Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: orrin | Results: 59

orrin (=Ir. orainn) on us: ta aggle orrin roish dty chorree hrome. Bible


Inexact matches:

on us orrin: There is a great disturbance on us - Ta lane bea orrin. DF idiom; (emph.) orrinyn

Clett Rock: v'eh orrin lhiemmey magh er yn "Clett", carrickyn coodit lesh famlagh feer shliawinagh raad va ymmodee raunteeyn nyn lhie jeeaghyn orrin. Carn

shliawinagh insinuating, smooth: v'eh orrin lhiemmey magh er yn "Clett", carrickyn coodit lesh famlagh feer shliawinagh raad va ymmodee raunteeyn nyn lhie jeeaghyn orrin. Carn

reaghee decisive: Ta traa reaghee orrin. DF

eilley (f.) armour, mail, harness: lhig dooin cur orrin eilley yn toilshey. Bible

lurg ooilley lastly, moreover, notwithstanding: As lurg ooilley ny t'er jeet orrin Bible

pastit past: Dy vel eshyn ren 'sy traa pastit tranlaase orrin Bible

tonn vooar (f.) beachcomber, breaker, comber: Haink tonn vooar orrin. DF

bad weather (n.) drogh-emshir: We made bad weather - Haink drogh emshir orrin. DF idiom; emshir ghonney; emshir olk: It's bad weather - Ta emshir olk ayn. JJK idiom; drogh earish

Hebrew (n.) Ew, Ebrew, Hebrewnagh; (adj.) Ewagh; (language) Ewnish, Hewnish; Hebrew: See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us - Jeeagh-jee, teh er choyrt lesh Hebrew stiagh hooin, dy hayrn scammylt orrin Bible

justly (adv.) cairagh: We should be justly blamed for that - Veagh foill cairagh currit orrin son shen. DF idiom; dy jeeragh

prevent (v.) cumrail; lhiettal: The evil shall not overtake nor prevent us - Cha jean yn olk berraghtyn orrin, ny lhiettal shin Bible; shaghney

reassure (v.) aaniartaghey, aayarrooaghey, cur cree da, jannoo aaurraghys er; cur creeaght ayn; cur creeaght er: Words calculated to reassure us - Focklyn verragh creeaght orrin. DF idiom

spoke (n.) doarnane; spake; loayr: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom

anghoo discredit, disgrace, infamy: T'ou coyrt orrin dy ve anghoo mastey ny ashoonyn Bible

annoonidyn weaknesses: Son t'eh cur orrin gyn tastey chur da nyn annoonidyn as foilçhyn hene, myr shen nagh vodmayd ve arryssagh er nyn son. CS

baggyr threaten: my oddys ny gialdynyn smoo ny ny baggyrtyn s'agglee greme y ghoaill orrin. CS

ben Vretnagh (f.) Welshwoman: as myr shen soilshaghey dy row Rennell kiarit dy hirrey co-chaarjys marish reeaghyn Gwynedd, cha lhisagh yindys ve orrin my phoos eh ben Vretnagh. GB

blestal blast, blow up: V'eh jannoo rouyr geay lesh yn rotor echey as y gheay shoh blestal neose orrin as ren y gheay bunnys lhieggey Feeagh Odin as beign dooin goaill neose y shiaull. GK

coodee 1 covering, upholster: Yn arg as e looghyn, marish stoyl y vyghin, as y curtan-coodee Bible; 2 shall cover: coodee oo yn thalloo myr bodjal Bible; 3 (impv) cover a: Coodee-jee shin, as rish ny croink, Tuitt-jee orrin. Bible

cosney er ash (money) win back; gain back: By haittin lhiam cosney er ash da'n vaatey son dy ymmyrt seose y phurt hene gys Thie Liauyr ny Loghlinee as ny mraane as paitchyn ain fieau orrin aynshid. GK

cruink hills, upland: Eisht nee ad toshiaght dy ghra rish ny sleityn, Tuitt-jee orrin; as rish ny cruink, Coodee-jee shin. Bible

deiney mooinjer kinsmen: My ta deiney mooinjer ain, she bannaght ad veih Jee; as my ta noidjyn ain, tad slattyn ayns e laue dy smaghtagh shin, er-nonney dy chur orrin ve kiarailagh jeh nyn raai CS; cousins; friends

drogh hraghtey smuggle, smuggling: Haink ny fir-chustym lesh shilley orrin son dy yannoo shickyr nagh row shin son drogh hraghtey red erbee ass y cheer ocsyn. GK

er jeet has come, have come: Nagh vel ny huilk shoh er jeet orrin Bible

famlagh alga, kelp, sargasso, seaweed, wrack: v'eh orrin lhiemmey magh er yn "Clett", carrickyn coodit lesh famlagh feer shliawinagh Carn

feayn-foshlit gaping, wide open: hass eh ayns shen lane thanvaanit lesh shen v'eh er n'akin, e hooillyn as e veeal feayn-foshlit jeeaghyn orrin. JC; wide awake

feayshlit clear: Eisht bee oo feayshlit veih my vreearrey Bible; lax; loose: Naphtali is a hind let loose Bible; quit: eisht vees shinyn feayshlit veihn loo hug oo orrin y ghoaill Bible; redeemed: eisht lhig jee ve feayshlit Bible

freayll sheese keep down: agh ta fys ain er un red, bee curnaght voish ny cheernyn mooie lieeney stiagh orrin, as freayll sheese price yn arroo myr boallagh eh. Dhoor

gagh (=Ir. gach) each, every: Moylley dy row gys y Chiarn gagh laa: dy jarroo yn Jee ta cooney lhien, as deayrtey e hoyrtyssyn orrin. Bible

gleckeyder wrestler: She gleckeyder feer vooar as niartal v'ayn as v'eh scryssagh orrin. Dhoor

gyn tastey unheeding, unnoticed: Son t'eh cur orrin gyn tastey chur da nyn annoonidyn as foilçhyn hene, myr shen nagh vodmayd ve arryssagh er nyn son. CS

jannoo dullyr befog, blear, blur vision, dim: foast va bio as lostey ayns ooilley nyn greeaghyn cooinaghtyn as smooinaghtyn nagh vod traa-hene cur orrin jarrood ny foddid jannoo dullyr. Coraa

kerrinagh quadratic; square, square-built: haink geiyrt orrin daa vaatey shiaullee elley as shiauill kerrinagh mooarey orroo GK

kiangltys connection: my tamain geearree geddyn reh rish pooar ny Sostnee dy reayll arrey orrin syn aght shoh, shegin yn kiangltys shoh y vrishey. Carn

kionfenee general: 'Sy voghrey va mooarane preays orrin dy chur gy-kione chaglym cour curmyn kionfenee as reih ny Fir-oik Ashoonagh. Coraa

lhiemmey bounce, frisk, jump: v'eh orrin lhiemmey magh er yn "Clett" Carn; (of animals) copulation; copulate

My ghraih (voc.) My love: "My ghraih," dooyrt Aue rish, fakin dy vel Jee er stowal orrin palchey jeh dagh nhee, millish as mie neesht PC; Ducky

nagh (=Ir. nach) (interrog.) albeit; not: nagh dug y Jee ain lesh ooilley'n olk shoh orrin Bible; do not

neu-frioosagh unprofitable: She sharvaantyn neu-frioosagh shin: ta shin er n'yannoo ynrycan ny va orrin dy yannoo. Bible

peccee hreih miserable sinners: O Hrinaid chasherick, bannit as gloyroil, three Persoonyn, as un Jee : jean myghin orrin peccee hreih. PB1765

preays (f.) press, pressure, stress, urgency: 'Sy voghrey va mooarane preays orrin dy chur gy-kione chaglym cour curmyn kionfenee as reih ny Fir-oik Ashoonagh. Coraa

rotor rotor: V'eh jannoo rouyr geay lesh yn rotor echey as y gheay shoh blestal neose orrin as ren y gheay bunnys lhieggey Feeagh Odin as beign dooin goaill neose y shiaull. GK

screeu (=Ir. scríobh) 1 (n.) document, writing: Quoi gys ta'n cowrey as y screeu shoh bentyn?; 2 (v.) inscribe, pen, scribe, write a: Hiarn jean myghin orrin, as screeu ooilley dty leighaghyn shoh ayns nyn greeaghyn CS; 3 signed

scryssagh peeling; scowling: She gleckeyder feer vooar as niartal v'ayn as v'eh scryssagh orrin. Dhoor

shliggan pl. shligganyn bomb, shell: Haink y screeuyn shoh myr shliggan orrin. DF; shoulderpiece

slane shickyrys full assurance: Slane shickyrys nagh shir Jee orrin ny smoo y yannoo na ver eh hene pooar dooin dy chooilleeney. CS

smoo na (ny) above: Dy smooinaght dy vel shin toilçhin ny smoo na ta ain, as ta shoh cur orrin ve neu-vooiagh. CS

sorch (=Ir. sórt) classification, grade, kind, sort, species, type, variety: cre'n sorch dy ghraih ta'n Ayr er stowal orrin Bible

straue (f.) straw: Cha nel ny Stanleeyn agh nyn bossan elley dy vaarlee t'er jeet dy chur keeshyn orrin as dy gheid nyn dhalloo liorish gastyral cummaltys ny straue. Dhoor

big (adj.) ard; liauyr; mooar: A big head with little wit and a little head without any at all - Kione mooar er y veggan cheilley as kione beg gyn veg edyr. JJK idiom; mooarey: Big bumps on the road - Tommanyn mooarey er y raad. DF idiom; vooarey: Big sheep - Kirree vooarey. DF idiom; thollee; vooar: We were struck by a big sea - Haink tonn vooar orrin. DF idiom; wooar

ease aash: And among these nations shalt thou find no ease - As mastey ny ashoonyn shoh, cha vow veg yn aash Bible; soccar, soccoilid; (v.) boggaghey, cur aash er, eddrymaghey, feaysley er, jannoo aashagh, seyrey; lhaggee: Ease somewhat the yoke that thy father did put upon us? - Lhaggee yn whing hug dty ayr orrin? Bible; lhaggaghey: ease thou somewhat the grievous servitude of thy father - jean uss red ennagh y lhaggaghey jeh bondiaght dewil dtayrey Bible

first (yn) chied: You have been the first to come to see us - Ta shiu yn chied phersoon dy chur shilley orrin. JJK idiom; kied; toshiagh: I had considerable trouble at first - Va mooarane boirey aym ec y toshiaght. JJK idiom; (suf.) -toshee; hoshiaght: First the house was burnt and then the church - Hoshiaght va'n thie loshtit as eisht yn cheeill. JJK idiom

lead1 (v.) coyrt, cur, leeideil, leeideill, lhomey laue, scair, shiaullee, stiurey, toshiaght, reaghey; leeid: Lead the way, please, and I will follow you - Leeid yn raad my sailliu, as eiyrym erriu. JJK idiom; cur er: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; (n.) caabyl, streir, yeeal, ard-ayrn; (suf.) -toshee

manner (n.) aght: He spoke in such a manner, as to lead us to think that he was quite innocent - Loayr eh er lheid yn aght, myr dy chur orrin smooinaghtyn dy row eh slane oney. JJK idiom; beasid; mayk; monney; oash

spoiler (n.) cragheyder: the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth - tan chenjagh ec kione, tan cragheyder harrish bible; milleyder; spooilleyder: be thou a covert to them from the face of the spoiler - bee uss scaa dauesyn veih eddin y spooilleyder Bible; roosteyr: for the spoiler shall suddenly come upon us - son hig y roosteyr doaltattym orrin Bible

cooilleeney achieve, avenge, compensate, consummate, execute, fulfil, keeping, perform, satisfy; acquit, acquittal; compensation, damages, punishment, recompense, satisfaction, vengeance; achievement, consummation, fulfilment; require: son fuill nyn mioys shir-yms cooilleeney Bible; requite: gowee eh son shickyrys cooilleeney orrin son ooilleyn olk ren shin rish Bible; accomplish; accomplishing

Deignee forced: Agh va'n pobble feer phaa as deignee ad shin y yannoo daue myr ta shin er loayrt, as dy ghoaill orrin-hene loo, cooid nagh jean mayd y vrishey. Apoc

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog