Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: orrym | Results: 193

orrym (=Ir. orm) on me: Cooinee orrym, O my Yee Bible; over me


Inexact matches:

Ny cur eie orrym (intj) Leave me alone: Ny cur eie orrym as cha derym eie ort. DF

Sheean mie orrym (intj) Lord bless me

cooinee commemorative, help; remember: Cooinee orrym, O my Yee Bible; shall remember: as cooinee ad orrym ayns cheeraghyn joarree Bible

called denmys; deie, deïe; eit; gerrymit; sumney; sumnit; symnee; er ny enmys; d'yllee: As soon as they called me, I got up - Cha leah's d'yllee ad orrym, hrog mee orrym. JJK idiom

loathe (v.) feodaghey; jiooldey; cur feoh da: I loathe doing it - T'eh cur feoh orrym jannoo eh. DF idiom; cur tah er: I loathe it - T'eh cur tah orrym. DF idiom

on me orrym: That doesn't depend on me - Cha nee shen croghey orrym. JJK idiom; (emph.) orryms, orrym's: It all falls on me - T'eh ooilley orryms. DF idiom; orrym-pene

over me harrym: It fell over me - Huitt eh harrym. DF idiom; orrym: You have an advantage over me - Ta vondeish ayd orrym. DF idiom

smiling gearagh; mongey: She was smiling at me - V'ee mongey orrym. DF idiom; mynghearey: She was smiling at me - V'ee myn ghearey orrym. DF idiom

orrym-pene (emph.) on me, on myself: Shen ny va raipit liorish beishtyn, cha dug mee lhiam hood: ghow mee yn coayl orrym-pene; mish hass roish edyr eh ve geiddit 'sy laa, ny geiddit 'syn oie. Bible

blake (impv) gape: Vlake ee orrym DF

cooinnee remember: Cooinee orrym, O my Yee Bible

croaganyn horseflies: T'ad lhie orrym myr croaganyn. DF

doalgaanee (f.) daze, hocus-pocus: Va doalgaanee orrym. DF

dreeys boredom, flatness, vapidity: Ta dreeys orrym. DF

ellag (f.) hiccough: Ta'n ellag orrym. DF

kinkyn fits: Va kinkyn orrym. DF

lag-chreeys sadness: Hug eh lag-chreeys orrym DF

meehreisteil (f.) distrust, mistrust: T'eh cur meehreisteil orrym. DF

meevianagh distasteful: Yeeagh eh orrym lane meevianagh. DF

slamm dream: Ta slamm orrym. DF

tah loathing: T'eh cur tah orrym. DF

verr overtook: verr laghyn my heaghyn orrym. Bible

looked (v.) yeeagh: He looked at me - Yeeagh eh orrym. DF idiom

Lord bless me (intj) Shee bannee mee; Sheean mie orrym

surprise yindys: You surprise me - T'ou cur yindys orrym. DF idiom

aacheoid (f.) rheumatism: Ta'n aacheoid jannoo orrym. DF; disease, sickness

builley coshey stamp: Hayrn eh builley coshey orrym DF

cha beagh wouldn't be: Cha beagh yindys orrym. DF

Cre erbee Whatever, Whichever, Whichsoever: cre erbee hirrys shiu orrym, ver-ym diu. Bible

curmit enjoined: Son shoh myr ve curmit orrym liorish goo'n Chiarn Bible

dooble double: lhig da ayrn dooble jeh dty spyrryd ve orrym. Bible

dy doaltattym abruptly, suddenly: Haink eh dy doaltattym orrym. DF

dy goanlyssagh spitefully: T'ad tayrn er-gerrey ta dy goanlyssagh jannoo tranlaase orrym Bible

foddiaght longing: Son ta foddiaght orrym dy akin shiu Bible

foostyragh fidgety, fussy: T'eh cur ny foostyragh orrym. DF

friogganys cantankerousness, touchiness, snappishness: Ta shen cur friogganys orrym. DF

ghoghe would take: Dy beagh shiu graihagh orrym, ghoghe shiu boggey Bible

grayn (f.) abhorrence, horror, loathing: Hug eh grayn orrym. Bible; (npl.) orders

hirrys shall seek: cre erbee hirrys shiu orrym, ver-ym diu Bible

hym to me: haink eh stiagh hym dy hayrn scammylt orrym Bible

joanagh dusty, powdery: Ta aggle orrym dy bee ny raaidyn feer joanagh. JJK

lhongaghyn meals: ta my osnaghyn cheet orrym roish my lhongaghyn Bible

O Hiarn (voc.) O Lord: O Hiarn Yee, cooinee orrym Bible

pianyn pains: Haink pianyn niurin mygeayrt-y-moom: ren ribbaghyn y vaaish berraghtyn orrym. Bible

pleateil converse, prate, prattle, talk: Shee Yee orrym t'ad pleateil reesht! Dhoor

shilley bieau glance: Cheau eh shilley bieau orrym. DF

shimmey (=Ir. is iomadh) many: Shimmey t'adsyn ta dy my voirey as jannoo tranlaase orrym Bible

snog 1 nod a: Snog eh e chione orrym. DF; 2 (of head) toss

terriu bulls: ta terriu lajer Vasan er hoiaghey orrym er dagh cheu Bible

vaaish See baaish :3 (y) of death: ren ribbaghyn y vaaish berraghtyn orrym. Bible

aback (prep.) cheu chooylloo; (adv.) ergooyl; yindys er: I was taken aback - Va yindys currit orrym. DF idiom

abhor (v.) cur feoh da, feohdaghey: I abhor it - T'eh cur feoh orrym. DF idiom I abhor it - S'grayn lhiam eh. DF idiom; jiooldey

afraid (adj.) aggle er: I'm afraid his mother will be very uneasy - Ta aggle orrym dy bee e voir feer neuaashagh. JJK idiom; agglit; fo atchim

after this (ny) yei shoh; (ny) lurg shoh: I fear we shall have cold weather after this - Ta aggle orrym dy bee emshir feayr ain ny lurg shoh. JJK idiom

afterwards (adv.) jei; (ny) lurg; (ny) s'anmee: I fear we shall have to pay for it afterwards - Ta aggle orrym dy nhegin dooin eeck er e son ny s'anmee. JJK idiom

alms (npl.) jeirk: She begged alms off me - Hirr ee jeirk orrym. DF idiom

attacked soit er: I should be sorry if you had been attacked - Veagh trimshey orrym dy beagh shiu er ve soit er. JJK idiom

bad turn drogh-heaym: I had a bad turn today - Haink drogh-heaym orrym jiu. DF idiom; drogh-hurn: I won't do a bad turn in exchange for a good turn - Cha jeanym drogh-hurn y chooilleeney son turn mie. DF idiom

bless1 (v.) bannaghey, casherickee, casherickey; sheeaney: Bless me! - Sheean mie orrym! DF idiom; (to); (dy); (y) vannaghey: The Lord bless us - Dy jean yn Chiarn shin y vannaghey. DF idiom; bannee: Lord bless me - She bannee mee. DF idiom

charge1 currym: I take charge of him - Ta e churrym orrym. DF idiom; lught lectragh, trimmid lectragh; orraghey; sarey

clutch (n.) aail, greim; (v.) goaill greim er, greimmey; glackey: He made a clutch at me - Ren eh glackey orrym. DF idiom; craag: The clutch is slipping - Ta'n chraag skyrraghtyn. DF idiom

cold feayght; feayr: I fear we shall have cold weather after this - Ta aggle orrym dy bee emshir feayr ain ny lurg shoh. JJK idiom; feayraght; mughane: She has a bad cold - Ta mughane olk eck. JJK idiom

crop1 baair, baar: Give me a close crop - Jean baarey lhome orrym. DF idiom; pollal, troarey; (n.) scrobbag, sproghan; troar, troayr

daze1 cur er shaghryn; dallaghey; doalgaanee: I was in a daze - Va doalgaanee orrym. DF idiom

deal1 (v.) cur magh, jannoo, truckal; dell; dellal: I have to deal with him - She orrym dy ghellal rish. DF idiom

demands (npl.) aggyrtyssyn; currymyn: I have many demands on my time - Ta ymmodee currymyn orrym. DF idiom

depend (v.) croghey er: That doesn't depend on me - Cha nee shen croghey orrym. JJK idiom

despair dooghid; drogh-hreihys; lhag-hreishteil; meehreishteil: I despair of it - T'eh cur meehreisteil orrym. DF idiom

do not nar; ny: Do not interrupt me - Ny cur stiagh orrym. DF idiom; nagh: Do not speak - Ny loayr. DF idiom; ny jean: Do not let him - Ny lhig da. DF idiom

dream ashlish: I had a dream - Honnick mee ashlish. DF idiom; brann; dreamal; slamm: I'm in a dream - Ta slamm orrym. DF idiom; branlaadee

dusty (adj.) joanagh: I'm afraid the roads will be very dusty - Ta aggle orrym dy bee ny raaidyn feer joanagh. JJK idiom; joanlagh, leoiragh; brineenagh

even cormal; corrym; doaieagh; eer: He didn't even look at me - Cha ren eh eer jeeaghyn orrym. JJK idiom; foast; gob ry ghib; hene; jannoo corrym; lieh my lieh; rea; towshit; jarroo; kiart; myr y cheilley

fault (v.) feddyn foill ayn; scoltey; fout, lheamys; loght: The fault lies with you - Orts yn loght. DF idiom; foill: The fault lies at my door - Ta'n foill ny lhie orrym pene. DF idiom

glance ceau shilley bieau er: He flashed a glance at me - Cheau eh shilley bieau orrym. DF idiom; shilley bieau: Glance over a book - Shilley bieau y cheau er lioar. DF idiom; skyrraghtyn; sooilleragh

imposing (adj.) moylleydagh; (v.) cur er: I hope I am not imposing on you - Ta treisht orrym nagh vel mee cur ort. DF idiom

judgments (npl.) briwnyssyn: And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgments - As hug y Chiarn currym orrym ec y traa shen, dy ynsaghey diu slattyssyn as briwnyssyn Bible

Leave me alone (intj) Lhig lhiam, Lhig fea dou, Faag void mee, Ny cur eie orrym

leisure (n.) traa seyr, soccar; ienchys; corsoie: I have no leisure - Cha vel corsoie orrym. DF idiom

lie1 breag, breg: He said that I told a lie - Hug eh y vreag orrym. DF idiom; flip; lhiaght, lhiaghtey

look at (v.) jeeaghyn er: He didn't even look at me - Cha ren eh eer jeeaghyn orrym. JJK idiom

mortified (adj.) fo nearey, marroo, molkit; nearey er: I was mortified - Va nearey orrym. DF idiom

notion (n.) conrieught, smooinaght; teaym: I took the notion - Haink yn teaym orrym. DF idiom; eie: She had no notion of it - Cha row eie erbee eck er. DF idiom

on myself (emph.) orrym-pene: I am taking it on myself to to it - Ta mee goaill orrym pene dy yannoo eh. DF idiom

payment (n.) eeck: He is pushing me for payment - T'eh crowal orrym son eeck. DF idiom; eeckys; leagh; cooilleen

pointed (adj.) birragh: He has pointed ears - Ta cleayshyn birragh echey. DF idiom; birranagh, brackit, byrragh, frioganagh, geyre, gibbagh; (v.) yeeree: He pointed the gun at me - Yeeree eh y gunn orrym. DF idiom

query cowrey feyshtey; fenaght; fenaghtyn; feysht: He looked a query at me - Yeeagh eh orrym as feysht ayns ny sooillyn echey. DF idiom

ran (v.) roie: He ran with all his might, and at last he overtook me - Roie eh lesh ooilley e niart, as fy-yerrey ver eh orrym. JJK idiom

ravenous (adj.) accrys mooar er: I am ravenous - Ta accrys mooar orrym. DF idiom

reckon (v.) coontey: I will have to reckon with John - Bee eh orrym coontey Juan stiagh. DF idiom

roads (npl.) bayryn; raaidyn: I'm afraid the roads will be very dusty - Ta aggle orrym dy bee ny raaidyn feer joanagh. JJK idiom

rush (n.) leaghyr, shuin; skiootal; driss: He's in a big rush - Ta driss mooar er. DF idiom; ratch: He made a rush on me - Ren eh ratch orrym. DF idiom

scare aggle: It gave me a scare - Hug eh aggle orrym. DF idiom; atchim; agglaghey

scold (v.) cur da, sheebey; troiddey: I'm afraid the teacher will scold me - Ta aggle orrym dy jean y fer-ynsee troiddey mee. JJK idiom; (n.) postyr; beealeyrey

shaked (n.) chrie: they that looked upon me shaked their knees - adsyn va jeeaghyn orrym chrie ad nyn ghing Bible

shall remember chooinys; cooinee: and they shall remember me in far countries - as cooinee ad orrym ayns cheeraghyn joarree Bible

thirst (n.) droogh, paa; paays: I am thirsty - Ta paays orrym. DF idiom; taart

undertake2 (v.) (promise) goaill er: I myself, undertake that - Ta mee goaill shen orrym pene. DF idiom

uneasy (adj.) anaashagh, corragh, graue-aashagh, imneagh; neuaashagh: I'm afraid his mother will be very uneasy - Ta aggle orrym dy bee e voir feer neuaashagh. JJK idiom

urge brasnaghey; brasnee; coyrlaghey; coyrlee; egin: I felt the urge - Haink yn egin orrym. DF idiom; eignaghey; geginaghey; greinn; greinnaghey; greinnee; mien; yeearree

wind1 (n.) ennal; geay: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (v.) cassey, togher, troggal

windy1 (adj.) aggle er: I feel windy - Ta aggle orrym. DF idiom; geayagh: It's very windy - Te feer gheayagh. JJK idiom; geayeeagh; rastagh

aggle y vaaish mortal fear, fear of death: Ta my chree anveagh cheu-sthie jeem: as ta aggle y vaaish er duittym orrym Bible

baare lhiam I had rather: Baare lhiam currym y dorrys y ve orrym ayns thie my Yee: na dy vaghey ayns cabbaneyn ny mee-chrauee. Bible

baase1 (=Ir. bás, Sc. bas) pl. baaseyn bereavement, capital punishment, death, extinction, mortally: er aggle dy berr olk ennagh orrym, as dy voym baase. Bible; decease [O.Ir. bás]

Balley Moddey Farm of Dogs: Eisht v'eh orrym shooyl er y raad seose dys Balley Moddey. Dhoor

barroose bus, char-a-banc, omnibus: Smooinnee orrym, shiuish ta my chaarjyn, er barroose rish kiare ooryn as gyn caa erbee son tudjeen er-lhimmey jeh kerroo oor ec Balley Aah Luain. Carn

bolgagh abdominal, bellied, billowy, blister; bulging, puffy: V'ee jeeaghyn orrym lesh sooillyn bolgagh. DF; measly; bog, moss

brooighe eructation, pyrosis, to bring up wind: Ta skeddan cur brooighe agglagh orrym. DF; rift; water brash

bwilleenyn loaves: Cur-jee, ta mee guee erriu, bwilleenyn arran dan pobble ta geiyrt orrym Bible

by-haittin lhiam I thought it good: By-haittin lhiam dy hoilshaghey ny cowraghyn as yindyssyn, tan Jee ard er nobbraghey orrym Bible

caaig (pl -yn) chough, daw: Myr Celtiagh t'eh cur trimshey orrym nagh vel caaig erbee er-mayrn 'sy Chorn. Dhoor

cha voddym I cannot: cha voddym chea gys y clieau, er aggle dy berr olk ennagh orrym, as dy voym baase. Bible

cheayrtyn (ny) every now and then, periodic, sometimes: ga dy vel aggle orrym ny cheayrtyn: foast ta mee coyrt my hreishteil aynyds Bible

chiangley (n.) bond; (v.) retain; bind, join: Son shickyrys ghoin eh er my gheaylin, as y chiangley orrym eh myr attey Bible

chingys ghailley (f.) digestive trouble, stomach ache, bellyache: Va chingys ghailley agglagh jannoo orrym yn shiaghtin va mee son reaghey Dhooraght, as va mee currit gys y thie lheihys rish laa ny ghaa. Dhoor

chionn 1 austere, busy, extreme, fast, firm, firmly, hard-pressed, hardy, stiff, strait, stuck fast, taut, tense, tight, tight-fitting a: haink ad chionn orrym Bible; 2 (as penis) erect; 3 inflated; 4 speedy; 5 delicate

chionney beset: ren ad chionney orrym mygeayrt y thie Bible; clench, cog, fasten, gird, grit, inflate, momentum, press, pressurize, pump up, put on, screw up, straighten, strain, tauten, tighten; erection; throng

chraghey (y) prey upon: adsyn ooilley ta dty chraghey verym seose gys y chragh Bible; confound: Lhig dauesyn ve craghit ta jannoo tranlaase orrym, agh ny lhig dauesyn mish y chraghey Bible; undo; wound; oppress; vex; break; afflict

clickyn tricks: T'ad cloie clickyn orrym nagh lhishagh ve ayn - shen yn ash. Dhoor

cordail rish according to; endorse: Cordail rish my yerkal jeean, as my hreishteil nagh bee nearey orrym ayns nhee erbee Bible

craplagyn wrinkles: As t'ou er my choodaghey lesh craplagyn, ta feanish m: as ta'n shangid, ta ry-akin orrym, gymmyrkey feanish gys my eddin. Bible

Cre'n fa (interrog.) Wherefore, Why: Cre'n fa eisht nagh goyms orrym yn Credjue Creestee? CS

cur naardey annihilate, confound, ruin: tou cur orrym dy ve sheebit roish, tou cur naardey my vree Bible

dagh ooilley pheiagh all-comers, everyone, one and all, everybody: Ta graih orrym ec dagh ooilley pheiagh DF

e cheilley fellow: Va dagh derrey feysht echey orrym er dreeym e cheilley. DF

egin (=Ir. éigean) (f.) pl. eginyn 1 compulsion, constraint, necessity, force, urge a: cha vel veg aym dy voggyssagh ass: son tan êgin shoh lhie orrym Bible; 2 duress, stress, distress: Cur-my-ner, O Hiarn, son ta mee ayns êgin Bible; 3 rape, ravishment; 4 emergency

êie 1 idea a: Cren êie tad orrym, uss ree Yudah? Bible; 2 call a: As dooyrt ad, Eiê mayd er y ven aeg, as hee mayd cre jir eh hene. Bible

er my chooylloo behind me: Ta us er my ghummey --- my ghulyn as er my vialu --- lei u dy lau orrym. Psalm1610

faggys (=Ir. fagius and fagus) 1 almost: V'ad faggys er n'yannoo kione orrym er y thalloo: agh cha hreig mee dt'annaghyn. Bible; 2 close, contiguous, handy, near, nearby, neighbouring; 3 nigh a: Agh tan ghoo feer faggys dhyt, ayns dty veeall Bible

fakin (=Ir. faicsin, feicsin, Sc. faicsinn, faicinn) behold, envisage, scenery, see, spot, view, witness: Cre'n-fa ta shiu er jeet hym's, fakin dy vel dwoaie eu orrym Bible

fer ennagh somebody: yeeagh mee son fer ennagh dy ghoaill chymmey orrym, agh cha row dooinney erbee Bible

folderagh cut with scythe; mowing: Hug eh taitnys orrym jeeaghyn er Chalse lesh y yiarn-folderagh! Dhoor

freill-yms I will keep, I will preserve: Ta ny mooaralee er droggal breg orrym: agh freill-yms dt'annaghyn lesh ooilley my chree. Bible

frioggan pl. friogganyn barb, bristle, fin; (of hook) beard; dander: Hug eh frioggan orrym. DF; offence

furnish (f.) furnace: Haink chingys king orrym 's my ghailley myr furnish, My vellyn va teaymey magh maynrys my chree. GB

geearree beseeching, yearning: cre-erbee nee oo geearree orrym, shen nee'm er dty hon's Bible; desires

gholl gys 1 (dy); (to) take to; 2 (dy); (to) go to a: As dreggyr Jonathan Saul, Ren David dy jeean kied y hirrey orrym dy gholl gys Bethlehem Bible

goaill greim catch, clinch, hang on: Ta feayraght aym ta goaill greim orrym. DF

goanlyssagh 1 malevolent, malicious, malignant, rancorous, revengeful, spiteful, vindictive a: ta dy goanlyssagh jannoo tranlaase orrym Bible; 2 (spiteful) vicious; 3 spiteful person: Ta'n goanlyssagh brynneraght lesh e veillyn Bible

guinn y vaaish pain of death: As dooyrt eh rhym reesht, Shass, ta mee guee ort, orrym, as marr mee ass y raad; son ta mee ayns guinn y vaaish, ga dy vel ennal foast aynym. Bible

joanit powdered: Va mee shooyl yn ughtagh, g'ollish joanit lheeah, as paays y theihll orrym Coraa

kiarkylagh circular: Agh v'eh orrym drappal seose reesht, shaghey yn shenn woaillee kiarkylagh as Sniaul hene dys Park ny Eairkan. Dhoor

liack stone: T'ad er yiarey jeh my vioys ayns pryssoon, as er lhie liack orrym Bible [O.Ir. lía]

loaganey reel, rock, stagger: Hug eh orrym dy loaganey. DF; feel about: Ta mee loaganey lurg sneg y dorrysh. DF; (of troops) waver

loo affidavit, oath, swear, swearing: Loo-jee dou nagh jean shiu hene tuittym orrym. Bible; fewer, least, little, littler, minimum

magher messoil fruitful field: Derrey vees y Spyrryd er ny gheayrtey orrym veih'n yrjid, as dy bee yn aasagh magher messoil, as y magher messoil dy ve myr keyll. Bible

mychione about, concerning, on, re, regarding: Cooinee orrym, O my Yee, mychione shoh Bible; (point) touching: Nish mychione shirveish er ny nooghyn Bible

mynghearey smile: cha dooyrt ee veg rhym, agh hug ee failt orrym lesh snog y chione eck as mynghearey gennal. Dhoor; smiling

negin dou must I: Negin dou graih y chur dauesyn, oc nagh vel graih orrym? CS

nieu (f.) poison, toxaemia, venom, venomousness, virus: Lhig eh magh e nieu orrym. DF; toxic

quing (f.) pl. quingyn 1 (of scales) beam, balance beam, weigh-beam; 2 brace, team of oxen; 3 yoke a: Ta quing my loghtyn kainlt orrym liorish e laue's Bible [L. jungo]

ram sleih lot of people: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laaghyn seyrey. Carn; numerous people

reyggyryn certain, few: hoig reyggyryn treih yn chioltane, ren farkiaght orrym, dy nee goo yn Chiarn ve. Bible

scammylt (=Ir. scannal) (f.) pl. scammyltyn ignominy, scandal: haink eh stiagh hym dy hayrn scammylt orrym Bible; reproach

shangid emaciation, lankiness, leanness, slenderness, slightness, slimness: ta'n shangid, ta ry-akin orrym, gymmyrkey feanish gys my eddin. Bible; emptiness; spareness

shassooaght (f.) constancy, doggedness, immobility, insistence, invariability, persistency, resoluteness, steadfastness: 'Shassooaght (Sheerid) ny Mreih' Nish t'ou er chur graih orrym rish un clane laa, Mairagh tra nee uss faagail, cre nee uss gra? Dhoor

sheerid constancy, continuity, deathlessness, duration, endlessness, immortality, permanence: Shassooaght (sheerid) ny mreih' Nish t'ou er chur graih orrym rish un clane laa, Mairagh tra nee uss faagail, cre nee uss gra? Dhoor; continuance

shirr (impv) ask, require, seek: Shirr orrym, as ver-ym dhyt ny ashoonyn son dty eiraght Bible

shlee1 most, omission; more numerous: Adsyn ta dwoaie oc orrym gyn oyr, t'ad ny shlee na renaigyn my ching Bible

skibbyltee boghtey visitors: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laghyn seyrey. Carn

sliennoo (=Ir. sloinne) cognomen, surname: ta mee er choyrt sliennoo ort, ga nagh vel enney er ny ve ayd's orrym. Bible

smeyr ghoo (f.) bramble berry: honnick mee eh reesht as ga dy row e ennym jarroodit aym, dyllee mee er, 'Bannee mee! Feeyn smeyr ghoo,' as va cooinaght er orrym. Carn

speiy (f.) bill, billhook, hoe, mattock, pick; (v.) hack, hew: Agh ta shen cur cooinaghtyn orrym nagh vel mee er chur jerrey er rourey, ny er giarrey yn faiyr, ny er speiy ny sarkyllyn as ymmodee reddyn elley. Dhoor

sterymyn storms: Ta dty yymmoose lhie dy trome orrym: as tou er my heaghney lesh ooilley dty sterymyn. Bible

teaymey drainage; pouring: Halnk chingys king orrym 's my ghailley myr furnish, My vellyn va teaymey magh maynrys my chree. GB; pour

thousaneyn thousands: As soilshaghey myghin er thousaneyn jeusyn ta graihagh orrym, as freaylley mannaghyn Bible

tudjeen cigarette: Smooinee orrym, shiuish ta my chaarjyn, er barroose rish kiare ooryn as gyn caa erbee son tudjeen er-lhimmey jeh kerroo oor ec Balley Aah Luain. Carn

vee'm I shall be: Agh eiyree dty chenjallys-ghraihagh as dty vyghin orrym ooilley laghyn my vea: as neem's taaghey thie'n Chiarn choud as vee'm bio. Bible

yllagh er barrack, call upon, page: Ta lheid yn yllagh er my noid, ns ta ny mee-chrauee cheet orrym cha chion: son t'ad kiarit dy yannoo olk ennagh dou, cha goanlyssagh shen t'ad soit m'oï. Bible

ashamed (adj.) naaragh, nearagh; naarit; nearey er: You make me feel ashamed - T'ou cur nearey orrym. DF idiom; nearildagh: He is unable to work and ashamed to beg - Cha nod eh gobbragh as t'eh nearildagh jeirk y hirrey. DF idiom; neareydagh: You ought to be ashamed of yourself - By chair dhyt ve neareydagh jeed hene. DF idiom

at last (adv.) fy yerrey: He ran with all his might, and at last he overtook me - Roie eh lesh ooilley e niart, as fy-yerrey ver eh orrym. JJK idiom; fey-yerrey: But at the last Daniel came in before me - Agh fey-yerrey haink Daniel stiagh kiongoyrt rhym Bible

call1 cowree; eam: Call your companions - Eam er nyn sheshaghyn. JJK idiom; eamagh: I call you to witness - Ta mee g'eamagh erriu ooilley dy ymmyrkey feanish. JJK idiom; yllagh; yllee: Call me early - Yllee orrym dy-moghey. JJK idiom; eie, êie

charm (v.) cur fo druaight, druaightey; cur y fockle er: She put a charm on me - Hug ee yn fockle orrym. DF idiom; (n.) druaight, fockle, gueshag, guess, oalys, obb, pishag, sheean; sheeanys: Woman full of charm - Ben lane dy heeanys. DF idiom

cross1 crogh; crosh: Wait for me at the market cross - Fuirree ec y chrosh orrym. DF idiom; crossagh; crossey; tessen; tessen er y cheilley; (y) chrosh; croshag: He made the sign of the cross on himself - Hug eh croshag er e hene. DF idiom

drunkards (npl.) meshtallee; meshtyllee: Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim - Smerg dan attey dy voyrn, da meshtyllee Ephraim Bible; feallagh meshtoil; mooinjey veshtal: and the drunkards make songs upon me - as tan vooinjer veshtal jannoo ronneeaght orrym Bible; deiney meshtoil: and while they are drunken as drunkards - as nyn geeayl voue, myr deiney meshtal Bible

fear aggle: I fear we shall have to pay for it afterwards - Ta aggle orrym dy nhegin dooin eeck er e son ny s'anmee. JJK idiom; (n.) atchim, sgoagh; (v.) goaill aggle roish: Tall though you are, I don't fear you - Ga s'liauyr t'ou, cha nel mee goaill aggle royd. JJK idiom

hold (n.) brein lhuingey; holt: but they had not hold in the wall of the house - agh cha row veg y holt oc ayns voalley yn chiamble Bible; greim: He had a hold of me - Va greim echey orrym. DF idiom; (v.) cummal; greimmey; shassoo; greme; cumm, cum: Hold it away from me - Cum magh eh voym. DF idiom; holt; shass: Hold out against it! - Shass noi echey! DF idiom

I shall give ver-yms: I will give you the sure mercies of David. - Ver-yms diu myghinyn shickyr Ghavid Bible; ver-ym: Desire of me, and I shall give thee the nations for thine inheritance - Shirr orrym, as ver-ym dhyt ny ashoonyn son dty eiraght Bible

south wind (n.) geay yiass: The greatest calm of all, south wind next to it - Yn chiuney smoo erbee, geay yiass s'niessey j'ee. DF idiom; geay jiass: I fear we shall have a north wind, south wind, east wind, west wind - Ta aggle orrym dy bee ain geay twoaie, geay jiass, geay niar, geay neear. JJK idiom; (the); (yn) gheay jiass

trembling craayn; er creau: but the Lord shall give thee there a trembling heart - agh ver y Chiarn dhyt ayns shen cree er-creau Bible; lhejagh; creau: Fearlessness and trembling are come upon me - Ta aggle as creau er jeet orrym Bible; craa: so it was a very great trembling - myr shen dy row craa feer atchimagh ny-vud oc Bible

until derrey: I shan't send them to him until he asks me for them - Cha derym huggey ad derrey hirrys eh orrym ad. JJK idiom; er derrey; dys: Until the crack of doom - Dys laa ny briwnys. DF idiom; gys: Your son is your son until marriage - Ta dty vac dty vac gys poosey. DF idiom; choud cheddin

upset anvea: I am upset - Ta anvea orrym. DF idiom; ceau bun ry-skyn; ceau harrish; cled; cleddal; lhieg; lhieggal; lhieggey: It upset - Ren eh lhieggey. DF idiom; imnea: Don't be so upset - Ny bee lhied yn imnea ort. DF idiom; pundaig

aalin (=Ir. álainn) beautiful, fair, handsome, splendid: Dy vaik mec Yee inneenyn gheiney dy row ad aalin. Bible; pretty; lovely; comely: Va enn eu er Paquette, inney-veyl waagh y ven- çhiarn onneragh ain: ayns ny roihaghyn ecksh vlasht mee er eunyssyn pargys, ren cur orrym yn torçhagh iurinagh ta shiu fakin mee goll er gee CnyO; goodly; well favoured [OIr. álaind]

breeoil brisk, cogent, dynamic, energetic, essential, fizzy, forceful, go ahead, impulsive, purposeful, red-blooded, strenuous, valid, vibrant, vigorous; (as person) active; (of market) buoyant; weighty: Son ta ny screeunyn echey (jir adsyn) breeoil as niartal Bible; effectual: te son y gerjagh as y saualtys euish, ta breeoil ayns gymmyrkey ny surranseyn cheddin mârin Bible; sound: Glare breeoil nagh vod ve loayrit n'oï Bible; powerful: Son ta goo Yee bioal, as breeoil, as ny s'geyrey na cliwe erbee dy ghaa foyr Bible; forcible: Cre cha breeoil as ta goan ynrick! agh cre ta'n argane euish prowal orrym? Bible; cardiac

eadoil jealous: gha jean e krommy shiis dausyn, na yasly y hoyrt dau: erson ta mish yn chiarn dy iih yn jih adoil, as ta mi keragh pekaghyn nan aeraghyn er y ghlaun, gys y tress as ghiaru hiloogh jusyn ta fua ack orrym PB1610

gyn freayll unretentive: Agh my nee shiu ec traa erbee chyndaa ersooyl veih geiyrt orrym, shiuish ny nyn gloan, as gyn freayll my annaghyn as my lattyssyn ta mee er hoiaghey kiongoyrt riu, agh goll as shirveish jeeghyn elley, as cur ooashley daue Eisht nee'm Israel y yiarey Bible

jannoo yindys wondering: hoie mee sheese ec y voayrd, yn Focklioar ec my lhiattee dy reaghey magh ny screeunyn jeant ayms, as va jannoo yindys mooar orrym dy feddyn magh son sambyl, dy row "lal" (myr cheayll mee yn ockle) ayns Focklioar Cregeen fo'n chummey kiart "laccal" MB

Kione Doo Black Head: Ta seaghyn mooar orrym nagh row greie-recortys ayn ayns ny laghyn shid hug Caesar orryms as er my vraar "Kione Doo" dy screeu sheese yn sheean hene jeh'n Ghaelg echey as cha nee yn aght screeuee ta ry-geddyn ayns Gaelg screeuit. LTQ

ronneeaght (f.) catch, horseplay, revel, revelry, ribaldry; ditty, doggerel, versification: Tadsyn ta soiesy yiat loayrt m: as tan vooinjer veshtal jannoo ronneeaght orrym. Bible; foolish song, madrigal, song: Va mee son craid da ooilley my phobble, as yn ronneeaght oc fey-ny-laa. Bible; ranting, raving in drink

saaual sawing: Myr shen va'n obbyr er ny choyrt orrym-pene as er y gareyder as va shin saaual rish daa laa as ny smoo; va'n obbyr feer chreoie as va shin gollish dy trome. Dhoor

spotcheraght (f.) jest, jesting, joke, joking: Agh va Burgess feer ghraihagh er spotcheraght as er cur-rish cluicyn brasnee noi deiney va er e churrym, as myr shen, v'eh cur foayr dy liooar er William as orrym-pene. Coraa

tost muteness, speechless: Vrie mee j'ee mychione y dooinney eck, as dy beagh paitchyn elley marish Hommy Beg; v'ee ny tost rish tammylt beg, eisht yeeagh ee orrym dy hrimsagh gra dy row Robin Gorry e dooinney-heshey, ny hiaulteyr er lhong- hiaullee vooar Dhoor; mute; silent

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog