Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: oltey | Results: 63

oltey (=Ir. alt) pl. oltaghyn (of group) member: ta'n persoon ta bashtit jeant oltey bio jeh Agglish Chreest CS Yn vondeish mooar ta dy ve oltey jeh Agglish Chreest. CS


Inexact matches:

oltey bea life member

oltey ollooscoill gownsman

oltey quaiyl congressman

oltey seyr crossbencher

sheshaght un-oltey (f.) single member company

Billey Oltey Preevaadjagh Private Member's Bill

Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys: Va'n fys shoh ayns freggyrt screeut veih'n Shirveish Turrysid gys Edgar Quine, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Chreest ny h-Ayrey. BS

Oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh Member of the Legislative Council: Eddie Lowey, oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh, t'eh gra dy vel eh jeant booiagh dy chlashtyn dy bee ad jeeaghyn mysh droghad ny maynee ny share. BS

oltey trooid oik ex-officio member

Oltey yn Ardwhaiyl Member of the Legislative Council

Oltey yn Chiare as Feed M.H.K., Member of the House of Keys: Va oltey yn Chiare as Feed, Peddyr Karran, marin as t'eshyn jannoo obbyr mie da'n Ghaelg. Carn

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass South Douglas MHK

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Maayl Member of the House of Keys for Michael

Member of the House of Keys (n.) See M.H.K. Oltey jeh'n Chiare as Feed, Oltey yn Chiare as Feed, O.K.F.

Member of the Legislative Council (n.) See M.L.C. Oltey yn Ardwhaiyl, O.A.; Oltey jeh'n Choonceil Slattyssagh

congressman (n.) oltey quaiyl

gownsman (n.) oltey ollooscoill

coarys See corys system: Oddagh y reiltys er ngoll er castey lesh nearey, erreish da oltey lurg oltey v'er deyrey ny caghlaaghyn treealtyssit ayns coarys ny kiedyn-obbyr. BS

associate2 (n.) (of society) fo-oltey

crossbencher (n.) binkeyr seyr, oltey seyr

ex-officio member (n.) oltey trooid oik

fellow member (n.) sheshey-oltey

life member (n.) beayn-oltey, oltey bea

misfit (n.) cur-oltey

beayn-oltey life member

co-oltey confederate, fellow

cur-oltey misfit

eeckys-oltey subscription

fo-oltey (of society) associate

sheshey-oltey fellow member

tramylt hardy, robust, stout, sturdy; stalwart: Ta sleih ayns Partee Obbraghys Vannin gra dy vel ad trimshagh dy vel oltey tramylt, Peter Karran, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, faagail y partee lurg feed blein as ny smoo. BS; (as plant) vigorous

M.H.K. (n.) O.C.F., Oltey yn Chiare as Feed

Private Member's Bill (n.) Billey Oltey Preevaadjagh

single member company (n.) sheshaght un-oltey

O.C.F. = Oltey yn Chiare as Feed M.H.K.

South Douglas MHK (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass

O.A. = Oltey yn Ardwhaiyl M.L.C., Member of the Legislative Council

O.K.F. See Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys

confederate (v.) cheet ayns copharteeas, cochiangley, jannoo co-chialg marish; (n.) co-oltey, fer coonee

member (n.) (limb) olt: For the body is not one member, but many - Son cha vel y corp un olt, agh ymmodee Bible; (of group) oltey

Member of the House of Keys for Michael (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Maayl

barelyn y theay public consultation: T'eh traa dy hirrey barelyn y theay mychione doilleeidyn lesh shirveishyn Raaidyn Aer Goaldagh gys as voish Mannin, coardail rish Bill Henderson, oltey jeh'n Chiare BS

bing-choyrlee consultative committee: T'eh heet gys Mannin liorish reaghey jeant ec fer-dellal ynnydagh, Mike Priest, ta ny oltey jeh Bing-Choyrlee Soccar as Oltaghey Vannin. BS

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

coarys-kerree penal system: Edgar Quine, yn Oltey jeh'n Chiare as Feed son Ayre, t'eh gra dy lhisagh coarys-kerree Vannin goll er aa-ronsaghey veih bun gys baare. BS

Cooney Creestee Christian Aid: Y Stiureyder jeh Cooney Creestee, y Dr Daleep Mukarji, t'eh gra yn un red as George Waft, Oltey jeh'n Choonseil Slattyssagh, y Caairliagh jeh Bing Cooney Mooie yn Ellan BS

cuirreyder entertainer; host: Bee cummaltee abyl feyshtey oltey ynnydagh y Chiare as Feed, David Cannan, vees cuirreyder y çhaglym, voish lieh-oor lurg shiaght noght ayns halley yn scoill. BS

cumaadagh conservative: Ta oltey Cumaadagh jeh Ard-Whaiyl y Reeriaght Unnaneyssit er chur jiarg-chorree er sleih sy rheynn-reihys echey liorish aggyrt dy vel  eh cummal ayns Mannin. BS

drogh ellyn unmannerliness: Va'n meoir-shee, Gary Roberts, freggyrt rish baghteyrys veih'n oltey jeh'n Chiare as Feed, John Houghton, dy vel rouyr drogh ellyn as meshtallys goll er as cha nel ny meoiryn-shee cur geill da. BS

drogh-naight bad news: Huitt trimshey vooar er dy chooilley oltey ny Sheshaght Ghailckagh tra haink yn drogh-naight dy row baase er n'ghoaill ersooyl nyn garrey deyr Coraa

drogh-reirey ill-management, misdirection, mismanagement: Oltey jeh'n Chiare as Feed son Rosien, Phil Gawne, t'eh gaggyrt dy vel drogh-reirey er chumrail er skeym cour ocsyn ta laccal kionnaghey thie son y chied cheayrt. BS

giare-choontey summary: Haink y naight shoh rish ayns giare-choontey jeh cooishyn y Lught-Reill Lectraghys liorish y Caairliagh Eddie Teare, oltey jeh'n Chiare as Feed. BS

Kerroo Argidys Finance Sector: Christopher Huhne, oltey jeh'n Arwhaiyl Oarpagh, t'eh gra dy noddagh sarey Oarpagh jannoo assee mooar da kerroo argidys yn Ellan. BS

neuchroghagh independent: dooyrt yn Ard-Shirveishagh, Donald Gelling, rish Peddyr Karran, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, dy vel imraa neuchroghagh fondagh er ve jeant hannah BS

neu-ghemocratagh undemocratic: Tamain coontey dy re neu-ghemocratagh yn red shoh dy vel ny Sostnee abyl jannoo shoh er y fa nagh vel oltey ny peiagh erbee ayns reiltys Hostyn dy loayrt ass nyn leih. Carn

fellow (n.) co-oltey, cumraag, dooinney, e cheilley, mooidjeen, sheshey; fer: The silly fellow has fallen down - Ta'n fer tootagh er duittym sheese. JJK idiom

subscription (n.) co-rheynn, fo-screeuyn, tailley bleeaney; eeckys-oltey; eeck-olteynys; sheeyntoose: Take out a subscription to a paper - Sheeyntoose y ghoaill son pabyr naight. DF idiom

jeeraghey direct, erect, level, point, rectification, rectifier, straighten, straightening, unbend; (as gun) aim, focus, train: Treealtys, va currit roish ec John Houghton, oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Twoaie, myr cooish jeh scansh theayagh, ren eh jeeraghey er daa red. BS; straightens

oiys opposition: Bee yn vote imraagh coontit dy ve ard-obbyr jeant ec Steve Rodan, oltey son Garff, ren stiurey yn Billey trooid noi oiys lajer. BS tilg ayd magh ayns ymmydi dy nan mighrauiys, erson tayd ernianu kagey tyoiys. Psalm1610

olt (m., f.) See oltey pl. oltyn article, clause, commissure, connection, contribution, par, section; member: Cre'n vondeish ta liorish y ve Olt jeh Agglish Chreest? CS Cre'n resoon t'ayms dy chredjal dy vel mee m'Olt jeh'n Agglish, fakin dy vel whilleen foayr er ny yialdyn jee? CS; joint, limb, organ

Olympagh Olympian, Olympic: Isla Scott, Manninagh as lhee-neughruggagh voish Purt ny h-Inshey, t'ee ny h-oltey jeh possan eddyrashoonagh cour ny Gammanyn Olympagh. BS

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog