Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: oirr | Results: 97

oirr (=Ir. oir) (m., f.) pl. oirryn border, brim, brink, butt, edge, edging, end, ledge, margin, rim, verge: hug eh jeih loobyn as da-eed rish oirr mooie ny curtanyn Bible [L. ora]


Inexact matches:

er oirr edgeways; on the border: Nish va cheer Happuah lesh Manasseh: agh va Tappuah, er oirr Vanasseh, er ny choyrt da cloan Ephraim. Bible; on the edge: As ver oo jeih loobyn as da-eed er oirr y churtan sodjey magh Bible

gyn oirr borderless, edgeless: son fegooish towshan t'eh, as fegooish kione, dowin as ard ta'n eaynagh shen, as lhean, gyn grunt, gyn eaghtyr t'eh, gyn oirr, gyn mean; dy baillish Jee thousaneyn smoo dy heihill y chroo, cha jinnagh rooymyn daue failleil. Bible

oirr beedit beaded edge

oirr heese lower edge

oirr mooie outer edge: As hug eh jeih loobyn as da-eed rish oirr mooie ny curtanyn, raad v'ad dy heet dy cheilley Bible

oirr raad wayside

oirr shiaull leech

oirr sthie inner edge

Oirr Vooar Great Edge

cur oirr er edge

oirr faiyragh y raad grassy road verge

oirr lieh runt beaded edge

oirr ny cruinney horizon: va blah hieyn liauyrey ayn, ny ooylyn-ghraih ayndoo cheet appee, 'solley va orroo daah ny greiney er oirr ny cruinney fastyr meein y tourey. Coraa

Oirr ny Gaeil Argyll: Jannoo shickyr mayrnaght jeh'n chengey as cultoor Gaelgagh ayns Oirr ny Gaeil Meanagh. Dhoor

oirr ny hawin riverside: nee uss shassoo rish oirr ny hawin ry-hoin traa hig eh Bible

oirr ny keylley edge of the wood

oirr ny marrey (=Ir. oir-na-maru) margin of the sea, seaside, shore: va ny camelyn oc erskyn coontey, myr yn gheinnagh rish oirr ny marrey Bible; sea coast

Oirr yn Ushtey Water's Edge

oirr y trooan margin of the stream

oirr y vaaish death's door: T'eh ec oirr y vaaish. DF

Sniessey da'n Oirr (Ny) Closer to the Edge

beaded edge (n.) oirr beedit, oirr lieh runt

edge1 (v.) cur beeal er; cur oirr er; geyraghey; giarrey ny h-oiryn jeh; (n.) cor; dreeym; chemmal; foyr: with the edge of the sword - lesh foyr yn chliwe Bible; oirr: in the edge of the wilderness - rish oirr yn aasagh Bible; scain; slyst: in the edge of the land of Edom - er slyst cheer Edom Bible

margin (n.) corrillagh bishee; oirr: The margin of the page - Oirr ny duillag. DF idiom

verge bunnys; slat, slatt; oirr: Grassy road verge - Oirr faiyragh y raad. DF idiom

Argyle (n.) Oirr ny Gaeil

Argyll Oirr ny Gaeil

brink (n.) broogh: On the brink of war - Er broogh y chaggey. DF idiom; oirr: which is by the brink of the river of Arnon - ta rish oirr awin Arnon Bible

death's door (n.) oirr y vaaish: He's at death's door - T'eh ec oirr y vaaish. DF idiom; raad y vaaish: He's at death's door - T'eh raad y vaaish. DF idiom

edgeways (adv.) er beeal, er foyr; er oirr: Place a board edgeways - Boayrd y chur er e oirr. DF idiom; lesh foyryn ry-cheilley

edging (n.) chemmal, oirr

Great Edge (n.) Oirr Vooar

inner edge (n.) oirr sthie

ledge (n.) leod, oirr, rimmey

lower edge (n.) oirr heese

outer edge (n.) oirr mooie

sea coast (n.) cheau ny marrey; coose ny marrey; slyst ny marrey: Woe unto the inhabitants of the sea coast - Smerg da cummaltee slystyn ny marrey Bible; oirr ny marrey: he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast - haink eh dy chummal ayns Capernaum, ta rish oirr ny marrey Bible; ardjyn ny marrey: and from the sea coast of Tyre and Sidon - as veih ardjyn ny marrey Tyre as Sidon Bible

Water's Edge (n.) Oirr yn Ushtey

borderless (adj.) gyn chemmal, gyn joarey, gyn oirr

brim (n.) broogh, oirr; (v.) lhieeney gys y veeal

butt1 bodd; bun; immyr; kiap; oirr; puhttey

Closer to the Edge (n.) (Ny) Sniessey da'n Oirr

edgeless (adj.) gyn chemmal, gyn oirr, neufoyragh, neugheyre

edge of the wood (n.) oirr ny keylley

grassy road verge (n.) oirr faiyragh y raad

horizon (n.) bun ny speyrey, oirr ny cruinney

leech (n.) fer lhee; guillag, jiollag; oirr shiaull

margin of the sea (n.) oirr ny marrey

margin of the stream (n.) marrooan, oirr y trooan

rim beeal; feegan; kiarkyl; meil; meill; oirr; rimmey

seaside (n.) cheu ny marrey; cheu yn aarkey; oirr ny marrey; slyst ny marrey

bulwark pl. bulwarkyn bulwark: va'n bulwark eck er oirr ny marrey Bible

coopley coupleth: rish oirr y churtan ta coopley yn nah churtan Bible

knoppyn knops: As fo'n oirr echey runt mygeayrt va knoppyn soit mysh Bible

sheeynt rish adjoining: Cassan ta sheeynt rish oirr yn eaynnee. DF

shiar ass south-easterly: As va'n chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey Bible

along1 er louyn; er-lhongst; rish: Along the seashore - Rish oirr ny marrey. DF idiom

border boarder, border; chemmal: Herbaceous border - Chemmal lussagh. DF idiom; creeagh; joarey; oirr; sheeyney lesh; slyst: The Scottish Border - Slyst ny Halbey. DF idiom; clyst; (v.) cur chemmal er

coupleth coopley: and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second - as jeih loobyn as da-eed rish oirr y churtan ta coopley yn nah churtan Bible

end1 (n.) arbyl, baare, bun, err, erree, jerrey, oirr; (v.) castey, cheet gy kione, cur gy kione, jannoo jerrey; kione: We shall soon be at our journey's end - Beemayd dy-gerrid ec kione nyn yurnaa. JJK idiom; (adj.) jerrinagh, s'jerree

loops loobyn: And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain - As ver oo loobyn dy ghorrym er oirr yn un churtan Bible

riverside (n.) broogh awiney; oirr ny hawin; awiney: Riverside police - Poleenyn awiney. DF idiom

shore (n.) cheer; oirr ny marrey; thalloo: To hug the shore - Dy hiaulley faggys da'n thalloo. DF idiom; traie: The boat is drifting on shore - Ta'n baatey tuittym er y traie. DF idiom

wayside (n.) cheu y vayr, oirr raad; lhiatteen raad: Eli sat upon a seat by the wayside watching - va Eli ny hoie er stoyl rish lhiatteen raad Bible

aarkey-sailjey salt sea: As van chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey, veihn baïe ta lhie lesh y jiass: Bible

aggyn notches: dy yannoo aggyn ny gaaigyn ayns oirr-hemmal. JK

baiaghyn bays: Agh ta mee er chlashtyn nagh vel ymmodee puirt 'sy cheer ayd, as dy vel yn oirr eck gyn baiaghyn as gaueagh son lhuingys. Coraa

border border: as y border rish yn oirr echey glen mygeayrt vees reaish Bible

cheet appee mellow: eddyr immyryn breckey-va blah-hieyn liauyrey ayn, ny ooylyn-ghraih ayndoo cheet appee, 'solley va orroo daah ny greiney er oirr ny cruinney fastyr meein y tourey. Coraa

coanyn valleys: Myr ny coanyn tad er nyn skeayley magh, myr garaghyn liorish oirr ny hawinyn Bible

doaie (f.) fettle, orderliness: va eaynagh ghowin gyn grunt, gyn oirr, gyn kione, gyn doaie, gyn cummey, dorraghey as feayn PC; condition

Drogh 'Er (Yn); (The) Devil: Quoi-erbee ta clashtyn goo yn reeriaght, as nagh vel dy hoiggal eh, ta'n drogh er cheet, as tayrtyn lesh shen ny va cuirt ayns e chree: shoh eh ghow yn rass rish oirr y raad.

gaaigyn clefts: dy yannoo aggyn ny gaaigyn ayns oirr-hemmal. JK

ghowin I would take; (adj.) See dowin deep: va eaynagh ghowin gyn grunt, gyn oirr, gyn kione, gyn doaie, gyn cummey, dorraghey as feayn PC

ghuee besought: As ghuee ad er, ynrycan dy ventyn rish oirr e gharmad Bible; worshipped

hawin (ny) of the river: hie shin magh ass y valley, gys boayl va lowit son padjer, rish oirr ny hawin Bible

kainlt joined: Bee'n daa pheesh gheaylin kainlt dy cheilley er y daa oirr Bible

lesh y jiass southerly, southwards: van chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey, veih'n baïe ta lhie lesh y jiass Bible

lhiattee sthie inward side: er daa chorneil y vreast-plate, rish yn oirr echey, va er lhiattee sthie yn ephod.

marrey (gen.) sea, of sea: nee shiu campal rish oirr ny marrey. Bible; of the sea

mayrnaght (f.) duration, remainder, survival: Jannoo shickyr mayrnaght jeh'n chengey as cultoor Gaelgagh ayns Oirr ny Gaeil Meanagh. Dhoor

puirt harbours: Agh ta mee er chlashtyn nagh vel ymmodee puirt 'sy cheer ayd, as dy vel yn oirr eck gyn baiaghyn as gaueagh son lhuingys. Coraa; ports

purtyn harbours: duirree Asher rish oirr ny marrey, as v'eh ny haaue ayns ny purtyn. Bible; ports

rish 1 along, beside, by a: shen y raad nee shiu campal rish oirr ny marrey. Bible; 2 during: Rish y lhing echeysyn vees Judah er ny hauail Bible; 3 for; 4 to, to him: As dooyrt Aaron rish Moses Bible; 5 for him

rollageyn stars: neems bishaghey dty luight myr rollageyn yn aer, as myr y gheinnagh ter oirr ny marrey Bible

selvage selvage: ver oo loobyn dy ghorrym er oirr yn un churtan, veih'n selvage gys y vullagh Bible

shassoo sthill stand still: Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan. Bible

sheear ass (f.) south-west, south-westerly, south-western: van chagliagh shiar-ass oc veih oirr yn aarkey-sailjey, veihn baïe ta lhie lesh y jiass Bible

squareyn squares: As bee yn oirr echey kiare cubityn jeig er lhiurid, as kiare-jeig er lheead ayns ny kiare squareyn echey Bible

streebagh (f.) pl. streebeeyn drab, courtesan, fancy woman, harlot, hussy, prostitute, quean, streetwalker, strumpet, trollop, whore: Cre vel y streebagh va ry akin rish oirr y raad? Bible

tayrn dy cheilley coupling; gather together: hug eh ayns oirr y churtan, raad vad tayrn dy cheilley Bible

traie (=Ir. trá) (f.) 1 beach, neap tide, sandy seashore, seashore, shore, strand a: honnick eh daa lhong rish oirr y traie Bible; 2 (of water) recede, retreat, retreating: As ren ny ushtaghyn traie jehn thalloo dy kinjagh Bible; 3 (of anger) cool, cooling

voalley 1 wall a: nee voalley yn ard-valley tuittym sheese kiart Bible; 2 battlement a: Tra tou troggal thie noa, eisht nee oo voalley rish oirr mooie y chione Bible

board1 (n.) aaght, argid beaghee, cur aaght da, goaill aaght, jannoo oastys da, lhongee, oastys; boayrd: Place a board edgeways - Boayrd y chur er e oirr. DF idiom; claare; faill; (n.) oik; (v.) cur claare er, cur claare rish, cur laare ayns, goaill lhuingys, goll er boayrd

stand by fuirraghtyn; shassoo rish: thou shalt stand by the river's brink - nee uss shassoo rish oirr ny hawin Bible; shassoo liorish: and shall stand by the post of the gate - as shassoo liorish pillar y yiat Bible; shass er: O inhabitant of Aroer, stand by the way, and espy - O chummaltagh Aroer, shass er y raad, as jeeagh magh dy gyere Bible

stand still er-troggloo; er troggloo; shassoo sthill: When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan - Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan BNible; (impv) shass-jee: stand still, and see the salvation of the Lord - shass-jee, as cur-jee my-ner yn saualtys neen Chiarn soilshaghey diu Bible; fuirree-jee: Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you - Fuirree-jee tammylt, as neem clashtyn cre neen Chiarn sarey mychione eu. Bible; shass raad tou: stand still, and consider the wondrous works of God - shass raad tou, as smooinee dy dowin er obbraghyn yindyssagh Yee Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog