Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: paitchyn | Results: 69

paitchyn children: Lhig-jee da ny paitchyn cheet hym's Bible


Inexact matches:

cair-freayll paitçhyn child custody

currym paitchyn child welfare, infant welfare

eaddagh paitçhyn childrens wear

cooney cadjin argidoil son paitçhyn child benefit

Grunt ny Paitchyn Children's Ground

Keyll ny Paitchyn Childrens Wood

Lioaryn son Paitchyn Saa Junior Reading

Lioaryn son Paitchyn Shinney Senior Reading

Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children

Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children Chief Executive

child custody (n.) cair-freayll paitçhyn

childrens wear (n.) eaddagh paitçhyn

child welfare (n.) currym paitchyn

infant welfare (n.) currym paitchyn

children (npl.) cloan; lhiennoo: My love to your children - My ghraih da ny lhiennoo eu. JJK idiom; scollagyn; paitchyn: Dress the children as quickly as possible - Cur mysh ny paitchyn cha tappee as oddys shiu. JJK idiom; oikanyn; ponniaryn: I want the children to be obedient - Saillym ny ponniaryn dy ve biallagh. JJK idiom

Children's Ground (n.) Grunt ny Paitchyn

Childrens Wood (n.) Keyll ny Paitchyn

child benefit (n.) cooney cadjin argidoil son paitçhyn

Junior Reading (n.) Lioaryn son Paitchyn Saa

Senior Reading (n.) Lioaryn son Paitchyn Shinney

Department of Education and Children (n.) Rheynn Ynsee as Paitchyn

Department of Education and Children Chief Executive (n.) Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn

Baarlagh English: Agh b'olk lhien ny paitchyn Baarlagh shen. Carn

cur smaght er cow, govern: Cur smaght er ny paitchyn chelleeragh. Dhoor

cruel (adj.) barb, barbaragh, deinaghtagh, deinyssagh; dewil: I should never have thought that a mother could be so cruel to her children. - Cha jinnin rieau er smooinaghtyn dy jargagh moir ve cha dewil da e paitchyn. JJK idiom; durey

tribe (n.) kynney, mooinjer, tribe; eggys: He has a whole tribe of children - Ta slane eggys dy chloan echey. DF idiom; clein: These children form part of the tribe - Ta ny paitchyn shoh jeh'n chlein. DF idiom

aachroo recreate, reform, restoration, retrace: Aachroo 'Aeglagh Vannin' fastyr beg ny ghaa dagh shiaghtin son paitchyn eddyr queig as daa vlein yeig dy eash. Dhoor; (to be) fly-blown

as red elley furthermore, moreover: As red elley ta scanshoil, t'eh jeeaghyn dy vel ny paitchyn goaill soylley jeh'n "ghamman". Carn

bardys poetry: va paitchyn voish scoillyn jeh dy-chooilley ard jeh'n Chorn ry-gheddyn goaill ayrn ayns cruinnaght vooar son arraneyn, kiaull as cloieaghyn, bardys as y lhied. Carn

ben ruy (f.) redhead: haink y ven thie magh ass e thie as hass ee er y ghreeish, v'ee ny ben ruy as stoamey as thollee mysh jeih bleeaney as feed d'eash as kiare paitchyn eck. JC

bunscoill (f.) (pl -yn) primary school, elementary school: T'eh bunnys erskyn credjal nagh row bunscoill erbee ayns Nalbin raad va paitchyn abyl gynsaghey trooid Albinish gys 1958 Carn

Catalonish (f.) (language) Catalan: Ta'n slattys shoh gra dy vel y chair ec paitchyn dy ve ynsit trooid nyn jengey chliaghtagh - Catalonish ny Spaainish. Carn

chenjeanyn beacons: Ec toshiaght yn nuyoo lhing jeig va slane geuley dy chenjeanyn er ooilley liurid yn clyst, as va paitchyn ceau slonganyn dy vlaaghyn, as daunsin ayns straneyn laue ry-laue. Dhoor

cosney er ash (money) win back; gain back: By haittin lhiam cosney er ash da'n vaatey son dy ymmyrt seose y phurt hene gys Thie Liauyr ny Loghlinee as ny mraane as paitchyn ain fieau orrin aynshid. GK

cruinnaght (f.) assembly, eisteddfod, event, function, gathering, meeting: Fastyr Jeheiney va paitchyn voish scoillyn jeh dy-chooilley ard jeh'n Chorn ry-gheddyn goaill ayrn ayns cruinnaght vooar son arraneyn, kiaull as cloieaghyn, bardys as y lhied. Carn

cur bassag da box ears, clap, cuff, pat, slap, smack: Vrie dooinney voish Radio Vannin jeh sleih cadjin c'red v'ad coontey jeh cur bassag da paitçhyn. BS

drane (f.) metre, poetry, rhyme: Sy phossan cloie, Beeal Arrish, ta ny paitchyn toiggal Gaelg dy liooar dy ghoaill arraneyn as draneyn beggey as dy ghoaill ayrn ayns skeeallyn. Carn

ellyneyr artist: Haink eh dy ve ny ellyneyr as ard-ghoo dy liooar echey, lesh ben aalin as paitçhyn aalin. SF

emshir (f.) See emshyr tense, time, weather, weather conditions: v'eh er ny paitchyn cowraghey yn emshir chaie chooie. Carn

emshir chaie (f.) past tense: Eisht lhaih y ven ynsee magh oardrailagh as v'eh er ny paitchyn cowraghey yn emshir chaie chooie. Carn

er y raad magh outbound; on the way out: Ny fuuirree dy hymsaghey'n chooid ayd ny cooid ny paitchyn er y raad magh Dhoor

freayll seose carry on: As loayr mychione yn traa ry-heet, cre mychione freayll seose y Ghaelg, tra vees ny paitchyn shoh shenn dy liooar dy 'aagail y Vun-scoill, lane jeh Gaelg? Dhoor; (of equipment) maintenance

Gaelgagh Gaelic, Manx, Scottish Gaelic: Eer ayns scoill-cloie Gaelgagh, cha nod oo ve shickyr dy loayragh paitchyn Gaelg Carn; highland people

goll er kiaddey under construction: Shione dooin nagh vel ny scoillyn ooilley niartal as aignaghyn paitchyn goll er kiaddey. Carn

gymmydey using: Ga dy ren ny paitchyn toiggal dy chooilley nhee ayns Gaelg as ga dy row ad gymmydey Gaelg nish as reesht, cha ren ad rieau loayrt ee car y traa. Carn

gyn moir motherless: Shen yn aght 'sy theihll shoh - shimmey peiagh kenjal as dooie gyn paitchyn erbee oc, as fir elley as cloan oc gyn moir dy kiarail er nyn son. Dhoor

halley baljagh guildhall: Cuirrey Kiaull Gaelgagh lesh Kiaull veih Nerin, Nalbin as Mannin - Halley Baljagh, Purt le Moirrey Tiggadyn £5 sleih aasit, £3 paitchyn Dhoor

lettyraght (f.) belles-lettres, letters, literacy, literature: Ta'n yeearree jerrinagh jeh'n saase Kodaly cur lettyraght kiaulleeaght as ennaghtyn co-vingysagh da ny paitchyn. Carn

Mean Fouyir (=Ir. Meán Fómhair) (f.) September: Ayns Mean Fouyir hed yn chied nuy paitchyn gys brastyl slane-hraa vees goll er cummal dy bollagh trooid Gaelg. Dhoor

oardrailagh prescriptive; imperative: Eisht lhaih y ven ynsee magh oardrailagh as v'eh er ny paitchyn cowraghey yn emshir chaie chooie. Bible

pairk (=Ir. páirc) (f.) course, moorland, pasture field, untilled field: Pairk Valley Cheerey Connaghyn. DF; park, public garden: Hannah, t'adsyn er hroggal pairk son paitchyn aegey ec Faaie Craine. BS

paitchey (=Ir. páiste, Sc.G. pàiste) pl. paitchyn 1 bairn, child, kid a: Ta ommijys fraueit ayns cree paitchey Bible; 2 bantling, brat, chit; 3 (boy) page, varlet [E.M.Ir. páitse]

prowalys probation: lurg shen bee yn prowalys goaill stiagh dy bee tooilley schleiyn ec ny paitchyn ayns Gaelg. Dhoor

saiagh sated, satisfactory, satisfied, satisfying, sufficient: C'woad dy leih gyn loght, mraane as paitchyn ny mastoc, vees marrooit my bee accrys-folley ny Steaytyn Unnaneysit saiagh? Dhoor

scoill (=Ir. scoil) See schoill (f.) learning, schooling; school: Ta mac oc ta hoght bleeaney dy eash as t'ad cur eshyn gys scoill Vretnish, ta shen dy ghra, scoill raad ta ny paitchyn gynsaghey dy chooilley red trooid Bretnish. Carn

scoill-ard (f.) high school: Cur er bun Unnid ayns Scoill-Ard raad ynsee paitchyn cooish ny ghaa trooid Gaelg. Dhoor

scoillyn schools: ta caaghyn ayms dy ynsaghey paitchyn mee-hene as dy chooney lesh ynseyderyn elley ta gobbraghey son y Ghaelg ayns possanyn cloie as scoillyn. Dhoor

sleetchal loitering, lurk, lurking, sneak, sneaking: Eer dy vel ny paitchyn ain jannoo dy mie ayns Gaelg ec y traa t'ayn, ta Baarle ee-hene sleetchal mygeayrt ayns y chorneil, as cha nodmayd shaghney ee! Dhoor

slonganyn garlands: Ec toshiaght yn nuyoo lhing jeig va slane geuley dy chenjeanyn er ooilley liurid yn clyst, as va paitchyn ceau slonganyn dy vlaaghyn, as daunsin ayns straneyn laue ry-laue. Dhoor

Steornavaie Stornoway: Nish t'ad er ngeddyn y vollag jeh nane jeh ny paitçhyn sy twoaie jeh'n Rank, as ta ny meoiryn-shee er ngoll erash dys Steornavaie dy hirrey tooilley leeidyn. BS

ta'in we are: Dy firrinagh, she yn doilleeid smoo t'ain yn genney dy vraane as paitchyn ta loayrt Gaelg. Carn

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

tree feed sixty, threescore: Ec kione yn imbagh souree va ny smoo na tree feed paitchyn cheet gys Mooinjer Veggey, as kiare possanyn ain ayns Braddan, Balley Sallagh, Jorby as Purt Chiarn. Dhoor

trieghyn feet, soles: Va paitchyn cheet huc dinsh daue dy row sleih ennagh deayrtey geayr er'n voayl v'ad cliaghtey cloie yn aght va trieghyn nyn mraagyn goll loau. Carn

ymmydoil handy, useful, valuable: Choud's ta paitchyn gynsaghey chengaghyn 'ymmydoil' t'eh mie dy liooar, t'ad gra. Carn

dress (n.) eaddagh: Native dress - Eaddagh ny cheerey. DF idiom; gooyn: A dress in white silk - Gooyn jeh sheeidey bane. DF idiom; (v.) baarey; coamrey; cur eaddagh er; cur mysh: Dress the children as quickly as possible - Cur mysh ny paitchyn cha tappee as oddys shiu. JJK idiom; jannoo coamrey da; jeshaghey; jesheenaghey; lhiasaghey; pollal; screebey; skeoghey; stolkey; kiartaghey

meechoardailys clashing, disagreeableness, disagreement, discord, dissent, incompatibility, variance: sleih er nyn shirrey erreish da bing ardwhaiyllagh sy Reeriaght Unnaneyssit v'er resooney dy row yn fendeilys leighagh jeh 'smaghtagh resoonagh' ayns meechoardailys rish Conaant ny h-Ashoonyn Unnaneyssit cour Cairyn ny Paitçhyn. BS

tost muteness, speechless: Vrie mee j'ee mychione y dooinney eck, as dy beagh paitchyn elley marish Hommy Beg; v'ee ny tost rish tammylt beg, eisht yeeagh ee orrym dy hrimsagh gra dy row Robin Gorry e dooinney-heshey, ny hiaulteyr er lhong- hiaullee vooar Dhoor; mute; silent

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog