Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: oddagh | Results: 54

oddagh could: cha row fer oddagh yn rea y livrey ass e laue Bible; might


Inexact matches:

might (n.) cummaght; lajerys; niart: Might means right - Ta niart erskyn kiart. JJK idiom; niartallys; treanid; trostid; (v.) oddagh: You might have bought it cheaper - Oddagh oo er gionnaghey eh ny s'neugheyr. JJK idiom

could oddagh: You could see that with half an eye - Oddagh oo fakin shen dy beagh oo doal. DF idiom; dod: As well as I could - Cha mie as dod mee. DF idiom; (interrog.) noddagh, voddagh: Could you lend me your pen? - Noddagh oo eeasaghey dou dty phenn? JJK idiom

acre (n.) acre: within as it were an half acre of land which a yoke of oxen might plow. - ayns mygeayrt lieh acre hallooin, oddagh cubbyl dy ghew y hraaue Bible; acyr

dispute argane; pleadeil: he disputed about the body of Moses - veh pleadeil mychione corp Voses Bible; resooney: There the righteous might dispute with him - Ayns shen oddagh yn dooinney cairagh resooney rish Bible

dispute with (v.) resooney rish: There the righteous might dispute with him - Ayns shen oddagh yn dooinney cairagh resooney rish Bible

fuller (n.) gialleyder; leaddan; leaddanagh; mwyllar walkee; tucker, walkeyder; walker: so as no fuller on earth can white them - nagh row walker er y thalloo oddagh jannoo cha gial roo Bible

aachlashtyn appeal, rehear: Sy vee shen, oddagh Skianyn Vannin jannoo aghin noi'n vriwnys as veagh aachlashtyn ayn. BS

aahroggit rebuilt: My vees reiltys Hostyn laccal freayll ny pooaryn er lheh oddagh yn slattys ve aa-hroggit ec y traa shen. Carn

acre (pl -yn) acre: ayns mygeayrt lieh acre hallooin, oddagh cubbyl dy ghew y hraaue. Bible

alcoal alcohol: Slattys dy injillaghey yn cagliagh jeh alcoal syn uilll veih kiare feed gys lieh-cheead millighram ayns keead millileetyr, oddagh bree ve currit da roish jerrey ny bleeaney. BS

baljagh civic, municipal, townsman, urban, urbane: Oddagh yn cheshaght geddyn yn chormid jeh pooar er coonseilyn baljagh elley sy twoaie. Carn

cheet neese ascend, come up: Ec y traa t'ayn, ta Albinish (Gaelg Albinagh) cheet neese as, er aghtyn ennagh, oddagh oo gra dy vel ee ny stroshey nish na t'ee er ve rish tammylt, ga dy vel ee (myr gagh chengey Cheltiagh) foast ayns gaue Carn

coarys See corys system: Oddagh y reiltys er ngoll er castey lesh nearey, erreish da oltey lurg oltey v'er deyrey ny caghlaaghyn treealtyssit ayns coarys ny kiedyn-obbyr. BS

coheshaght (f.) (of persons) club: Coardail rish Coheshaght ny Colughtyn Radio Traghtee, oddagh yn aght ta Radio Vannin gobbraghey ve ny hambyl mie da stashoonyn-radio sy Reeriaght Unnaneyssit. BS; ( of hounds) pack; party

condaigagh 1 contrary, opposing, stubborn a: Oddagh oo gra dy re dooinney condaigagh va Desmond. Carn; 2 opponent, opposer

Covargey Common Market: Oddagh oo gra nagh lhisagh shin ve boirit mysh Reiltys Hene Albinagh as y Covargey goll dy gheddyn rey rish steatyn ashoonagh. Carn

co-vingys (f.) acoustics, concord, consonance, harmony: T'ad feer vooar lesh daa 'eddan as un cronnane yn aght oddagh oo cloie co-vingyssyn feer foayssagh. Carn

cronnane (pl -yn) babble, buzz, drone, hum, purr, whirr: T'ad feer vooar lesh daa 'eddan as un cronnane yn aght oddagh oo cloie co-vingyssyn feer foayssagh. Carn

cronnaneagh babbling, buzzing: Ta un feddan rooyrtyssagh jeant oc hannah oddagh fer cloie fegooish yn volg as y phiob cronnaneagh. Carn; voiced

cur blass er flavouring, savour: Foddee dy nhegin cur tooilley cloreen syn ushtey, oddagh cur blass er-lheh da. BS

cur lhiettrimys er ban, block, circumscribe, disqualify: My vees ad cur lhiettrimys er giarrey fammanyn quallianyn sy Reeriaght Unnaneyssit, oddagh y red cheddin taghyrt ayns Mannin. BS; handicap; head off

docamadyn documents: Bentyn rish shirveishyn theayagh, oddagh reiltys Vannin lowal da Gaelgeyryn dy chur docamadyn ayns Gaelg da sharvaantyn theayagh. Carn

droghad (=S.G. drochaid; Ir. drochiott) arch, gantry; bridge: Ta baggyrt rish yn traa ry-heet er ny Ellanyn Canna as Sanday mannagh vel yn droghad eddyr oc mooadit yn aght oddagh gleastanyn goll harrish. Carn

er aght-erbee by any means: my oddagh ad er aght-erbee Phenice, as yn geurey y cheau ayns shen Bible

flaaoilid circumfluence, fluency, fluidity: Oddagh loayrtee dooghyssagh cur ny smoo cooney da ny ynseydee liorish prowal dy haraghey flaaoilid ny ynseydee, myr sampleyr. Carn

foayssyn improvements: Gow shin ooilley boggey mooar ec ny Giensyn, agh eer er shen oddagh ad jannoo foayssyn. Carn

freayll rick er handle, monitoring, oversee: Choud as vees mayd freayll rick er y thuryssid cultooroil shoh, cha bee eh ro olk as oddagh eh jannoo foays dy-liooar da Mannin. Carn

gioaldeeaght (f.) mortgage: c'raad oddins troggal gioaldeeaght ny argid er-eeasaght, as kys oddagh cooid-troggal ve er ny ymmyrkey dys y tholtan er y chassan coon? Dhoor

goaill magh delete, evacuate, evacuation, move out, take out, withdrawal: Ayns mynphiannaghyn-sittyr, oddagh oo goaill magh y boayrd-mair as pluckey y greie lesh dty veir. Dhoor; (as money) withdraw

jannoo foays benefit: Choud as vees mayd freayll rick er y thuryssid cultooroil shoh, cha bee eh ro olk as oddagh eh jannoo foays dy-liooar da Mannin. Carn

Kernagh Cornish: oddagh oo clashtyn kiaull Kernagh ec yn un chione, kiaull Yernagh ec y chione elley as Bretnee streppal 'sy vean. Carn

lannoon aeg happy pair: as cha row gennallys ny cloie gyn loght, ry-laccal dauesyn nish, lheid shen va cooie da lannoon aeg noa-poost, gyn smooinaght' er cre oddagh taghyrt foast. PC

livreyit delivered, rescued: Cre cho mennick as oddagh eh shen y yannoo, yinnagh eh gliooney sheese as goaill padjer rish y Chiarn dy ve livreyit veih e vondiaght liorish aghin ny Moidyn Bannee Chron

loghan-snaue swimming pool: Ta'n loghan-snaue noa ec Purt ny h-Inshey goll er troggal dy mie, agh oddagh fosley yn loghan ve currit sheear liorish mee er y chooid sloo. BS

meereggyragh disparate, ill-matched, incongruous; irresponsible: Ta lhee-baagh ayns Mannin, Ray Cox, cur raaue mychione yn assee oddagh orçh ta ceaut ersooyl dy meereggyragh jannoo da bigginyn as beiyn-gowaltys. BS

mooadit 1 amplified, augmented, enlarged, exaggerated a: Ta baggyrt rish yn traa ry-heet er ny Ellanyn Canna as Sanday mannagh vel yn droghad eddyr oc mooadit yn aght oddagh gleastanyn goll harrish. Carn; 2 (untrue) artificial

pash (f.) panmug, potsherd: siyn-chraie, claareeyn, glessyn as boteilyn, jesheenyn as jallooyn g'etlagh trooid yn uinnag, dy jarroo red erbee oddagh ee goaill greim er, eer y pash-vooin veih'n chamyr-chadlee! JG

pash-vooin piss pot: siyn-chraie, claareeyn, glessyn as boteilyn, jesheenyn as jallooyn g'etlagh trooid yn uinnag, dy jarroo red erbee oddagh ee goaill greim er, eer y pash-vooin veih'n chamyr-chadlee! JG

phiob (yn); (the) pipe: Ta un feddan rooyrtyssagh jeant oc hannah oddagh fer cloie fegooish yn volg as y phiob cronnaneagh. Carn

preabanyn plots: v'ad geginit d'arraghey gys drogh-thallooyn er y clyst, raad va preabanyn beggey dy halloo, rish tadyr gra croityn, currit daue er maayl, raad oddagh ad freayll beagh ny ghaa ny faase grine as praaseyn. NNS

resooney rish remonstrate, dispute with: Ayns shen oddagh yn dooinney carragh resooney rish; myr shoh veign er my heyrey maghey shen veih my vriw. Bible

resowir See resowr receiver: Oddagh shoh leeideil gys cur er bun yn oik jeh Resowir Oikoil. BS

rinkyn components, parts, scattered parts: Oddagh y caghlaa gys gass dooghyssagh goll er scuirr dy bollagh derrey vees ny rinkyn t'ad shirrey dy chur kione er y chaghlaa, derrey vees ad ayns yn Ellan. BS

roie stiagh dash in, run in: As tra va'n laa er jeet rish, cha bione daue yn cheer: agh chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh. Bible

rooyrtyssagh practice: Ta un feddan rooyrtyssagh jeant oc hannah oddagh fer cloie fegooish yn volg as y phiob cronnaneagh. Carn

s'ardjey superior, topmost, uppermost: Aghterbee, ny keayrtyn, oddagh ad g'ennaghtyn egin dy hoilshaghey ad-hene myr deiney s'ardjey as stroshey Carn; highest

stholk accrys hunger strike: Mastey ny shenn Ghaeil, dy beagh dooinney fo lhiastynys dhyt, oddagh oo goll er stholk-accrys as uss dty hoie cheumooie jeh'n thie echey. Carn

sycamine sycamine: oddagh shiu gra rish y billey-sycamine shoh, Bee er dty hayrn ass ny fraueyn Bible

voteyr (pl -yn) voter: Ec y traa cheddin, foddee nagh row ny voteyryn coontey yn brock ayns Lunnin y ve cho olk as oddagh eh ve. Carn

walker tucker; fuller: As haink y coamrey echey dy ve sollys, erskyn towse gial myr y sniaghtey; nagh row walker er y thalloo oddagh jannoo cha gial roo. Bible

able (adj.) cummeydagh; fondagh: I don't know, but I think you'll be able to get some at C- - Cha saym, agh ta mee smooinaghtyn dy vod oo geddyn paart ec C-. JJK idiom He was able to speak Manx - Oddagh eh loayrt Gaelg. DF idiom Before I was able - Roish my doddin. DF idiom; (v.) jargal: Still, I hope you will be able to make a good breakfast - Foast, ta mee treishteil dy bee shiu jargal dy vrishey yn trostey eu dy-mie. JJK idiom Were you able to do that? - Row shiu jargal shen y yannoo? DF idiom; abyl: You are able - T'ou abyl. DF idiom; foddee: You are able - Foddee oo. DF idiom I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom

wrong1 (adj.) aggairagh: It is very wrong of you to go there - T'ou g'aghtey feer aggairagh goll dys shen. JJK idiom; dy meechiart, meechiart, aggair; (v.) jannoo aggair da; cam: Whether you're right or wrong, you might be more modest - Vel oo kiart ny cam, oddagh oo ve ny s'fastee. JJK idiom

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog