Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: peiagh | Results: 81

peiagh COMPARE pyagh human, human being, person: Peiagh erbee ta smooinaghtyn dy jagh sidooryn Goaldagh gys Nerin Twoaie son y chied cheayrt sy vlein 1969, cha nel ad toiggal y chooish ro vie! Carn


Inexact matches:

peiagh aasit adult: Ec y traa t'ayn, ta lane chied-troailt son peiagh aasit costal daa phunt as daeed. BS

peiagh ennagh somebody: Hie peiagh ennagh magh dy ghoaill ny pabyryn naight voish three buill. Dhoor; someone

peiagh erbee anyone, any person: Ta fir-stiuree Oik Postagh Ellan Vannin gra dy lajer nagh bee peiagh erbee coayl yn kiartey oc BS; nobody

peiagh loghtagh (legal) offender

cur ayns oik peiagh elley replace

er son peiagh ennagh behoof

jannoo arrish er peiagh personation

peiagh gyn thort harum-scarum

peiagh lhiggey er masquerader

peiagh noi'n vioghiarrey antivivisectionist

vondeish peiagh ennagh behoof

Ta'n Loayreyder cur y whaiyl fo harey nagh jean peiagh erbee feiyral The Speaker demands order

behoof er son foays; er son peiagh ennagh; vondeish peiagh ennagh

someone (n.) peiagh ennagh: Someone stepped on my foot - Ren peiagh ennagh shassoo er my chass. DF idiom

adult (n.) peiagh aasit

harum-scarum (n.) peiagh gyn thort

hint cowrey; coyrle; faaue: Give a hint - Faaue y chur da peiagh. DF idiom; fou; sannish: Drop a hint - Sannish y chur da peiagh. DF idiom; (v.) cur faaue da

nobody (n.) peiagh erbee

offender2 (n.) (legal) peiagh loghtagh

nastey Nollick Christmas box: By-vie lesh ny meoiryn-shee loayrt rish peiagh erbee honnick red erbee va drogh-ouryssagh ec y traa shen, ny peiagh erbee hooar red ennagh myr shoh myr nastey Nollick, foddee. BS

antivivisectionist (n.) noi-viogharrey, peiagh noi'n vioghiarrey

anyone (pron) fer erbee; peiagh erbee

human being (n.) peccah, peiagh, sheelnaue

p'agh See peiagh person; sinner

any person (n.) peccagh erbee; peiagh erbee

masquerader (n.) daunseyr far eddin, peiagh lhiggey er

person (n.) p'agh, peiagh, pyagh; peccagh; persoon

personation (n.) jannoo arrish er peiagh, persoonaghey

enfold (v.) clamey: Enfold someone - Peiagh y chlamey. DF idiom; filley seose

greesaght (f.) incitement, instigation, motive: Greesaght y chur ayns peiagh ennagh. DF

insh er denunciation, inform, tell on: Peiagh ennagh y insh er. DF

act1 aghtey, lhiggey; cloie; immeeaght; jannoo; obbraghey: To act for a person - Dy obbraghey er son peiagh. DF idiom

advantage2 (upper hand) laue yn eaghtyr: Gain the advantage over someone - Laue yn eaghtyr y gheddyn er peiagh ennagh. DF idiom; lhiass

blacklist (v.) crossey; cur 'sy lioar doo: Blacklist someone - Peiagh ennagh y chur 'sy lioar ghoo. DF idiom

buttonhole1 (v.) (person) greim y ghoaill er: Buttonhole someone - Greim y ghoaill er peiagh ennagh. DF idiom

dare cur y lane fo, doolaney; doolane; lhoys: Dare anyone? - Lhoys da peiagh erbee? DF idiom; byloys: Dare you go? - B'lhoys dhyt goll? DF idiom

human (n.) dooinney; (n.) deiney: The gardener turned up some human bones - Ren y gareyder reuyrey neese craueyn deiney ennagh. DF idiom; peccagh, peiagh; (adj.) dooinnoil

incite (v.) brasnaghey: Incite someone to work - Peiagh ennagh y vrasnaghey gys obbyr. DF idiom; greesaghey, greinnaghey

inform (v.) cur fys da; insh da: Inform your brother of it - Insh da nyn mraar eh. JJK idiom; insh er; (y) vrah: Inform against a person - Peiagh ennagh y vrah. DF idiom

loan (v.) cur er eeasaght, eeasaghey; (n.) yeeasaght; eeasaght: Accommodate a person with a loan - Eeasaght y chur da peiagh ennagh. DF idiom

replace (v.) cur nyn ymmyd, goaill ymmyd jeh, cur ayns oik peiagh elley, cur ayns ynnyd jeh, cur er ash ayns ynnyd

revolt (v.) cur grayn er; irree magh: Incite someone to revolt - Peiagh ennagh y ghreesaghey gys irree-magh. DF idiom; irree-magh

somebody (n.) fer ennagh; peccagh ennagh; peiagh ennagh; pagh ennagh: To quarrel with somebody - Tuittym magh lesh pagh ennagh. JJK idiom

The Speaker demands order Ta'n Loayreyder cur y whaiyl fo harey nagh jean peiagh erbee feiyral

ashoonaght (=Ir. náisiúntacht) (f.) nationality: Chammah as shen, t'eh gra dy lhisagh y peiagh share goll er pointeil as s'cummey yn ashoonaght. BS

ashoonaghteyryn nationalists: Peiagh erbee ta feddyn foill lesh yeearreeyn ny ashoonaghteyryn Celtiagh son seyrsnys lane, ta ny hashoonaghteyryn cur freggyrt da gra dy vel cheer ennagh ta ny sloo na yn cheer ocsyn slane seyr Carn

ass y cheer abroad: Nish fod Mnr Jenkins, Scrudeyr Hostyn, ceau magh ass y cheer peiagh erbee t'eh coontey y ve ny 'er-atchimys - gyn boirey mychione cooyrtyn as nyn lheid. Carn

buggal bug: T'ad lhiggey er dy vel kied oikoil currit da dy chooilley offishear ta buggal peiagh ennagh. Carn

bunraght (f.) constitution: Cha nel ad laccal bunraght screeut veagh cur kiartysyn leighoil da gagh peiagh. Carn

bunraghtagh constitutional: Ta shenn chairys bunraghtagh ec ny Manninee dy reih cre erbee peiagh t'ad laccal dy reill harrystoo,van. Carn

bwoailley impinge; strike: Shymmey keayrt honnick shin eh agh cha vaik shin eh rieau bwoailley peiagh erbee. CJ

choud's shoh still, this far: Agh cre'n boayl? Cha nel fys ec peiagh erbee choud's shoh. Carn

coontee count: Coontee shiu yn laa shen caillit nagh vel shiu er yannoo peiagh erbee ny share. EF

fee marrey shags: Va pirree, stronnagyn, fee marrey, pibbinyn baney, caaigyn as ny smoo ry-akin as ghow dagh peiagh taitnys ayndaue. Carn

gyn moir motherless: Shen yn aght 'sy theihll shoh - shimmey peiagh kenjal as dooie gyn paitchyn erbee oc, as fir elley as cloan oc gyn moir dy kiarail er nyn son. Dhoor

gyn tendeil (as desk) unattended: Agh y red s'cosoylee dy ventyn rish y theay, shen final daeed punt son peiagh erbee vees faagail carbyd gyn tendeil. BS; unguarded

jiarg-bwee orange: S'goan y peiagh t'ayn nish as fys echey ny eck dy row Yernish screeut er ny bratteeyn jeh Possanyn Jiarg-bwee dy liooar Carn

losteyrys arson: S'tiark y fer va goit son y losteyrys shoh: t'eh grait nagh vel peiagh erbee er ve goit son echey. Carn

meoiryn shee constabulary, police, police force: Cha nel peiagh erbee er ve goit ec ny meoiryn shee rish bleeantyn jannoo y lhied shen. Carn

nagh moo neither: Chamoo daink mee quaiyl rish kiaulleyder dooie erbee, nagh moo vel mee er chloie marish peiagh erbee elley Carn

neu-ghemocratagh undemocratic: Tamain coontey dy re neu-ghemocratagh yn red shoh dy vel ny Sostnee abyl jannoo shoh er y fa nagh vel oltey ny peiagh erbee ayns reiltys Hostyn dy loayrt ass nyn leih. Carn

peccagh (=Ir. Ir. peacach) pl. peccee COMPARE peiagh human, person: Ta peccagh ennagh er ventyn rhym Bible; transgressor, sinner: cre'n-fa foast ta mish myrgeddin er my vriwnys myr peccagh? Bible

pibbin (f.) (pl -yn) puffin: Va pirree, stronnagyn, fee marrey, pibbinyn baney, caaigyn as ny smoo ry-akin as ghow dagh peiagh taitnys ayndaue. Carn

pirree kittiwakes: Va pirree, stronnagyn, fee marrey, pibbinyn baney, caaigyn as ny smoo ry-akin as ghow dagh peiagh taitnys ayndaue. Carn

Possanyn Jiarg-bwee Orange Lodge: S'goan y peiagh t'ayn nish as fys echey ny eck dy row Yernish screeut er ny bratteeyn jeh Possanyn Jiarg-bwee Carn

quaaghey going queer; strange: Agh ga dy vel wheesh dy skeealyn quaaghey goll mygeayrt my-nyn-gione, vel peiagh erbee ec y traa t'ayn credjal dy row rieau y lheid ayn? LC

reagheyderyn administrators: Gura mie eu dys ny reagheyderyn as dagh peiagh v'ayn son traa taitnyssagh. Dhoor

reirey (=Ir. riarachán) 1 administer, casting, extend, manage, order, reach, serve a: Vel peiagh erbee reirey ort? DF; 2 administration, management, procuration; 3 dictation

rinkeyr dancer: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh Carn

s'goan 1 hardly, scarcely, shortest a: S'goan yn peiagh ta toiggal dy row ny Celtiee ayns shoh roish ny Sostnee. Carn; 2 (of money) tightest

sheshaght chiaullee (f.) choir, chorus: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh, eddyr piobeyr Albinagh as piobeyr Manninagh, eddyr sheshaght-chiaullee Vretnagh as sheshaght chiaullee erbee elley fegooish caggey brishey magh Carn; consort

skynnaghyn knives: Va skynnaghyn oc as v'ad aarloo marroo peiagh erbee veagh prowal cur sthap roo. Dhoor

squad squad: Dy aighoil cha row peiagh erbee er ny lhottey, agh ta offishearyn veih squad ny loghtyn trome-chooishagh er ve ec y stashoon, va tannaghtyn dooint. BS

studeyr (=Ir. staidéar) student: tra hirr Radio Foyle ayns Beeal Feirshtey er yn "Institute" dy loayrt roosyn er yn radio ayns Yernish mysh studeyrys Yernagh, hooar ad magh nagh row peiagh erbee sy Chommyn as Yernish oc. Carn

tostid (=Ir. tost) hush, incommunicativeness, lull, quietness, reticence, silence, tacitness, taciturnity: Cha nhegin da peiagh erbee ve currit ayns pryssoon raad ta rour soilshey, ny dorraghys, ny sheean, ny tostid ta cur er dy hurranse sy chione echey. Carn

yannoo veg (dy); (to) loaf about, do nothing: Tra raink mee Ellan Vannin reesht va mee g'ennaghtyn dy row mee ayns Sostyn, ny boayl ennagh elley, boayl nagh vel traa ec peiagh erbee dy yannoo veg. Carn

prudence (n.) creenaght: Enjoin prudence upon a person - Coyrle y chur da peiagh dy ve creeney. DF idiom; feeudid, feeudys; tashid: Young as he is, he isn't wanting in prudence - Ga dy vel eh aeg, cha nel eh laccal, tastid. JJK idiom

ard-wannalagh (adj.) haughty, stubborn, stuck up, superior: Ec y traa shen hig Sostynagh ard-wannalagh stiagh dy cheau argid erskyn towse as ec traa ennagh 'sy traa ry-heet nee peiagh gra "cre 'sy theihll va jeant son Jishag y Nollick! Dhoor; (n.) arrogant person

maynagh (=Ir. manach) monk: honnick eh dy row peiagh elley er y negative nagh row eh er vakin ec y traa, as v'eh caslys jeh maynagh as v'eh ceau goon doo gys ny boynyn echey as bayrn-bussallagh er y chione. LC [L. monachus]

neuhickyrit unconfirmed, unconvinced, unestablished, unratified, unsecured, unverified: Cha dooar ad y fer fo ourys ayns shoh, as ren ad troailt my hwoaie dys yn Ellan Lioas, raad va skeeal neuhickyrit dy vaik peiagh ennagh y fer-lhee as y daa phaithey aeg echey. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog