pad

bochill pl. bochillyn shepherd: myr kirree fegooish bochill Bible

bochilley (=Ir. buachaill) pl. bochillyn herdsman, shepherd: Smerg da'n bochilley liastey Bible

bolt pl. boltyn bolt, bar: Hie y bolt 'sy ghlass. DF

bonnad pl. bonnadyn bonnet, brimless cap, woman's bonnet: Ribbanyn bonnad. DF

boteil (=Ir. buideal) (f.) pl. boteilyn bottle: lhieen ee yn boteil lesh ushtey Bible

bouyr pl. beuyr deaf: Cha jean oo gweeaghyn da'n bouyr Bible

brattagh pl. bratteeyn banner, colour, ensign, flag: Ta'n brattagh bennalt 'sy gheay. DF

breast pl. breastyn breast: As y breast ta criht noon as noal Bible

breek (f.) pl. breekyn brick: shegin diu tailley ny breekyn y choyrt stiagh Bible

bullad pl. bulladyn bullet: Hie yn bullad stiagh 'sy chree echey. DF

bulwark pl. bulwarkyn bulwark: va'n bulwark eck er oirr ny marrey Bible

bunney (f.) pl. bunneeyn sheaf: myr brasnag aile ayns bunney arroo Bible; truss

cabbyl (=Ir. cappul) pl. cabbil horse, mount: livrey-yms dhyt's daa housane cabbyl Bible [L. caballus]

caillagh (=Ir. cailleach) (f.) pl. cailleeyn crone, old woman, single woman, witch; glaucous gull; old wife

cainle (f.) pl. cainleyn See kainle candle: Son tan anney myr cainle Bible

cairt (=Ir. cairt) (f.) pl. cairtyn cart: Va'n cairt fest 'sy voglagh. DF

casseyder See cassider pl. casseyderyn accuser; twister, whirligig; abuser

cedar pl. cedaryn cedar: giare-ym sheese e viljyn thollee cedar, Bible

chent pl. chentyn flash, flash of light: Honnick mee chent 'syn aer DF

cheu (=Ir. taobh) (f.) pl. cheughyn 1 beam, side, standpoint a: er cheu elley jeh'n awin Bible; 2 page

chiarn pl. chiarnyn laird, lord, peer: Dy bannee'n Chiarn oo. Bible

chibbyr (=Ir. tiobar, bior) (f.) pl. chibbraghyn COMPARE chibbyrt fount, spring, well: honnick ee chibbyr ushtey Bible

chymmyltagh (adj.) (male) uncircumcised: Ren oo sheshaght rish deiney chymmyltagh Bible; preputial; (n.) pl. chymmyltee Gentile

clowan (f.) pl. clowanyn frame: Ayns clowan as fo glonney. DF; reel; template

colhiabbagh pl. colhiabbee concubine, mistress: lhie eh marish Bilhah co-lhiabbagh e ayrey Bible

collagh saggyrt pl. collee saggyrt parson's pig, wood louse

cooat pl. cooatyn coat: nee oo broaidrail yn cooat dy aanrit keyl Bible

cooidjaght (f.) pl. cooidjaghtyn association, suite: Dy veaghey cooidjaght ayns shee CS

cooyl-chassidagh pl. cooylchasseydee backbiter, slanderer, slanderous: namu kurji enyd d'yn 'er kulghassad PB1610

craa thallooin pl. craaghyn-thallooin earthquake: As cur-my-ner va craa thallooin mooar ayn Bible

craitnag (f.) pl. craitnagyn bat, flitter-mouse: T'eh cha kyagh as craitnag. DF

credjuagh pl. credjuee believer: ny bee mee-chredjuagh, agh credjuagh. Bible; disciple; believing; believable

cubit pl. cubityn cubit: cubit er lhiurid, as cubit er lheead Bible

cullyr pl. cullyryn colour, dye, hue: myr cullyr crystal yindyssagh sollys Bible

curtan pl. curtanyn curtain, veil: ren eh curtan son dorrys y chabbane Bible

Doonaght pl. Dooneeyn Sabbath, Sunday: cha daink ad arragh er y doonaght Bible

droyn pl. droynyn hump; bunch: nyn dashtaghyn er droynyn camelyn Bible

eeasteyr (=Ir. iascaire) pl. eeasteyryn angler, fisher, fisherman: T'eh ny eeasteyr jeean. DF

eggey (=Ir.eige) (f.) pl. eggaghyn web: ta my vea giarit magh myr eggey fidderagh Bible

faaie (=Ir. faiche) (f.) pl. faaieaghyn court, flat field, green, lawn, paddock, pitch, square

feanish (=Ir. fianaise) pl. feanishyn deponent, evidence, testimony, witness: dymmyrk mee feanish nyn'oï Bible

flod pl. floddyn fleet: As hooar Solomon aarloo flod lhuingys ayns Ezion-geber Bible

freeney pl. freeniaghyn cotter, pin: Cham mee y freeney. DF

frog pl. froggyn frog: Hyndaa eh gys rannag DF

fyrrynagh pl. fyrrynee, fyrrynnee male: jees as jees, fyrrynagh as bwoirrynagh Bible

gaaig (f.) pl. gaaigyn chap, split in skin; cleft, crevice; scallop

garmad pl. garmadyn garment: va Ean coamrit lesh garmad jeh fynney chamel Bible

giatt pl. giattyn gate: yiow dty luight's possession ayns giatt e noidyn. Bible

gooyn pl. gooynyn dress, frock, gown, robe: Ta'n gooyn eck feer yiare. DF

greeish (f.) pl. greeishyn stair: Yn greeish s'ardjey. DF; (on stairs) step

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog