Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: oddys | Results: 70

oddys can: chamoo ta fer erbee oddys livrey ass my laue Bible


Inexact matches:

oddys mayd can we: Son cre'n booise oddys mayd reesht y choyrt da Jee er y lieh eu Bible; shall we: Kys oddys mayd arrane y Chiarn y ghoaill: ayns cheer yoarree? Bible; should we: kys oddys mayd eisht cummal rish dy ve bio? Bible

streean-volgagh double bridle: Quoi oddys cheu-astan e choamrey y hyndaa? ny quoi oddys cheet huggey lesh streean-volgagh? Bible

can we oddys mayd

should we oddys mayd

s'diuney (ny) deeper: Teh ny syrjey na niau; cre oddys oo y yannoo? ny sdiuney na niurin; cren tushtey oddysve ayd jeh? Bible; deepest: ooilley ny ta giu ushtey, er nyn gherjaghey ayns ardjyn s'diuney y thallooin. Bible

can (n.) curn, curneen; stainnaghey, stainney; (v.) fod, jarg; (interrog.) nod: Can you tell me what time it is? - Nod shiu gra rhym yn traa? JJK idiom; vod: How can you go out in such weather? - Kys vod shiu goll magh ayns lheid yn earish? JJK idiom; foddee: God lays on you no burden greater than you can bear - Cha vel Jee cur ort errey ny smoo na foddee oo ymmyrkey. JJK idiom; oddys: How can he be so cruel? - Kys oddys eh ve cha dewil? JJK idiom

n'oi against him: quoi oddys caggey n'oi? Bible

cheu-astan inside; exterior; face: Quoi oddys cheu-astan e choamrey y hyndaa? Bible

Cre lesh Wherewith: insh dou cre lesh oddys oo ve kianlt. Bible

ginsh ro laue augur: Quoi, myr mish, oddys ginsh ro-laue Bible

kianlt bound: Insh dou cre lesh oddys oo ve kianlt Bible; fastened

loshtaghyn burnings: quoi nyn mastey oddys surranse ayns loshtaghyn dy bragh farraghtyn! Bible

towshit even, measured, weighed: My oddys niau heose ve towshit Bible

afford (v.) fordrail: Although you have everything that the world can afford - Ga dy dy vel dagh ooilley red eu oddys y seihll dy 'ordrail. DF idiom; spaarail

burnings (npl.) loshtaghyn: who among us shall dwell with everlasting burnings? - quoi nyn mastey oddys surranse ayns loshtaghyn dy bragh farraghtyn! Bible

deceive (v.) foalsaghey; foalserey; grooish-volley; moll: Deceive the deceiver if you can - Moll y molteyr my oddys oo. DF idiom; molley

deceiver (n.) foalserey, kialgeyr; molteyr: The deceiver will deceive you if he can - Mollee y molteyr oo my oddys eh. DF idiom

do1 (n.) giense, yannoo; (v.) jannoo: That's the best thing you can do - Shen y red share oddys shiu jannoo. JJK idiom; nee; cur rish; (impv) jean: Do good with all thy might - Jean mie lesh ooilley dty niart. JJK idiom

guess cheb; cur cheb er: Guess the riddle, if you can - Cur cheb er yn raa-dorraghey, my oddys shiu. JJK idiom; feaysley er; sheiltyn; shein; tuarym; tuarymey

laughs (v.) gearey: The merry man laughs - Ta'n dooinney gennal gearey. JJK idiom; ghearys: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

noble acts (npl.) obbraghyn ooasle: Who can express the noble acts of the Lord - Quoi oddys obbraghyn ooasle y Chiarn y ockley magh Bible

riddle creear; creearey; raa dorraghey: Guess the riddle if you can - Feayshil y raa dorraghey my oddys oo. DF idiom; reealley; ridlan

rogue (n.) eebyrtagh, mitchoor, rag-rannee, rap; molteyr: The rogue deceives you if he can - Mollee yn molteyr oo my oddys eh. JJK idiom

sleep (v.) cadley: I can't conceive how you can sleep so long - Cha nod mee toiggal kys oddys shiu cadley choud. JJK idiom; caddil

so cha: How can he be so cruel? - Kys oddys eh ve cha dewil? JJK idiom; cho; myr shen

tomorrow (adv., n.) mairagh: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

weep1 coe: If custom beget not custom, custom will weep - Mannagh vow cliaghtey cliaghtey, nee cliaghtey coe. JJK idiom; keayney: He who laughs to-day may weep tomorrow - Eshyn ghearys jiu oddys keayney mairagh. JJK idiom

awree chiu thick soup: Ansherbee cre oddys mayd feddyn magh voish yn awree chiu shen? Dhoor

baggyr threaten: my oddys ny gialdynyn smoo ny ny baggyrtyn s'agglee greme y ghoaill orrin. CS

calmaneyn 1 pigeons a: As nee eh chebbal unnane jeh ny calmaneyn turtle, ny jeh ny calmaneyn aegey, lheid as oddys eh gheddyn; 2 doves a: Ta shin ooilley gullal myr y vuc-awin, as cooagey dy treih myr calmaneyn Bible

cheet huggey come to, come unto: quoi oddys cheet huggey lesh streean-volgagh? Bible; recover; recollect

Chreesteeaght (Yn); (The) Eucharist: As eisht shegin dhyt smooinaght cre'n aght oddys oo yn Chreesteeaght shoh y ghoaill dy feeu. CS

cluic (f.) COMPARE cluke hoax, prank, ruse, stunt, subterfuge, trick: She cloider croutagh y fer shen oddys jannoo cluic er sleih lesh gialdynys foalsey as goan brynnagh. Carn; clasp

coonit prompted: Crenaght oddys fer ginsh mychione y taitnys jeh ny caarjyn noa jeant, ny eieyn coonit, ny skeealyn inshit, ny creeaghyn greinnit, as kiarailyn foaddit car y chiaghtin shen ? Coraa

cummal magh endure, hold out, maintain, survive: kys eisht oddys oo cummal magh rish cabbil? Bible

dy eddrym lightly: Ny jean-jee eh y lhiettal: son cha vel dooinney erbee nee mirril y yannoo ayns m'ennym's, oddys dy eddrym loayrt olk jee'm. Bible

folliaght (f.) pl. folliaghtyn confidence, mystery, secrecy, secret, stealthiness: cha vel folliaght erbee oddys ad y cheiltyn voïd Bible

ga ta albeit, although, be it as it may, howbeit, however, nevertheless, notwithstanding: Ga ta niau sauchey veih dy chooilley ghaue oddys pooar iurin noidagh 'hebbal daue PC

gollroo like them: Uss ynrycan oddys ad 'chionnagh reesht, gow'n eill oc ort hene, as nyn nooghys neesht, dy bee-oo gollroo dty ghooinney ayns dagh nhee cheu-mooie jeh peccah, nagh vod ve ayns Jee. PC

goll stiagh ayn enter, penetrate: Cha vel nhee erbee veih cheu-mooie jeh dooinney, oddys goll stiagh ayn Bible

gow baght (impv) N.B., nota bene, note well, take notice: Cha faggys as oddys oo, gow baght jeh dty naboo, as shir coyrle veih'n vooinjey chreeney. Apoc

gyn sparail not sparing: jean oo myrgeddin stroie as gyn sparail yn ynnyd er graih yn jeih as da-eed dy leih cairal oddys ve ayn. Bible

gyn vioys lifeless: As eer reddyn gyn vioys ta jannoo feiyr, edyr ad ve feddan ny claasagh, mannagh bee caghlaa ayns y vingys, quoi oddys toiggal cre ta cloie er y feddan ny'n chlaasagh? Bible

kerragh punishment, vengeance, chastening, correction, visitation: ta shoh kerragh smoo na oddys y leigh chur er. CS

lhiggey rish disclose, discover: Chroym eh gys ainle jeu va mygeayrt-y-mysh as ren eh 'roon myr shoh y lhiggey rish: "O vraar gloyroil, kys oddys uss v'ec fea fo errey'n leigh dewil chie er cur dooin jea? PC

loshtagh burning, caustic, inflammable, smarting: quoi nyn mastey oddys surranse ayns loshtaghyn dy bragh farraghtyn Bible; would burn: as loshtagh ad yn ard-valley shoh lesh aile Bible; lion's mane

mollee (=Ir. mala) (f.) brow, eyebrow; (v.) will deceive: Mollee yn molteyr oo my oddys eh. JJK; (adj.) deceiving: Lheid ny goan mollee shoh loayr y traitoor noi'n ooilley-niartal Jee as ooilley 'phooar PC

obbraghyn ooasle noble acts: Quoi oddys obbraghyn ooasle y Chiarn y ockley magh: ny ooilley e voylley y hoilshaghey ? Bible

ommidjagh (=Ir. amaideach) See ommijagh absurd, brainless, crackpot, fatuous, foolish, idiotic, imbecile, madcap, nonsensical, scatterbrained, silly, stupid: As shen-y-fa gys y dooinney dooghyssagh ta'n Sushtal dy jarroo ommidjagh, chamoo oddys fys ve echey er ny reddyn t'er ny loayrt. CS

rolaue aforethought, beforehand, prior: Quoi ny mast' oc oddys shoh y hoilshaghey, ny ginsh dooin reddyn rolaue? Bible

roym before me, in preference to me: quoi yn bochilley shen oddys shassoo roym Bible

rubieyn rubies: Tee ny scostal na rubieyn: as dy chooilley nhee oddys oo y yeearree, cha vel ad dy ve soylit ree Bible

saick sacks: Lhieen saick ny deiney lesh beaghey, wheesh as oddys ad lhieu, as cur argid dy chooilley ghooinney, ayns beeal e hack. Bible

shaghnit avoided, deferred, spared: Ta, ooilley ny oddys ve shaghnit veih obbyr ymmyrçhagh y thie. CS

shaleeyn projects: Ta'n Scrudeyr-Steat gra dy vel reiltys Lunnin goaill ayns laue shaleeyn dy gheddyn tooilley ynseyderyn oddys gynsaghey trooid Albinish. Carn

shooyl mygeayrt walk about, walk round: Bee-jee sheelt, bee-jee er nyn arrey; er-yn-oyr dy vel y noid eu yn drogh-spyrryd, myr lion buirroogh, shooyl mygeayrt, shirrey quoi oddys eh y stroie Bible

sour See souyr affluent: Ta paart dy vuill nish raad oddys oo gynsaghey Albinish ayns thie-aaght ta sour as taitnyssagh dy-liooar. Carn

'syn aer aloft: jeeagh nish seosesyn aer, as gow earroo ny rollageyn, my oddys oo ad y choontey Bible

thie aaght boarding house, lodging house: Ta paart dy vuill nish raad oddys oo gynsaghey Albinish ayns thie-aaght ta sour as taitnyssagh dy-liooar. Carn

traastey press, squeeze, squeezing: Ta Mainshtyr Moffatt gra dy vel y Reiltys fo traastey dy gheddyn tooilley sleih dy yannoo ymmodee kiartaghyn ayns Mannin, agh ta reddyn ayn oddys ve jeant dy haraghey cooishyn. BS

ymmyrkey-bea behaviour: Edyr eh ve rish carrey ny noid, ny tar harrish ymmyrkey-bea deiney elley, as my oddys oo gyn-loght, ny jean ad y vrah. Apoc

children (npl.) cloan; lhiennoo: My love to your children - My ghraih da ny lhiennoo eu. JJK idiom; scollagyn; paitchyn: Dress the children as quickly as possible - Cur mysh ny paitchyn cha tappee as oddys shiu. JJK idiom; oikanyn; ponniaryn: I want the children to be obedient - Saillym ny ponniaryn dy ve biallagh. JJK idiom

conceive (v.) gientyn; gennaghtyn; sheiltyn: I cannot conceive how he can choose so ugly a colour - Cha noddym sheiltyn kys vod eh reih cullyr cha graney. JJK idiom; toiggal: I can't conceive how you can sleep so long - Cha nod mee toiggal kys oddys shiu cadley choud. JJK idiom

dress (n.) eaddagh: Native dress - Eaddagh ny cheerey. DF idiom; gooyn: A dress in white silk - Gooyn jeh sheeidey bane. DF idiom; (v.) baarey; coamrey; cur eaddagh er; cur mysh: Dress the children as quickly as possible - Cur mysh ny paitchyn cha tappee as oddys shiu. JJK idiom; jannoo coamrey da; jeshaghey; jesheenaghey; lhiasaghey; pollal; screebey; skeoghey; stolkey; kiartaghey

shall we oddys mayd: How shall we sing the Lord's song: in a strange land? - Kys odd ys mayd arrane y Chiarn y ghoaill: ayns cheer yoarree? Bible; jeanmayd: Shall we then hearken unto you - Jean mayd eisht lhiggey lhieuish Bible; nee mayd: What shall we drink? - Cre nee mayd son ushtey? Bible

carr pl. carryn lilt, melody, strain, tune: Rish y vlein shoh va dy kinjagh carr ny jees goit stiagh voish Nerin as eer Sostyn Carn; (of voice) cadence; cab, car, van: Bwooise da Jee nagh vod oo goll noon as noal harrish y cheayn cho aashagh as oddys oo gimman carr eddyr Bretin as Sostyn. Carn; kink, vicissitude

feddyn magh ascertain, ascertainment, determine, dig out, discover, discovery, elicit, invent, invention, seek out: Ver-yms magh raa-dorraghey: my oddys shiu dy jarroo bun y choyrt dou er cheu-sthie jeh shiaght laa yn vannish, as feddyn magh eh, eisht ver-yms diu jeih brelleenyn as feed, as jeih caghlaaghyn as feed dy gharmadyn Bible

leodagh decreasing, degrading, derogatory: As y currym ocsyn eh gyn ve ard-chreeagh, agh dy ve soccaragh, cha nee dyn leodagh ad hene; dy ve dooie, aashagh dy ve er nyn loayrt roo; aarloo dy chur cooney voue, tra oddys ad dy mie shen y yannoo. CS

streeu rish cope, encounter; strive with: Cha jean my spyrryd dy kinjagh streeu rish dooinney Bible; wrestle with: Lesh niart gleck ta mee er streeu rish my huyr, Bible; contend with: chamoo oddys eh streeu rishyn ta ny sniartal nahene Bible; contend

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog